VELVE

Par uzņēmumu

Vadība un darbinieki
Darbinieki

Darbinieki

Velve strādā sertificēti būvniecības speciālisti šādās jomās:

  • ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • ēku nojaukšanas darbu vadīšana,
  • tehnoloģisko iekārtu un to konstrukciju montāža,
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • restaurācijas darbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.
Kaspars Rokens, Valdes priekšsēdētājs

Kaspars Rokens, Valdes priekšsēdētājs

Kaspars Rokens ir siltumenerģētikas eksperts un pieredzes bagāts vadītājs, kurš strādājis starptautisku uzņēmumu vadībā. Uz rezultātu orientēts komandas spēlētājs ar lielisku izpratni par BIM sistēmu, būvniecības, īpaši dzelzceļa infrastruktūras nozari un pieredzi būvniecības iepirkumu vadīšanā un organizēšanā.


Ieguvis maģistra un inženiera grādu siltumenerģētikā Rīgas Tehniskajā universitātē un maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā. No 2017. līdz 2019. gadam Kaspars Rokens bijis AS “RB Rail” valdes loceklis un operacionālais direktors, kur viņa atbildības joma bija transporta infrastruktūras projektēšana un būvniecība. No 2011. līdz 2017. gadam darbojies kā SIA “Schneider Electric Latvia” valdes loceklis un priekšsēdētājs un uzņēmuma vadītājs Latvijā un Baltijā. Viņa pārziņā bijusi elektroiekārtu ražošana un tirdzniecība un energoefektīvu risinājumu attīstība. Vairāk nekā 3 gadus darbojies arī Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas valdē.


Kā apakšpiegādātājs piedalījies tādu būvobjektu īstenošanā kā Latvijas Nacionālā bibliotēka, Valsts Ieņēmumu dienesta ēka, Krievu salas terminālis, Lexel Fabrika u. c.

Ivo Brālēns, Valdes loceklis / Tehniskais direktors

Ivo Brālēns, Valdes loceklis/ Tehniskais direktors

Ivo Brālēns ir profesionālis ar 20 gadu darba pieredzi būvniecības jomā. Viņš ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu būvniecībā un būvinženiera kavlifikāciju būvniecības un rekonstrukcijas specializācijā Rīgas Tehniskajā universitātē. Profesionālo karjeru sācis kā būvdarbu vadītājs, strādājis par galveno būvdarbu vadītāju, projektu vadītāju, projektu direktoru un tehnisko direktoru vairākos Latvijas būvniecības uzņēmumos.


Ivo Brālēnam ir plaša pieredze gan lielu sabiedrisku ēku, gan dzīvojamo namu un biroja telpu projektēšanā un būvniecībā. Viņa kompetencēs ietilpst projektu/būvdarbu vadība būvlaukumā, kas ietver cilvēkresursu vadību un kontroli, būvdarbu un materiālu kvalitātes pārbaudes, piegāžu plānošanu, līgumu izpildes vadību, būvuzņēmēja pārstāvniecību un daudzus citus profesija aspektus, kā arī jaunu, būvniecības sfērā strādāt tikko sākušu darbinieku apmācība būvniecības specifikai, audzinot jaunos jomas speciālistus.


Ivo Brālēna darbs un pieredze divreiz novērtēta ar nozares apbalvojumu, 2013. un 2015. gadā Būvindustrijas gada balvas ietvaros saņemot Gada inženiera nosaukumu.

Struktūra