VELVE

Par uzņēmumu

Vadība un darbinieki
Darbinieki

Darbinieki

Velve strādā sertificēti būvniecības speciālisti šādās jomās:

  • ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • ēku nojaukšanas darbu vadīšana,
  • tehnoloģisko iekārtu un to konstrukciju montāža,
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • restaurācijas darbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.
Ivo Dubkevičs, Valdes loceklis

Ivo Dubkevičs, Valdes loceklis


Ivo Dubkevičam ir liela pieredze biznesa attīstībā un komandas vadīšanā. Iepriekš viņš vadījis “Rīgas Brīvostas pārvaldes” Infrastruktūras attīstības departamentu. Vienlaikus iegūtā uzņēmējdarbības vadības izglītība Ivo ļaus risināt uzņēmuma attīstības jautājumus šobrīd, kad būvniecības nozarē nākas saskarties ar aizvien jauniem izaicinājumiem.

Struktūra