VELVE

Sadarbība

Kompānijas

Rīgas Domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde, kas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem administrē un nodrošina pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma un tās rīcībā esošo zemes gabalu racionālu un lietderīgu izmantošanu.

SIA Depo DIY

Būvmateriālu tirdzniecības nozares līderis Latvijā ar plašāko veikalu tīklu.

SIA Daugavpils ūdens

Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmums.

SIA Jūrmalas ūdens

Nodrošina dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi tīklā Jūrmalas pilsētā. Nodrošina notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, kā arī meliorācijas pakalpojumus.

SIA Rīgas pilsētbūvnieks

Galvenie darbības virzieni ir Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība un Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Latvijas Republikas Saeima

Latvijas Republikas likumdevējs.

Rīgas Tehniskā universitāte

Otrā lielākā augstskola Latvijā. 1958. gadā atdalīta no LVU, tā ir Rīgas Politehniskās augstskolas (1862) un Rīgas Politehniskā institūta (1896—1919) pēctece. Universitātē ir 9 fakultātes.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Institūts kā LPSR Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūts tika dibināts 1957. gada janvārī. Tā galvenie darbības virzieni ir pētījumi organiskajā ķīmijā, bioorganiskajā ķīmijā un molekulārajā bioloģijā.

Nacionālie bruņotie spēki

Nacionālo bruņoto spēku galvenie uzdevumi ir tieši un aktīvi piedalīties valsts sauszemes, jūras un gaisa teritorijas aizsardzībā un kontrolē.

Starptautiskā lidosta Rīga

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākā lidosta Latvijā un Baltijas valstīs.

Moduls Engineering

"Moduls Engineering" ir 1994.gadā dibināts inženiertehnisko komunikāciju uzņēmums, kura galvenie darbības virzieni ir ēku inženiertehnisko sistēmu darbības kontrole un vadīšana (BMS), elektroapgādes un apgaismojuma tehinskie risinājumi, vājstrāvu tīklu ierīkošana.

Arhitektu birojs "Nams"

Arhitektu birojs “Nams” ir dibināts 1992. gadā. Arhitektu birojs nodrošina pilnu projekta izstrādes procesa norisi, ko veic biroja arhitekti, projektu vadītāji, apzaļumošanas speciālisti, ceļu projektētāji un teritoriālplānotāji. Sniegtie pakalpojumi ietver arhitektūru, būvprojektu vadību, apzaļumošanu, ceļu projektu izstrādi, transporta organizāciju, teritoriju plānojumu.

Arhitektu birojs "Krasts"

Arhitektu birojs “Krasts” ir 2004.gadā izveidots uzņēmums, kas savā darbībā specializējas sabiedrisko un inženiertehnisko ēku projektu izstrādē.

Ozola un Bula

Arhitektu birojs Ozola & Bula ir 1998.gadā izveidots uzņēmums, kas nodarbojas ar arhitekta pakalpojumu sniegšanu, arhitektūras metu, skiču projektu, būvprojektu izstrādi, būvprojektu izstrādes vadību (ģenerāluzņēmēja funkcijas realizāciju), autoruzraudzību un interjera projektu izstrādi.

Arhis

SIA "Projektēšanas birojs ARHIS" ir 1988.gadā dibināts uzņēmums ar specializāciju būvprojektu, tajā skaitā arhitektūras, dizaina, kā arī projektu inženierdaļu izstrādē. Projektēšanas birojs veic arī projektu autoruzraudzību būvdarbu veikšanas gaitā.

BBS

Inženieru birojs SIA „Būves un būvsistēmas” jaunu un rekonstruējamu objektu attīstītājiem piedāvā projekta vadības, uzraudzības un konsultantu pakalpojumus būvniecības procesā, kas ietver būvniecības ieceres tehnisko un ekonomisko rādītāju izvērtēšanu, projektēšanas uzdevumu sagatavošanu, tehnisko projektu izstrādes procesu uzraudzību, tehnisko projektu izvērtēšanu, kā arī citus būvniecības projektu realizēšanai nepieciešamos pakalpojumus.

icon