VELVE

Projekti

Realizētie projekti

BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU PĀRSTRĀDES IEKĀRTAS IZVEIDE CIETO SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONĀ “GETLIŅI”

Adrese: KAUDZĪŠU IELA 57, RUMBULA, STOPIŅU NOVADS
Pasūtītājs: SIA „GETLIŅI EKO”
Ģenerāluzņēmējs: PS “MRKV”
Būvniecības periods: 2018. GADA 8. OKTOBRIS – 2022. GADA 7. JANVĀRIS
100% Complete

Objekta platība projektēšanas robežās ir 64 151 m2, apbūves laukums – 15 264 m2, ceļi un laukumi – 21 580m2. SIA “Velve” veic sekojošus darbus: līdz 2020. gada martam pilnībā pabeigta projektēšana un notiek autoruzraudzība; pabeigta lielākā daļa zemes darbu un bioloģiskās sūkņu stacijas pamatu un bioloģisko atkritumu pagaidu krātuves ēkas Nr. 3 izbūve, turpinās ceļu un laukumu izbūve, tehnoloģiskā aprīkojuma ēkas celtniecība, bioreaktoru un biomasas tuneļu ēku izbūve, pārstrādes masas šķirošanas ēkas celtniecība, ūdens apgādes un kanalizācijas ierīkošana un teritorijas elektroapgādes sagatavošana.

NOTEKŪDEŅU OTRREIZĒJĀ NOSTĀDINĀTĀJA ATJAUNOŠANA BAS “DAUGAVGRĪVA”

Adrese: BAS “DAUGAVGRĪVA”, DZINTARA IELA 60, RĪGA
Pasūtītājs: SIA “RĪGAS ŪDENS”
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: no 28.09.2020. līdz 27.09.2021.
100% Complete

Objekta kopējā platība sasniedz 1334,38 m2. Notekūdeņu otrreizējā nostādinātāja atjaunošanas BAS “Daugavgrīva” atjaunošanas darbi uzsākti 2020. gada 28.septembrī un turpināsies līdz 2021. gada 27.septembrim. SIA “Velve” veiks otrreizējā nostādinātāja atjaunošanu un esošā aprīkojuma demontāžu, kas iekļauj centrālās kolonnas un betona virskārtu atdalīšanu no sienām un grīdām. Tāpat paredzēts sagatavot attīrīto nostādinātāju un veikt jaunas kolonnas izbūvi, atjaunot betona klājumu, dūņu maisījuma dzelzsbetona kanālu, tērauda cauruļvadu un pienākošos tīklus, kā arī uzstādīt un noregulēt nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu.

ĒDNĪCAS ĒKU NR.01000850230001 UN NR.01000850229006 (ERAF) PĀRBŪVE EZERMALAS IELĀ 6A UN 6B, RĪGĀ

Adrese: EZERMALAS IELA 6A, 6B, RĪGA
Pasūtītājs: VALSTS AIZSARDZĪBAS MILITĀRO OBJEKTU UN IEPIRKUMU CENTRS
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2020. gada 16. septembris–- 2021. gada 16. septembris
100% Complete

Projekta kopējā labiekārtojamā platība ir 9569 m2, kurā ietilpst 1988 m2 bibliotēkas platība un 3177 m2 ēdnīcas platība. Tiks rekonstruētas divas ēkas: bibliotēka (Nr. 006) un ēdnīca (Nr. 001). Atsevišķās vietās jāmaina nesošās konstrukcijas un seguma slāņi. Ēku fasādes paredzēts siltināt un apšūt ar šķiedrcementa apdares loksnēm. Tāpat SIA “Velve” veiks inženierkomunikāciju (elektroapgādes, apkures, ventilācijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroniskās sakaru sistēmas) izbūvi, kā arī virtuves tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

LATVIJAS KARA MUZEJA ĒKAS UN TORŅA FASĀŽU ATJAUNOŠANA

Adrese: SMILŠU IELA 20, RĪGA
Pasūtītājs: VALSTS AIZSARDZĪBAS MILITĀRO OBJEKTU UN IEPIRKUMU CENTRS
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2020. gada 15. septembris – 2021. gada 15. septembris
100% Complete

Darbi tiks uzsākti 2020. gada 15. septembrī un norisināsies 12 mēnešus. Objekta kopējā platība ir 1400 m2. Šobrīd SIA “Velve’’ noslēgusi līgumu ar pasūtītāju un gatavojas darbu sākšanai, lai līguma termiņā nomainītu Latvijas Kara muzeja ēkas un torņa jumta segumu, renovētu fasādes, restaurētu logus un durvis, labiekārtotu teritoriju un izbūvētu inženiertīklus.

JAUNMĀRUPES BĒRNUDĀRZA JAUNBŪVE

Adrese: OZOLU IELA 2, JAUNMĀRUPE, MĀRUPES NOVADS
Pasūtītājs: MĀRUPES NOVADA DOME
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2020. GADA JŪNIJS – 2021. GADA AUGUSTS
100% Complete

Objekta kopējā platība ir 3,4 ha, no tiem apbūves platība 5503m2.


Darbi uzsākti 2020. gada 2. jūlijā, un šobrīd noris būvlaukuma ierīkošanas darbi un ūdens un kanalizācijas tīklu sistēmu montāža. Projekta turpinājumā SIA “Velve” veiks zemes darbus, esošo inženiertīklu demontāžu, ārējo inženiertīklu montāžu (ūdens un kanalizācijas tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli), betonēšanas darbus, metāla konstrukciju montāžu, saliekamo dzelzsbetona konstrukciju montāžu, inženierkomunikāciju montāžu, ārējo konstrukciju montāžas darbus, iekšējās apdares darbus, teritorijas labiekārtošanu un braucamās daļas un stāvlaukuma ierīkošanu.

VEIKALS-NOLIKTAVA „DEPO“ KURZEMES PROSPEKTĀ, RĪGĀ

Adrese: KURZEMES PROSPEKTS 3B, RĪGA
Pasūtītājs: SIA „PĀRUPES BŪMAŅI“
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2019. GADA NOVEMBRIS – 2020. GADA DECEMBRIS
100% Complete

Apbūves kopējā platībā 33 266 m² ar ēkas kopējo platību 17 377,4 m2 SIA “Velve” veic sekojošus darbus: bunkura pazemes daļas demontāžu, zemes darbus, ārpus teritorijas “Rīgas ūdens” daļas ūdens un kanalizācijas tīklu (UKT) izbūvi (t. sk. mikrotunelēšanu un kolektoru izbūvi), teritorijas UKT izbūvi, pāļu izbūvi, režģogu betonēšanu, nesošo saliekamā dzelzsbetona un metāla konstrukciju montāžu, nesošā klāja un jumta seguma izbūvi, stikloto alumīnija konstrukciju izbūvi, sendvičpaneļu ārsienu izbūvi, iekšējo inženierkomunikāciju izbūvi, bezšuvju grīdu betonēšanu, siltumtrases izbūvi, vispārējos celtniecības darbus, ielu un teritorijas segumu izbūvi un labiekārtošanas darbus.

HOFT ēkas rekonstrukcija un dzīvojamās ēkas jaunbūve

HOFT ēkas rekonstrukcija un dzīvojamās ēkas jaunbūve

Adrese: Strēlnieku iela 5, Rīga
Pasūtītājs: SIA “R.EVOLUTION 21”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada decembris – 2020. gada novembris
Objekta kopējā platība: 8337 m2
100% Complete

HOFT (House Of the Flying Trees) jeb “lidojošo koku” projektā VELVE veiks Strēlnieku ielā 5 esošās ēkas rekonstrukciju, pastiprinot celtnes esošās konstrukcijas un virs restaurētās fasādes, ēkas augšējā stāvā izbūvējot vēl papildu divus, pilnībā stiklotus stāvus. Gan ēkas stiklotajā stāvā, gan ēkas pagalma fasādē speciāli konstruētās kastēs un terasēs iestādīs dažādus skujkokus: ciedrus, kalnu priedes, dažādus „bonsai” koku veidus. Projektā izbūvēs arī jaunu ēku ar septiņiem virszemes stāviem un divstāvīgu pazemes stāvvietu. HOFT projekts apvieno vēsturisku arhitektūru ar mūsdienīgiem risinājumiem, ekskluzīviem apdares materiāliem un dabas elementiem. Tas būs unikāls projekts, kur dabas, mākslas un dizaina elementiem būs noteicošā loma.

RĪGAS KLASISKĀS ĢIMNĀZIJAS LABORATORIJU KORPUSU JAUNBŪVE

Adrese: PURVCIEMA IELA 38, RĪGA
Pasūtītājs: RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: 2018.GADA JŪLIJS – 2020.GADA AUGUSTS
100% Complete

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas laboratoriju korpusa četru stāvu piebūvē, kuras kopējā platība ir apmēram 2700 kvadrātmetri, plānots izveidot desmit laboratorijas un to palīgtelpas ķīmijas, fizikas, bioloģijas, dabas zinību, robotikas un informātikas mācību priekšmetu apguvei. Savukārt cokolstāva līmenī tiks izvietota auditorija ar palīgtelpām, kas paredzēta 160 apmeklētājiem. To varēs izmantot arī ārpus skolas pasākumiem, funkcionāli nodalot no pārējā telpu apjoma. Tāpat jaunajā korpusā plānots izveidot arī lasītavu, grāmatu glabātuvi, bibliotēku, garderobi, darba telpas skolotājiem, dažādas palīgtelpas un labierīcības visos stāvos. Visi kabineti, kā arī auditorija, tiks apgādātas ar pedagogu darbam nepieciešamo aprīkojumu.

RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJAS PĀRBŪVE – LABORATORIJU KORPUSU JAUNBŪVE

Adrese: RUSES IELA 22, RĪGA
Pasūtītājs: RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS
Ģenerāluzņēmējs: SIA “VELVE”
Būvniecības periods: No 23.07.2019. līdz 26.08.2020.
100% Complete

Četru stāvu apbūves laukums ir 958 m2, bet kopējā platība – 3160 m2. Šobrīd pabeigti monolīto konstrukciju betonēšanas un saliekamo dzelzsbetona elementu montāžas darbi. Cokolstāva līmenī plānots iekārtot auditoriju ar palīgtelpām 160 apmeklētājiem, ko, iespējams, varēs izmantot arī ārpusskolas pasākumiem, funkcionāli nodalot no pārējā apjoma ar atbilstošu sanmezgla bloku. Šajā stāvā projektēta arī garderobe visam jaunbūvējamā apjoma skolēnu skaitam un bibliotēkas grāmatu glabātuve. 1. stāva līmenī būs izvietotas divas auditoriju telpas (IT/robotikas laboratorijas) ar iespēju tās apvienot vienā. Plānots izbūvēt arī bibliotēkas lasītavu, konferenču telpu un skolotāju istabu ar darba un atpūtas zonām. 2. un 3. stāvā atradīsies četras mācību klašu telpas (fizikas, dabaszinību, ķīmijas un bioloģijas laboratorijas) ar iespēju divas no tām apvienot. Uz jumta izvietota galvenā ventilācijas tehniskā telpa ar 1.–3. stāvu apkalpojošo ventkameru. Visas telpas plānots iekārtot, īpaši ņemot vērā bērnu ērtības gan mēbeļu izvēlē, gan dažādu virsmu, piemēram, palodžu pielāgošanā sēdēšanai.

BIROJA ĒKAS, PIEBŪVES UN KATLU MĀJAS BŪVNIECĪBA

Adrese: LEJUPES IELA 1C UN LEJUPES IELA 3, RĪGA
Pasūtītājs: PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS “BIOR”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2019. GADA 29. JŪLIJS – 2020. GADA 29. JŪLIJS
100% Complete

Būvniecības gaitā plānota jaunbūves ēkas, t.sk. laboratoriju telpu, un savienojošas pārejas izbūve vairāk nekā 1500 m2 platībā, kā arī vecās katlu mājas nojaukšana un jaunas, jaudīgākas katlu mājas izveide. Latvijā vēl nebijis jauninājums būs ēkas fasāde, kas tiks apšūta ar kompozīta apdrukātu sietu. Tāpat teritorijā tiks reorganizēti inženiertīkli ar papildu kanalizācijas sūkņu staciju.

ŪDEŅRAŽA UZPILDES STACIJA RĪGĀ, VIENĪBAS GATVĒ

ŪDEŅRAŽA UZPILDES STACIJA RĪGĀ, VIENĪBAS GATVĒ

Adrese: VIENĪBAS GATVE 6, 12, RĪGA
Pasūtītājs: RP SIA “RĪGAS SATIKSME”
Ģenerāluzņēmējs: PA “HYDROGENIS – VELVE”
Būvniecības periods: 2017. GADA 6. APRĪLIS – 2020. GADA 30. JŪNIJS
100% Complete

Objekta platība projektēšanas robežās ir 7578 m2, apbūves laukums – 452,88 m2, ceļi un laukumi – 1016 m2. SIA “Velve” sadarbībā ar SIA “Hydrogenis” veica sekojošus darbus: projektēšanu, būvkonstrukciju izbūvi un ūdeņraža uzpildes stacijas izbūvi, kas ietver 3 ūdeņraža ģenerēšanas moduļu uzstādīšanu, ūdens un gaisa sagatavošanas moduļa un vadības telpas uzstādīšanu, gāzes kompresoru moduļa uzstādīšanu, kā arī dzesēšanas iekārtu un gāzes kompresoru moduļa uzstādīšanu. Tāpat darbu ietvaros uzstādītas ūdeņraža uzglabāšanas tvertnes, stacijas modulis, kas koordinē ūdeņraža uzpildes procesu, un 2 uzpildes pildnes – viena pildne vieglo automašīnu uzpildei, otra – smago transportlīdzekļu uzpildei. Izbūvēta ūdeņraža cauruļvadu maģistrāle, kas nodrošina ūdeņraža padevi no ūdeņraža stacijas līdz ūdeņraža pildnēm.

Rīgas Stradiņa universitātes vēsturiskā staļļa pārbūve par muzeja ēku

Adrese: Kronvalda bulvāris 9, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa universitāte
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2018. gada jūlijs - 2020. gada jūnijs
Objekta kopējā platība: 671,2 m2
100% Complete

Darbu gaitā VELVE veiks vēsturiskās staļļa ēkas rekonstrukciju, tiks izbūvēts muzeja ieejas vestibils ar recepciju, piebūve, plašs priekšpagalms, piebraucamie ceļi, autostāvvieta, velo novietne. Kā galveno apjomu paredzēts sagalabāt bijušo staļļa ēku, rekonstruēt vēsturiskos logus, sienas, kapiteļus. Rekonstrukcijas ietvaros paredzēta visu iekšējos nesošo sienu demontāža, lai izveidotu iespējami plašas muzeja telpas, kas savienotas ar jaunajām piebūvēm. Paredzēts paplašināt pagrabu zem visas vēsturiskās ēkas, atbrīvojot telpu muzeja krātuvei un tehniskajām telpām. Lai apvienotu jaunos apjomus ar detalizēto vēsturisko apjpmu, paredzēts izstrādāt alumīnija - stikla profilu apdari, kas vienlaikus kalpos kā āra žalūzijas. Šāds risinājums izmantots, lai panāktu iespējami caurspīdīgu vizuālo noformējumu, vienlaikus pasargājot ēku no pārkaršanas un muzeja eksponātus no pārlieku liela dabiskā apgaismojuma.

ESOŠO KATLU UN TO APSAISTES NOJAUKŠANA; BIOKURINĀMĀ ŪDENSSILDĀMO KATLU AR JAUDU 2X4 MW UZSTĀDĪŠANA SC “DAUGAVGRĪVA

Adrese: LĒPJU IELA 4, RĪGA
Pasūtītājs: AS “RĪGAS SILTUMS”
Ģenerāluzņēmējs: AS “LAFIPA”
Būvniecības periods: 2019. GADA 5. APRĪLIS - 2020. GADA MAIJS
100% Complete

Būvniecības gaitā plānoti divi etapi. Pirmais – esošo katlu un to apsaistes nojaukšana – pabeigts 2019. gada 19. jūlijā, veicot demontāžas darbus un bīstamo atkritumu (azbestu saturošu materiālu) utilizēšanu AS “Rīgas Siltums” piederošajā siltumcentrālē “Daugavgrīva”. Otrais būvniecības etaps – biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2X4 MW uzstādīšana – uzsākts 2019. gada 1. augustā. Tā ietvaros plānota esošās siltumcentrāles atjaunošana un jaunas šķeldas noliktavas būviecība, kā arī ārējo inženiertīklu izbūve.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ēkas pārbūve

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ēkas pārbūve

Adrese: Maskavas iela 165, Rīga
Pasūtītājs: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2018. gada junijs - 2020. gada aprīlis
Objekta kopējā platība: 7095,4 m2
100% Complete

Projekta ietvaros VELVE veic būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības darbus. Būvniecības procesā paredzēts veikt fasādes rekonstrukciju, iekštelpu rekonstrukciju un laboratorijas izbūvi. Šobrīd projektā ir veikti demontāžas darbi, 4 stāvos izbūvētas klona grīdas, uzsākta logu nomaiņa un uzsākti riģipša konstrukciju izbūves darbi.

Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru Mežrozīšu ielā 43, Rīgā

Adrese: Mežrozīšu iela 43, Rīga
Pasūtītājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2016. gada decembris - 2020. gada marts
Objekta kopējā platība: 12 872 m2
100% Complete

Būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru” Mežrozīšu ielā 43, Rīgā” īstenošanas ietvaros šobrīd uzsākta jauna ēku kompleksa izbūve, kurā tiks izvietoti 218 dažādu sociālo grupu dzīvokļi, no kuriem ~70 dzīvokļi projektēti atbilstoši vides pieejamības prasībām, kā arī trīs publiskas struktūrvienības - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs, Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs un Rīgas Veselības centrs, kas nodrošinās Bolderājas iedzīvotājiem sociālo palīdzību un veselības aprūpi. Mājas Mežrozīšu ielā tiek izbūvētas blakus Rīgas domes īpašumā jau esošajām 4 2014. gadā uzceltajām īres dzīvojamām ēkām. Turpat atrodas vēl 2 sociālās un viena pašvaldības īres mājas. Dzīvokļi pārsvarā būs vienistabas - 18 līdz 20 kvadrātmetru platībā, jo tieši šādi ir vispieprasītākie. Kopējais dzīvokļu skaits -218, no kuriem: 149 ir sociālie dzīvokļi un 69 ir servisa dzīvokļi. 69 servisa dzīvokļi, jeb dzīvokļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām no kuriem: 45 vienistabas servisa dzīvokļi, 21 divistabu servisa dzīvokļi, 3 trīs istabu servisa dzīvokļi. 149 sociālie dzīvokļi, no kuriem 16 būs divistabu, pārējie (133) vienistabas dzīvokļi. Ēku kompleksa iekšpagalmā tiks izveidots bērnu rotaļlaukums, kā arī atpūtas un rekreācijas zona, kas piemērota dažāda vecuma iedzīvotāju grupām. Veselības centra vajadzībām tiks ierīkots dārzs, bet iekšpagalms tiks norobežots no pārējās gruntsgabala teritorijas ar sētu. Tāpat, labiekārtojuma zonā tiks izbūvētas stāvvietas kopskaitā 96 automašīnām, tostarp stāvvietas atbilstoši vides pieejamības prasībām. Šobrīd objektā ir uzsākti darbi, tiek izbūvēti ēkas pamati un uzsākti konstrukciju betonēšanas un tuvākajā laikā tiks uzsākta ārējo inženierkomunikāciju būvniecība.

Biroju ēku pārbūve t.sk. ārējo inženiertīklu pārbūve

Adrese: Skanstes iela 52, 52a un 50a
Pasūtītājs: AS “SWH Grupa”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017.gada oktobris – 2019.gada septembris
Objekta kopējā platība: 16`272.52 m2
100% Complete

VELVE veiks esošo biroja ēku pārbūvi un rekonstrukciju, paredzot arī ārējo inženiertīklu pārbūvi, kas ietver lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas sistēmas, ūdensvadu, elektrības un vājstrāvas tīklus. Ēku rekonstrukcijas laikā notiks pāļu un mikropāļu izbūve, kas nepieciešama jaunā plānojuma funkcionalitātes nodrošināšanai. VELVE veiks arī ēku fasādes darbus, mūsdienu prasībām atbilstošu logu montāžu, kā arī pēdējo divu stāvu un jumta pārbūvi. Ēkas telpās tiks veikti arī nostiprinošie betonēšanas un metāla darbi, un koplietošanas telpu apdare. Projekta ietvaros VELVE nodrošinās divu ēku vidusdaļu demontāžu un jaunu ēku uzbūvi. Ēkās tiks pārbūvēti visi iekšējie tīkli.

BAS “Daugavgrīva” notekūdeņu otrreizējā nostādinātāja pārbūve

BAS “Daugavgrīva” notekūdeņu otrreizējā nostādinātāja pārbūve

Adrese: BAS “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 28.09.2017. – 08.07.2019
100% Complete

VELVE veica BAS “Daugavgrīva” otrreizējā nostādinātāja pārbūvi, demontējot esošo aprīkojumu un centrālo kolonnu, kā arī no sienām un grīdām noņemot betona virskārtu. Tika izbūvētas jaunas kolonnas, atjaunots betona klājums un pienākošie tīkli, veikta esošā dzelzsbetona kanāla un tērauda cauruļvada atjaunošana, uzstādītas nerūsējošā tērauda konstrukcijas un nepieciešamais aprīkojums.

Administratīvās ēkas Tukumā, Pils ielā 16, pārbūve

Administratīvās ēkas Tukumā, Pils ielā 16, pārbūve

Adrese: Pils iela 16,Tukums
Pasūtītājs: VAS “Tiesu Nama Aģentūra”
Ģenerāluzņēmējs: PS Velve un Campaign – Velve būvē, Campaign projektē.
Būvniecības periods: 2017. gada 20. janvāris. – 2019. gada junijs
Līguma summa: 1 918 861 EUR
100% Complete

VELVE šajā projektā veiks 3D projektēšanas darbus BIM platformā, vecās ēkas rekonstrukciju un nodrošinās jaunās Tukuma Novada Tiesas ēkas būvniecības darbus. Pašreizējās tiesas telpas neatbilst esošajam darbinieku skaitam, kā arī tās ir nepieciešams modernizēt, nodrošinot mūsdienīgu un ērtu vidi apmeklētājiem un darbiniekiem. Projekta ietvaros telpas pielāgos atbilstoši tiesu darbu specifikai, paredzot slēgto un publisko telpu daļu. Tiesu nama attīstības projektā plānots izremontēt un renovēt esošās telpas, kā arī paplašināt kopējās telpas līdz 1500 kvadrātmetriem.

Administratīvās ēkas un noliktavas ēka ar ražošanas telpām

Administratīvās ēkas un noliktavas ēka ar ražošanas telpām

Adrese: "Norupes", Tīnūžu pag., Ikšķiles novads
Pasūtītājs: SIA „Rīgas meži”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2018. gada jūlijs - 2019. gada maijs
Objekta kopējā platība: 11 706 m2
100% Complete

Projekta ietvaros VELVE veiks administratīvās ēkas un noliktavas ēkas ar ražošanas ceha telpām projektēšanas un būvniecības darbus. Administratīvās ēkas korpusa būvniecībai tiks izmantoti Fibo bloki, taču ārsienas apdare paredzēta ar koka dēlīšu apšuvuma dažādos virzienos, toņos un platumos, akcentēkot kāpņu telpu ar koka vertikālām stiklotām sitēmām. Logi un ārdurvis no koka ar stikla paketi. Jumta iesegums – bitumena ruļļu materiāls. Noliktavas ēkas vizuālais un tonālais risinājums viedots analogs blakus teritorijā esošajai sendviča paneļu ēkai. Projekta ietvaros tiek veikti atbilstoši vides aizsardzības pasākumi.

Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve "Villa Milia"

Adrese: Dzintaru prospekts 21, Jūrmala
Pasūtītājs: SIA "Dzintaru 25"
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada novembris - 2019. gada marts
100% Complete

Projekta ietvaros VELVE veic Villa Milia ēkas būvniecības darbus, ēkā tiks izbūvēti nepieciešamie inženiertīkli, kā arī nodrošinās teritorijas labiekārtošanas darbus, kas ietver arī arhitektūras elementu uzstādīšanu. Villa Milia ir Jūrmalā labi zināmās Villa Benjamina mūsdienu versija, veltījums Emīlijas Benjamiņas piemiņai, kura pagājušā gadsimta 20 un 30-tajos gados Latvijā bija cienījama sabiedriskās dzīves un vēstures veidotāja.

Tirdzniecības centra "Depo" būvniecība Kauņā

Tirdzniecības centra "Depo" būvniecība Kauņā

Adrese: Vakarinis aplinkelis 8, Kauņā
Pasūtītājs: UAB „Kauno bumani”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2018. gada aprīlis - 2019. janvāris
Objekta kopējā platība: 22 752,88 m2
100% Complete

Projekta ietvaros VELVE veic tirdzniecības centra un apkārtējās teritorijas infrastruktūras izbūves darbus. Plānotās tirdzniecības telpas kopā ar administratīvo telpu kompleksu sastāda 22 753 m2 lielu platību, savukārt teritorijas labiekārtošanas un infrastruktūras nodrošināšanai paredzēts apgūt 55 991 m2 lielu platību. VELVE nodrošina pilnu projekta realizāciju - sākot no zemes darbiem, pāļu un režģogu izbūves darbiem, mūrēšanas, jumta, fasādes apdares, iekšējiem darbiem līdz asfalta seguma satiksmes tuneļa un reklāmas pilona izbūvei.

Tirdzniecības centra "Depo" būvniecība Viļņā

Tirdzniecības centra "Depo" būvniecība Viļņā

Adrese: Ukmerges gatve 373, Viļņā
Pasūtītājs: UAB „Junbumani”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada oktobris - 2019. janvāris
Objekta kopējā platība: 21 232 m2
100% Complete

Projekta ietvaros VELVE veic tirdzniecības centra un apkārtējās teritorijas infrastruktūras izbūves darbus. Plānotās tirdzniecības telpas kopā ar administratīvo telpu kompleksu sastāda 21 232 m2 lielu platību, savukārt teritorijas labiekārtošanas un infrastruktūras nodrošināšanai paredzēts apgūt 44 780 m2 lielu platību. VELVE nodrošina pilnu projekta realizāciju - sākot no zemes darbiem, pāļu un režģogu izbūves darbiem, mūrēšanas, jumta, fasādes apdares, iekšējiem darbiem līdz asfalta seguma satiksmes tuneļa un reklāmas pilona izbūvei.

BAS “Daugavgrīva” notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūve

BAS “Daugavgrīva” notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūve

Adrese: BAS “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada novembris - 2018. novembris
100% Complete

VELVE veic BAS “Daugavgrīva” divu notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūvi, demontējot esošo aprīkojumu un centrālo kolonnu, kā arī no sienām un grīdām noņemot betona virskārtu. Attīrītā telpa tiek sagatavota un notiek jaunas kolonnas izbūve, tiks atjaunts betona klājumu

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un Rubeņu un Akmeņu ceļu pārbūve Cenu pagasta Raubēnu ciemā (I, II kārta)

Adrese: Rubeņu ceļš, Akmeņu ceļš, Raubēnu ciems, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Pasūtītājs: Ozolnieku novada dome
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada 26. jūnijs - 2018. gada 25. oktobris
100% Complete

Projekta ietvaros VELVE veiks lietusūdens kanalizācijas sistēmas, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi. Tiks izbūvēts ielu apgaismojums. Veikti ielu pamatnes sagatavošanu un asfaltēšanas darbi. Projekts sadalīts 2 kārtās:

- 1. kārta (2017. gads): 12 897m2 ceļš; ūdensvads 1405 m; kanalizācija 1369m.

- 2. kārta (2018. gads): 10 407m2 ceļš; ūdensvads 1197 m; kanalizācija 1055 m

Mežciema pamatskolas un Rīgas 89.vidusskolas lietojumā esošās teritorijas

Mežciema pamatskolas un Rīgas 89.vidusskolas lietojumā esošās teritorijas

Adrese: Hipokrāta iela 27/29, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2018. gada aprīlis – 2018. gada septembris
100% Complete

VELVE veica sekojošus darbus teritorijas labiekārtošanā: futbola laukuma ar mākslīgās zāles segumu izbūve, multifunkcionālo, vingrošanas un rotaļu laukumu ierīkošana ar mīksto sintētisko segumu un aprīkojumu, skrējceļu, tāllēkšanas sektoru ar sintētisko gumijas segumu ierīkošana, multifunkcionālās velotrases izbūve, bruģēšana un citi labiekārtošanas darbi.

Noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūve un esošās apbūves nojaukšana

Noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūve un esošās apbūves nojaukšana

Adrese: Bukaišu ielā 1, Rīgā
Pasūtītājs: SIA “Amalva Baltija”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2016. gada jūnijs – 2018. gada jūlijs
100% Complete

Pirms gada Velve komanda uzsāka darbu pie uzņēmuma Amalva Baltija vienas no lielākajām Komfovent produkcijas ražotnēm Baltijā! 2017. gada oktobrī ēkas pamatos ierakām kapsulu, bet jau šobrīd lepojamies ar projekta veiksmīgu nodošanu ekspluatācijā! Komfovent jaunajā ražotnē ražos trīs dažādu ugunsdrošības klases vārstus un to ražošanā izmantos tikai sertificētus materiālus ar atbilstības deklarācijām. Darbu gaitā veikti veco rūpnīcu konstrukciju demontāža, drupināšana un utilizēšana. Jaunā ēka būvēta no saliekamā dzelzsbetona, kur pārseguma sijas paneļi tika izgatavoti Lietuvas dzelzsbetona rūpnīcā “AKSA”. Ēka projektēta un būvēta plānojot pēc iespējas lietderīgāk un saimnieciskāk izmantot energo resursus, gāzi, elektrību, ūdeni un siltumu. Ventilācijas iekārtas, kā arī kompresori aprīkoti ar rekuperāciju (enerģijas atgūšanu) kas tālāk tiek izmantota ūdens uzsildīšanā. Visa ēka un noliktavas, ražošanas telpas aprīkotas ar grīdas apkures sistēmu. Ēkā padomāts par darbinieku ērtībām ir paredzētas 8 ēdamzāles, lielākas un mazākas, kā arī par cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Rīgā, Raņķa dambī 34

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Rīgā, Raņķa dambī 34

Adrese: Raņķa dambis 34, Rīga
Pasūtītājs: SIA “Swallow Residence”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2015. gada marta līdz 2018. gada jūnijam
100% Complete

Filozofu rezidence atrodas labiekārtotā 4200 kvadrātmetru plašā teritorijā, iekļaujot 120 dzīvokļus. Projekts sastāv no 2 dzīvokļu ēkām (18 stāvu un 19 stāvu), ko savieno pazemes stāvvieta 113 automobiļiem.

Tirdzniecības centra "Depo"būvniecība Viļņā

Tirdzniecības centra "Depo"būvniecība Viļņā

Adrese: Maksimiškiu gatve 5, Viļņa
Pasūtītājs: UAB „Bumani”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2018. gada janvāris līdz 2018. gada aprīlis
Objekta kopējā platība: 30 780 m2
100% Complete

Projekta ietvaros VELVE veic tirdzniecības centra un apkārtējās teritorijas infrastruktūras izbūves darbus. Plānotās tirdzniecības telpas kopā ar administratīvo telpu kompleksu sastāda 30 780 m2 lielu platību, savukārt teritorijas labiekārtošanas un infrastruktūras nodrošināšanai paredzēts apgūt 64 979 m2 lielu platību. VELVE nodrošina pilnu projekta realizāciju - sākot no zemes darbiem, pāļu un režģogu izbūves darbiem, mūrēšanas, jumta, fasādes apdares, iekšējiem darbiem līdz asfalta seguma satiksmes tuneļa un reklāmas pilona izbūvei.

Biokurināmā katlu mājas jaunbūve un esošās ēkas demontāža

Biokurināmā katlu mājas jaunbūve un esošās ēkas demontāža

Adrese: Rencēnu iela 16, Rīga
Pasūtītājs: SIA “Rīgas BioEnerģija”
Ģenerāluzņēmējs: Personu apvienība “PS “Velve, Moduls-Rīga”, “Axis Technologies”
Būvniecības periods: No 2016. gada novembra līdz 2017. novembram
100% Complete

Jaunizbūvētā biokurināmā katlumāja Rencēnu ielā 16 būs jaudīgākā šāda veida katlu māja Latvijā, kurā par kurināmo izmantos Latvijā pieejamo kurināmo – koka šķeldu. Šajā katlu mājā uzstādītās mūsdienīgās iekārtas būs ar augstu efektivitātes un automatizācijas pakāpi, un šī būs pirmā no divām šāda veida katlu mājām, ko paredzēts izbūvēt Rīgā.

Šādas jaudas katlu mājas izbūve, kur izmantos biokurināmo ir nozīmīga pieredze arī VELVE inženiertehnisko būvju segmentā.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt 48 MW jaudas katlu māju, veicot esošās ēkas demontāžu, nodrošinot pilnu būvniecības procesu.

Melngalvju nama ēku kompleksa remontdarbi

Adrese: Rātslaukums, Rīga
Pasūtītājs: SIA "Rīgas Nami"
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2016. gada 10. novembris – 2017. gada 31. oktobris
100% Complete

Projekta laikā VELVE veiks Melngalvju namu kompleksā esošo ēku iekštelpu remontdarbus, kas ietver sienu krāsojuma un grīdas seguma atjaunošanas darbus, atsevišķu palīgtelpu un koplietošanas telpu kosmētisko remontu, kā arī inženiersistēmu izbūves darbus.

VELVE veiks arī Rātslaukuma 6 un Rātslaukuma 7 ēku fasādes remonta darbus, tajā skaitā dekoratīvo elementu un skulptūru kosmētisko remontu un fasādes krāsojuma atjaunošanu.

Latvijas Nacionālā teātra ēkas fasādes atjaunošanas darbi

Latvijas Nacionālā teātra ēkas fasādes atjaunošanas darbi

Adrese: Kronvalda bulvāris 2, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada 10. aprīlis – 2017. gada 31. augusts
100% Complete

Projekta laikā VELVE atjauno ēkas fasādes krāsojumu, kā arī fasādes skulptūras un Rīgas pilsētas ģērboni.

Fasādes atjaunošanas projekta ietvaros tiks izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums.

Notiks arī ēkas profilēto detaļu bojājumu atjaunošana, veicot jumta, frontonu, starpstāvu dzegu, vilkumu ap logiem un logu plauktiņu, triglifu, sandriku un frontonu plaisu attīrīšanu un aizpildīšanu ar atbilstošu restaurācijas sastāvu.

Virs ēkas 3. stāva ovālajiem logiem un rizalīta loga tiks veikta vinješu bojājumu atjaunošana ar plaisu attīrīšanu un aizpildīšanu ar atbilstošu restaurācijas sastāvu.

Ēkas logiem un durvīm veiks vieglu remontu, nomainot bojātās detaļas un atjaunojot krāsojumu.

Arī ēkas terasei tiks veikti atjaunošanas darbi, novēršot terases margu un vāžu bojājumus, attīrot radušās plaisas un aizpildot tās ar atbilstošu restaurācijas sastāvu.

Savukārt terases grīdai veiks hidroizolācijas remontu un atjaunos tur ieklāto segumu.

Ēkas Burtnieku ielā 34, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi Rīgas 64. vidusskolas sākumskolas izvietošanai

Adrese: Burtnieku iela 34, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2016. gada 15. decembris – 2017. gada 25. augusts
100% Complete

Projekta laikā VELVE veica esošās ēkas pilnu renovāciju, kā arī visas skolas pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbus. Skolas ēkas renovācijas laikā tika izstrādāts un realizēts jauns skolas telpu plānojums, saskaņā ar pasūtītāja veiktajiem norādījumiem, veikti ēkas siltināšana un fasādes apdares darbi. Visās skolas telpās veikti iekštelpu apdares darbi, ieskaitot grīdu pamatnes un segumu nomaiņu, griestu izbūvi, kā arī sienu apdari. Kā arī ierīkotas jaunas iekšējo inženierkomunikāciju sistēmas, kas ietver ūdensvada, kanalizācijas, apkures, vēdināšanas, elektroapgādes, apsardzes, videonovērošanas un arī mūsdienīgu apziņošanas sistēmu.


Skolas virtuvē un ēdināšanās zālē tika uzstādīts jauns un mūsdienīgs aprīkojums, skolas aktu zālē tika nomainīts skaņas un gaismas aprīkojums, kā arī zālei nepieciešamās drapērijas. Savukārt skolas sporta zālē tika uzstādīts jauns inventārs, ieklāts speciālais grīdas segums, veikta akustiskā materiāla montāža uz sienām un griestiem. Visās skolas telpas tika iekārtotas ar jaunām mēbelēm.


Teritorijas labiekārtošanas darbu apjomā ietilpst: futbola laukuma ar mākslīgo zāles segumu izbūve, izbūvējot pamatni 1200 m2; skrejceļa, tāllēkšanas sektora, strītbola laukuma izbūve ar gumijas segumu; divu multifunkcionālo basketbola, volejbola, badmintona, florbola un citu sporta spēļu laukumu izbūve ar gumijas segumu un ierobežojošo sporta žoga konstrukciju; kā arī ar mīksto gumijas segumu aprīkotu vingrošanas laukuma un divu bērnu rotaļu laukumu izbūve. Tika izbūvētas arī skatītāju tribīnes, nobruģēta brauktuvju, laukumu un ietvju daļa kopējā platībā 4000m2. Visā teritorijā tik izbūvēts apgaismojums un video novērošanas sistēma.

Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas jaunbūve

Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas jaunbūve

Adrese: Dārza iela 5, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas Stradiņu universitāte
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2016. gada decembra līdz 2017. gada augustam
100% Complete

Šis būs VELVE viens no apjomīgākajiem publiskās ēkas jaunbūves projektiem, kas veidos vienotu mācību un pētniecības kompleksu universitātes centrālās ēkas teritorijā.

Studentu dienesta viesnīcas ēka būs ar trīs stāviem un pazemes stāvu autostāvvietai, ar projektētās ēkas stāvu kopējo platību 5400 m2.

Dienesta viesnīcā būs 135 numuriņi, kopā nodrošinot dzīvošanu 220 studentiem, teritorijā izbūvēs autostāvvietu 32 automašīnām, bet ēkas pagrabstāvā izbūvēs vēl papildu autostāvvietu 37automašīnām.

Latvijas Nacionālā teātra ēkas pārbūve

Latvijas Nacionālā teātra ēkas pārbūve

Adrese: Kronvalda bulvāris 2, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2016. gada 13. maija
100% Complete

Tiks izbūvēta piebūve ar 3. stāviem, apbūves laukums 98,40 m2 telpu kopējā platība 203,20 m2

Piebūve paredzēta vides pieejamības nodrošināšanai(lifts) un jaunu kafejnīcas telpu izbūvei.

2016. gada 10. jūnijā saņemta būvatļauja. 2016. gada 13. oktobrī saņemta atzīme par būvdarbu atsākšanas nosacījumu izpildi.

2016. gada 17. oktobrī uzsākta būvlaukuma ierīkošana un ŪKT tīklu izbūve, šoruden līdz 2016. gada 1. decembrim tiks veikti pāļu urbšanas un testēšanas darbi. Darbi tiks atsākti ar metāla konstrukciju pamatu montāžu un dzelzsbetona pārsegumu izbūvi.

Ēkas fasāde - mūrēta un stiklota analogi esošajai teātra piebūvei.

VEF Kultūras pils pārbūves un renovācijas darbi

VEF Kultūras pils pārbūves un renovācijas darbi

Adrese: Ropažu iela 2, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2016. gada 2. maija
100% Complete

VEF Kultūras pils atslēgas 2016. gada 2. maijā svinīgā ceremonijā ar kultūras ministres Daces Melbārdes dalību tika nodotas būvuzņēmuma VELVES rokās.

Rekonstrukcijas projekta autors birojs “GRAF X”, arhitekte Ruta Krūskopa.

“Stadiona izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbiem Rīgas Pļavnieku pamatskolas lietojumā esošajā teritorijā Jāņa Grestes ielā 14, Rīgā”

Adrese: Grestes iela 14, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada 15. maijs – 2017. gada 25. augusts
100% Complete

VELVE projekta laikā veica skolas stadiona izbūvi un attiecīgās teritorijas labiekārtošanas darbus.

Stadionā izbūvēja futbola laukumu ar mākslīgo zāles segumu, kopējā pamatnes izbūve 2840 m2. Tika ierīkots pludmales volejbola laukums, aprīkota vingrošanas laukuma izbūve ar mīksto gumijas segumu, kā arī multifunkcionālā basketbola, volejbola, badmintona, florbola u.c. sporta spēļu laukumu izbūve ar gumijas segumu un ierobežojošo sporta žoga konstrukciju, un arī aprīkota bērnu laukuma izbūve ar mīksto gumijas segumu. Multifunkcionālā velosipēdu, skrituļslidu, skrituļdēļu laukuma projektēšana un izbūve, paredzot vairākus sarežģītības līmeņus, šķēršļu labirintus.

Skatītāju ērtībām veica tribīņu renovāciju, kā arī moduļu izgatavošanu un uzstādīšanu, kas paredzēti ģērbtuvēm, WC, tajā skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem, inventāra nomai un administrācijas vajadzībām.

Labiekārtojot teritoriju, ierīkoti celiņi, izvietoti soli, atkritumu konteineri utt. kopējā platībā 1400 m2; brauktuves daļas, stāvlaukumu un ietvju bruģēšana kopumā 4000 m2 platībā; veikti teritorijas apzaļumošanas darbi 7000m2 platībā, kā arī izbūvēts visas teritorijas apgaismojums un video novērošanas sistēma.

Cirka ēkas fasādes konservācija

Adrese: Merķeļa iela 4, Rīgā
Pasūtītājs: VSIA „Rīgas cirks”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada marts – 2017. gada maijs
100% Complete

Projekta ietvaros VELVE uzstādīja pagaidu metāla atsaites no Merķeļa ielas fasādes uz iekšējo nesošo konstrukciju, nodrošinot fasādes stabilitāti līdz turpmāko konservācijas darbu uzsākšanai.

Stiprināšana veikta ar metāla savilcēm no iekšpuses, piestiprinot tās pie iekšējās starpsienas.

Jūrmalas Sporta centrs

Jūrmalas Sporta centrs

Adrese: Raiņa iela 55, Raiņa iela 53, Jūrmala
Pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas dome
Ģenerāluzņēmējs: SIA Velve
Būvniecības periods: No 2015. gada oktobra līdz 2016. gada augustam
100% Complete

SIA VELVE veica sporta centra būvniecības darbus un inženiertehniskās būves – savienojošās pārejas izbūvi. Sporta halle Kauguros būs piemērota basketbola, handbola un volejbola spēlēm, bet pirmām kārtām tā paredzēta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase" audzēkņiem sporta nodarbībām.

Saeimas ēka

Saeimas ēka

Adrese: Jēkaba ielā 6/8, Rīga
Pasūtītājs: Saeimas kanceleja
Ģenerāluzņēmējs: SIA Velve
Būvniecības periods: No 2015. gada jūlija līdz 2016. gada jūnijam
100% Complete

SIA VELVE veica Saeimas ēkas restaurāciju un rekonstrukciju. Līguma ietvaros tika veikta ēkas rekonstrukcija, vēsturisko interjera elementu un konstrukciju restaurācija, kā arī piebūves izbūve. Izbūvēts savienojums (piebūve) starp veco ēku un izbūvēta jauna ēka. Izbūvējot modernas un funkcionālas telpas saeimas frakciju darba vajadzībām, tika nodrošinātas sēžu zāles ar biroja telpām un palīgtelpām.

Tirdzniecības centra rekonstrukcija par biroju ēku

Tirdzniecības centra rekonstrukcija par biroju ēku

Adrese: Tehnikas iela 3, lidosta "Rīga", Mārupes novads
Pasūtītājs: SIA NIF Projekts 1
Ģenerāluzņēmējs: SIA Velve
Būvniecības periods: No 2015. gada 14. marta līdz 2016. gada aprīlim
100% Complete

SIA VELVE veic Biroja ēkas rekonstrukciju lidostas Rīga teritorijā.

Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija

Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija

Adrese: No Mazās Matīsa ielas līdz Kalna ielas un Lauvas ielas krustojumam zem dzelzceļa sliedēm, Rīga
Pasūtītājs: SIA Rīgas ūdens
Ģenerāluzņēmējs: Pilnsabiedrība Velve - BGS - Kulk
Būvniecības periods: No 2015. gada 22. aprīļa
100% Complete

Ar mikrotunelēšanas metodi tiek izbūvēta ūdensvada apvalkcaurule DN 800 zem dzelzceļa mezgla, kurā tiks iebūvēts DN560 PE ūdensvads. Mikrotunelēšanas metode nodrošina precīzu komunikāciju izbūvi, tā ir īpaši piemērota darbiem sarežģītos vides apstākļos, videi draudzīgāka un ievērojami samazina izmaksas, jo netiek bojāta apkārt esošā infrastruktūra.

Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā izbūve

Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā izbūve

Adrese: Garkalnes un Ādažu novada teritorijas
Pasūtītājs: SIA Rīgas ūdens
Ģenerāluzņēmējs: Pilnsabiedrība Velve - Aqua Seen
Būvniecības periods: No 2014. gada februāra līdz 2015. gada novembrim
100% Complete

Galvenais jaunās dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas uzdevums ir samazināt dzelzs un mangāna saturu pazemes ūdenim, kas tiek padots Rīgas iedzīvotājiem. Šī stacija nodrošina 28 000 kubikmetru ūdens apstrādi diennaktī, kas ir apmēram 25% no kopējā Rīgas pilsētas ūdens patēriņa. SIA VELVE darbus objektā veica pilnsabiedrības „VELVE – Aqua seen” sastāvā, sadarbībā ar poļu kompāniju „Aqua seen”, kas specializējusies ūdens atdzelžošanas tehnoloģijās. Projekta ietvaros izbūvēta gan pati stacija, gan rekonstruēta sūkņu stacija „Baltezers-1”, izbūvēti inženiertīkli, kas ir saslēgti kopā vienā lielā automatizētās vadības sistēmā.

Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novadā Sauriešu ciemā

Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novadā Sauriešu ciemā

Adrese: Stopiņu novads, Saurieši
Pasūtītājs: Stopiņu novada pašvaldība aģentūra "Saimnieks"
Ģenerāluzņēmējs: SIA Velve
Būvniecības periods: No 2015. gada februāra līdz 2015. gada novembrim
100% Complete

Projekts tika realizēts ar mērķi sakārtot Sauriešu ciema ūdenssaimniecības sistēmu, nodrošinot atbilstošu dzeramo ūdeni, komunālo notekūdeņu attīrīšanu; paplašināt ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu pieejamību, samazināt infiltrācijas līmeni un ūdens zudumus, kā arī samazināt vidē novadīto piesārņojumu. Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

Adrese: Kauguri un Sloka
Pasūtītājs: SIA Jūrmalas ūdens
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2013. gada 8. maija līdz 2015. gada novembrim
100% Complete

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana projektā "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta" Kauguros un Slokā, līdzfinansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem. Izbūvēts vairāk nekā 15 km garš ūdensvads, 13 km kanalizācijas pašteces vads, 1,3 km kanalizācijas spiedvads un divas kanalizācijas sūkņu stacijas sadzīves notekūdeņu pārsūknēšanai. Izbūvēti sadalošie tīkli individuālu pieslēgumu izveidei, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzeramo ūdeni un iespēju novadīt sadzīves kanalizāciju, izmantojot centralizētos tīklus un SIA "Jūrmalas ūdens" pakalpojumus.

Darbnīcu ēkas nojaukšana un laboratorijas korpusa ēkas jaunbūve Aizkraukles ielā 21, Rīgā

Darbnīcu ēkas nojaukšana un laboratorijas korpusa ēkas jaunbūve Aizkraukles ielā 21, Rīgā

Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga
Pasūtītājs: Latvijas Organiskās Sintēzes institūts
Ģenerāluzņēmējs: SIA Velve
Būvniecības periods: No 2014. gada 24. novembra līdz 2015. gada 29. oktobrim
100% Complete

Jaunuzceltais centrs ir nacionālas nozīmes zinātniskās infrastruktūras objekts, kas uzcelts, piesaistot ES Struktūrfondu finansējumu, projekta “Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” (vienošanās nr. 2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001) ietvaros.

Pētnieciskās laboratorijas izvietotas trīs stāvos, kopā 1826 m2, un ir paredzētas visaugstākā līmeņa pētījumu veikšanai farmakoloģijā un medicīnas ķīmijā. Centra izveidošana Latvijas zinātniekiem dos vēl nebijušas jaunu zāļu atklāšanas un attīstības iespējas

D.K -16 - esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija

D.K -16 - esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija

Adrese: Daugavpils
Pasūtītājs: SIA Daugavpils ūdens
Ģenerāluzņēmējs: SIA Velve
Būvniecības periods: No 2015. gada aprīļa līdz 2015. gada oktobrim
100% Complete

SIA VELVE objektā “D.K - 16 - esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija” veica ūdensvada, spiedkanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju. Projekta realizācija notika vairāku miljonu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī” ietvaros, kura realizācija notiek ar ES finansējuma atbalstu. Ņemot vērā, ka ūdensvada un kanalizācijas zemtekas tika izbūvētas zem Daugavas un Lauces upes, visa procesa laikā ar ūdenslīdēju palīdzību tika veikts darbu monitorings. Katram izbūvētajam posmam tika veikti cauruļvada augšdaļas kontrolmērījumi. Lai nodrošinātu nepārtrauktu esošās kanalizācijas darbu, pieslēgumi tika izbūvēti pakāpeniski. Atsevišķu zemtekas posmu savienošana notika zem ūdens, piesaistot ūdenslīdējus.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

Adrese: Pulkveža Brieža iela, Rīga
Pasūtītājs: SIA Rīgas ūdens
Ģenerāluzņēmējs: Pilnsabiedrība Velve - BGS - Kulk
Būvniecības periods: No 2014 gada 6. novembra līdz 2015. gada 19. septembrim
100% Complete

Ūdensvada izbūve ar horizontāli vadāmās urbšanas metodi zem ielas seguma. Projekta ietvaros Ganību dambī tiek veikta kanalizācijas rekonstrukcija, izbūvētas jaunas maģistrāles un uzbūvēta sūkņu stacija ar ražību 11.6 l/s. Kopumā projekta ievaros izbūvēs 636m ūdensvadu dDn 200, no tiem 500 m ar beztranšeju metodi. Savukārt kanalizācija cauruļvadus Dn 200 izbūvēs 1500 m apjomā, t.sk. pievadi.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve

Adrese: Kokneses prospekts 1A, Rīga
Pasūtītājs: SIA Rīgas ūdens
Ģenerāluzņēmējs: Pilnsabiedrība Velve - BGS - Kulk
Būvniecības periods: No 2015. gada 2. februāra līdz 2015. gada 31. augustam
100% Complete

Tiek izbūvēts ūdensvads un kanalizācija zem projektējamajām ielām, lai nodrošinātu infrastruktūru plānotajam privātmāju ciematam. Kopā izbūvēti 1700 m ūdensvads un 1400 m kanalizācijas tīkli.

Sākumskolas "Valodiņa" fasādes vēsturiskā veidola atjaunošana

Sākumskolas "Valodiņa" fasādes vēsturiskā veidola atjaunošana

Adrese: Blaumaņa iela 26, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: SIA Velve
Būvniecības periods: No 2015. gada 16. jūnija līdz 2015. gada 21. augustam
100% Complete

Blaumaņa ielā atjaunots sākumskolas „Valodiņa” vēsturiskais veidols, un nu ēkas fasāde kļuvusi par visa kvartāla rotu.

Fasādes atjaunošanas darbi tika veikti līguma Fasāžu renovācijas un logu nomaiņas darbi Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības ēkās ietvaros.

2016. gada 10. martā konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2015” objekts ieguva 1. vietu nominācijā “Fasāžu renovācija”.

Maģistrālā ūdensvada zemtekas 2 x DN450 rekonstrukcija

Maģistrālā ūdensvada zemtekas 2 x DN450 rekonstrukcija

Adrese: Milgrāvis (Emmas un Ezera ielas), Rīga
Pasūtītājs: SIA Rīgas ūdens
Ģenerāluzņēmējs: Pilnsabiedrība Velve - BGS - Kulk
Būvniecības periods: No 2014. gada 13. oktobra līdz 2015. gada 11. augustam
100% Complete

Ar beztranšeju metodi tiek izbūvētas ūdensapgādes caurules ar Dn 450, kas izvietotas zem Mīlgrāvja kanāla un pieslēgtas pie maģistrālā ūdensvada ar Dn 800. Esošie divi metāla ūdensvadi tiek iebūvēti PE apvalkcaurulēs. Darbi tiek veikti ar horizontāli vadāmās urbšanas metodi. Kopējais garums ~ 300 m Metodes priekšrocība ir tā, ka veicot darbus netiek bojāts ielas segums un netiek traucēta transporta plūsma.

Veikals DEPO Krasta ielā 36

Veikals DEPO Krasta ielā 36

Adrese: Krasta iela 36, Rīga
Pasūtītājs: SIA Eirospektrs
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2014. gada 5. jūlija līdz 2015. gada 10. jūnijam
Objekta kopējā platība: 21 107 kv. m
100% Complete

Šajā jaunbūvē SIA VELVE veica visus būvniecības darbus un nodrošināja būvniecības procesu vadību. Projekta ietvaros tika izbūvētas tirdzniecības un biroju platības 21 107 m2 platībā.

RTU Elektrotehnikas un telekomunikāciju fakultāte - 2. kārta

RTU Elektrotehnikas un telekomunikāciju fakultāte - 2. kārta

Adrese: Āzenes iela 12, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2014. gada 22. maija līdz 2015. gada 12. jūnijam
Objekta kopējā platība: 7 500 kv. m
100% Complete

SIA VELVE veic ēkas rekonstrukcijas darbus. Studentu mācību korpuss tika pārbūvēts esošajā apjomā, rekonstruējot jumta tehnisko stāvu, izbūvējot nelielu pagrabstāvu, rekonstruējot iekštelpas, inženierkomunikācijas, lietus kanalizāciju, jumta segumu, nomainot logus un durvis, izbūvējot liftu un nosiltinot un apdarot fasādi. Rekonstrukcijas būvdarbi veikti atbilstoši arhitektu biroja „Valeinis un Stepe” izstrādātajam tehniskajam projektam, topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes rezultātiem.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 1. sistēmā - Grīva 1

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 1. sistēmā - Grīva 1

Adrese: Daugavpils
Pasūtītājs: SIA Daugavpils ūdens
Ģenerāluzņēmējs: Pilnsabiedrība Velve - BGS - Kulk
Būvniecības periods: No 2013. gada jūnija līdz 2014. gada jūlijam
100% Complete

Projekta ietvaros tika veikta ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija, ceļa seguma un zāliena atjaunošana. Līgums tika izpildīts saskaņā ar FIDIC sarkanās grāmatas noteikumiem.

Latvijas Nacionālā Bibliotēka

Latvijas Nacionālā Bibliotēka

Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga
Pasūtītājs: Pilnsabiedrība Nacionālā Būvkompāniju apvienība (AS RBSSKALS (vājstrāvas tīkli) un SIA RE&RE (Elektrības tīkli) Noslēgti divi atsevišķi līgumi
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2009. gada jūnija līdz 2014. gada jūnijam
100% Complete

Projekta ietvaros SIA VELVE izbūvēja iekšējo elektroapgādes, apgaismojuma un spēka tīklus un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, vadības un automatizācijas sistēmas, dūmu kontroles sistēmas automātikas daļās, datu un telefonu tīklu infrastruktūras, audiovizuālās sistēmas infrastruktūras izbūvi.

Pamatskola "Rīdze"

Pamatskola "Rīdze"

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: Pilnsabiedrība Velve – Moduls Engineering
Būvniecības periods: No 2012. gada jūnija līdz 2013. gada augustam
Objekta kopējā platība: 3 947 kv. m
100% Complete

Pilnsabiedrības “VELVE, Moduls Engineering” sastāvā SIA VELVE veica Pamatskolas “Rīdze” ēkas rekonstrukciju.

Ēka atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Rīgas vēsturiskā centra teritorijā iepretī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijai. Nams būvēts 1884. gadā skolas vajadzībām, un tas ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Projekta ietvaros tika izveidota ēkas pamatu vertikālā un horizontālā hidroizolācija un pastiprināti pamati. Iekšpagalmā tika demontētas avārijas stāvoklī esošās pagalma ieejas piebūves, kas nebija sākotnējais vēsturisks ēkas apjoms, to vietā, atbilstoši ugunsdrošības prasībām, kā arī funkcionalitātei, izbūvētas divas jaunas stiklotas kāpņu telpas. Pilnībā renovēta ēkas ārējā apdare, atbilstoši vēsturisko materiālu izpētei atjaunots ēkas augstākajā daļā bijušais jumta laternu - bēniņu ventilācijas izvads.

Iekštelpām veiktas funkcionālas pārbūves. Vides pieejamības nodrošināšanai papildus paredzēti lokāli pacēlāji pie kāpnēm ēkas pirmajā stāvā. Rekonstruēta un labiekārtota skolas teritorija.

Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija

Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: Pilnsabiedrība Velve - Moduls Engineering
Būvniecības periods: No 2007. gada novembra līdz 2009. gada augustam
Objekta kopējā platība: 6 300 kv. m
100% Complete

Rīgas 2. vidusskolas (pēc rekonstrukcijas - Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija) rekonstrukciju un restaurāciju pēc Rīgas Domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veica pilnsabiedrība „VELVE, Moduls Engineering”. Atjaunošanas darbi tika uzsākti 2007. gada decembrī. Ēka tika nodota ekspluatācijā 2009. gada 14. augustā.

Skolas rekonstrukcijas darbi noritēja vairākās kārtās. Rekonstrukcijas darbu ietvaros tika veikta ārējo inženiertīklu sakārtošana, kā arī izveidoti iekšējie inženiertīkli. Tika izveidota zvanu sistēma, apziņošanas sistēma apvienota ar radio translāciju. Atbilstoši jaunajam skolas ēkas plānojumam tika izbūvētas jaunas mācību telpas, kuras ir nodrošinātas ar nepieciešamām elektroinstalācijām.

Viens no grūtākajiem uzdevumiem, kam pievērsta īpaša uzmanība rekonstrukcijas gaitā, bija skolas ēkas vēsturiskās vērtības saglabāšana.

Fītinghofa Nams

Fītinghofa Nams

Adrese: Vāgnera iela 2, Rīga
Pasūtītājs: SIA Valērija Barjera nekustamie īpašumi
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2005. gada februāra līdz 2008. gada maijam
Objekta kopējā platība: 3 175 kv. m
100% Complete

SIA VELVE veica ēkas rekonstrukcijas un restaurēšanas darbus. Restaurēšanas un atjaunošanas darbi tika īpaši plānoti, ņemot vērā «Fītinghofa nama» vēsturisko vērtību. Pilnībā restaurēta nama fasāde. Iekštelpas, visas komunikācijas un starpstāvu pārsegumi izbūvēti pilnīgi no jauna — nodrošinot nākamajiem nama iedzīvotājiem gan ekskluzīvu dzīves telpu Vecrīgā, gan visas mūsdienu prasībām atbilstošās ērtības. Jauno nekustamo īpašumu vērtēšanas konkursā 2008.gadā «Labākais jaunais projekts» Fītinghofa nams ieguva 2. vietu nominācijā «Labākā rekonstruētā māja» un 3. vietu nominācijā «Labākā drošības koncepcija».

Latvijas Bankas naudas glabātuve

Latvijas Bankas naudas glabātuve

Adrese: Bezdelīgu iela 3, Rīga
Pasūtītājs: Latvijas Banka
Ģenerāluzņēmējs: Līgumsabiedrība E.Heitkamp, Kalnozols, BKD, Velve
Būvniecības periods: No 1999. gada jūlija līdz 2001. gada novembrim
Objekta kopējā platība: 8 000 kv. m
100% Complete

VELVE kā līgumsabiedrības E.Heitkamp, Kalnozols, BKD, VELVE partneris veica visu būvdarbu vadību un piedalījās ēkas celtniecībā.

Īpašs uzdevums līgumsabiedrībai bija naudas glabātavas izbūve. Valsts bankas drošības prasībām atbilstošu nesošo un norobežojošo konstrukciju un sarežģīto un apjomīgo ēkas inženierkomunikāciju izbūve, speciālas konstrukcijas pretbloķējošas durvis pret uguns un sprādzienu draudiem nav traucējušas radīt atvērtuma iespaidu ēkas fasādē, kopumā lieliski raksturojot šo mūsdienu arhitektūras paraugu.

Rīgas Juridiskās Augstskolas rekonstrukcija un jaunā korpusa būvniecība

Rīgas Juridiskās Augstskolas rekonstrukcija un jaunā korpusa būvniecība

Adrese: Alberta iela 13 / Strēlnieku iela 4b, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas Juridiskā Augstskola
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2000. gada līdz 2001. gada decembrim
Objekta kopējā platība: 7 682 kv. m
100% Complete

Arhitekta Mihaila Eizenšteina projektētā eklektiski dekoratīvā jūgendstila meistardarba restaurācijā īpaša uzmanība tika veltīta autentiski atdzīvinot sienu un griestu gleznojumus, kā arī skulpturālos rotājumus, ēkas galvenajā fasādē. Savukārt jumts tika nosegts ar īpaši vecināta titāna un cinka loksnēm ierastā skārda vietā. Nozīmīgs ēkas papildinājums ir stiklotā septiņu līmeņu piebūve ēkas iekšējā pagalmā un stikla galerija, kurā šodien iekārotas praktisko nodarbību telpas un bibliotēka.

Jēkaba kazarmas

Jēkaba kazarmas

Adrese: Torņa iela 4
Pasūtītājs: InterSource Baltic
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 1995. gada marta līdz 1997. gada aprīlim
Objekta kopējā platība: 9 000 kv. m
100% Complete

Milzīgās armijas kazarmas tapa XVIII gadsimtā pēc Ziemeļu kara. Pirms rekonstrukcijas un pārbūves sākuma 1994. gadā lielāko darbu Velve ieguldīja, nostiprinot ēkas pamatus ar urbtiem pāļiem un betona “jostu”. Pēc agrīnajiem rasējumiem tika atjaunots stāvais jumts. Jēkaba kazarmas ar 9000 kvadrātmetru platību ir viens no visvērienīgākajiem rekonstrukcijas projektiem Latvijā, kas šodien izveidojies par interesantu biroju, restorānu un veikalu kompleksu Latvijā.

icon