VELVE

Projekti

Aktuālie projekti

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES RESTAURĀCIJA UN PĀRBŪVE

Adrese: KR. VALDEMĀRA IELA 4, LIEPĀJA
Pasūtītājs: VAS“LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2022. GADA AUGUSTS – 2024. GADA OKTOBRIS
Objekta kopējā platība: 2713,7 m2
10% Complete

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes uzlabošanas darbus ēkai, kas paredz ēkas daļējus restaurācijas darbus, lai atjaunotu ēkas fasādes sākotnējo arhitektonisko detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli, iekšējo inženiertīklu (apkures, ventilācijas), apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas nomaiņa, kas saistītas ar enerģijas ietaupījumu un oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu, u.c.


Liepājas universitātes energoefektivitātes paaugstināšanas darbus plānots pabeigt 2024. gada oktobrī. Kopējais projekta izbūves periods ir 24 mēneši.

TIRDZNIECĪBAS UN DARĪJUMU ĒKA “NOVIRA PLAZA”

Adrese: MARIJAS IELA 2A UN MARIJAS IELA 2, RĪGA
Pasūtītājs: SIA “MARIJAS 2”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2021.GADA DECEMBRIS-2024. GADA FEBRUĀRIS
80% Complete

Tirdzniecības un darījumu ēkas “Novira Plaza” kopējas apbūves laukums ir 5008,4 m2. Projekta ietvaros SIA “Velve” veiks abu ēku virszemes būvniecību un teritorijas labiekārtošanu. Celtnes kolonas un pārsegumi tiks betonēti no monolīta un betona. Pārsegumiem tiks izmantota pēcsaspriegtā betona tehnoloģija, izmantojot troses. Ēkas risinājumi un būvniecības process tiek realizēts saskaņā ar LEED prasībām un mērķis ir sasniegt zelta līmeni. Kopējās apbūves laukums ir 41 135m², to plānots pabeigt 2024. gada februāri.

KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS PĀRBŪVE DAUGAVGRĪVAS IELĀ 101, RĪGĀ

Adrese: DAUGAVGRĪVAS IELA 101, RĪGA
Pasūtītājs: SIA “RĪGAS ŪDENS”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 36 MĒNEŠI
50% Complete

SIA “Velve” veiks esošās gāzes pievada demontāžu un 152 gāzes pievadu pārbūvi. Tāpat tiks nojaukta vecā sūkņu stacija un labiekārtota jaunā. Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūves projekta kopējā platība 13833 m2 , to plānots pabeigt 2024. gada martā.

SKATUVES MĀKSLU DEKORĀCIJU DARBNĪCU UN MĒĢINĀJUMA ZĀĻU KOMPLEKSA IZVEIDE

Adrese: MEIRĀNU IELA 2, RĪGA
Pasūtītājs: VAS“VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2021. GADA 25. AUGUSTS – 2023. GADA 29. DECEMBRIS
70% Complete


Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībai pieejamu daudzfunkcionālu kultūras objektu, kura telpās varēs darboties skatuves mākslinieki, dekoratori un tehniskie darbinieki.


Būvprojekts tiek sadalīts 3 kārtās, kurās kopumā tiks izbūvēti 4 būvprojekti. 1. kārtā paredzēts veikt noliktavas jaunbūves un tai nepieciešamo inženiertīklu izbūvi. 2. kārtā tiks izbūvēta iebrauktuve no Meirānu ielas, pārbūvēta esošā noliktavas ēka un izbūvēta skatuves mākslu dekorāciju darbnīcas ēka. Savukārt, 3. kārtā plānota divu esošo nojumju demontāža un vienas nojumes pārbūve. Tāpat, visās trīs kārtās tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, to apzaļumojot un ieklājot jaunu ceļa segumu.


Teritorijas kopējā platība ir 21 814.0 m2, bet apbūvējamās teritorijas platība aizņem 9 452.2.m2. Visas projektā iecerētās ēkas tiks izbūvētas viena līdz divu stāvu augstumā.


Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveides projektu plānots pabeigt 2023. gada 29. decembrī.

ZIVJU AUDZĒTAVAS “TOME" NACIONĀLAS NOZĪMES INOVĀCIJU INFRASTRUKTŪRAS CENTRA AKVAKULTŪRĀ IZVEIDE

Adrese: ĶEGUMA NOVADS, TOME
Pasūtītājs: PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS “BIOR”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2021. GADA 29. MARTS-2023. GADA 22. DECEMBRIS
70% Complete

Projekta ietvaros SIA “Velve” nodrošinās ēkas projektēšanu, tās būvniecību un vairāku tehnoloģiju uzstādīšanu. Ēka atbildīs gandrīz nulles enerģijas ēkas standartam un tiks aprīkota ar saules paneļu sistēmu. Zivju audzētavas apkuri nodrošinās ar zemes siltumsūkni un paralēli arī ar granulu katlu. Tiks uzstādītas zivjaudzēšanas tehnoloģijas un 9 zivjaudzēšanas sistēmas, lai nodrošinātu pilnu zivju audzēšanas ciklu no ikru inkubācijas līdz vaislas zivju izveidei un uzturēšanai. Zivju audzētavas “Tome” kopējās apbūves laukums ir 1540 m², to plānots pabeigt 2023. gada decembrī.

PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS A2 KORPUSA JAUNBŪVE RĪGĀ, PILSOŅU IELĀ

Adrese: PILSOŅU IELA 13, RĪGA
Pasūtītājs: PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA (PSKUS)
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 30 MĒNEŠI
50% Complete

Objekta kopējā platība ir ne mazāka kā 38 456 m2. PSKUS A korpusa 2. kārtas jaunbūves būvniecības gaitā paredzēts izveidot 1) specializētus telpu blokus (ar izvietojumu -1. stāvā) – Operāciju bloku, neatliekamās medicīnas centru (ieskaitot sejas un žokļu neatliekamo palīdzību), kā arī saimniecības/piegādes zonu; 2) vispārīgās aprūpes (tipveida) nodaļas: Neiroķirurģijas nodaļu, Torakālās ķirurģijas nodaļu, Uroloģijas nodaļu, Otorinolaringoloģijas nodaļu, Nieru transplantācijas nodaļu; 3) specializētās nodaļas – Dzemdību bloku, Jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļu, Neiroloģijas nodaļu (Insulta vienību), Neiroloģijas nodaļu, Sejas un žokļu ķirurģijas centru, Ginekoloģijas nodaļu, Ambulatorās ķirurģijas centru, Dzemdību nodaļas pēcdzemdību palātas, Intensīvās terapija nodaļu un Intensīvās terapijas nodaļu ar paaugstinātas aprūpes gultām; 4) konferenču zāles bloku ar vairāk nekā 300 vietām; 5) medicīnas personāla darba telpas un kabinetus; 6) ātrijā 1. stāvā – pacientu pagaidu novietnes katastrofu gadījumos; 7) apspriežu telpas, papildu ārstniecisko manipulāciju telpas un konsultāciju kabinetus. PSKUS A korpusa 2. kārtas jaunbūves palātās un izolatoros būs vismaz 300 gultu.

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA MĀRUPĒ 4. KĀRTA – AUSTRUMU, RIETUMU UN CENTRA DAĻĀS

Adrese: MĀRUPES NOVADS
Pasūtītājs: AS “MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 18 MĒNEŠI, NESKAITOT ZIEMAS TEHNOLOĢISKOS PĀRTRAUKUMUS
100% Complete

Darbi uzsākti šī gada jūnijā, un objekta kopējā platība ir 50km. Projekta ietvaros SIA “Velve” veiks jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu 50 km, kā arī 16 kanalizācijas sūkņu staciju sadzīves notekūdeņu pārsūknēšanai izbūvi. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem. Izbūvētie tīkli nodrošinās daļai Mārupes iedzīvotāju kvalitatīvu dzeramo ūdeni un iespēju novadīt sadzīves kanalizāciju, izmantojot centralizētos tīklus un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pakalpojumus.

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLA PAPLAŠINĀŠANA BERĢOS

Adrese: Rijas/Zanes/Gatiņa/Baibas/Ulža/Tota/Leldes/Berģu/Brīvības ielas
Pasūtītājs: SIA “RĪGAS ŪDENS”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “BINDERS”
Būvniecības periods: 2021. gada 12. janvāris – 2022. gada 23. februāris
100% Complete

Berģu ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšanu plānots pabeigt 2022. gada 23. februārī. Projekta mērķis ir uzlabot ūdens un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti Berģu apkaimē. Tāpat darba ietvaros tiks veikti zemes, ceļu un laukumu darbi, kā arī ūdens apgādes un kanalizācijas instalācija.

Liepājas reģionālās slimnīcas ēku pārbūve, teritorijas labiekārtojums un vienkāršotā atjaunošana

Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja
Pasūtītājs: SIA Liepājas reģionālā slimnīca
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2019. gada jūnijs – 2022. gada oktobris
100% Complete

Būvniecības gaitā tiks atjaunots ēkas austrumu spārns, sasaistot to ar jau izbūvēto slimnīcas apjomu, tādējādi uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Pārbūves ietvaros paredzēti plaši iekšdarbi, demontējot iekšējās nenesošās sienas, pārbūvējot iekšējos inženiertīklus un izveidojot atbilstošas medicīniska rakstura telpas ar mūsdienīgu tehnoloģisko aprīkojumu. Paredzēta arī teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, kas saistīta ar ieejas mezgla pārbūvi slēgta tipa aptiekai un būvlaukuma sakārtošanu pēc pārbūves darbu veikšanas.


Liepājas reģionālās slimnīcas kopējā telpu platība ir 54 804m2, no kuriem pārbūvējamā platība – 22 314m2. Projekts tiks īstenots divās būvniecības kārtās, lai Liepājas reģionālā slimnīca varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Pārbūves pirmo posmu plānots pabeigt 2020. gada nogalē, bet visus darbus – līdz 2022. gada jūnijam.

icon