VELVE

Projekti

Aktuālie projekti

DIVU FĀZU SAUSĀS ANAEROBAS FERMENTĀCIJAS SISTĒMAS IZVEIDE POLIGONĀ “ĶĪVĪTES” ORGANISKO ATKRITUMU PĀRSTRĀDEI

Adrese: “ĶĪVĪTES”, GROBIŅAS PAGASTS, DIENVIDKURZEMES NOVADS
Pasūtītājs: SIA “LIEPĀJAS RAS”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2021. GADA NOVEMBRIS - 2023.GADA DECEMBRIS
10% Complete

Atkritumu poligona “Ķīvītes” apbūves laukums ir 9870 m², savukārt ēku apbūves laukums – 4083 m². SIA “Velve” projekta ietvaros nodrošinās būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības darbus. Būvniecības gaitā tiks veikta ēku un būvju būvniecība, tehnoloģisko iekārtu montāža, iekšējo, ārējo un tehnoloģisko inženierkomunikāciju izbūve un ceļu un laukumu būvniecība. Projektu plānots pabeigt 2023. gada decembrī.

TIRDZNIECĪBAS UN DARĪJUMU ĒKA “NOVIRA PLAZA”

Adrese: MARIJAS IELA 2A UN MARIJAS IELA 2, RĪGA
Pasūtītājs: SIA “MARIJAS 2”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2021.GADA DECEMBRIS-2023. GADA MAIJS
10% Complete

Tirdzniecības un darījumu ēkas “Novira Plaza” kopējas apbūves laukums ir 5008,4 m2. Projekta ietvaros SIA “Velve” veiks abu ēku virszemes būvniecību un teritorijas labiekārtošanu. Celtnes kolonas un pārsegumi tiks betonēti no monolīta un betona. Pārsegumiem tiks izmantota pēcsaspriegtā betona tehnoloģija, izmantojot troses. Ēkas risinājumi un būvniecības process tiek realizēts saskaņā ar LEED prasībām un mērķis ir sasniegt zelta līmeni. Kopējās apbūves laukums ir 41 135m², to plānots pabeigt 2023. gada maijā.

KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS PĀRBŪVE DAUGAVGRĪVAS IELĀ 101, RĪGĀ

Adrese: DAUGAVGRĪVAS IELA 101, RĪGA
Pasūtītājs: SIA “RĪGAS ŪDENS”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 36 MĒNEŠI
15% Complete

SIA “Velve” veiks esošās gāzes pievada demontāžu un 152 gāzes pievadu pārbūvi. Tāpat tiks nojaukta vecā sūkņu stacija un labiekārtota jaunā. Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūves projekta kopējā platība 13833 m2 , to plānots pabeigt 2023. gada martā.

NOTEKŪDEŅU PIRMREIZĒJO NOSTĀDINĀTĀJU PĀRBŪVE BAS “DAUGAVGRĪVA”

Adrese: DZINTARA IELA 60, RĪGA
Pasūtītājs: SIA “RĪGAS ŪDENS”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: VIENS GADS
5% Complete

SIA “VELVE” veiks BAS “Daugavgrīva” abu pirmreizējo nostādinātāju atjaunošanu. Projekta laikā tiks demontēts esošais aprīkojums, centrālā kolonna un betona virskārta no rezervuāra sienām un grīdām. Pēc demontāžas norisināsies attīrīto nostādinātāju sagatavošana. Atjaunošanas darbos ietilpst jaunas kolonnas izbūve, betona klājumu atjaunošana, dūņu maisījuma dzelzsbetona kanālu, tērauda cauruļvadu un pienākošo tīklu pārbūve, kā arī dūņu sūcvada un peldvielu (tauku) cauruļvada pārbūve. SIA “Velve” uzstādīs un regulēs arī nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu.

SKATUVES MĀKSLU DEKORĀCIJU DARBNĪCU UN MĒĢINĀJUMA ZĀĻU KOMPLEKSA IZVEIDE

Adrese: MEIRĀNU IELA 2, RĪGA
Pasūtītājs: VAS“VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2021. GADA 25. AUGUSTS – 2023. GADA 25. AUGUSTS
5% Complete


Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībai pieejamu daudzfunkcionālu kultūras objektu, kura telpās varēs darboties skatuves mākslinieki, dekoratori un tehniskie darbinieki.


Būvprojekts tiek sadalīts 3 kārtās, kurās kopumā tiks izbūvēti 4 būvprojekti. 1. kārtā paredzēts veikt noliktavas jaunbūves un tai nepieciešamo inženiertīklu izbūvi. 2. kārtā tiks izbūvēta iebrauktuve no Meirānu ielas, pārbūvēta esošā noliktavas ēka un izbūvēta skatuves mākslu dekorāciju darbnīcas ēka. Savukārt, 3. kārtā plānota divu esošo nojumju demontāža un vienas nojumes pārbūve. Tāpat, visās trīs kārtās tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, to apzaļumojot un ieklājot jaunu ceļa segumu.


Teritorijas kopējā platība ir 21 814.0 m2, bet apbūvējamās teritorijas platība aizņem 9 452.2.m2. Visas projektā iecerētās ēkas tiks izbūvētas viena līdz divu stāvu augstumā.


Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveides projektu plānots pabeigt 2023. gada 25. augustā. Kopējais projekta izbūves periods ir 24 mēneši.

BIROJU ĒKAS “ZEISS” MŪKUSALAS IELĀ 41E BŪVNIECĪBA

Adrese: MŪKUSALAS IELA 41E, RĪGA
Pasūtītājs: MŪKUSALAS BIZNESA CENTRS
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2021. GADA MAIJS - 2022. GADA NOVEMBRIS
5% Complete

Biroju ēkas “Zeiss” kopējās apbūves laukums ir 1171 m². Projekta ietvaros SIA “Velve” būvēs jauno biroja ēku, kā arī apsaimniekos un monitorēs blakus būvlaukumam esošās būves. Ēkas tiks būvētas, ievērojot BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) prasības attiecībā uz būvniecību un vides aizsardzību. Jauno biroju ēku plānots nodot ekspluatācijā 2022. gada novembrī.

IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDES MĀCĪBU CENTRA ĒKAS UN ATKLĀTĀ CIETUMA KORPUSA JAUNBŪVJU BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE, AUTORUZRAUDZĪBA UN BŪVDARBI

Adrese: RĪGAS IELA 10B, OLAINE
Pasūtītājs: IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDE
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2021. GADA FEBRUĀRIS - 2023. GADA APRĪLIS
5% Complete

SIA “Velve” veiks esošās ēkas demontāžu, jaunās ēkas būvniecību, projektēšanu un autoruzraudzības darbus. Ēkā atradīsies telpas teorētisko zināšanu apguvei, konferenču zāle, grupu nodarbības telpas, datorklase, sporta komplekss, dienesta viesnīca, Ieslodzījumu vietu pārvaldes muzejs un bibliotēka. Apbūvētajā teritorijā tiks ierīkots stadions, šautuve, sporta komplekss un stāvlaukums. Objekta kopējā platība ir 1977 m². Olaines mācību centra ēku, atklātā cietuma korpusa jaunbūvi un infrastruktūras izveidi plānots pabeigt 2023. gada aprīlī.

ZIVJU AUDZĒTAVAS “TOME" NACIONĀLAS NOZĪMES INOVĀCIJU INFRASTRUKTŪRAS CENTRA AKVAKULTŪRĀ IZVEIDE

Adrese: ĶEGUMA NOVADS, TOME
Pasūtītājs: PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS “BIOR”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2021. GADA 29. MARTS-2023. GADA 29. SEPTEMBRIS
10% Complete

Projekta ietvaros SIA “Velve” nodrošinās ēkas projektēšanu, tās būvniecību un vairāku tehnoloģiju uzstādīšanu. Ēka atbildīs gandrīz nulles enerģijas ēkas standartam un tiks aprīkota ar saules paneļu sistēmu. Zivju audzētavas apkuri nodrošinās ar zemes siltumsūkni un paralēli arī ar granulu katlu. Tiks uzstādītas zivjaudzēšanas tehnoloģijas un 9 zivjaudzēšanas sistēmas, lai nodrošinātu pilnu zivju audzēšanas ciklu no ikru inkubācijas līdz vaislas zivju izveidei un uzturēšanai. Zivju audzētavas “Tome” kopējās apbūves laukums ir 1540 m², to plānots pabeigt 2023. gada septembrī.

BIROJU ĒKU KOMPLEKSS “VERDE”

Adrese: ROBERTA HIRŠA IELA 1, RĪGA
Pasūtītājs: SIA “HANZA 14”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2020. GADA NOVEMBRIS – 2022. GADA DECEMBRIS
40% Complete

Biroju ēku kompleksa “Verde” kopējais apbūves laukums ir 6140 m². Kompleksu plānots pabeigt 2022. gada decembrī. Izbūvētā stāvu platība sasniegs 40 418,4 m2, nodrošinot vairāk nekā 2000 darba vietu. Pazemes stāvvietā varēs novietot 395 automašīnas. Ēku komplekss ir ieguvis BREEAM Excellent līmeņa sertifikātu un tiks būvēts, ievērojot BREEAM prasības attiecībā uz būvniecību un vides aizsardzību. Komplekss būs aprīkots ar savā klasē labāko apkures un ventilācijas sistēmu, viedo enerģijas kontroli, A līmeņa energoefektivitātes klasi un atbildīs gandrīz nulles enerģijas ēkas standartam. Paredzēts ierīkot zaļos jumta dārzus un augu sienu paneļus, apzaļumotas iekštelpas, āra darba telpas un terases, kā arī publiskos gājēju un veloceliņus. Projektā tiks izmantotas inovatīvas inženiersistēmas: paceļamās grīdas un dzesēšanai paredzēta moderna dzesēšanas siju sistēma.

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA MĀRUPĒ 4. KĀRTA – AUSTRUMU, RIETUMU UN CENTRA DAĻĀS

Adrese: MĀRUPES NOVADS
Pasūtītājs: AS “MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 18 MĒNEŠI, NESKAITOT ZIEMAS TEHNOLOĢISKOS PĀRTRAUKUMUS
90% Complete

Darbi uzsākti šī gada jūnijā, un objekta kopējā platība ir 50km. Projekta ietvaros SIA “Velve” veiks jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu 50 km, kā arī 16 kanalizācijas sūkņu staciju sadzīves notekūdeņu pārsūknēšanai izbūvi. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem. Izbūvētie tīkli nodrošinās daļai Mārupes iedzīvotāju kvalitatīvu dzeramo ūdeni un iespēju novadīt sadzīves kanalizāciju, izmantojot centralizētos tīklus un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pakalpojumus.

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLA PAPLAŠINĀŠANA BERĢOS

Adrese: Rijas/Zanes/Gatiņa/Baibas/Ulža/Tota/Leldes/Berģu/Brīvības ielas
Pasūtītājs: SIA “RĪGAS ŪDENS”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “BINDERS”
Būvniecības periods: 2021. gada 12. janvāris – 2022. gada 23. februāris
85% Complete

Berģu ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšanu plānots pabeigt 2022. gada 23. februārī. Projekta mērķis ir uzlabot ūdens un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti Berģu apkaimē. Tāpat darba ietvaros tiks veikti zemes, ceļu un laukumu darbi, kā arī ūdens apgādes un kanalizācijas instalācija.

PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS A2 KORPUSA JAUNBŪVE RĪGĀ, PILSOŅU IELĀ

Adrese: PILSOŅU IELA 13, RĪGA
Pasūtītājs: PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA (PSKUS)
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 30 MĒNEŠI
30% Complete

Objekta kopējā platība ir ne mazāka kā 38 456 m2. PSKUS A korpusa 2. kārtas jaunbūves būvniecības gaitā paredzēts izveidot 1) specializētus telpu blokus (ar izvietojumu -1. stāvā) – Operāciju bloku, neatliekamās medicīnas centru (ieskaitot sejas un žokļu neatliekamo palīdzību), kā arī saimniecības/piegādes zonu; 2) vispārīgās aprūpes (tipveida) nodaļas: Neiroķirurģijas nodaļu, Torakālās ķirurģijas nodaļu, Uroloģijas nodaļu, Otorinolaringoloģijas nodaļu, Nieru transplantācijas nodaļu; 3) specializētās nodaļas – Dzemdību bloku, Jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļu, Neiroloģijas nodaļu (Insulta vienību), Neiroloģijas nodaļu, Sejas un žokļu ķirurģijas centru, Ginekoloģijas nodaļu, Ambulatorās ķirurģijas centru, Dzemdību nodaļas pēcdzemdību palātas, Intensīvās terapija nodaļu un Intensīvās terapijas nodaļu ar paaugstinātas aprūpes gultām; 4) konferenču zāles bloku ar vairāk nekā 300 vietām; 5) medicīnas personāla darba telpas un kabinetus; 6) ātrijā 1. stāvā – pacientu pagaidu novietnes katastrofu gadījumos; 7) apspriežu telpas, papildu ārstniecisko manipulāciju telpas un konsultāciju kabinetus. PSKUS A korpusa 2. kārtas jaunbūves palātās un izolatoros būs vismaz 300 gultu.

Liepājas reģionālās slimnīcas ēku pārbūve, teritorijas labiekārtojums un vienkāršotā atjaunošana

Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja
Pasūtītājs: SIA Liepājas reģionālā slimnīca
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2019. gada jūnijs – 2022. gada jūnijs
70% Complete

Būvniecības gaitā tiks atjaunots ēkas austrumu spārns, sasaistot to ar jau izbūvēto slimnīcas apjomu, tādējādi uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Pārbūves ietvaros paredzēti plaši iekšdarbi, demontējot iekšējās nenesošās sienas, pārbūvējot iekšējos inženiertīklus un izveidojot atbilstošas medicīniska rakstura telpas ar mūsdienīgu tehnoloģisko aprīkojumu. Paredzēta arī teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, kas saistīta ar ieejas mezgla pārbūvi slēgta tipa aptiekai un būvlaukuma sakārtošanu pēc pārbūves darbu veikšanas.


Liepājas reģionālās slimnīcas kopējā telpu platība ir 54 804m2, no kuriem pārbūvējamā platība – 22 314m2. Projekts tiks īstenots divās būvniecības kārtās, lai Liepājas reģionālā slimnīca varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Pārbūves pirmo posmu plānots pabeigt 2020. gada nogalē, bet visus darbus – līdz 2022. gada jūnijam.

ĒDNĪCAS ĒKU NR.01000850230001 UN NR.01000850229006 (ERAF) PĀRBŪVE EZERMALAS IELĀ 6A UN 6B, RĪGĀ

Adrese: EZERMALAS IELA 6A, 6B, RĪGA
Pasūtītājs: VALSTS AIZSARDZĪBAS MILITĀRO OBJEKTU UN IEPIRKUMU CENTRS
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2020. gada 16. septembris–- 2021. gada 16. septembris
100% Complete

Projekta kopējā labiekārtojamā platība ir 9569 m2, kurā ietilpst 1988 m2 bibliotēkas platība un 3177 m2 ēdnīcas platība. Tiks rekonstruētas divas ēkas: bibliotēka (Nr. 006) un ēdnīca (Nr. 001). Atsevišķās vietās jāmaina nesošās konstrukcijas un seguma slāņi. Ēku fasādes paredzēts siltināt un apšūt ar šķiedrcementa apdares loksnēm. Tāpat SIA “Velve” veiks inženierkomunikāciju (elektroapgādes, apkures, ventilācijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroniskās sakaru sistēmas) izbūvi, kā arī virtuves tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

LATVIJAS KARA MUZEJA ĒKAS UN TORŅA FASĀŽU ATJAUNOŠANA

Adrese: SMILŠU IELA 20, RĪGA
Pasūtītājs: VALSTS AIZSARDZĪBAS MILITĀRO OBJEKTU UN IEPIRKUMU CENTRS
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2020. gada 15. septembris – 2021. gada 15. septembris
100% Complete

Darbi tiks uzsākti 2020. gada 15. septembrī un norisināsies 12 mēnešus. Objekta kopējā platība ir 1400 m2. Šobrīd SIA “Velve’’ noslēgusi līgumu ar pasūtītāju un gatavojas darbu sākšanai, lai līguma termiņā nomainītu Latvijas Kara muzeja ēkas un torņa jumta segumu, renovētu fasādes, restaurētu logus un durvis, labiekārtotu teritoriju un izbūvētu inženiertīklus.

NOTEKŪDEŅU OTRREIZĒJĀ NOSTĀDINĀTĀJA ATJAUNOŠANA BAS “DAUGAVGRĪVA”

Adrese: BAS “DAUGAVGRĪVA”, DZINTARA IELA 60, RĪGA
Pasūtītājs: SIA “RĪGAS ŪDENS”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: no 28.09.2020. līdz 27.09.2021.
100% Complete

Objekta kopējā platība sasniedz 1334,38 m2. Notekūdeņu otrreizējā nostādinātāja atjaunošanas BAS “Daugavgrīva” atjaunošanas darbi uzsākti 2020. gada 28.septembrī un turpināsies līdz 2021. gada 27.septembrim. SIA “Velve” veiks otrreizējā nostādinātāja atjaunošanu un esošā aprīkojuma demontāžu, kas iekļauj centrālās kolonnas un betona virskārtu atdalīšanu no sienām un grīdām. Tāpat paredzēts sagatavot attīrīto nostādinātāju un veikt jaunas kolonnas izbūvi, atjaunot betona klājumu, dūņu maisījuma dzelzsbetona kanālu, tērauda cauruļvadu un pienākošos tīklus, kā arī uzstādīt un noregulēt nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu.

JAUNMĀRUPES BĒRNUDĀRZA JAUNBŪVE

Adrese: OZOLU IELA 2, JAUNMĀRUPE, MĀRUPES NOVADS
Pasūtītājs: MĀRUPES NOVADA DOME
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2020. GADA JŪNIJS – 2021. GADA AUGUSTS
100% Complete

Objekta kopējā platība ir 3,4 ha, no tiem apbūves platība 5503m2.


Darbi uzsākti 2020. gada 2. jūlijā, un šobrīd noris būvlaukuma ierīkošanas darbi un ūdens un kanalizācijas tīklu sistēmu montāža. Projekta turpinājumā SIA “Velve” veiks zemes darbus, esošo inženiertīklu demontāžu, ārējo inženiertīklu montāžu (ūdens un kanalizācijas tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli), betonēšanas darbus, metāla konstrukciju montāžu, saliekamo dzelzsbetona konstrukciju montāžu, inženierkomunikāciju montāžu, ārējo konstrukciju montāžas darbus, iekšējās apdares darbus, teritorijas labiekārtošanu un braucamās daļas un stāvlaukuma ierīkošanu.

BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU PĀRSTRĀDES IEKĀRTAS IZVEIDE CIETO SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONĀ “GETLIŅI”

Adrese: KAUDZĪŠU IELA 57, RUMBULA, STOPIŅU NOVADS
Pasūtītājs: SIA „GETLIŅI EKO”
Ģenerāluzņēmējs: PS “MRKV”
Būvniecības periods: 2018. GADA 8. OKTOBRIS – 2022. GADA 7. JANVĀRIS
100% Complete

Objekta platība projektēšanas robežās ir 64 151 m2, apbūves laukums – 15 264 m2, ceļi un laukumi – 21 580m2. SIA “Velve” veic sekojošus darbus: līdz 2020. gada martam pilnībā pabeigta projektēšana un notiek autoruzraudzība; pabeigta lielākā daļa zemes darbu un bioloģiskās sūkņu stacijas pamatu un bioloģisko atkritumu pagaidu krātuves ēkas Nr. 3 izbūve, turpinās ceļu un laukumu izbūve, tehnoloģiskā aprīkojuma ēkas celtniecība, bioreaktoru un biomasas tuneļu ēku izbūve, pārstrādes masas šķirošanas ēkas celtniecība, ūdens apgādes un kanalizācijas ierīkošana un teritorijas elektroapgādes sagatavošana.

Rīgas Stradiņa universitātes vēsturiskā staļļa pārbūve par muzeja ēku

Adrese: Kronvalda bulvāris 9, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa universitāte
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2018. gada jūlijs - 2020. gada jūnijs
Objekta kopējā platība: 671,2 m2
100% Complete

Darbu gaitā VELVE veiks vēsturiskās staļļa ēkas rekonstrukciju, tiks izbūvēts muzeja ieejas vestibils ar recepciju, piebūve, plašs priekšpagalms, piebraucamie ceļi, autostāvvieta, velo novietne. Kā galveno apjomu paredzēts sagalabāt bijušo staļļa ēku, rekonstruēt vēsturiskos logus, sienas, kapiteļus. Rekonstrukcijas ietvaros paredzēta visu iekšējos nesošo sienu demontāža, lai izveidotu iespējami plašas muzeja telpas, kas savienotas ar jaunajām piebūvēm. Paredzēts paplašināt pagrabu zem visas vēsturiskās ēkas, atbrīvojot telpu muzeja krātuvei un tehniskajām telpām. Lai apvienotu jaunos apjomus ar detalizēto vēsturisko apjpmu, paredzēts izstrādāt alumīnija - stikla profilu apdari, kas vienlaikus kalpos kā āra žalūzijas. Šāds risinājums izmantots, lai panāktu iespējami caurspīdīgu vizuālo noformējumu, vienlaikus pasargājot ēku no pārkaršanas un muzeja eksponātus no pārlieku liela dabiskā apgaismojuma.

VEIKALS-NOLIKTAVA „DEPO“ KURZEMES PROSPEKTĀ, RĪGĀ

Adrese: KURZEMES PROSPEKTS 3B, RĪGA
Pasūtītājs: SIA „PĀRUPES BŪMAŅI“
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2019. GADA NOVEMBRIS – 2020. GADA DECEMBRIS
100% Complete

Apbūves kopējā platībā 33 266 m² ar ēkas kopējo platību 17 377,4 m2 SIA “Velve” veic sekojošus darbus: bunkura pazemes daļas demontāžu, zemes darbus, ārpus teritorijas “Rīgas ūdens” daļas ūdens un kanalizācijas tīklu (UKT) izbūvi (t. sk. mikrotunelēšanu un kolektoru izbūvi), teritorijas UKT izbūvi, pāļu izbūvi, režģogu betonēšanu, nesošo saliekamā dzelzsbetona un metāla konstrukciju montāžu, nesošā klāja un jumta seguma izbūvi, stikloto alumīnija konstrukciju izbūvi, sendvičpaneļu ārsienu izbūvi, iekšējo inženierkomunikāciju izbūvi, bezšuvju grīdu betonēšanu, siltumtrases izbūvi, vispārējos celtniecības darbus, ielu un teritorijas segumu izbūvi un labiekārtošanas darbus.

Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru Mežrozīšu ielā 43, Rīgā

Adrese: Mežrozīšu iela 43, Rīga
Pasūtītājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2016. gada decembris - 2020. gada marts
Objekta kopējā platība: 12 872 m2
100% Complete

Būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru” Mežrozīšu ielā 43, Rīgā” īstenošanas ietvaros šobrīd uzsākta jauna ēku kompleksa izbūve, kurā tiks izvietoti 218 dažādu sociālo grupu dzīvokļi, no kuriem ~70 dzīvokļi projektēti atbilstoši vides pieejamības prasībām, kā arī trīs publiskas struktūrvienības - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs, Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs un Rīgas Veselības centrs, kas nodrošinās Bolderājas iedzīvotājiem sociālo palīdzību un veselības aprūpi. Mājas Mežrozīšu ielā tiek izbūvētas blakus Rīgas domes īpašumā jau esošajām 4 2014. gadā uzceltajām īres dzīvojamām ēkām. Turpat atrodas vēl 2 sociālās un viena pašvaldības īres mājas. Dzīvokļi pārsvarā būs vienistabas - 18 līdz 20 kvadrātmetru platībā, jo tieši šādi ir vispieprasītākie. Kopējais dzīvokļu skaits -218, no kuriem: 149 ir sociālie dzīvokļi un 69 ir servisa dzīvokļi. 69 servisa dzīvokļi, jeb dzīvokļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām no kuriem: 45 vienistabas servisa dzīvokļi, 21 divistabu servisa dzīvokļi, 3 trīs istabu servisa dzīvokļi. 149 sociālie dzīvokļi, no kuriem 16 būs divistabu, pārējie (133) vienistabas dzīvokļi. Ēku kompleksa iekšpagalmā tiks izveidots bērnu rotaļlaukums, kā arī atpūtas un rekreācijas zona, kas piemērota dažāda vecuma iedzīvotāju grupām. Veselības centra vajadzībām tiks ierīkots dārzs, bet iekšpagalms tiks norobežots no pārējās gruntsgabala teritorijas ar sētu. Tāpat, labiekārtojuma zonā tiks izbūvētas stāvvietas kopskaitā 96 automašīnām, tostarp stāvvietas atbilstoši vides pieejamības prasībām. Šobrīd objektā ir uzsākti darbi, tiek izbūvēti ēkas pamati un uzsākti konstrukciju betonēšanas un tuvākajā laikā tiks uzsākta ārējo inženierkomunikāciju būvniecība.

ESOŠO KATLU UN TO APSAISTES NOJAUKŠANA; BIOKURINĀMĀ ŪDENSSILDĀMO KATLU AR JAUDU 2X4 MW UZSTĀDĪŠANA SC “DAUGAVGRĪVA

Adrese: LĒPJU IELA 4, RĪGA
Pasūtītājs: AS “RĪGAS SILTUMS”
Ģenerāluzņēmējs: AS “LAFIPA”
Būvniecības periods: 2019. GADA 5. APRĪLIS - 2020. GADA MAIJS
100% Complete

Būvniecības gaitā plānoti divi etapi. Pirmais – esošo katlu un to apsaistes nojaukšana – pabeigts 2019. gada 19. jūlijā, veicot demontāžas darbus un bīstamo atkritumu (azbestu saturošu materiālu) utilizēšanu AS “Rīgas Siltums” piederošajā siltumcentrālē “Daugavgrīva”. Otrais būvniecības etaps – biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2X4 MW uzstādīšana – uzsākts 2019. gada 1. augustā. Tā ietvaros plānota esošās siltumcentrāles atjaunošana un jaunas šķeldas noliktavas būviecība, kā arī ārējo inženiertīklu izbūve.

BIROJA ĒKAS, PIEBŪVES UN KATLU MĀJAS BŪVNIECĪBA

Adrese: LEJUPES IELA 1C UN LEJUPES IELA 3, RĪGA
Pasūtītājs: PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS “BIOR”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2019. GADA 29. JŪLIJS – 2020. GADA 29. JŪLIJS
100% Complete

Būvniecības gaitā plānota jaunbūves ēkas, t.sk. laboratoriju telpu, un savienojošas pārejas izbūve vairāk nekā 1500 m2 platībā, kā arī vecās katlu mājas nojaukšana un jaunas, jaudīgākas katlu mājas izveide. Latvijā vēl nebijis jauninājums būs ēkas fasāde, kas tiks apšūta ar kompozīta apdrukātu sietu. Tāpat teritorijā tiks reorganizēti inženiertīkli ar papildu kanalizācijas sūkņu staciju.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ēkas pārbūve

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ēkas pārbūve

Adrese: Maskavas iela 165, Rīga
Pasūtītājs: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2018. gada junijs - 2020. gada aprīlis
Objekta kopējā platība: 7095,4 m2
100% Complete

Projekta ietvaros VELVE veic būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības darbus. Būvniecības procesā paredzēts veikt fasādes rekonstrukciju, iekštelpu rekonstrukciju un laboratorijas izbūvi. Šobrīd projektā ir veikti demontāžas darbi, 4 stāvos izbūvētas klona grīdas, uzsākta logu nomaiņa un uzsākti riģipša konstrukciju izbūves darbi.

HOFT ēkas rekonstrukcija un dzīvojamās ēkas jaunbūve

HOFT ēkas rekonstrukcija un dzīvojamās ēkas jaunbūve

Adrese: Strēlnieku iela 5, Rīga
Pasūtītājs: SIA “R.EVOLUTION 21”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada decembris – 2020. gada novembris
Objekta kopējā platība: 8337 m2
100% Complete

HOFT (House Of the Flying Trees) jeb “lidojošo koku” projektā VELVE veiks Strēlnieku ielā 5 esošās ēkas rekonstrukciju, pastiprinot celtnes esošās konstrukcijas un virs restaurētās fasādes, ēkas augšējā stāvā izbūvējot vēl papildu divus, pilnībā stiklotus stāvus. Gan ēkas stiklotajā stāvā, gan ēkas pagalma fasādē speciāli konstruētās kastēs un terasēs iestādīs dažādus skujkokus: ciedrus, kalnu priedes, dažādus „bonsai” koku veidus. Projektā izbūvēs arī jaunu ēku ar septiņiem virszemes stāviem un divstāvīgu pazemes stāvvietu. HOFT projekts apvieno vēsturisku arhitektūru ar mūsdienīgiem risinājumiem, ekskluzīviem apdares materiāliem un dabas elementiem. Tas būs unikāls projekts, kur dabas, mākslas un dizaina elementiem būs noteicošā loma.

ŪDEŅRAŽA UZPILDES STACIJA RĪGĀ, VIENĪBAS GATVĒ

ŪDEŅRAŽA UZPILDES STACIJA RĪGĀ, VIENĪBAS GATVĒ

Adrese: VIENĪBAS GATVE 6, 12, RĪGA
Pasūtītājs: RP SIA “RĪGAS SATIKSME”
Ģenerāluzņēmējs: PA “HYDROGENIS – VELVE”
Būvniecības periods: 2017. GADA 6. APRĪLIS – 2020. GADA 30. JŪNIJS
100% Complete

Objekta platība projektēšanas robežās ir 7578 m2, apbūves laukums – 452,88 m2, ceļi un laukumi – 1016 m2. SIA “Velve” sadarbībā ar SIA “Hydrogenis” veica sekojošus darbus: projektēšanu, būvkonstrukciju izbūvi un ūdeņraža uzpildes stacijas izbūvi, kas ietver 3 ūdeņraža ģenerēšanas moduļu uzstādīšanu, ūdens un gaisa sagatavošanas moduļa un vadības telpas uzstādīšanu, gāzes kompresoru moduļa uzstādīšanu, kā arī dzesēšanas iekārtu un gāzes kompresoru moduļa uzstādīšanu. Tāpat darbu ietvaros uzstādītas ūdeņraža uzglabāšanas tvertnes, stacijas modulis, kas koordinē ūdeņraža uzpildes procesu, un 2 uzpildes pildnes – viena pildne vieglo automašīnu uzpildei, otra – smago transportlīdzekļu uzpildei. Izbūvēta ūdeņraža cauruļvadu maģistrāle, kas nodrošina ūdeņraža padevi no ūdeņraža stacijas līdz ūdeņraža pildnēm.

RĪGAS KLASISKĀS ĢIMNĀZIJAS LABORATORIJU KORPUSU JAUNBŪVE

Adrese: PURVCIEMA IELA 38, RĪGA
Pasūtītājs: RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2018.GADA JŪLIJS – 2020.GADA AUGUSTS
100% Complete

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas laboratoriju korpusa četru stāvu piebūvē, kuras kopējā platība ir apmēram 2700 kvadrātmetri, plānots izveidot desmit laboratorijas un to palīgtelpas ķīmijas, fizikas, bioloģijas, dabas zinību, robotikas un informātikas mācību priekšmetu apguvei. Savukārt cokolstāva līmenī tiks izvietota auditorija ar palīgtelpām, kas paredzēta 160 apmeklētājiem. To varēs izmantot arī ārpus skolas pasākumiem, funkcionāli nodalot no pārējā telpu apjoma. Tāpat jaunajā korpusā plānots izveidot arī lasītavu, grāmatu glabātuvi, bibliotēku, garderobi, darba telpas skolotājiem, dažādas palīgtelpas un labierīcības visos stāvos. Visi kabineti, kā arī auditorija, tiks apgādātas ar pedagogu darbam nepieciešamo aprīkojumu.

RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJAS PĀRBŪVE – LABORATORIJU KORPUSU JAUNBŪVE

Adrese: RUSES IELA 22, RĪGA
Pasūtītājs: RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: No 23.07.2019. līdz 26.08.2020.
100% Complete

Četru stāvu apbūves laukums ir 958 m2, bet kopējā platība – 3160 m2. Šobrīd pabeigti monolīto konstrukciju betonēšanas un saliekamo dzelzsbetona elementu montāžas darbi. Cokolstāva līmenī plānots iekārtot auditoriju ar palīgtelpām 160 apmeklētājiem, ko, iespējams, varēs izmantot arī ārpusskolas pasākumiem, funkcionāli nodalot no pārējā apjoma ar atbilstošu sanmezgla bloku. Šajā stāvā projektēta arī garderobe visam jaunbūvējamā apjoma skolēnu skaitam un bibliotēkas grāmatu glabātuve. 1. stāva līmenī būs izvietotas divas auditoriju telpas (IT/robotikas laboratorijas) ar iespēju tās apvienot vienā. Plānots izbūvēt arī bibliotēkas lasītavu, konferenču telpu un skolotāju istabu ar darba un atpūtas zonām. 2. un 3. stāvā atradīsies četras mācību klašu telpas (fizikas, dabaszinību, ķīmijas un bioloģijas laboratorijas) ar iespēju divas no tām apvienot. Uz jumta izvietota galvenā ventilācijas tehniskā telpa ar 1.–3. stāvu apkalpojošo ventkameru. Visas telpas plānots iekārtot, īpaši ņemot vērā bērnu ērtības gan mēbeļu izvēlē, gan dažādu virsmu, piemēram, palodžu pielāgošanā sēdēšanai.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un Rubeņu un Akmeņu ceļu pārbūve Cenu pagasta Raubēnu ciemā (I, II kārta)

Adrese: Rubeņu ceļš, Akmeņu ceļš, Raubēnu ciems, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Pasūtītājs: Ozolnieku novada dome
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada 26. jūnijs - 2018. gada 25. oktobris
100% Complete

Projekta ietvaros VELVE veiks lietusūdens kanalizācijas sistēmas, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi. Tiks izbūvēts ielu apgaismojums. Veikti ielu pamatnes sagatavošanu un asfaltēšanas darbi. Projekts sadalīts 2 kārtās:

- 1. kārta (2017. gads): 12 897m2 ceļš; ūdensvads 1405 m; kanalizācija 1369m.

- 2. kārta (2018. gads): 10 407m2 ceļš; ūdensvads 1197 m; kanalizācija 1055 m

icon