VELVE

Medijiem

Preses relīzes

12.07.2024

Atklāta Baltijā lielākā kanalizācijas sūkņu stacija – Rīgā, Daugavgrīvas ielā 101

Piedaloties Rīgas domes pārstāvjiem, SIA “Rīgas ūdens” vadībai, būvuzņēmuma “Velve” pārstāvjiem un citām projekta realizācijā iesaistītajām personām, 11. jūlijā svinīgi atklāta kanalizācijas sūkņu stacija Daugavgrīvas ielā 101.


SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš: “Mums ir liels gandarījums par paveikto - patiess prieks un lepnums par jauno, pilnībā automatizēto sūkņu staciju! Tā ir energoefektīva, tādējādi sekmējot taupīgu ūdens un energoresursu izmantošanu.”


Jaunā kanalizācijas sūkņu stacija ir 8,7 metrus augsta dzelzsbetona ēka, bet objekta pazemes daļas dziļums ir 10,8 metri. Objekta būvniecība tika sākta 2021. gada pavasarī, to veica būvuzņēmums SIA “Velve”, būvdarbu līguma kopējā summa – 13,4 miljoni eiro.


SIA “Velve” valdes locekle Elīna Epalte-Drulle: “Esam gandarīti un lepni, ka iesaistījāmies šī projekta realizācijā! Lai arī kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūves projekts ar teju 14 000 m2 kopējo platību izmēra ziņā mūsu būvkompānijai nav pats apjomīgākais, tas noteikti ir bijis viens no nozīmīgākajiem, raugoties no ilgtspējas un vides saglabāšanas perspektīvas. “Velve” pieredzējusī komanda to paveica ne tikai ar lielu rūpību, bet arī laikus, lai jau 2024. gada sākumā atjaunotās sistēmas uzsāktu notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu jaunā kvalitātē, izmantojot modernu automātiskās vadības sistēmu.”


Vecā un tagad jau nojauktā kanalizācijas sūkņu stacija Daugavgrīvas ielā 101 darbojās vairāk nekā 30 gadus, un tā bija savu laiku nokalpojusi gan tehniski, gan morāli. No ekonomijas viedokļa lielākais ieguvums no jaunās stacijas ir tehnoloģiskā ūdens un elektroenerģijas patēriņa ietaupījums. Ja vecās stacijas iekārtu dzesēšanai gadā bija nepieciešami aptuveni 300 000 m3 ūdens, tad jaunajā stacijā ūdens dzesēšanai nav jāizmanto vispār, bet elektroenerģijas patēriņu, salīdzinot ar veco staciju, plānots samazināt par aptuveni 2,5 milj. kW jeb 55% gadā. Pēc aptuveniem aprēķiniem, jaunā sūkņu stacija ļaus gadā ieekonomēt ap 680 000 eiro, turklāt tā ir arī videi ievērojami draudzīgāka un ekspluatācijā drošāka.


2023. gadā kanalizācijas sūkņu stacija Daugavgrīvas ielā 101 kopumā pārsūknēja 25 miljonus m3 notekūdeņu, kas ir apmēram puse no visiem Rīgas notekūdeņiem.
12.07.2024
10.07.2024

Būvkompānija “Velve” informē par izmaiņām valdē

Būvkompānija SIA “Velve” valdes struktūrā veiktas izmaiņas – no 10. jūlija uzņēmuma vienīgās valdes locekles amatu ieņem Elīna Epalte - Drulle.


Elīnai Epaltei - Drullei ir plaša pieredze jurisprudencē un būvniecības nozarē, kā arī uzņēmuma vadībā krīzes situācijās. Tādejādi šāda uzņēmuma vadības maiņa, stiprinot būvkompānijas “Velve” juridisko kapacitāti, pašreizējos apstākļos, kad notiek tiesvedības ar PSKUS, ir likumsakarīgs solis.


Elīna ir studējusi jurisprudenci un ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnēs un bakalaura grādus gan tiesību zinātnēs, gan uzņēmējdarbībā un vadībā. Viņas bijušie kolēģi viņu raksturo kā lielisku komandas spēlētāju, kas orientētu uz rezultātu un izvirzīto mērķu sasniegšanu.


SIA “Velve” valdes locekle Elīna Epalte – Drulle: “Neskatoties uz pašreizējām grūtībām, mūsu prioritāte ir ne tikai veiksmīgi risināt tiesvedības, bet arī turpināt aktīvi strādāt pie visiem iesāktajiem projektiem. Stiprinot “Velve” juridisko un operatīvo kapacitāti, mans galvenais fokuss šobrīd ir vērsts uz uzņēmuma stabilitātes nodrošināšanu un izaugsmes veicināšanu. Tajā pašā laikā uzskatu, ka ikvienā situācijā ir svarīgi rūpēties arī par mūsu darbiniekiem, kam pievērsīšu īpašu vērību.”


Līdzšinējais valdes loceklis Ivo Dubkevičs, pieņemot jaunus karjeras izaicinājumus, pārtrauc darba attiecības ar uzņēmumu. Augstu vērtējam viņa ieguldījumu SIA “Velve” attīstībā un vēlam viņam veiksmi turpmākajās profesionālajās gaitās.


Kā zināms, “Velve” vērsusies tiesā pret VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu” (PSKUS) par vienpusēju atkāpšanos no slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu līguma, kas būvkompānijai radījis vairāk nekā 9 milj. eiro zaudējumu, jo Slimnīca nav norēķinājusies izpildītajiem darbiem.05.07.2024

Būvkompānija SIA “Velve” iesniegusi tiesā prasības pieteikumu pret Stradiņa slimnīcu

Būvkompānija SIA “Velve” iesniegusi Ekonomikas lietu tiesā prasības pieteikumu pret VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” (PSKUS) par vienpusēju atkāpšanos no slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu līguma un ieskaita atzīšanu par prettiesisku, parāda un zaudējumu atlīdzības piedziņu.


PSKUS vienpusēji prettiesiski izbeidza līgumsaistības ar SIA “Velve” un nav norēķinājusies par izpildītajiem darbiem objektā vairāk nekā 9 miljonu eiro apmērā. Šī prettiesiskā atkāpšanās no līguma ir radījusi ievērojamus zaudējumus SIA “Velve”, kas turpina pieaugt un tiks precizēti tiesvedības gaitā.


Kā iepriekš tika ziņots, 2024. gada 24. maijā Ekonomikas lietu tiesā tika skatīts SIA “Velve” iesniegtais pieteikums par pierādījumu nodrošinājumu pirms prasības celšanas. Tiesa, izvērtējot pušu pieteiktos ekspertus, izraudzījās tiesas ieskatā piemērotākos ekspertīzes veicējus konkrēto jautājumu analīzei. Katrai pusei bija savi argumenti par otras puses pieteiktajiem ekspertiem. Tiesa tos izvērtēja un pieņēma lēmumu, nosakot 30 dienu termiņu “Velve” prasības celšanai pret PSKUS, lai lēmums par pierādījumu nodrošināšanu saglabātu spēku. SIA “Velve” šo termiņu respektēja un iesniedza prasību tiesā 2024. gada 28. jūnijā.


SIA “Velve” joprojām ir atvērta sarunām ar PSKUS, lai iespējami vairāk jautājumu risinātu sarunu un sadarbības ceļā, panākot abpusēji pieņemamus risinājumus ārpus tiesas zāles.19.06.2024

BIOR atklāj Akvakultūras inovāciju infrastruktūras centru

Šonedēļ, 17. jūnijā tika atklāts zivju audzētavas “Tome” Baltijā modernākais akvakultūras inovāciju infrastruktūras centrs.


Pirmo reizi Latvijā izveidota infrastruktūras bāze, kur nozares uzņēmēji, zinātnieki un studenti varēs izzināt teorētiskos pamatus un praktiski apgūt centrā izstrādātās dažādu zivju sugu audzēšanas metodes.


Darbus šajā objektā veica personu apvienība “Velve ABT”. Personu apvienībā ietilpstošā būvkompānija SIA “Velve” nodrošināja būvprojekta izstrādi un veica būvdarbus, un Maltas uzņēmums “Aqua BioTech Group” izstrādāja tehnoloģijas projektu un veica zivju audzēšanas iekārtu un aprīkojuma piegādi.


Ēkā ar kopējo platību 1540 m2 izvietotas septiņas dažādas recirkulācijas tipa akvakultūras līnijas, kas paredzētas vaislas zivju izturēšanai, ikru inkubācijai, zivju kāpuru izturēšanai, kāpuru piebarošanai, zivju mazuļu audzēšanai, kā arī viena dzīvās barības audzēšanas līnija.
Būve ir inovatīvu risinājumu infrastruktūras kopums, kas aprīkotas ar pasaulē jaunākajām tehnoloģijām un to risinājumiem. Projektā īstenoti efektīvi dabas resursu izmantošanas risinājumi, paredzot enerģijas un dabas resursu rekuperācijas un recirkulācijas sistēmas, ēkas un tehnoloģiskā procesa elektroapgādei tiks izmantota saules paneļu sarežotā enerģija.


Zivju audzētavas ''Tome" inovāciju infrastruktūras centrs akvakultūrā ekspluatācijā nodots 2023. gada decembra nogalē.


19.06.2024
10.05.2024

Pēc Velve lūguma, lai segtu saistības pret PSKUS projektā iesaistītajiem apakšuzņēmējiem, ierosināts tiesiskās aizsardzības process

Saistībā ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (PSKUS) nepamatoto lēmumu par līguma pārtraukšanu ar būvkopmāniju “Velve” par PSKUS A 2 korpusa būvniecību, būvkompānija šobrīd saskaras ar finanšu grūtībām segt savas saistības pret apakšuzņēmējiem. Lai SIA “Velve” varētu turpināt uzņēmējdarbību un aizstāvēt savas un apakšuzņēmēju intereses un likumiskās tiesības, tiesā ierosināts tiesiskās aizsardzības process (TAP).


TAP mērķis konkrētajā gadījumā ir pasargāt būvkompāniju no tūlītējas kreditoru vēršanās pret uzņēmumu pilnā apmērā, veicinot dzīvotspējīga uzņēmuma atgriešanos ekonomiskajā apritē. Tādejādi SIA “Velve” TAP ietvarā būs iespēja pabeigt esošos objektus, aizsargāt kreditoru intereses, celt prasību tiesā pret PSKUS, kā arī pasargāt uzņēmumu no PSKUS projektā iesaistīto apakšuzņēmēju maksātnespējas pieteikumiem, aizstāvot gan savas, gan pārējo apakšuzņēmēju intereses.


Iepriekš jau ziņots, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” šī gada 6. februārī paziņoja par būvniecības līguma vienpusēju izbeigšanu, kam SIA “Velve” nepiekrīt, uzskatot to par prettiesisku.


Šo mēnešu laikā starp pusēm nav panākts nekāds progress. Ekonomikas ministrija ir piedāvājusi mediācijas procesu, taču PSKUS šo iespēju ir noraidījusi un ieņēmusi izolējošu pozīciju. Tajā pašā laikā PSKUS valde ir organizējusi dažādus iepirkumus un, plānojot iztērēt vairāk nekā 300 tūkstošus eiro honorāros juristiem un ekspertiem, apgalvo, ka šādi papildu izdevumi nepieciešami, lai rastu izpratni par jaunā korpusa būvniecības darbu iespējamās turpināšanas kārtību un attiecību risināšanu ar SIA “Velve”.


2024. gad 7. maijā Rīgas pilsētas tiesā pēc SIA “Velve” lūguma ir pieņemts lēmums ierosināt tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) lietu.28.03.2024

Priecīgas Lieldienas!

28.03.2024
27.03.2024

ZEISS BIROJIEM Latvijas Būvniecības gada balva

7. martā norisinājās “Latvijas Būvniecības Gada balva 2023” apbalvojumu pasniegšanas ceremonija. Lepojamies, ka “Velve“ būvētie Zeiss biroji ieguvuši 2. vietu Latvijas Būvniecības Gada balva 2023 konkursā, kategorijā Jaunbūve sabiedriskā ēka.


Paldies par komandas darbu, prieks par profesionālo sadarbību un rezultātu!


Šis gads Latvijas būvniecības nozarē ir bijis gana krāšņs, ekspluatācijā nodotas ļoti interesantas ēkas un būves, tādēļ visās desmit nominācijās bijusi ļoti sīva konkurence. Kopumā konkursam “Latvijas būvniecības gada balva 2023” tika izvirzīti 145 objekti.


Būvuzņēmums SIA „Velve” ietilpst „MN Holding” grupā un ir otrs lielākais būvniecības uzņēmums Latvijā ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi nozarē. Uzņēmums realizējis vairāk nekā 250 lielus būvniecības projektus, to skaitā iepirkšanās centrus, rūpniecības uzņēmumus, viesnīcas, sabiedriskās un dzīvojamās ēkas.27.03.2024
23.02.2024

Stradiņu būvdarbu izpildes dokumentācija ir pieejama atbildīgajām kontrolējošajām institūcijām

“Velve” atkārtoti apstiprina, ka visa ar PSKUS objekta būvdarbu izpildi saistītā dokumentācija ir pieejama atbildīgajām kontrolējošajām institūcijām un paužam nopietnas bažas par pašreizējo situāciju valstī, kurā valsts pārvaldes pārstāvji rīkojas ar augstprātību un pārliecību par savu pārākumu pār tiesiskumu, cenšoties iesaistīt pat dažādas resoru pārstāvības, lai, neievērojot likumdošanu, aizstāvētu savas intereses par jebkuru cenu.


Kā redzams no publiskās komunikācijas, PSKUS nenogurstoši cenšas attaisnot savas pretlikumīgās darbības jebkuriem līdzekļiem. Rīcība, kas ietver nelikumīgu izlikšanu no objekta un mēģinājumu atsavināt būtiskus darba dokumentus, atgādina reiderismu – mēģinājumu agresīvi pārņemt citam uzņēmumam piederošo, izmantojot pretlikumīgas metodes. Tā kā būvkompānija prettiesiski, bez jebkādiem tiesas lēmumiem, aizvakar tika izlikta no objekta, ir tikai likumsakarīgi, ka Velve no saviem būvniecības vagoniņiem vakardien uzsāka izvest savu inventāru un arī būvdarbu izpildes dokumentāciju, kuras piekritība Velvei ir leģitīma (izpildes akti, rēķini u.tml.), jo būvkompānijas grāmatvedībā tie ir attaisnojošie dokumenti.


Kārtējais strīds, nemēģinot risināt situāciju civilizēti, no PSKUS puses uzsākts tikai par būvprojektu, kas atradās kopā ar citiem dokumentiem, un kura viens eksemplārs, noslēdzot līgumu, tika nodots “Velvei”, un ir līguma būtiska un neatņemama sastāvdaļa. Taču PSKUS vēlējās šo “Velves” darba dokumentu atņemt, jo principā tas būtu tāpat, kā atņemt būvkompānijai līguma eksemplāru.


PSKUS prettiesiskās rīcības motīvi ir skaidri – ņemot vērā, ka būvprojekts ir nekvalitatīvs un tas ir viens no galvenajiem pierādījumiem paredzamajā tiesvedībā, tad ar šādām brutālām metodēm PSKUS vēlas ierobežot un paildzināt “Velves” iespējas tiesiski un likumā noteiktajā kārtība aizstāvēt savas tiesības. Attiecīgi kriminālprocess mūsu ieskaitos vakardien varēja tikt ierosināts tikai ar mērķi izņemt šo dokumentu. Pēc attiecīgā lēmuma būvkompānija neliedza prokuratūras un policijas klātbūtnē izņemt dokumentus, lai vismaz šobrīd būtu droša, ka dokumenti ir fiksēti un tiks uzglabāti policijā nemainīgā sastāvā.22.02.2024

“Velve” vērsīsies tiesā pret PSKUS

“Velve” juridiskie pārstāvji ir neizpratnē par tiesisko nihilismu. Šis precedents – PSKUS objekta pārņemšana civiltiesiskā strīdā – ir kā Pandoras lādes atvēršana, jo principā tas norāda, ka tagad jebkurš īpašnieks varēs izlikt savu īrnieku no ēkas ar policijas palīdzību bez tiesas lēmuma.


Pašlaik gatavojam dokumentus tiesai, kurā cita starpā tiks prasīts ne tikai atlīdzinājums par iekārtu vērtībām, izpildītajiem darbiem un materiāliem, bet arī PSKUS pretlikumīgās rīcības rezultātā būvkompānijai nodarītie zaudējumi.22.02.2024
21.02.2024

VELVE piedāvājusi PSKUS noslēgt vienošanos par strīda noregulējumu un iespēju tiesiski pārņemt būvobjektu jau 1. martā

Būvkompānija SIA “Velve” iepazinusies ar “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” (PSKUS) izstrādātās vienošanās redakciju un uzskata to par kārtējo ņirgāšanos un tiesisko nihilismu. Redzot, ka PSKUS pārstāvji nespēj sagatavot juridiski korektu vienošanos par līguma izbeigšanu un strīda saprātīgu noregulējumu, būvkompānija ir sagatavojusi savu vienošanās redakciju par tiesisku līguma izbeigšanu, strīda noregulējumu un būvobjekta nodošanu pasūtītājam jau 1. martā.


Iepazīstoties ar PSKUS piedāvāto vienošanos būvkompānijai radusies pārliecība, ka, neraugoties uz juridiskā ārpakalpojuma atbalstu, PSKUS pārstāvjiem laikam nav izprotams, ko nozīmē pušu savstarpējā vienošanās un, ka šajā procesā pusēm ir jāspēj rast abpusēji pieņemams risinājums strīda noregulēšanai, nevis jācenšas nostādīt pretējo pusi vēl neizdevīgākā situācijā. Līdz ar to “Velve” šodien pasūtītājam ir nosūtījusi savu vienošanās redakciju, cerot, ka tikšanās laikā, kas plānota pēcpusdienā, PSKUS pārstāvji spēs nolikt malā savu neizskaidrojamo augstprātību un beidzot pievērsīsies konstruktīvai problēmas risināšanai. “Velve” vienošanās redakcija paredz gan godīgu norēķināšanos par izpildītajiem darbiem un piegādātiem, pasūtītiem un saražotajiem materiāliem, gan arī tiesisku iespēju pasūtītājam pārņemt būvobjektu jau no šī gada 1. marta.


“Velve” jau iepriekš ir informējusi, ka veids, kādā PSKUS vēlas izbeigt tiesiski noslēgtu līgumu ar būvkompāniju, nepamatoti būvdarbu veicēju vainojot līguma neizpildē, būvkompānijas ieskatos ir prettiesisks un “Velve” tam nepiekrīt. Tomēr, ja reiz pasūtītājs ne pie kādiem apstākļiem nevēlas ar būvkompāniju turpināt līguma izpildi, tad līguma izbeigšana šādos gadījumos ir tiesiski noformējama ar abu pušu vienošanos. Taču, ja pasūtītājs nav spējīgs vai nevēlas atbildīgi pieiet šī jautājuma konstruktīvai risināšanai, kā tam būtu jānotiek demokrātiskā un tiesiskā valstī, tad būvkompānijai nemaz nav citas izvēles, kā turpināt rīkoties noslēgtā līguma un likuma rāmī. Tālab visaptveroša vienošanās par strīda galīgu noregulējumu šobrīd ir faktiski vienīgais veids, kā tiesiski pārtraukt sadarbību.


Jāatzīmē, ka PSKUS publiskā komunikācija, cenšoties mākslīgi radīt iespaidu, ka PSKUS ir ieinteresēta jēgpilni risināt problēmjautājumus, ir maldi un pilnībā neatbilst faktiskajai situācijai. Pēc būvkompānijas vairākiem aicinājumiem sēsties pie viena sarunu galda, pagājušajā nedēļā aizvadītā tikšanās starp pusēm norisinājās apmēram 15 minūtes, bet pirmdien ~ 30 minūtes. Nav jābūt ekspertam, lai secinātu, ka šādā laikā spēt konstruktīvi noregulēt strīdu faktiski nav iespējams, šāda darbība vairāk liecina par problēmu risināšanas imitāciju. Tāpat arī publiskā klaigāšana, mēģinot noskaņot sabiedrību pret būvnieku, ir apnicīga un vairs nav relevanta, jo vienošanās noslēgšana par līguma izbeigšanu šobrīd ir atkarīga tieši no paša pasūtītāja vēlmes un rīcības.


Būvkompānijas ieskatā nekvalitatīvs projektētāju darbs un PSKUS pagaidu valdes ambīcijas nedrīkst nodarīt vēl lielāku kaitējumu sabiedrībai, tostarp ~ 500 Latvijas mājsaimniecību pārstāvjiem, kas bijuši iesaistīti šī projekta būvdarbos un godprātīgi pildījuši savu darbu, ikdienā strādājot tik nenoteiktos apstākļos.


Būvkompānija atkārtoti uzsver, ka galvenie PSKUS A2 korpusa būvniecības līguma izpildes šķēršļi ir tieši saistīti ar nekvalitatīvo būvprojektu un pasūtītāja, kā arī pārējo būvniecības dalībnieku – būvuzraudzības un autoruzraudzības – nespēju savlaicīgi nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu būvniecības dokumentāciju, kas gadiem liedzis “Velve” iespēju veikt būvdarbus nepieciešamajā kapacitātē.20.02.2024

Būvkompānija “Velve” PSKUS jaunbūvē konstatējusi deformāciju vienai no nesošajām kolonnām: aizdomās par kļūdu būvprojektā un būvprojekta aprēķinos informēts pasūtītājs un BVKB

Ekspluatācijā nodots vērienīgais projekts “Novira Plaza” Rīgas centrā, kurā investēti vairāk nekā 60 miljoni eiro.


Būvkompānija SIA “Velve” ir konstatējusi “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” (PSKUS) A 2 korpusa būvobjektā deformāciju vienai no nesošajām kolonnām. Lai izvairītos no iespējama apdraudējuma būvobjektā strādājošām personām, teritorija ap kolonnu šobrīd ir pilnībā norobežota un darbi tās zonā no pirmā līdz piektajam stāvam pārtraukti. Pasūtītājam, Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) un jaunbūves projektētājiem ir nosūtīts akts par fakta konstatāciju, kurā būvkompānija norāda, ka tai ir pamatotas šaubas par būvprojekta tehniskā risinājuma piemērotību, tāpēc iesaistītās puses tiek aicinātas veikt nepieciešamās papildus pārbaudes.


Apsekošanas laikā būvkompānija konstatēja, ka PSKUS jaunbūves 4. stāva nesošajai konstrukcijai – metāla kolonnai – garenvirzienā vizuāli ir novērojams izliekums. Šāda deformācija jaunbūves nesošajā konstrukcijā nav pieļaujama, tādēļ darbi šajā zonā nekavējoties tika pārtraukti visos ēkas stāvos.


Konkrētās kolonnas izbūves būvniecības procesā ir stingri ievērota būvprojekta dokumentācija. To apliecina gan metāla konstrukciju montāžas pieņemšanas un nodošanas dokumentācija, gan veiktie ieraksti būvdarbu žurnālā, gan arī segto darbu akti ar atbildīgo pušu – būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvdarbu veicēja – speciālistu parakstiem. Tādēļ šobrīd konstatētā nesošās konstrukcijas deformācija pirmsšķietami visticamāk ir saistīta ar kļūdaino būvprojekta dokumentāciju un nepiemērota tehniskā risinājuma izvēli.


Lai izvairītos no jebkādām šaubām par jaunās ēkas drošumu un nodrošinātu pilnīgu atbilstību būvniecības normatīvo aktu regulējumiem, pasūtītājam un projektētājam ir pienākums rūpīgi pārliecināties par būvobjekta dokumentācijas kvalitāti un atbilstību. Šim nolūkam šobrīd ir nepieciešams piesaistīt neatkarīgus sertificētus ekspertus, kuri spēj veikt detalizētus būvprojekta aprēķinus, lai pārbaudītu, ka būvprojektā ir precīzi un atbilstoši aprēķināta nesošo konstrukciju nestspēja un slodzes. Jāņem arī vērā, ka ēkā šobrīd vēl nav uzstādītas medicīniskās iekārtas, kas radīs papildu slogu uz konstrukcijām.


Pieņemot lēmumu par šīs informācijas publiskošanu, būvkompānija cer, ka sabiedrības un uzraugošo institūciju ietekmē pasūtītājam beidzot radīsies nepieciešamība iedziļināties tajā, kas notiek būvobjektā un tas veicinās dziļāku izpratni par daudzo kļūdu apmēru, kas pieļautas šī nozīmīgā objekta būvprojektā.16.02.2024

Biznesa centrs “Novira Plaza” nodots ekspluatācijā

Ekspluatācijā nodots vērienīgais projekts “Novira Plaza” Rīgas centrā, kurā investēti vairāk nekā 60 miljoni eiro.


"Mūsu vīzija par dinamisku, modernu biznesa centru, kurā satiksies cilvēki, idejas un uzņēmumi, ir kļuvusi par realitāti," norāda "Evernord Asset Management" direktore un “Evernord Group” dibinātāja Jolanta Jurga un turpina: "”Novira Plaza” nomnieki ir veiksmīgi mūsdienu uzņēmumi, kas par vienlīdz svarīgu prioritāti izvirza gan atrašanās vietu pašā galvaspilsētas centrā, gan mūsu apņemšanos nodrošināt ilgtspējību un energoefektivitāti.”


Premium klases kopstrādes telpas "Spaces", pārtikas un citu preču ātrās piegādes tirgus līderis "Wolt Latvia", biznesa konsultāciju uzņēmums "PwC Latvia", zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns", vadošais personāla un algu aprēķinu risinājumu un pakalpojumu sniedzējs “Zalaris”, finanšu tehnoloģiju uzņēmums “GoCardless”, starptautiskais nekustamo īpašumu konsultāciju uzņēmums “Newsec”, kā arī daudzi citi par savu jauno atrašanās vietu Rīgā ir izvēlējušies biznesa centru “Novira Plaza”.


"Būvēšanas process pašā pilsētas centrā vienmēr ir izaicinājumu pilns. Ēkas nodošana ekspluatācijā ir robežpunkts, kad varam atskatīties uz visu procesu, un esam ļoti gandarīti par paveikto. Daces Putniņas vadīto arhitektu grupas mērķis bija izveidot modernu ēku, kas organiski iederētos Rīgas vēsturiskajā centrā, un, manuprāt, tas ir paveikts lieliski," komentē "Novira Capital" valdes loceklis Nikolajs Križanovskis (Nikolay Kryzhanovskiy).


SIA “Velve” pārstāvis un “Novira Plaza” projekta direktors Valdis Koks norāda, ka, strādājot ierobežotā vidē pašā Rīgas centrā ar blīvu satiksmes un gājēju plūsmu, darbu organizēšanas ziņā būvkompānijai šī ir bijusi viena no komplicētākajām attīstības iecerēm pēdējo gadu laikā: “Objektā, kurā ik dienas strādāja liels skaits darbinieku, bija būtiski ar lielu precizitāti plānot, kad tieši tiks piegādāti materiāli, kur tos novietot un kā rūpīgi organizēt darbu secību. Ēkas būvniecībā izmantotas 24 100 tonnas betona un 10 000 m2 rīģipša. Lai jaunbūve saglabātu UNESCO pilsētas centra raksturu, fasādē izmantoti vairāki apdares materiāli – spāņu lielgabarīta flīzes, speciāli šim projektam izgatavotas vācu telpiskās keramiskās fasādes, vairāk nekā 120 tūkstoši ķieģeļu, kas katrs tika iebūvēts atsevišķi, un stiklojums aptuveni 5000 m2 platībā. Esam gandarīti, ka, neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, SIA “Velve” ir izdevies nodrošināt šīs ēkas būvniecību augstākajā kvalitātē, ko apliecina tās raitā pieņemšana ekspluatācijā. Paldies visai komandai un sadarbības partneriem. Kopīgiem spēkiem esam realizējuši ne tikai jaunu vērtību pilsētas vēsturiskajā centrā, bet arī ilgtspējīgu vidi uzņēmējdarbībai un sabiedrībai kopumā.”


“Novira Plaza” ir moderns A klases biznesa centrs, kas atrodas starp Satekles, Marijas un Elizabetes ielām. Jaunais projekts ir ne vien estētiski pievilcīgs, bet arī funkcionāls un energoefektīvs. Papildu priekšrocība ir lielie, trīskāršie logi, kas nodrošina klusu un labi apgaismotu darba vidi. Projekta attīstītāju mērķis ir iegūt LEED platīna sertifikātu pirmajos ēkas darbības gados. Ēkai ir vairākas apzaļumotas zonas un attīstīta infrastruktūra, kas piemērota gan gājējiem, gan riteņbraucējiem un autovadītājiem.


“Novira Plaza” attīstītāji ir “Evernord Asset Management”, licencēta aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība, kas šobrīd pārvalda trīs slēgtus ieguldījumu fondus un darbojas visās trīs Baltijas valstīs, un “Novira Capital”, viens no vadošajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem Igaunijā.16.02.2024
08.02.2024

Kas notiks tālāk ar Stradiņu būvobjektu?

SIA “Velve” nepiekrīt SIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (PSKUS) lēmumam par vienpusēju līguma izbeigšanu un uzskata to par prettiesisku. Secīgi būvkompānija šobrīd turpina veikt darbus tādā apjomā, kādā tos objektīvi ir iespējams veikt neesošās būvprojekta dokumentācijas apstākļos. “Velve” joprojām sagaida arī atbildīgo valsts amatpersonu iesaisti šī sabiedrībai nozīmīgā objekta problēmjautājumu risināšanā, jo PSKUS nepārdomātās rīcības rezultātā sabiedrības interesēm tiek radīts būtisks kaitējums, par ko maksās visa Latvijas sabiedrība.


Būvkompānijas ieskatos tai nav saistošs PSKUS paziņojums par vienpusēja līguma izbeigšana, jo tas ir prettiesisks. Līguma izpildes kavējums, pie kā galvenokārt apelē pasūtītājs, ir radies no SIA “Velves”, kā būvdarbu veicēja, neatkarīgu iemeslu dēļ.


Līgums par būvdarbu izpildi bija noslēgts ievērojamu laiku pirms Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, un neapšaubāmi kara radītās sekas atstāja būtisku ietekmi arī uz konkrētā līguma izpildi, kā dēļ iepriekš mainījās gan būvdarbu izpildes laiks, gan izmaksas, līdzīgi kā tas ir noticis daudzos citos valsts pasūtījuma līgumos, aptverot dažādas tautsaimniecības jomas.


Tādēļ pārmest šobrīd “Velvei” nespēju iekļauties termiņos ārkārtas apstākļos, kurus neviens ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē kopumā nevarēja paredzēt, ir nekorekti un nepamatoti. Tas norāda uz slimnīcas jaunās vadības, viņiem vien zināmu iemeslu dēļ, nevēlēšanos iedziļināties objektīvi pastāvošajos un viegli pārbaudāmajos faktos, kas raksturo līguma izpildi. Tiek noklusēts arī tas, cik ilgi pasūtītājs pieņēma lēmumus saistībā ar nepieciešamajiem grozījumiem līgumā, kuru nepieciešamība bija pamatota ar ārkārtas apstākļiem Krievijas uzsākta kara Ukrainā dēļ. Un tieši šis apstāklis neapšaubāmi radīja tālāku ķēdes reakciju, jo slimnīcas būvniecībā būvdarbu izpildē bez “Velves” piedalās arī daudzi citi Latvijas darbuzņēmēji un piegādātāji, kuriem visiem bija jāpieskaņojas un jāpārplāno sava darbība atbilstoši jaujamiem apstākļiem.


Bez tam, noslēgtā līguma un būvdarbu izpildi būtiski apgrūtināja vai atsevišķos gadījumos padarīja pat neiespējamu daudzi neatrisinātie būvprojekta neatbilstības un/vai trūkumu jautājumi, kuri pilnībā nav atrisināti līdz pat šai dienai.


No 2021.gada ir reģistrēti vairāk nekā 400 šādi problemjautājumi, ir nosūtītas vairāk nekā 50 vēstules, kur būvnieks norādījis uz projekta nepilnībām un lūdzis pēc iespējas drīzāk sniegt kvalitatīvus risinājumus. Autoruzraudzības žurnālā ir veikti vairāk nekā 500 ieraksti par izmaiņām būvprojektā un izsniegti vairāk kā 200 izmaiņu rasējumi, kas aptver visas būtiskās būvprojekta sadaļas. Tostarp pašlaik pilnībā ir pārstrādātas būvprojektu daļas, kas saistītas ar ugunsdzēsības signalizāciju, sprinkleru sistēma, māsu izsaukuma sistēmu, dūmu aizsardzības sistēmu u.tt.


Būvprojekta inženiertīklu daļai joprojām nav veikta inženiertīklu piesaiste – nav norādīts precīzs tīklu novietojums. To savā būvprojekta audita atzinumā norādījis arī Latvijas Būvinženieru savienības eksperts, secinot: “Konstatēts, ka nav veikta inženiertīklu savietošana un sistēmu tehnisko risinājumu savstarpējā salāgošana.”; “…..Piezīmes uz būvprojekta apliecina to, ka Būvprojekts tiks papildināts autoruzraudzības kārtībā.”


Tādejādi tieši pasūtītāja bezdarbība, ilgstoši nespējot atrisināt būtiskus jautājumus, no kuriem, atbilstoši pastāvošajam būvniecības procesa normatīvajam regulējumam, ir atkarīga būvdarbu izpildes iespējamība, ir aizkavējusi līguma izpildi, tādējādi arī apdraudot arī ES fondu līdzekļu apguvi.


SIA “Velve” uzskata, ka pērn neapgūtie ES līdzekļi ir tikai un vienīgi pasūtītāja atbildība, jo tieši pasūtītājam, nevis būvkompānijai, pastāv līgumiskās attiecības ar būvprojekta izstrādātāju. Attiecīgi tikai pasūtītājs var prasīt būvprojekta izstrādātāja līguma un normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.


Vēl jo vairāk – šī brīža retorika, ka ES līdzekļi pērn nav apgūti būvnieka vainas dēļ ir klaji meli. To apliecina gan “Velve” sarakste ar pasūtītāju, gan arī PSKUS pērn augustā sagatavotā prezentācija Attīstības koordinācijas un uzraudzības komitejai (ietilpst pārstāvji no Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, CFLA u.c.) par projekta gaitu, kurā cita starpā norādīts: “23,6 milj. EUR ERAF 2014.-2020. neapguve 2023.gadā, pārcelšana uz 2024.gadu, ERAF 2021.-2027.” un rīcība – “Lēmuma virzīšana Ministru kabinetā par finansējuma pārdali 2024.gadam (2023.gadā neapgūtā finansējuma apmērā).”


Tātad PSKUS un ministrijas jau 2023. gada augustā zināja, ka netiks apgūti ERAF līdzekļi pilnā apjomā, bet, lai tos nezaudētu, PSKUS bija jāsagatavo lēmums MK par līdzekļu pārdali. Apstāklis, ka šie līdzekļi tomēr netika pārdalīti ir tikai un vienīgi pasūtītāja tieša atbildība.


Svarīgi arī saprast, ka Būvniecības likumā ir skaidri un nepārprotami noteikts, ka būvniecībā ir vairāki dalībnieki katrs ar savām funkcijām un atbildību. Šie dalībnieki ir – pasūtītājs, būvdarbu veicējs, būvuzraugs un būvprojekta izstrātājs/autoruzraugs. Ar “Velvi” līgums ir noslēgts par būvdarbu izpildi. Tātad būvkompānjas kā būvdarbu veicēja atbildība ir veikt būvdarbus atbilstoši izstrādātājam būvprojektam, ko tam būvdarbu izpildei nodevis pasūtītājs.


Arī Būvniecības valsts kontroles birojs ir tieši un nepārprotami norādījis, ka: “tikai būvprojekta izstrādātājs saskaņā ar Būvniecības likuma 19.panta ceturto daļu ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību pasūtītāja, šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Attiecīgi tikai būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs) var veikt izmaiņas, tajā skaitā novērst kļūdas, būvprojektā. Savukārt Būvdarbu veicējam, saskaņā ar Būvniecības likuma 19.panta piekto daļu nav noteikta atbildība par būvprojekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, līdz ar to būvdarbu veicējs nedrīkst veikt izmaiņas būvprojektā.”


Tādejādi šajos apstākļos “Velve” uzskata, ka PSKUS vadības rīcībā ir novērojams tiesiskais nihilisms, jo pasūtītāja un projektētāja atbildība, pretēji normatīvajos aktos noteiktajam, tiek “pārnesta” uz būvdarbu veicēju. Būvkompānijai ir grūti rast objektīvu izskaidrojumu šādai PSKUS padomes un valdes rīcībai, vēl jo vairāk pie apstākļiem, ka “Velve” līguma izpildes mērķu vārdā izteica priekšlikumu pārņemt būvprojektēšanu. Tāpēc viss notiekošais šobrīd liek secināt, ka PSKUS jaunajai vadībai acīmredzot ir citi būvniekam nezināmi uzdevumi un mērķi saistībā ar līguma izpildi un iespējamajiem būvdarbu turpinātājiem.


Attiecībā uz konstatēto pelējuma sēnes klātbūtni PSKUS jaunā korpusa būvobjektā, sākotnēji jānorāda, ka pēdējo pāris nedēļu komunikācija publiskajā telpā no pasūtītāja puses ir bijusi apzināta sabiedrības maldināšana un klaji meli. Pasūtītāja pārstāve Gundega Vārpa ir izplatījusi pāris gadus vecas bildes, lai gan vienlaikus zināja, ka situācija objektā ir pilnīgi cita.


Bojātie materiāli jau sen kā ir demontēti, vairākkārt veikti dezinfekcijas pasākumi un pēdējie 23. janvāra testēšanas rezultāti parāda, ka šīs darbības ir bijušas efektīvas. Tāpēc pēkšņā prasība no pasūtītāja demontēt pilnīgi visu pagrabstāvu ir ārpus jebkādiem racionāliem apsvērumiem. Šis ir kārtējais apliecinājums absurdajai komunikācijai, ar ko “Velve” kā būvuzņēmējs saskaras visā projekta laikā – meli, dezinformācijas izplatīšana, faktu sagrozīšana, pārmērīga birokrātija, nevēlēšanās uzņemties atbildību.


Vienlaikus būvkompānija apliecina, ka izturas pret situāciju ar konstatēto sēnes sporu klātbūtni būvobjektā ar lielāko atbildību – ir piesaistīti arī ārvalstu eksperti un sabiedrība var būt droša, ka objekts atbildīs visām nepieciešamajām higiēnas prasībām, ja būvdarbus turpinās “Velve”.


Pašreiz PSKUS ir izvēlējusies situāciju objektā nerisināt. Taču šī rīcība nav izdevīga nedz valstij, nedz sabiedrībai – ja līgums ar “Velvi” netiek turpināts, būvniecība ievilksies uz 23 līdz 26 mēnešiem un visticamāk sadārdzināsies par aptuveni 20 līdz 30 miljoniem eiro. Turklāt problēmas, ar ko saskaras šobrīd objektā “Velve”, nekur nezudīs. Proti, lai kurš arī būvētu, būvprojektā būs jāveic izmaiņas un jānovērš neatbilstības/trūkumi. Tikai to šobrīd pasūtītājs izvēlas noklusēt, lai gan, to būs iespējams viegli pārbaudīt. “Velve” pārzina objektu, ir identificējusi nepilnības projektā, lai ekonomētu laiku, ir gatava tās pati uzņemties arī izlabot, ja pasūtītājs šādu pilnvarojumu dos un piedāvā objektu uzbūvēt 17 mēnešos no termiņa pagarinājuma brīža (kur 15 mēneši paredzēti būvdarbiem, un vēl divi objekta nodošanai pasūtītājam), neprasot papildu finanses.


Ne mazāk būtiski – pēdējās tikšanās laikā starp “Velve” un PSKUS valdi prokūriste Jūlija Stare cita starpā minēja, ka pasūtītājam šobrīd ir pārtraukta finanšu plūsma un jādod risinājumi ES struktūrfondu naudu finansējuma piesaistei, lai objektu pabeigtu. Tāpēc patlaban, atskatoties uz pāris nedēļu PSKUS publiskās telpas komunikāciju, apmelojot un graujot “Velve” reputāciju, un zinot reālo situāciju, šobrīd nākas izdarīt pieņēmumu, ka līguma laušanas patiesie iemesli, iespējams, vispār ir saistāmi ar laika novilcināšanu no PSKUS puses. Jauns iepirkums, tiesāšanās ar “Velve” ir papildu laiks. Un, iespējams, šis laiks PSKUS ir nepieciešams, lai saprastu, kur ņemt finansējumu būvdarbu turpināšanai. Vai šie līdzekļi jau ir pieprasījuši no ERAF fondiem, nav zināms. Nav zināms arī tas, vai un kādā termiņā nepieciešamos līdzekļus pasūtītājs varētu saņemt.


Tāpēc pašlaik neturpinot darbus, ir jautājums, kā un kurš garantēs atbildību par to, ka sabiedrībai ilgstoši netiek nodrošināta mūsdienīga medicīnas iestāde? Kas atbildēs par jaunu resursu izlietojumu, kurus varēja novirzīt citiem svarīgiem mērķiem, lai mazinātu mūsu valsts atpalicību salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm? PSKUS valde un padome? Veselības vai finanšu ministriju ierēdņi un ministri?


Ir acīmredzams, ka ierēdņu neefektīva rīcība un nepamatotie lēmumu noved pie situācijām, kas kavē ne tikai būvniecības nozares, bet visas valsts ekonomisko un sociālo attīstību. Pēkšņās politiķu iejaukšanās banku, apdrošinātāju, farmācijas u.c nozarēs patlaban rada nestabilitāti visā tautsaimniecībā un apgrūtina uzņēmējdarbības turpināšanu virknē nozaru. Taču šīs nozares nodarbina iedzīvotājus, maksā nodokļus. Kad tiks sasniegti kritiskie punkti, kuros nozares būs spiestas sākt darbinieku atlaišanas un biznesa likvidācijas, nevienam nav zināms, taču būvniecības nozare šo punktu sasniegs tuvākajā mirklī, ja šādi tiks plānoti un vadīti valsts lielie būvobjekti.


PSKUS būvobjektā “Velve”, kā projekta izpildītājs, ir gatavs uzņemties atbildību un rādīt piemēru konstruktīvai problēmu risināšanai un atklātai komunikācijai kopīgu mērķu sasniegšanai. Tomēr, lai veiksmīgi pārvarētu radušās grūtības un nodrošinātu sabiedrībai saprātīgā laikā un nepārmaksājot nepieciešamo medicīnas iestādi, nepieciešama visu iesaistīto pušu – gan pasūtītāja, gan atbildīgo valsts amatpersonu – aktīva iesaiste un vēlme rast sabiedrībai izdevīgākos risinājumus. Negribētos, ka šis būvprojekts kļūst par kārtējo piemēru, kurā sabiedrības intereses tiek upurētas neefektīvas pārvaldības un īstermiņa politisku ieguvumu vārdā.12.02.2024

Velve aicina PSKUS padomi un valdi pārtraukt destruktīvo rīcību un risināt domstarpības tiesiski, cieņpilni un konstruktīvi

Būvkompānijai SIA “Velve” ir aizvien pamatotākas aizdomas, ka lēmumu šobrīd pārtraukt “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” (PSKUS) A 2 korpusa būvniecību galvenokārt izraisījusi pasūtītāja nespēja nodrošināt pietiekamu finansējumu darbu turpmākai veikšanai. Tādēļ “Velve” aicina pasūtītāju pārtraukt attaisnot savu destruktīvo rīcību ar meliem. Tā vietā sēsties pie sarunu galda, lai cieņpilni un konstruktīvi rastu kopīgu risinājumu, kas nekavētu šī sabiedrībai nozīmīgā objekta būvniecības pabeigšanu saprātīgā laikā un pārmērīgi nepārmaksājot. Pretējā gadījumā Slimnīcas jaunā korpusa būvdarbi var ievilkties uz nenoteiktu laiku un to veikšana sadārdzināties ap 20 – 30 miljoniem eiro, nerēķinot zaudējumus, ko slimnīcai var nākties samaksāt būvkomersantam saistībā ar līguma prettiesisko laušanu un šādas prettiesiskas darbības izraisītajām sekām.


SIA “Velve” jau iepriekš informējusi, ka pēdējās tikšanās laikā starp būvkompāniju un PSKUS valdi prokūriste Jūlija Stare minējusi, ka pasūtītājam šobrīd ir pārtraukta finanšu plūsma un jārod risinājumi ES struktūrfondu naudu finansējuma piesaistei, lai objektu pabeigtu. Savukārt tagad publiski parādījies PSKUS pagaidu valdes priekšsēdētāja Laura Vidža paustais aģentūrai LETA, ka nepieciešamie līdzekļi būvniecības turpināšanai tiks aizgūti no nākamo projektu paredzētā finansējuma B korpusa būvniecībai un, ka būs pieejams arī valsts finansējums un slimnīcas pašfinansējums. Tomēr kad un cik ilgā laikā, nav minēts.


Šī informācija, kā arī apstāklis, ka PSKUS slimnīcas pagaidu padomes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs izrādās jau pērnā gada novembrī trešajām pusēm ir izpaudis informāciju, ka viņš ir noskaņots uz līguma laušanu ar “Velve”, patlaban pastiprina būvkompānijas bažas par to, ka līguma priekšlaicīgas izbeigšanas iemesli ir citi, nekā tie, kas publiski minēti. Šo informāciju gan vēlāk padomes locekle Iluta Riekstiņa un citi, klāt esot arī būvkompānijas pārstāvjiem, noliedza un centās skaidrot kā neveiksmīgi formulētu.


Tādejādi šķiet, ka esošais līgums ar “Velve” no pasūtītāja puses patlaban tiek sabotēts apzināti. Vēl 2023. gada nogalē PSKUS radīja būvniekam maldīgu priekšstatu par to, ka līguma izpilde turpināsies, kas acīmredzot bija saistīts ar to, lai būvnieks nepārtrauktu darbus un PSKUS kā atbildīgajam par ERAF fondu līdzekļu apguvi, nebūtu jātaisnojas vēl vairāk, par nespēju laikus apgūt līdzekļus pietiekamā apjomā. Savukārt tagad, kad fondu apguves periods ir noslēdzies, pasūtītājam ir nepieciešams laiks, lai PSKUS un Finanšu ministrija saprastu, kā un kur iegūt līdzekļus būvdarbu turpināšanai.


Tā vietā varētu rastu konstruktīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu risinājumu slimnīcas būvniecības pabeigšanai sapratīgā termiņā, kur “Velve” būtu gatava pati pārņemt problemātisko projektēšanu.


To, ka PSKUS nav ieinteresēta līguma izpildes mērķu sasniegšanā, apliecina arī PSKUS pārstāvju pašreizējā attieksme – viņu nevēlēšanās tikties ar būvkompāniju klātienē, aizstājot to ar publisko retoriku, kurā mērķtiecīgi tiek grauta “Velve” reputācija, izmantojot manipulācijas ar dažādu neobjektīvu un apmelojošu informāciju.


SIA “Velve” pērnā gada nogalē un šī gada sākumā gan pirms, gan pēc prettiesiskā lēmuma par līguma pārtraukšanu vairākkārt ir aicinājusi pasūtītāju sēsties pie sarunu galda. Iepriekšējie aicinājumi tika veikti, lai lūgtu steidzami risināt samilzušās un ieilgušās problēmas ar būvprojekta nepilnībām/trūkumiem, kas jau kopš 2021. gada ir kavējuši būvkompānijai darbu veikšanu atbilstošā apjomā un kļuvuši par galveno iemeslu nepieciešamībai pagarināt būvdarbu termiņus.


Tiesiskā valstī domstarpības, kas izveidojušās starp PSKUS un būvkompāniju “Velve”, puses, kas ir orientētas uz konstruktīvu rezultātu, parasti cenšas risināt kā civiltiesiskus jautājumus civiltiesiskā sarunu ceļā. Pie šādiem apstākļiem ir grūti izprast PSKUS “draudus” ar Valsts policijas iesaistīšanu, jo “Velve” nevienā brīdī nav veikusi nekādus krimināltiesiskas darbības, bet gan rīkojusies un joprojām rīkojas savstarpēji noslēgtā līguma noteikumu un uz to attiecināmo normatīvo aktu normu ietvaros.


Šī haotiskā un destruktīvā komunikācija kopā ar faktu par Valsts policijas iesaisti civiltiesiskā strīdā, ne tikai atklāj atsevišķu amatpersonu tiesisko nihilismu, bet arī liecina, ka PSKUS šobrīd acīmredzami publiski citādi nespēj pamatot savu pārsteidzīgo lēmumu izbeigt līgumu.


PSKUS vadības divkosīgo dabu raksturo tas, ka vēl decembrī, klāt esot Veselības un Finanšu ministriem, kopā ar būvkompānijas pārstāvi tika apspriesti nepieciešamie termiņa pagarinājumi, lai pilnvērtīgi pabeigtu slimnīcas jaunā korpusa būvniecību. “Velve” savus solījumus jaunajai slimnīcas vadībai par jaunbūves fasādes darbu pabeigšanu līdz jaunajam gadam izpildīja, bet no pasūtītāja puses apsolītā rīcība nav sekojusi. Piemēram, būvuzraudzība no PSKUS puses tika nomainīta tikai decembrī, bet projekta komanda, kas strādāja arī iepriekšējās valdes laikā, nav mainīta.


PSKUS padomes priekšsēdētāja Normunda Staņēviča arogance un nevēlēšanās iedziļināties problēmjautājumos, kas saistīti ar objekta būvniecības gaitu, iespējams, ir viens no iemesliem, kāpēc publiskajā telpā tiek izplatīta nepatiesa informācija. Piemēram, apgalvojumi, ka “Velvei” būvdarbu termiņš ir pagarināts vairākkārt, nav patiesi. Termiņš ir ticis pagarināts vienu reizi kopā ar lēmumu par sadārdzinājuma kompensēšanu, un tas tiešā mērā bija saistīts ar Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu.


Arī aizrādījums, ka tiek kavēti būvniecības grafiki, ir tieši saistīts ar būvdarbu izpildes šķēršļiem, kas radušies citu būvniecības procesa dalībnieku radītu šķēršļu dēļ. No 2021. gada būvobjekta dokumentācijā ir veikti vairāk nekā 500 ieraksti par izmaiņām būvprojektā, izsniegti vairāk nekā 200 izmaiņu rasējumi, reģistrēti vairāk nekā 400 problēmjautājumi un nosūtītas vairāk nekā 50 vēstules pasūtītājam ar lūgumu steidzami sakārtot būvniecības dokumentāciju, lai “Velve” varētu turpināt darbus atbilstošā apjomā. Diemžēl visi nepieciešamie tehniskie risinājumi nav izstrādāti vēl tagad, piemēram, vēl uz šo brīdi nav izdoti projekta risinājumi un saskaņoti darbi vairāk nekā 60 km kabeļu izbūvei ēkas starpsienās, grīdās un griestos.


Defekti būvobjektā, uz ko atsaucas pasūtītājs, ir manipulācija ar informāciju, jo objektā darbi vēl nav pabeigti un par nenovērstiem defektiem varētu runāt tikai tad, kad objekta būvniecības būtu pabeigta, bet tajā būtu konstatējami defekti.


Savukārt, runājot par pelējumu, ir svarīgi norādīt, ka pelējuma skartie materiāli būvobjektā jau sen kā ir demontēti. “Velve” ir vairākkārt veikusi pelējuma ierobežošanas un novēršanas pasākumus, un pēdējie 23. janvāra BIOR testēšanas rezultāti apliecina, ka šīs darbības ir bijušas efektīvas un pelējums objektam, kā arī cilvēka dzīvībai vai veselībai bīstamā daudzumā nav konstatējams. Tāpat arī PSKUS izplatītā informācija, ka pelējums esot konstatēts citviet ārpus pagrabstāva, ir nepatiesa – vismaz būvkompānijas rīcībā nav faktu, kas to varētu apliecināt.


Šie un vēl citi argumenti, atspēkojot PSKUS pārmetumus, šodien nosūtīti oficiālā vēstulē pasūtītājam, aicinot domstarpības risināt konstruktīvi un galvenais – tiesiski. Vienlaikus svarīgi saprast, ka būvkompānija “Velve” šobrīd neiestājas tikai par savām interesēm. Uzņēmumam ir noslēgti līgumi ar virkni Latvijas apakšuzņēmējiem un piegādātājiem, arī pati būvkompānija nodarbina vairāk nekā 90 darbinieku, kuri visi šobrīd cieš no PSKUS nepamatotās rīcības.


Jau šobrīd no PSKUS vadības publiskajiem paziņojums top skaidrs, ka pēc viņu plāna slimnīcas būvniecības pabeigšana iespējama ne ātrāk kā 2026.gada beigās, ko ir grūti saprast un pieņemt, ja “Velve” to piedāvā izdarīt 2025.gadā.


Tāpēc šīs situācijas risinājums ir kritiski svarīgs ne tikai iesaistītajām pusēm, bet visai sabiedrībai, kas gaida slimnīcas būvniecības pabeigšanu iespējami tuvākajā laikā. Apzinoties sekas, “Velve” atkārtoti aicina pasūtītāju uz atklātu un godprātīgu dialogu, lai novērstu ilgstošu tiesvedību, iespējamos zaudējumus valstij un kopīgiem spēkiem pabeigtu projektu, kas ir būtisks valsts attīstībai un visas sabiedrības labklājībai.13.02.2024

BVKB apliecina: PSKUS būvprojektā konstatētas būtiskas nepilnības un neatbilstības standartiem un normatīvo aktu regulējumam

SIA “Velve” šodien saņēmusi atbildi no Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) saistībā ar būvkompānijas iesniegto neatkarīga eksperta veikto auditu “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” (PSKUS) A 2 korpusa būvprojekta inženiertīklu risinājumiem. Tajā BVKB apliecina, ka būvprojektā konstatētas būtiskas nepilnības un neatbilstības piemērojamo standartu, tehnisko un īpašo noteikumu prasībām un Latvijas Republikā pastāvošajam normatīvo aktu regulējumam. Šis ir vēl viens apliecinājums nekvalitatīvajai būvprojekta dokumentācijai, kas vairāku gadu garumā bijis galvenais šķērslis būvdarbu veikšanai noteiktajā termiņā.


SIA “Velve” šī gada janvārī nosūtīja BVKB vēstuli ar pievienotu neatkarīga, sertificēta eksperta audita atzinumu par dažādu inženierkomunikāciju risinājumiem PSKUS būvprojektā (elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures, ventilācijas, dūmu novadīšanas un gaisa kondicionēšanas, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, u.c.). BVKB 15.02.2024. būvkompānijai sniegtajā atbildē ir norādījis, ka pēc iepazīšanās ar audita rezultātiem, secināms, ka būvprojektā ir konstatētas būtiskas nepilnības un neatbilstības, un tādēļ ir informējis Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru un Biedrību „Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” par iespējamiem būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem, ar lūgumu izvērtēt būvprojekta izstrādātāju profesionālās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.


SIA “Velve” pārstāvis un PSKUS projekta vadītājs Valdis Koks uzsver: “Šajā gadījumā šādu objektu būvniecības uzraugošā institūcija valstī apliecina, ka projekta dokumentācija ir nekvalitatīva un neatbilst normatīvo aktu regulējumam. Tikmēr BVKB kopumā iepriekš veiktajās 11 būvobjekta pārbaudēs, kuru laikā institūcija pārliecinās par būvnieka darbu kvalitāti objektā, būtiskas neatbilstības, tostarp atkāpes no būvprojekta nav konstatējusi. Tātad – SIA “Velve” būvniecības procesu veic kvalitatīvi, taču tādā apmērā, kādā to pieļauj būvprojekta daļas, kas ir izstrādātas atbilstoši normatīvo aktu regulējumam un, neturpinot darbus vietās, kur būvprojekts ir nekvalitatīvs, ir rīkojusies pamatoti un ievērojusi normatīvo aktu prasības.”


Iepriekš jau ziņots, ka SIA “Velve” nepiekrīt PSKUS lēmumam par vienpusēju līguma izbeigšanu un, uzskata to par prettiesisku, nosūtījusi iebildumu vēstuli pasūtītājam. Galvenie iemesli, kādēļ tiek kavēti būvniecības grafiki, ir tieši saistīts ar nekvalitatīvo būvprojektu. Jau no 2021. gada būvobjekta dokumentācijā ir veiktas virkne izmaiņu, taču visi nepieciešamie tehniskie risinājumi nav izstrādāti vēl tagad, piemēram, vēl uz šo brīdi nav izdoti projekta risinājumi un saskaņoti darbi vairāk nekā 60 km kabeļu izbūvei ēkas starpsienās, grīdās un griestos.26.01.2024

“Velve” gatava turpināt Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniecību; aicina ministrijas steidzami meklēt risinājumus

Vakar, 25. janvārī “Velve” vadība tikās ar Stradiņu slimnīcas (PSKUS) valdi. Tikšanās mērķis bija turpmākā sadarbība un būvniecības termiņa pagarinājums. “Velve” vēlreiz apliecināja gatavību strādāt un pabeigt objektu, kā arī ierosināja pārņemt projekta pārstrādi, lai novērstu konstatētās būvprojekta neatbilstības, kas palīdzētu būtiski kāpināt būvniecības tempu un kopējo procesu izpildi. Saruna bija konstruktīva un abas puses vienojās turpināt sarunas.


“Velve” jau iepriekš ir skaidrojusi, ka termiņa kavējumus šobrīd galvenokārt ir ietekmējušas nepilnības un kļūdas slimnīcas būvprojektā, ko izstrādājis pats PSKUS.


“Šo apstākli apliecina vakar saņemtais būvprojekta audits jeb neatkarīgā ekspertīze, kas konstatēja daudzas neatbilstības un nepilnības būvprojektā. Audits ir nosūtīts arī PSKUS, nodrošinot pilnu caurskatāmību. Vienlaikus ņemot vērā, ka būvprojekta neatbilstību novēršana palīdzētu būtiski kāpināt būvniecības tempu un kopējo procesu izpildi, ierosinājām pārņemt arī projekta pārstrādi un atkārtoti apliecinājām, ka esam gatavi un spējīgi pabeigt būvniecību, bet ir nepieciešams papildus laiks,” skaidro SIA “Velve” valdes loceklis Jānis Lapiņš.


Savukārt, lai izvairītos no maldīga priekšstata turpmākas sabiedrības dezinformācijas eskalācijas par pelējuma klātbūtni slimnīcas ēkas pagrabstāvā būvobjektā, “Velve” norāda, ka Gundegas Vārpas vakar publiski izplatītās bildes ir uzņemtas pirms vairākiem gadiem un būvkompānijai nav izprotama PSKUS rīcība, izplatot vecu informāciju un maldinot sabiedrību.


Šobrīd pagrabstāvā ir demontētas bojātās daļas, ir veikti dezinfekcijas pasākumi un pēdējās pārbaudes rezultāti, ko 23. janvārī veica BIOR pārstāvji, vēl nav saņemti. Taču arī pirms tās pēc vairākkārtējas dezinfekcijas pelējuma sporu klātbūtne tika konstatēta tikai lokāli dažviet. Turklāt situācija tiek monitorēta un, ja būs nepieciešamas papildu darbības, tiks darīts viss iespējamais. Būvkompānija jau ir apzinājusi arī starptautiskus ekspertus, kas var ņemt analīzes un sniegt papildu dezinfekcijas pakalpojumus. Taču sākotnēji nepieciešams sagaidīt pēdējās pārbaudes rezultātus.


“Velve” ļoti labi izprot šīs ēkas nozīmību un prasības attiecībā pret jaunbūves sterilumu. Sabiedrība var būt pārliecināta, ka tiks darīts viss nepieciešamais, lai situāciju atrisinātu un vērstu par labu.


Tomēr jāatceras, ka pelējums ir sēnītes, kuras var atrast jebkur – iekštelpās vai ārtelpās – visu gadu. Ņemot vērā, ka būvobjekts nav sterila vide, kur tiek veikti dažādi sterilizācijas pasākumi, jāpieņem fakts, ka pelējums kaut kādā koncentrācijā un apjomā var būt klātesošs un atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem un būvniecības stadijas ir sastopams jebkurā būvniecības objektā.26.01.2024
22.01.2024

“Velve” gatava turpināt Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniecību; aicina ministrijas steidzami meklēt risinājumus

Būvkompānija SIA “Velve” šodien informēja mediju pārstāvjus par jauniem apstākļiem, kas var būtiski apdraudēt Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A korpusa otrās kārtas būvniecību. Proti, pasūtītājs nav apstiprinājis nepieciešamo termiņa pagarinājumu, par ko iepriekš bijusi abpusēja izpratne. Bažās par veselības aprūpes nepieejamību un iespējamu papildu finansiālo slogu sabiedrībai būvkompānija aicina veselības un finanšu ministrus sēsties pie viena galda, lai aizsargātu sabiedrības intereses un rastu risinājumus objekta iespējami drīzākai nodošanai iedzīvotāju vajadzībām. Vienlaikus “Velve” atkārtoti apliecināja savu gatavību turpināt pildīt saistības un uzbūvēt slimnīcas jauno korpusu.


Būvkompānija “Velve” šī gada 19. janvārī saņēmusi PSKUS prokūristes Jūlijas Stares parakstītu atteikumu “Velve” piedāvātajam un objektīvi pamatotajam lūgumam pagarināt slimnīcas būvdarbu termiņu. Ja lēmums netiek mainīts, būvkompānijai “Velve” darbi būs jāpabeidz līdz šī gada martam, bet jūnijā objekts jānodod pasūtītājam.


Labi apzinoties jaunā slimnīcas korpusa būvdarbu statusu, pabeigt būvniecību šajā termiņā ir neiespējami, par ko pasūtītājs ir bijis jau vairākkārt informēts. Tādējādi, ja šobrīd netiek rasts risinājums termiņa pagarinājumam ar esošo būvdarbu veicēju, pasūtītājam būs jāmeklē jauns būvnieks. Tas var provizoriski iekavēt slimnīcas būvdarbus par aptuveni 2,5 gadiem, un potenciālais jauna līguma sadārdzinājums varētu pārsniegt 10 miljonus eiro.


SIA “Velve” valdes loceklis Jānis Lapiņš: “Esam slimnīcas būvniecībā jau ieguldījuši vairāk nekā 8 miljonus eiro no “Velve” līdzekļiem, un arī šobrīd mūsu rīcībā ir nepieciešamie resursi sekmīgai būvdarbu turpināšanai un slimnīcas būvniecības pabeigšanai. Tāpēc saņemtā atbilde ir nepatīkams pārsteigums. Aicinu veselības un finanšu ministrus sēsties kopīgi pie galda un novērst slimnīcas būvniecības apdraudējumu. Es vēlreiz varu apliecināt – “Velve” ir gatava turpināt darbus un pabeigt tos līdz galam. Mums ir plāns, ir rasti risinājumi, bet mēs visi labi saprotam, ka objektīvi no “Velve” neatkarīgu apstākļu dēļ ir nepieciešams vairāk laika, lai objektu pabeigtu.”


Slimnīcas jaunā korpusa būvniecība ir saskārusies ar izaicinājumiem, kas pārsniedz parastās būvniecības grūtības. Vairākas globālās krīzes un neparedzētie notikumi ir bijuši šī objekta ikdiena, kur aizvien jauni satricinājumi veidoja ķēdes reakciju un cits pēc cita būtiski bremzēja objekta kopējo attīstību. Ja pasūtītājs operatīvi nodrošinās būvdarbu izpildei trūkstošo dokumentāciju, par ko “Velve” iepriekš jau vairākkārt norādījusi, būvkompānija “Velve” slimnīcas būvniecību var pabeigt 15 mēnešu laikā.


“Atskatoties uz iepriekšējiem notikumiem, ir jāatzīst, ka ne vienmēr abas puses ir spējušas efektīvi risināt problēmas, tomēr pēc 2023. gada 15. decembrī notikušās sanāksmes, kurā piedalījās slimnīcas un SIA “Velve” augstākā vadība, kā arī veselības un finanšu ministri, bijām pārliecināti, ka ir panākta kopīga izpratne par slimnīcas turpmāko būvniecību, t. sk. par slimnīcas būvniecības pabeigšanai objektīvi nepieciešamo laiku. Gan veselības ministrs Hosams Abu Meri, gan finanšu ministrs Arvils Ašeradens pēc būvobjekta apskates uzteica progresu un publiski aicināja puses pēc iespējas ātrāk rast konstruktīvu risinājumu līguma izpildes turpināšanai,” skaidro “MN Holding” akcionārs un PSKUS projekta direktors Valdis Koks.


Vēlreiz apliecinot savu apņemšanos pabeigt objektu ne tikai iespējami drīzāk, bet arī nodrošināt augstu kvalitāti, “Velve” turpinās aktīvu dialogu ar iesaistītajām pusēm. Būvkompānijas mērķis ir panākt, lai jaunā korpusa būvniecība tiktu pabeigta bez būvizmaksu papildu sadārdzinājuma, šajā gadījumā sedzot tikai faktiskās būvlaukuma uzturēšanai nepieciešamās izmaksas.


Tomēr, lai sasniegtu līguma izpildes mērķus, “Velve” aicina atbildīgo ministriju politisko vadību operatīvi iesaistīties, lai sekmīgi atrisinātu izveidojušos situāciju un tādējādi novērstu jebkādus šķēršļus slimnīcas būvniecības pabeigšanai saprātīgā termiņā.22.01.2024
19.01.2024

Būvkompānija “Velve” informē par izmaiņām valdē

Būvkompāniju SIA “Velve” turpmāk vadīs Jānis Lapiņš. No šī gada 19. janvāra viņš būs vienīgais uzņēmuma valdes loceklis ar tiesībām atsevišķi pārstāvēt uzņēmumu.


Jānim Lapiņam ir liela pieredze uzņēmuma operatīvajā un stratēģiskajā plānošanā, komandas vadībā, biznesa attīstībā, kā arī pārmaiņu vadībā.


SIA “Velve” valdes loceklis Jānis Lapiņš: “Man ir svarīgi, lai “Velve” atgūtu savas nozares līdera pozīcijas, būtu uzticams un cienījams sadarbības partneris mūsu klientiem un piegādātājiem. Uzņēmums, kas var lepoties ar ambicioziem projektiem un kvalitatīvi padarītiem darbiem. Ne mazāk būtiski – mana vīzija ir nodrošināt lielisku darba vidi ikvienam uzņēmuma darbiniekam. Tādēļ manas prioritātes ietvers, gan uzņēmuma attīstību un konkurētspējas nodrošināšanu, tostarp klientu apmierinātības veicināšanu, gan arī darbinieku labbūtības stiprināšanu. Protams, neaizmirstot par komerciālo mērķu sasniegšanu.”


Iepriekš Jānis ieņēmis valdes locekļa amatu AS “Latvijas valsts meži”, pirms tam VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā”, kā arī SIA “LDZ infrastruktūra”, atbildot par būvniecības projektu realizāciju, IT sistēmu izstrādi un ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti, kā arī citiem administratīviem jautājumiem.


MN Holding, kas ir SIA “Velve” mātes kompānija, valdes locekle Jekaterina Griga: “Jāņa līdzšinēja pieredze un iegūtais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā nešaubīgi ļaus prasmīgi pārvaldīt mūsu būvniecības uzņēmumu un risināt tā attīstības jautājumus nozarei tik izaicinājumiem bagātā laikā. Mēs uzticamies viņa redzējumam un spējai veidot ilgtermiņa stratēģijas, kas nodrošinās gan “Velve”, gan “MN Holding” stabilu izaugsmi un konkurētspēju tirgū.”


Līdztekus Jāņa profesionālajām kvalitātēm, viņam arī piemīt prasmes veidot stipras un produktīvas komandas. Tāpēc Jāņa pievienošanās SIA “Velve” ir solis pareizā virzienā uzņēmuma ilgtspējīgā attīstībā un tirgus pozīciju stiprināšanā. Ar jauno vadību un spēcīgu, saliedētu komandu būvkompānija varēs turpināt būt nozīmīgs spēlētājs Latvijas būvniecības nozarē, kā arī sasniegt jaunas virsotnes.19.01.2024
17.11.2023

SIA “Liepājas RAS” atklāj bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcu

Šī gada 17. novembrī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā SIA “Liepājas RAS” tika atklāta jaunā bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca. Ar šo notikumu tiek atzīmēta iešana līdzi laikam, Latvijā realizējot efektīvas atkritumu apsaimniekošanas metodes. Bioloģisko atkritumu pārstrāde fermentācijas tuneļos ļaus iegūt tehnisko kompostu un biogāzi, ko izmantos elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai.


“Šis ir pagrieziena punkts atkritumu apsaimniekošanas centra darbībā. Sākam jaunu posmu, kur atkritumu lielākās plūsmas tiks pārstrādātas un ejam uz mērķi - kalnā apglabāt līdz 10% no kopējā atkritumu daudzuma.” uzņēmuma nākotni iezīmē SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols.


No 2024. gada 1. janvāra Latvijā tiks uzsākta bioloģisko atkritumu šķirošana un dalītā vākšana. Tā ietver pārtikas, dārza, dārzeņu un augļu atkritumus, koku lapas, zāli u.c. bioloģiski noārdāmus materiālus. Šobrīd aptuveni trešdaļu sadzīves atkritumu veido bioloģisko atkritumu daļa.


Šķirot ir videi draudzīgi, tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī ekonomiski izdevīgi - iedzīvotājiem būs iespēja samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa plānota par 40% zemāka nekā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.


SIA ”Liepājas RAS” projektu īstenoja sadarbībā ar būvkompāniju SIA ”VELVE”, noslēdzot projektēšanas un būvniecības līgumu, kura ietvaros izveidoja bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksu. Uzņēmums realizēja projektēšanu un būvdarbus, kas ietvēra gan tehnoloģiskās ēkas, gan biomasas tuneļu ēku būvdarbus, kā arī nojumes, ceļu, laukumu un inženierkomunikāciju izbūves darbus.


SIA “Velve” mātes kompānijas AS “MN Holding” pārstāvis Valdis Koks: “Šī projekta izpilde ir būtisks solis Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada infrastruktūras attīstībā, demonstrējot apņēmību veicināt ilgtspējīgu un inovatīvu pieeju atkritumu apsaimniekošanā. Esam gandarīti, ka būvkompānijai “Velve” tika uzticēti gan šīs nozīmīgās rūpnīcas projektēšanas, gan būvniecības darbi. Tādejādi samērā īsā laika posmā mums ir veiksmīgi izdevies izbūvēt gan šķirošanas nojumi 1500m2 platībā, gan divus atkritumu tuneļu blokus, katru 1000 m2 platībā, kā arī tehnoloģisko ēku 110m2 ar divām biogāzes fermentācijas tvertnēm, kur katra ir ar 650m3 ietilpību. Vienlaikus arī labiekārtota teritorija, izbūvējot ceļus un laukumus 12964 m2 platībā, lai nodrošinātu funkcionālu un ērtu jaunā ēku kompleksa lietošanu. Esmu pateicīgs “Velve” pieredzējušajai komandai par rūpību un atbildību visā ieceres realizācijas laikā, kā arī vēlos teikt lielu paldies pasūtītājam, būvuzraudzībai un mūsu sadarbības partneriem par konstruktīvo sadarbību.”


Projekta kopējie izdevumi – 8,3 milj. EUR bez PVN. AS “SEB banka” šī projekta realizācijai piešķīrusi aizdevumu 3 milj. EUR apmērā.


Projekts īstenots ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” ietvaros, ar KF finansējumu 6 000 000,00 eiro.17.11.2023
16.11.2023

Stradiņu slimnīcas jaunā korpusa fasāde ir hermētiski noslēgta

Būbvkompānija SIA “Velve” ir pabeigusi “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas” A korpusa otrās kārtas fasādes darbus, un jaunbūvei, kā solīts, ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laikapstākļu nelabvēlīgas ietekmes.


MN Holding pārstāvis Valdis Koks:


“Uzsākot aktīvi līdzdarboties MN Holding kompāniju vadības komandās, mana prioritāte ir fokuss uz saistību izpildi lielāko projektu realizācijā. Šobrīd redzams, ka arī Stradiņu jaunā vadība ir orientēta uz mērķa sasniegšanu un īsā laika periodā mums ir izdevies sasniegt pirmos rezultātus – slimnīcas fasādes darbi ir pabeigti tādā apjomā, lai nodrošinātu ēkas aizsardzību pret laikapstākļu ietekmi šajā ziemā. Ceru, ka arī turpmākā sadarbība pie šī sabiedrībai nozīmīgā objekta būvniecības būs tikpat produktīva.”


Šobrīd Stradiņa slimnīcas jaunajam korpusam ir noslēgts ēkas perimetrs un tiek pabeigti fasādes stiklošanas darbi, kuru kopējais apjoms ir 3200m2. Tādejādi ēka ir noslēgta un tai var nodrošināt nepieciešamo klimatu, lai turpinātu darbus, kā solīts. Tāpat ēkā jau 90% apmērā ir veikta rīģipša karkasa konstrukciju izbūve, izbūvēti maģistrālie elektrības un vājstāvu tīkli (kabelizācijas darbi) un uzsākti sagatavošanas darbi grīdas betonēšanai.


Turpmāk tiks uzsākta apkures un kanalizācijas sistēmu izbūve, kā arī iekšdarbi – rīģipša un grīdu ieklāšana, inženiertīklu komunikāciju izbūve un specializēto medicīnas sistēmu izbūve, tai skaitā operāciju bloka izbūve.


Iepriekš jau ziņots, ka pēc ilgstošām pārrunām par atbilstošāko sadārdzinājuma indeksācijas metodoloģiju šī gada pavasarī starp būvkompāniju “Velve” un “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu” tika panākts kompromiss attiecībā uz slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu sadārdzinājumu 17,6 miljonu eiro apmērā. Ņemot vērā, ka būvdarbu noslēguma gala termiņš tiešā mērā korelēja ar šī lēmuma pieņemšanu, valdība kopā ar sadārdzinājuma summas apstiprināšanu arī būvdarbu veikšanas termiņu pagarināšanu līdz 2024. gada vasarai.16.11.2023
27.10.2023

Valdis Koks kļuvis par patiesā labuma guvēju AS MN Holding

Par holdingkompānijas MN Holding, kurā ietilpst būvniecības nozares uzņēmumi Velve un Moduls Engineering, patiesā labuma guvēju, iegādājoties 30% uzņēmuma akciju, kļuvis Valdis Koks. Pievienojoties holdingkompānijas īpašniekiem, viņa kompetencē būs būvniecības ieceru portfeļa pārvaldība un vadība.


Valdis Koks jau uzsācis darbu holdinga vadības komandā, iesaistoties uzņēmumu vērienīgāko projektu realizācijas procesu pārraudzībā un pilnveidē.


“Arī šajos apstākļos, kad būvniecības nozare piedzīvo sarežģītus laikus, ir jāspēj rasts risinājumus ikvienā situācijā. Tādēļ mana šī brīža prioritāte ir fokusēšanās uz uzņēmumu saistību izpildi, pabeidzot lielāko projektu realizāciju labākajā kvalitātē. Vienlaikus aktuāls izaicinājums ir arī uzņēmumu izaugsmes veicināšanas potenciālu apzināšana un konkrētu mērķu izvirzīšana, pie kā kopā ar uzņēmumu valdēm uzsāksim darbu jau tuvākajā laikā,” skaidro Valdis Koks.


MN Holding valdes locekle Jekaterina Griga skaidro: “Valda līdzšinējā pieredze, padziļinātās zināšanas un kompetence būvniecības procesos sniegs ne tikai būtisku pienesumu efektīvai projektu pārvaldībai, bet būs nozīmīga priekšrocība arī uzņēmumu vadības komandām.”


Valdis Koks Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis profesionālo grādu būvniecībā, inženiera kvalifikācijā, un viņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze būvniecības nozarē. Profesionālo gaitu ietvaros piedalījies tādu vērienīgu projektu, kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Mežaparka Lielās estrādes, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa un daudzu citu nacionāla līmeņa projektu realizācijā. 2015. gadā Valdis atzīts par gada inženieri, kļūstot par Būvindustrijas lielās balvas laureātu.


Par MN Holding


AS MN Holding ir grupas uzņēmumu kapitāldaļu turētājs, kas apvieno būvfirmu Velve un elektrotehnisko tīklu un inženierkomunikāciju uzņēmumu Moduls Engineering, nodrošinot šo uzņēmumu centralizētu administratīvo, IT, darba drošības un mārketinga vadību.27.10.2023
03.10.2023

Bioloģiskās attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva" rekonstruēts notekūdeņu nostādinātājs

Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” pabeigta vel viena otrreizējā notekūdeņu nostādinātāja pārbūve, kas ir nozīmīgs posms sekmīga pilsētas notekūdeņu attīrīšanas procesā. Otrreizējā nostādinātāja pārbūve veikta, izmantojot 526 m3 betona, 18,4 t nerūsējoša metāla konstrukciju, 280 metrus kabeļu, kā arī 123,48 m2 bruģa. Teritorijā veikta arī apzaļumošana teju 900 m2 platībā. Pārbūves laikā nostādinātājs papildināts ar skrēperi ar tiltu , kas ražots Austrijā, kā arī Vācijā ražotu nosegu, kas aprīkots ar apsildi.


Atjaunojot otrreizējo nostādinātāju, paralēli veikta arī cauruļvadu un kanālu atjaunošana, vājstrāvu tīklu un elektroapgādes izbūve nostādinātāju autonomai darbībai, automātiskā režīmā iekļaujot programmēšanu un vizualizāciju esošajā vadības sistēmā, kā arī citi tehnoloģiskie uzlabojumi. Darbus veica būvfirma "Velve", kopējā akceptētā līguma summa - 1,675 miljoni eiro. Pārbūves darbi veikti posmā no 2022. gada 14. novembra līdz šī gada 21. septembrim.


Kopumā BAS "Daugavgrīva" ir 16 nostādinātāji - seši pirmreizējai un desmit otrreizējai notekūdeņu nostādināšanai.


BAS "Daugavgrīva" vadītājs Māris Zviedris: "Bioloģiskās attīrīšanas stacija "Daugavgrīva" jau daudzus gadus strādā nepārtrauktā diennakts režīmā, attīrot Rīgas pilsētas un tās tuvāko apkaimju iedzīvotāju radītos notekūdeņus, un rūpējoties par to, lai vidē tie nonāktu jau attīrītā un nekaitīgā veidā. Ar šī nostādinātāja rekonstrukciju esam izveidojuši modernu tā risinājumu, kurš godam kalpos vismaz nākamos 25 gadus. Mums ir gandarījums, ka paveikts vēl viens ļoti nozīmīgs darbs vides kvalitātes Baltijas jūrā saglabāšanā."


Nostādinātāji ir nozīmīgs posms notekūdeņu attīrīšanas ķēdē. No pilsētas pa kanalizācijas spiedvadiem notekūdeņi iesākumā nokļūst BAS "Daugavgrīva" pieņemšanas kamerā, pēc tam - mehāniskajās restēs, kur tiek atdalīts rupjais piesārņojums (plastmasas iepakojums, dažādi izstrādājumi u.tml.), bet tad - smilšķērājos, no kuriem tālāk pirmreizējos nostādinātājos, kur noslēdzas notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas posms. Dzelzsbetona baseinos notiek notekūdeņos atlikušo un vēl neizšķīdušo suspendēto vielu nostādināšana, lai pēc tam tos novirzītu uz bioloģisko procesu aerācijas baseiniem, kur ar aktīvo dūņu palīdzību 24 stundu laikā notiek notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana. Pēdējais notekūdeņu attīrīšanas posms ir otrreizējie nostādinātāji, notekūdeņu nostādināšanai un aktīvo dūņu hidrostatiskai atdalīšanai. Pēc tam pilnībā attīrītie notekūdeņi tiek izvadīti Rīgas jūras līcī - no krasta līnijas 2,4 kilometru attālumā un aptuveni 15 metru dziļumā.
03.10.2023
28.09.2023

SIA “Velve” 2022. gadu noslēdz ar 69,152 miljonu apgrozījumu

Apkopojot 2022. gada rezultātus, SIA “Velve” strādāja ar 69,152 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,6% vairāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānija cieta zaudējumus 3,181 miljona eiro apmērā, pretstatā peļņai gadu iepriekš.


Kopējie SIA "Velve" projektu realizācijas tempi un apjomi 2022. gadā samazinājās, ņemot vērā Krievijas sākto karadarbību Ukrainā un ar to saistītos sarežģījumus. Cita starpā pērn būtiski ierobežota būvniecības izejmateriālu pieejamība un nozarē piedzīvots nepieredzēts cenu sadārdzinājums, tostarp darba spēka un energoresursu pozīcijās.


2022. gadā "Velve" risinājusi kompleksus būvniecības izmaksu sadārdzinājuma un tā kompensēšanas mehānisma jautājumus ar pasūtītājiem, kas ietekmēja būvniecības tempu samazināšanos un apgrozījuma plāna neizpildi. Darbs pie pozīciju sadārdzinājuma risināšanas jautājumiem turpinās arī šogad.


Pērn ekspluatācijā nodoti vairāki nozīmīgi objekti: biroju kompleksa "Verde" A korpuss, bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”, “Liepājas reģionālā slimnīca” telpu pārbūve un atjaunošana, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta – Austrumu, Rietumu un Centra daļās” un bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva” divu nostādinātāju pārbūve.


2022. gadā ar “Būvindustrija lielās balvas” Pamatakmens un gada jaunā inženiera titulu tika novērtēta SIA “Velve” būvdarbu vadītāja Marta Rimaševska. Savukārt 2022. gadā nodotais ekspluatācijā biroju kompleksa “Verde” A korpuss nekustamo īpašumu forumā “Baltic Real Estate Leaders Forum” ieguva gada projekta balvu.


Komentējot nākotnes perspektīvas, "Velve" vadība atzīmē, ka kompānijas noslēgto līgumu portfelis 2023.-2024. gadam pēc kvalitātes un apjoma ir vērtējams kā pietiekams.


Vadība norāda, ka tā turpinās darbu pie esošo projektu efektīvas realizācijas, pievēršot papildus uzmanību izmaksu pozīcijām ar mērķi tās samazināt un kontrolēt, kā arī uzlabot to izsekojamību, pārskatot esošās būvniecības procedūras.


Tāpat tiks turpināts darbs pie kvalificētu speciālistu piesaistes, uzņēmuma pārvaldības procesu pielāgošanas dinamiskajai un grūti paredzamajai tirgus situācijai, kā arī pastiprināta uzmanība tiks pievērsta esošajiem "Velve" sadarbības partneriem, stiprinot ilgtermiņa sadarbības iespējas gan ar apakšuzņēmējiem, gan ar projektu attīstītājiem.28.09.2023
14.09.2023

MŪKU SALĀ topošā A klases biroju ēka ZEISS BIROJI nodota ekspluatācijā

Pēc vairāk nekā divus gadus ilga būvniecības procesa ekspluatācijā nodota A klases biroju ēka ZEISS BIROJI. Jaunā ēka atrodas Dēļu ielā 2, un par tās arhitektūras iedvesmas avotu kalpojusi kādreizējā Carl Zeiss optikas fabrika, kas reiz atradusies šajā pašā vietā. ZEISS BIROJU projekta īstenošanā investēti aptuveni deviņi miljoni eiro.
Ēkas kopējā platība ir 5600 kvadrātmetri un tā ir sertificēta atbilstoši BREEAM Excellent ilgtspējas sertifikāta prasībām, projektā iekļaujot A klases energoefektīvas gaisa dzesēšanas, ventilācijas un apkures sistēmas un ilgtspējīgus un dabai draudzīgus apdares materiālus. Līdz šim būvniecībā izmantoti 5195 kubikmetri betona un 463 tonnas stiegrojuma. Pirms nomnieku uzņemšanas atlicis veikt vēl apdares darbus.


Projekta celtniecības darbus veic būvkompānija SIA Velve, ar kuru līgums par ZEISS BIROJU būvniecību parakstīts 2021. gada sākumā.


“Nozarei pēdējie gadi nav bijuši viegli un jaunās biroju ēkas būvniecības plānošanu ietekmējuši virkne ārējo faktoru, tomēr esam gandarīti, ka veiksmīga iesaistīto pušu sadarbība ir sekmējusi tehniski izaicinošā taču vienlaikus ļoti interesantā ZEISS BIROJU projekta realizāciju. Fakts, ka būvdarbi bija jāveic jau strādājošu biroju ēku kvartālā, kur ir intensīva satiksme un blakus atrodas noslogota pilsētas maģistrāle – Mūkusalas iela, prasīja rūpīgu materiālu piegādes plānošanu un efektīvu satiksmes organizāciju. Nesakoties uz izaicinājumiem, mums ir izdevies saglabāt ēkas vēsturisko veidolu – vēsturiskās Karl Zeiss rūpnīcas ēkas fasādes un konstrukcijas iezīmes, kas ticis apvienots ar augstvērtīgiem un moderniem risinājumiem interjera projektā, tādējādi piešķirot ēkai ne tikai augstu estētisku pievienoto vērtību, bet padarot to arī par pievilcīgu mājvietu jaunajiem iemītniekiem,” norāda Arvis Mūrnieks, SIA “Velve” tehniskais direktors.


Mūkusalas Biznesa Centra valdes priekšsēdētāja Iveta Bahmane stāsta: “Mums ir ļoti liels gandarījums par to, ka līdz šim vērienīgākais attīstības projekts MŪKU SALAS teritorijā tuvojas noslēgumam, un jau pavisam drīz ēkā būs iespējams uzņemt tās iemītniekus – uzņēmumus, kuri patiešām ir uzskatāmi par savu nozaru līderiem. ZEISS BIROJU ēkas būvniecība mums bija ļoti svarīgs process vairāku iemeslu dēļ – viens no tiem ir komerciālo nekustamo īpašumu portfolio paplašināšana, tā kā MŪKU SALĀ šie biroji būs pirmie, kas pārstāv A klases kategoriju. Un otrkārt, šī ēka pilda arī MŪKU SALAS teritorijas vizītkarti – tā simbolizē izaugsmi, attīstību, tajā pašā laikā uzsverot cieņu pret šīs vietas vēsturisko mantojumu”.


Mūkusalas Biznesa Centra teritorijā atrodas tādu uzņēmumu kā "Tele2", "Bolt", "Delfi", "Cognizant", "Civinity" un citi biroji. 2021. gada beigās Mūkusalas ielas apkaime apvienojusies zem vienota zīmola – MŪKU SALA, kurā ietilpst gan Mūkusalas Biznesa Centrs un tā īstenotie projekti, gan topošā A klases biroju ēka “ZEISS BIROJI”.14.09.2023
22.08.2023

“Velve" Stradiņa slimnīcas jaunās A2 ēkas būvdarbus sola pabeigt līdz 2024.gada ceturtajam ceturksnim

Otrdien, 22. augustā, Stradiņa slimnīcā norisinājās “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Attīstības koordinācijas un uzraudzības komitejas” sanāksme, lai izskatītu jaunās slimnīcas ēkas un citu infrastruktūras attīstības projektu virzību.


Komisija, veselības ministres Līgas Meņģelsones vadībā, piedaloties Saeimas, Rīgas domes, Lielo slimnīcu asociācijas, Slimnīcas vadības, sabiedrisko organizāciju un citu uzraugošo iestāžu pārstāvjiem, uzklausīja Slimnīcas sniegto informāciju par jaunās A2 ēkas un citu infrastruktūras projektu virzības gaitu.


Slimnīcas Valdes locekle Agra Melne informēja, ka Slimnīcā šobrīd tiek īstenoti vairāk nekā 20 infrastruktūras attīstības objekti ar mērķi modernizēt Slimnīcas ēku platību, nojaucot degradētās un vēsturiski nevērtīgās ēkas, lai izbūvētu divas jaunas ēkas – pabeigtu būvniecības darbus A2 ēkā un tuvāko trīs gadu laikā uzsāktu būvdarbus jaunās B ēkas izveidē, vēsturiski vērtīgās ēkas atjaunojot un padarot energoefektīvas. “Lai plānotie Slimnīcas infrastruktūras objekti netiktu apdraudēti kritiski svarīgi ir nākamā gada III ceturksnī noslēgt būvdarbus un uzsākt Slimnīcas struktūrvienību pārcelšanu uz A2 ēku”, uzsvēra A.Melne.


A2 ēkas būvniecībā, lai arī no būvdarbu apjoma viedokļa paveikts daudz – izbūvēts ēkas karkass un tiek pabeigta ēkas fasādes būvniecība.


Komiteja uzklausīja SIA “Velve” redzējumu par būvdarbu tālāko norisi un plānotajiem pasākumiem būvdarbu tempa paaugstināšanai – būvnieks jau ir pastiprinājis būvniecības projekta vadības komandu, uzsverot nepieciešamību papildu stiprināt autoruzraudzības un būvuzraudzības kapacitāti, mazināt birokrātijas slogu būvdarbu procesu norisei un uzlabot projekta finanšu plūsmu. SIA “Velve” pārstāvji informēja par riskiem neiekļauties noteiktajā būvdarbu līguma termiņā, bet apliecināja, ka īstenojot kopīgus pasākumus, A2 ēkas būvniecību spēs nodrošināt līdz nākamā gada IV ceturksnim.


Sanāksmes noslēgumā Veselības ministre Līga Menģelsone uzsvēra, ka jaunās A2 ēkas projekta virzībai ir noteicoša loma ne tikai Slimnīcas attīstībā, bet arī visas Latvijas veselības aprūpes attīstībā un ir būtiski, ka visām procesā iesaistītajām pusēm ir vienots redzējums par projekta tālāko virzību. Jaunā Slimnīcas A otrās kārtas ēka uzlabos Slimnīcas sniegto pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, samazinās pacientu rindas pēc medicīnas pakalpojumiem un radīs mūsdienīgu darba vidi darbiniekiem.22.08.2023
25.08.2023

KOMANDAS SALIEDĒŠANAS PASĀKUMS

Ārpus ikdienas darbiem un pienākumiem, ārpus pilsētas dunas un steigas, ar aizrautību un azartu piepildīta diena - tā var teikt par šī gada komandas saliedēšanas pasākumu, kas "Moduls Engineering" komandai šogad notika kopā ar "Velve" komandu, iezīmējot "Velve" aizgājušā gada un "Moduls Engineering" nākamā gada trīsdesmitgades nogriezni.
Šī bija iespēja abām "MN Holding" uzņēmumu komandām sasvstarpēji iepazīt sevi ārpus ierastajiem būvniecības projektiem. Kopā piedzīvotais satuvina un stiprina - komandās ir spēks!


SIA “Moduls Engineering” ietilpst AS “MN Holding” uzņēmumu grupā. 2023. gads ir uzņēmuma 29. darbības gads. Šajā laikā no apgaismes ķermeņu tirdzniecības kompānijas uzņēmums ir izaudzis par vienu no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem inženiertehnisko un elektrotehnisko tīklu segmentā.


Ikdienas steigā un darba pilnajās rokās reti sanāk būt kopā, tādēļ komandas saliedēšanas pasākums ir lielisks veids, lai kaut nedaudz restartētos, atgūtu spēkus un aprunātos ar kolēģiem. Turpinot iesāktās tradīcijas, komandas dienu pavadījām pie dabas – šogad VELVE aizgājušo un MODULS ENGINEERING topošo trīsdesmitgadi pavadījām meža un upes ieskauti. Piedzīvojām nelielu spriedzi, savstarpējo sāncensību un aizraujošas spēles. Komandas pilnā krāšņumā izbaudīja arī foto orientēšanās sacensības un improvizētus dambretes mačus.25.08.2023
05.06.2023

Baltijā lielākā kanalizācijas sūkņu stacija Daugavgrīvas ielā svin spāru svētkus

Baltijā lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 101, būvniecībā veikts nozīmīgs posms — ir pabeigta jumta nesošā konstrukcija, izdarīta lielākā daļa sarežģītāko darbu, tāpēc šonedēļ darbu pasūtītājs SIA “Rīgas ūdens” kopā ar būvniekiem organizēja šai jaunbūvei spāru svētkus. Rīgas notekūdeņu attīrīšanai nozīmīgās stacijas nodošana ekspluatācijā gaidāma 2024. gada aprīlī.


Kanalizācijas sūkņu stacija Daugavgrīvas ielā 101 pamatoti dēvējama par jaudīgāko un lielāko Baltijas valstīs. Pašreizējā stacija darbojas jau vairāk nekā 30 gadus, un tai bija nepieciešama tehnoloģiskā modernizācija, lai arī turpmāk garantētu drošu notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu uz Bioloģiskās attīrīšanas staciju “Daugavgrīva”.


SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš: “Šie spāru svētki ir svarīga diena projektētājiem un būvniekiem, kuri strādājuši pie šī objekta, taču pie viena arī mums, jo esam ļoti priecīgi, ka iegūsim savā rīcībā Baltijā jaudīgāko kanalizācijas sūkņu staciju un varēsim ar to aizstāt šobrīd jau novecojušo staciju. Un vēl tie ir svētki arī visiem rīdziniekiem, jo šī stacija pārsūknēs trešdaļu visu Rīgas notekūdeņu. Ja runājam salīdzinājumos, tad notekūdeņu plūsmas maksimumstundās tas būs 36 kilometrus garš vilciena sastāvs ar cisternām, ko pārsūknēs jaunā stacija! Tā dos arī elektroenerģijas un citu resursu ekonomiju, tā gādās arī par vēl drošāku un tīrāku apkārtējo vidi.”


SIA “Rīgas ūdens” Būvniecības daļas vadītājs Juris Sīpols: “No ekonomijas viedokļa lielākais ieguvums no jaunās sūkņu stacijas būs tehnoloģisko ūdeņu patēriņa samazināšanās, kā arī elektroenerģijas patēriņa ietaupījums. Pašreizējā sūkņu stacija nav energoefektīva, ir pazemināta ekspluatācijas drošība, jo notekūdeņu pārsūknēšanai tiek izmantotas novecojušas tehnoloģiskās iekārtas. Tās nomainot pret modernām tehnoloģijām, kopumā plānots samazināt elektroenerģijas patēriņu par 1000 MWh gadā, bet ūdens pašpatēriņu - vismaz par 250 000 m3 gadā. Jaunā kanalizācijas sūkņu stacija būs arī videi ievērojami draudzīgāka un drošāka.”
Baltijā lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvi veic būvfirma SIA “Velve”, projekta kopējā summa – 13,4 miljoni eiro.


“Lai arī Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūves projekts ar teju 14 000 m2 kopējo platību izmēra ziņā mūsu būvkompānijai nav pats apjomīgākais, tas noteikti ir viens no nozīmīgākajiem, raugoties no ilgtspējas un vides saglabāšanas perspektīvas. Esam patiesi gandarīti, ka darbi raiti rit uz priekšu un līdztekus komplicēto inženiertehnisko risinājumu izbūvei šodien esam sasnieguši arī kanalizācijas sūkņu stacijas jaunās ēkas augstāko punktu un varam svinēt šī objekta spāru svētkus. Būvdarbu laikā ir izmantoti gandrīz 5 000 m3 betona un 700 tonnas stiegrojuma, un mums vēl priekšā ir dažādu sarežģītu tehnoloģisko iekārtu izbūves un montāžas darbi, kā arī kanalizācijas sūkņu stacijas automātikas programmēšana. Esmu drošs, ka “Velve” pieredzējusī komanda tos paveiks ne tikai ar lielu rūpību un atbildību, bet arī laikus, lai jau 2024. gadā atjaunotās sistēmas varētu uzsākt notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu jaunā kvalitātē,” uzsver SIA “Velve” valdes loceklis Ivo Dubkevičs, sakot paldies “Velve” komandai un sadarbības partneriem par profesionālo darbu.


Jaunā kanalizācijas sūkņu stacija Daugavgrīvas ielā ir 8,7 metrus augsta monolītā dzelzsbetona ēka, bet objekta pazemes daļas dziļums ir 10,8 metri. Ēkas pamati atrodas 12 metru dziļumā, bet garākie dzelzsbetona pāļi iedzīti pat 24 metru dziļumā. Objekta būvniecība tika sākta 2021. gada aprīlī.05.06.2023
26.05.2023

Zivju audzētavā “TOME” nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centra pamatos iemūrēta laika kapsula

Valsts zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavā “TOME” šobrīd, notiekot aktīviem būvdarbiem, tiek attīstīts nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centrs akvakultūrā. Svinīgā ceremonijā, piedaloties valsts amatpersonām un būvniekiem, jaunās ēkas pamatos tika iemūrēta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.


Nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centrs būs aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām. Ēkā būs astoņas dažādas eksperimentālas, recirkulācijas tipa, vaislas zivju izturēšanas, ikru inkubācijas, zivju kāpuru izturēšanas, to piebarošanas un zivju mazuļu audzēšanas sistēmas, kā arī viena dzīvās barības audzēšanas sistēma.


Kapsulas iemūrēšanas pasākuma laikā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš uzsvēra, ka zivju audzētava “TOME” ir lielu pārmaiņu priekšā: “Liekot pamatus nacionāla mēroga akvakultūras inovāciju infrastruktūras centram, kurā tiks apvienota zinātne, un praktiskās zināšanas, esmu drošs par Latvijas akvakultūras attīstību ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā.”


Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, iemūrējot laika kapsulu uzsvēra zivju audzētavas “TOME” unikalitāti, jo šī ir pirmā un vienīgā valsts zivju audzētava, kas darbojas jau kopš 1929.gada.


“No paaudzes paaudzei nodotās akvakultūras zināšanas, īstenojot tās praktiskā, sūrā un smagā darbā, “Tome” ir izdevies saglabāt agrāk lielākās Latvijas lašu upes – Daugavas lašu un taimiņu populāciju. Šeit strādājošie zivkopji ar uzkrāto pieredzi un zināšanām veicinājuši Latvijas ūdenstilpju papildināšanu ar zivju mazuļiem jau teju gadsimta garumā,” uzsvēra valsts sekretārs R.Kronbergs.
Akvakultūras inovāciju centra projektēšanu un būvniecību 1540 m² platībā, kā arī nepieciešamo tehnoloģiju uzstādīšanu nodrošina personu apvienība “Velve ABT”. Tādejādi būvkompānija SIA “Velve” nodrošina būvprojekta izstrādi un veic būvdarbus, savukārt Maltas uzņēmums “Aqua BioTech Group” izstrādā tehnoloģijas projektu un veic zivju audzēšanas iekārtu un aprīkojuma piegādi.


“Jaunā akvakultūras centra projektēšana un būvniecība ir ne tikai valsts mēroga nozīmes objekts, tas ir arī ilgtspējīgu un inovatīvu risinājumu paraugs ceļā uz ūdens ekosistēmas apsaimniekošanas virziena maiņu. Kopā ar pasūtītāju esam strādājuši, lai jaunbūves risinājumos ietvertu jaunāko tehnoloģiju sniegtās iespējas. Tādejādi centrs ne tikai atbildīs gandrīz nulles enerģijas ēkas standartam, bet arī aprīkots arī ar saules paneļu sistēmu. Zivju audzētavas apkuri nodrošinās zemes siltumsūknis,” stāsta SIA “Velve” valdes loceklis Ivo Dubkevičs. “Esam patiesi gandarīti un vienlaikus arī lepni iesaistīties šī projekta realizācijā, jo tas kalpos, kā atgādinājums par mūsu paveikto un motivācija nākamajām paaudzēm sasniegt jaunas akvakultūras virsotnes, rūpējoties par Latvijas savvaļas ūdens ekosistēmas bagātību saglabāšanu.”


Ceremonijas laikā kapsulā tika ievietots vēstījums nākamajām paaudzēm un šī laika liecības. Institūts “Bior” kapsulā ievietoja Ogres novada laikraksta jaunāko numuru un Latvijas Bankas izdoto 1 lata monētu ar lasi, kas simbolizē Latvijas ūdeņu bagātību. Savukārt personu apvienības “Velve ABT” pārstāvis ievietoja Latvijas Bankas kolekcijas talismanu – monētu “Zvaigžņu putekļi”. Tā veidota par godu vienam no latviešu izcilākajiem dzejniekiem – Imantam Ziedonim, kas savā daiļradē zīmīgu lomu piešķīris dabai, novērtējot tās nozīmību cilvēcei.


Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” projektu "Zivju audzētavas ''Tome" nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centrs akvakultūrā'' īsteno ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu.


Attīstības projekta būvniecību plānots pabeigt šā gada beigās.26.05.2023
23.03.2023

Velve un PSKUS vienojušās par kompromisu slimnīcas būvdarbu turpināšanai

Starp būvkompāniju SIA “Velve” un “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu” (Slimnīca) panākts kompromiss attiecībā uz Slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanas sadārdzinājumu 17 651 115,73 eiro (bez PVN) apmērā un būvdarbu līguma termiņa pagarinājumu līdz 2024. gada 1. jūnijam.


Lai arī sadārdzinājuma summa vairāk nekā 17,6 miljonu eiro apmērā pilnībā nesedz būvniecības izmaksu pieaugumu, “Velve” piekritusi solidāri uzņemties atbildību šajā force majeure situācijā. Tādējādi abas puses vienojušās kompensēt ar būvdarbu izmaksu kāpumu saistītos riskus.


“Šajos sarežģītajos un mainīgajos tirgus apstākļos, realizējot tik apjomīgu projektu, esam saskārušies ar virkni indeksācijas metodoloģijas un vadlīniju trūkumiem. To neatbilstība reālajai tirgus situācijai un būvniecības izmaksām neļāva mums savlaicīgi saskaņot projekta kopējo sadārdzinājuma summu, un potenciālo risku dēļ bijām spiesti “iesaldēt” virkni nākotnes apakšuzņēmēju līgumu. Lai rastu risinājumu projekta turpināšanai, vienojāmies ar pasūtītāju, ka veiksim būvniecības cenu izmaiņu analīzi, balstoties uz Ekonomikas ministrijas inflācijas vērtējumu, kā arī uz faktisko situāciju tirgū. Tādejādi pēc vairāku mēnešu ļoti laikietilpīga darba mums beidzot ir izdevies vienoties par indeksācijas gala aprēķinu, lai varētu turpināt šī visai sabiedrībai tik nozīmīgā un nepieciešamā objekta būvdarbu turpināšanu,” skaidro SIA “Velve” īpašnieka “MN Holding” valdes locekle Jekaterina Griga.


Iepriekš jau informēts, ka, ņemot vērā radušos neparedzamos globāla un reģionāla rakstura nepārvaramas varas apstākļus (force majeure) – Krievijas Federācijas uzsākto karu Ukrainā –, kā rezultātā būtiski tika ierobežota būvniecības izejmateriālu pieejamība un nozarē tika piedzīvots nepieredzēts cenu sadārdzinājums, tostarp darbaspēka un energoresursu pozīcijās, būvkompānija “Velve” kopā ar Stradiņu slimnīcas pārstāvjiem jau kopš 2022. gada maija risināja Slimnīcas jaunā korpusa būvniecības izmaksu sadārdzinājuma un tā kompensēšanas mehānisma jautājumus.


Tāpat arī vēstīts, ka grozījumus esošajā līgumā puses varēja apstiprināt tikai pēc valdībā izskatītā ziņojuma par sadārdzinājuma finansēšanu. Ministru Kabinets ir pieņēmis zināšanai “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas" iesniegto ziņojumu un atbalstījis to šī gada 14. martā.23.03.2023
15.03.2023

LNOB kompleksa izbūvē sasniegts augstākais punkts

2023. gada 15. martā “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) kopā ar Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB), kā arī būvkompānijas “Velve” pārstāvjiem skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa jaunbūves korē, Meirānu ielā 2, Rīgā, novietoja spāru vainagu kā simbolu jaunbūves augstākā punkta izbūves sasniegšanai.


Kompleksa jaunbūves augstākā punkta sasniegšana un spāru vainaga pacelšana jumta korē simbolizē vecā demontāžas noslēgumu un jauno konstrukciju izbūves nozīmīga posma noslēgumu. Tālāk būvniecība noritēs plašumā un detaļās.


"Ar Kultūras ministrijas piesaistīto Eiropas Savienības fondu finansējumu vienlaikus divās Rīgas apkaimēs – Šķirotavā un Pļavniekos – mēs radām jaunu kultūrvietu. Šajā kultūrvietā ne vien notiks industrializētajai Šķirotavai raksturīgie ražošanas procesi, izgatavojot operas un baleta dekorācijas, bet kas vēl būtiskāk – arī mākslinieku uzstāšanās skatītājiem, priekšnesumu mēģinājumu procesam noslēdzoties," investīciju nozīmīgumu akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis. "Degradēto teritoriju, kāda tā Meirānu ielā 2 bija pirms darbu uzsākšanas, būsim sakārtojuši un atvēruši visupirms jau blīvi apdzīvoto Pļavnieku iedzīvotājiem, kuru apkaimē kultūrvietu nemaz nav tik daudz," akcentē kultūras ministrs.


“Gluži kā Riharda Vāgnera Klīstošajā holandietī, ar kuru darbību uzsāka Latvijas Nacionālās operas un baleta ciltsmāte, Latvju Operas trupa, galvenais varonis vienmēr ir ilgojies pēc stabilitātes, pēc drošas mājvietas, kurā varētu īstenot savus sapņus – arī Latvijas Nacionālā opera un balets ar ilgošanos un cerību gaida brīdi, kad varēs jaunā vērienā nodrošināt ieceru īstenošanu jaunajā dekorāciju ražošanas un mēģinājumu zāles kompleksā”, norāda LNOB valdes loceklis Sandis Voldiņš.


“Šis ir viens no trim ievērojamākajiem kultūras nozares projektiem, kura ietvaros mums ir iespēja atjaunot pilsētvidi un sniegt iespēju pilsētas viesiem un iedzīvotājiem to iepazīt no jauna. Šajā projektā jaunas telpas iegūst Latvijas Nacionālās operas un baleta darbinieki, savukārt iedzīvotāji un apkaimē nodarbinātie – jaunas iespējas. Esam lepni būt daļa no vides atjaunošanas projektiem, kas sniedz arvien jaunas iespējas iedzīvotājiem,” norāda VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.


“Spāru svētki būvniekiem ikvienā objektā ir nozīmīgs atskaites punkts, jo iezīmē svarīga būvniecības posma noslēgumu. Izmantojot 180 tonnas metāla konstrukciju un 350 m3 dzelzsbetona, šobrīd esam pabeiguši galveno būvkonstrukciju izbūvi gan Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksam, gan Dekorāciju noliktavai, un jaunbūves ir ieguvušas savas aprises. Galvenajā ēkā jau tiek veikti sienu paneļu un starpstāvu pārsegumu paneļu montāžas darbi un drīzumā uzsāksim jumta seguma izbūvi, kā arī logu montāžu. Vienlaikus ir pabeigta arī ārējo inženiertīklu izbūve un pašlaik tiek veikta rekvizītu uzglabāšanai paredzētās nojumes konstrukciju montāža. Tādējādi, sagaidot piemērotus laikapstākļus, strauji varēsim uzsākt arī teritorijas labiekārtošanu,” stāsta SIA “Velve” īpašnieka “MN Holding” valdes locekle Jekaterina Griga piebilstot, ka līdz ar piemērotiem laikapstākļiem strauji tiks uzsākti arī teritorijas labiekārtošanas darbi. “Redzot jau paveikto, vēlos teikt lielu paldies visai “Velve” komandai un mūsu sadarbības partneriem par rūpīgo un atbildīgo darbu, kas tiek ieguldīts, lai izveidotu piemērotas un mūsdienu prasībām un iespējām atbilstošas darba telpas mūsu kultūrtelpas pilnveidotājiem.”


Skatuves mākslu dekorāciju un mēģinājuma zāļu kompleksa teritorijā līdz šim pabeigti demontāžas darbi, uzsākti noliktavas ēku pārbūves darbi, pabeigta ārējo inženiertīklu izbūve un uzsākta rekvizītu glabāšanai paredzētās nojumes konstrukciju izbūve. Savukārt 3336,2 m2 lielajai skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa ēkai uzsākta sienas paneļu un starpstāvu pārsegumu paneļu montāža. Tuvākajā laikā uzsāksies jumta seguma izbūve un logu montāža kā arī vides labiekārtošanas darbi. Projekts noslēgsies 2024. gada sākumā.


Atbilstoši arhitektu biroja Krasts vīzijai projekta ietvaros tiks izbūvēts 6201 m2 liels daudzfunkcionālais komplekss un labiekārtota pilsētvide 8792 m2 apmērā. Būvdarbus, revitalizācijas un vides labiekārtošanas darbus īsteno SIA “Velve”.


Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda aptuveni 11 miljonus eiro. Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa attīstības projekta īstenošanai Kultūras ministrija piesaistījusi finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros vairāk nekā 5 miljonu eiro un valsts budžeta – 5,1 miljona eiro apmērā, kā arī līdzfinansējumu vairāk nekā 800 tūkstošu eiro apjomā.15.03.2023
11.01.2023

Intervija ar SIA “VELVE” būvdarbu vadītāju Martu Rimaševsku žurnālā “Būvinženieris”.

Marta Rimaševska “VELVE” komandai pievienojās pirms nepilniem pieciem gadiem, bet jau pērn plūca lielākos būvindustrijas laurus, iegūstot “Pamatakmeni” kategorijā “Gada jaunais inženieris/arhitekts 2022”. Žurnālā “Būvinženieris” Marta Rimaševska rod atbildes uz dažiem jautājumiem, kas palīdz saprast, kāpēc darbi liek runāt skaļāk par vārdiem!11.01.2023
05.12.2022

Otrā biroju kompleksa “VERDE” ēka iznomāta par 68% un atzīmēti tās spāru svētki

Rīgas zaļākā biroja kompleksa “VERDE” attīstībā sasniegti vairāki nozīmīgi izaugsmes mērķi. Ir būtiski palielinājies iznomātās platības apjoms – A ēkā tas jau pārsniedzi 80% robežu, bet B ēkā ir gandrīz 68%. Līdztekus nupat atzīmēti arī B ēkas spāru svētki, uz tās jumta uzstādot simbolisko vainagu. Tas nozīmē, ka ir pilnībā pabeigta otrās būves nesošā karkasa celtniecība, tai skaitā arī jumta metāla konstrukciju izbūves darbi, un drīzumā tiks uzsākta arī jumta hidrolizācijas izbūve. Gluži kā pirmā, arī otrā ēka ir 11 stāvus augsta, un tās izbūves darbos ir izmantotas vairāk nekā 3 000 tonnas stiegrojuma un 12 000 kubikmetri betona.


Pašreiz B ēkā tiek veikti vispārīgie būvdarbi, kā arī notiek tādu iekšējo inženiertīklu izbūve kā elektrības tīkli un aukstuma apgādes sistēma. Tuvākajā laikā pilnā apjomā tiks veikta arī pārējo inženiertīklu izveide. Paralēli noslēgumam tuvojas arī būvdarbu procesi, kas saistīti ar ēkas sagatavošanu darbiem ziemas periodā.


Iveta Lāce, “VERDE” komercdirektore: “Ir pagājis faktiski gads, kopš izziņojām B ēkas celtniecības sākumu. No būvniecības skatu punkta tas bija izaicinājumiem piepildīts posms, taču veiksmīgi ar visu tikām galā, par ko paldies ikvienam būvniecības procesā iesaistītajam. Vienlaikus šī gada laikā noritēja arī intensīvs darbs pie nomnieku piesaistes, kā rezultātā komplekss ir iznomāts jau par 74%. Nenoliedzami, ka pašreizējā ekonomiskā situācijā pat visspēcīgākajiem uzņēmumiem pieņemt lēmumus par jauna biroja veidošanu ir ļoti izšķiroši un drosmīgi. Tamdēļ, cik vien mūsu spēkos, atbalstīsim savus esošos un topošos nomniekus, nodrošinot modernas un energoefektīvas telpas viņu biznesa izaugsmei un darbinieku labbūtībai”.


“VERDE” būvniecības procesu pēc tā attīstītāja, Lietuvas kompānijas “Capitalica Asset Management” pasūtījuma vada “SBA Group” meitasuzņēmums “Notus Developers”. Projekta arhitektu komandu veido Andris Kronbergs un Jānis Zvejnieks no “ARHIS ARHITEKTI” sadarbībā ar arhitektu biroju “AROUND” un ainavu arhitektu biroju “ZALA LANDSCAPE ARCHITECTS”. Būvkonstrukciju projektēšanu nodrošina projektēšanas birojs “ARENSO”, būvuzraudzību – “Forma 2”, bet projekta ģenerālbūvnieks ir viena no Latvijas lielākajām būvkompānijām “Velve”.


Vineta Verika, “VELVE” valdes priekšsēdētāja: “Spāru svētkus biroju kompleksa “VERDE” otrajā ēkā sagaidījām ar īpašu noskaņojumu. Šis gads būvniecības nozarē bijis nopietniem izaicinājumiem bagāts ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Tādēļ mūsu uzņēmuma vārdā vēlos pateikties gan objekta attīstītājiem, gan pārējiem sadarbības partneriem par kopīgi izcili paveiktu darbu līdz šim un esmu pārliecināta, ka tikpat sekmīgi spēsim sadarboties līdz pat B korpusa atklāšanai nākamā gada nogalē.”


Kā iepriekš ziņots, investīcijas biroju kompleksa “VERDE” attīstībā ir vairāk nekā 65 miljoni eiro. Uz šo brīdi par tās nomniekiem jau kļuvuši tādi uzņēmumi kā “Swisscom”, “Decta”, “KPMG Latvijā”, “Swetch”, “Merito Group”, “Workland”, “Enefit”, “VIA SMS Group”, “Veselības centrs 4” un citi. Ekskluzīvais “VERDE” iznomāšanas un apsaimniekošanas partneris ir Latvijā vadošā nekustamo īpašumu aģentūra “Colliers”. Pirmās ēkas būvniecība noslēdzās 2022. gada vasarā, tai kļūstot par vienīgo A-klases biznesa centru, kas Latvijā atvērts šogad. Savukārt otro ēku plānots atvērt pēc gada.

05.12.2022
20.10.2022

Nekustamo īpašumu foruma "Baltic Real Estate Leaders Forum" gada projekta balvu saņem biroju komplekss “Verde”

Pēdējo gadu laikā būvējot vienu no komplicētākajiem un aizraujošākajiem projektiem, esam gandarīti, ka darbu novērtē arī nekustamo īpašumu foruma "Baltic Real Estate Leaders Forum" (BREL forums) žūrija, kura atzina biroju kompleksu “Verde” par gada projektu.


Ēka ieguva arī simpātiju jeb iedzīvotāju balsojuma balvu!


Līdz šim esam noslēguši pirmās biroju kompleksa ēkas būvniecības posmu un nodevuši ēku ekspluatācijā, savukārt otrai ēkai ir pabeigta nesošo konstrukciju izbūve.


“Verde” ir pirmais "Capitalica Asset Management" īstenotais projekts Latvijā. Biroju kompleksa “Verde” A ēkai ir 11 stāvi, pazemes stāvvieta un pagalms, kopējā platība ir 22 000 kvadrātmetru, bet iznomājamā un koplietošanas platība ir 15 000 kvadrātmetru. “Verde” piešķirts BREEAM "Excellent" sertifikāts, komplekss atbildīs gandrīz nulles enerģijas ēku "Nearly zero energy building" standartam.

20.10.2022
01.10.2022

Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” rekonstruēti vēl divi notekūdeņu nostādinātāji

Turpinot nozīmīga projekta realizāciju vides kvalitātes uzturēšanā, Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” noslēgusies divu notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūve – klātesot Austrijas ražošanas uzņēmuma, inženieru organizācijas un būvnieku pārstāvjiem, ceturtdien, 29. septembrī, tie jau tika izmēģināti darbībā.


BAS “Daugavgrīva” vadītājs Māris Zviedris: “Bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva” jau daudzus gadus strādā nepārtraukti, attīrot Rīgas pilsētas iedzīvotāju radītos notekūdeņus un rūpējas, lai vidē tie nonāktu, jau attīrītā un nekaitīgā veidā.”


Kopumā BAS “Daugavgrīva” ir 16 notekūdeņu nostādinātāji: seši pirmreizējai nostādināšanai (divi rekonstruēti jau iepriekšējos gados, vēl divi gaida nodošanu ekspluatācijā) un desmit otrreizējie nostādinātāji (divi pārbūvēti, drīz plānots sākt darbu pie nākamā) – šīs specifiskās tvertnes ir ļoti nozīmīgs posms notekūdeņu attīrīšanas procesā. Abu pirmreizējo nostādinātāju rekonstrukcija tika uzsākta 2021. gada oktobrī, un nepilna gada laikā darbi pilnībā pabeigti. Darbus veica būvfirma SIA “Velve”. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 2,7 miljoni eiro.


“Salīdzinoši īsā termiņā “Velve” komanda ir paveikusi ievērojamu darbu apjomu, lai nodrošinātu turpmāku notekūdeņu nostādinātāju sekmīgu veiktspēju. Atjaunošanas darbu ietvaros diviem rezervuāriem ar aptuveni 40 m diametru un 4,5 m dziļumu uzstādītas jaunas nerūsējošā tērauda metālkonstrukcijas un atjaunots betona aizsargslānis, izbūvēta jauna cauruļvadu sistēma un uzstādītas jaunas elektrības un automātikās vadības sistēmas. Tāpat piegādātas un uzstādītas jaunas skrēpera konstrukcijas ar metāla nosegiem pār rezervuāra perimetru. Kopumā izmantoti aptuveni 1000 m3 betona un teju 60 t stiegrojuma. Šobrīd galvenie būvdarbi ir noslēgušies un varam uzsākt pēdējo posmu pirms objekta nodošanas ekspluatācijā – pārbaudes ciklu. Tā ietvaros rezervuāriem tiks veikti “slapjie testi”, lai pabeigtu iekārtu un automātikās regulēšanas sistēmu pārbaudes darbus reālos apstākļos. Paldies mūsu darbiniekiem un sadarbības partneriem par kvalitatīvi un profesionāli paveiktu darbu,” uzsver SIA “Velve” valdes priekšsēdētāja Vineta Verika.


Nostādinātāji ir nozīmīgs posms notekūdeņu attīrīšanas ķēdē. No pilsētas pa kanalizācijas spiedvadiem notekūdeņi iesākumā nokļūst BAS “Daugavgrīva” pieņemšanas kamerā, pēc tam – mehāniskajās restēs, kur tiek atdalīts rupjais piesārņojums (plastmasas iepakojums, dažādi izstrādājumi u.tml.), bet tad - smilšķērājos, no kuriem tālāk pirmreizējos nostādinātājos, kur noslēdzas notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas posms. Dzelzsbetona baseinos notiek notekūdeņos atlikušo un vēl neizšķīdušo suspendēto vielu nostādināšana, lai pēc tam tos novirzītu uz bioloģisko procesu aerācijas baseiniem, kur ar aktīvo dūņu palīdzību 24 stundu laikā notiek notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana. Pēdējais notekūdeņu attīrīšanas posms ir otrreizējie nostādinātāji, notekūdeņu nostādināšanai un aktīvo dūņu hidrostatiskai atdalīšanai. Pēc tam pilnībā attīrītie notekūdeņi tiek izvadīti Rīgas jūras līcī - no krasta līnijas 2,4 kilometru attālumā un aptuveni 15 metru dziļumā.


SIA “Rīgas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apsaimniekošanas optimizācijas projekta ietvaros plānots rekonstruēt visus 16 nostādinātājus. Tie tiek ekspluatēti jau vairāk nekā 30 gadus, un iekārtu kalpošanas termiņš tuvojās beigām. Nostādinātāju rekonstrukcijas ietvaros tiek atjaunotas to betona konstrukcijas, sarūsējušās metāla konstrukcijas nomainītas pret nerūsējošā tērauda materiāliem, izbūvēti jauni skrēperi, bet otrreizējiem nostādinātājiem nomainīti arī dūņu sūcēji un veikti citi tehnoloģiskie uzlabojumi.

01.10.2022
28.09.2022

Būvindustrijas lielā balva Pamatakmens aizceļojusi pie īpašniekiem

27. septembrī desmito reizi norisinājās “Būvindustrija lielās balvas 2022” apbalvošanas ceremonija. No tūkstošiem Latvijas inženieru un arhitektu divpadsmit Pamatakmeņus saņēma labākie no labākajiem, profesionālākie un erudītākie. Tie, kuriem darba vietas, nevalstiskās organizācijas un sadarbības partneri vēlas pateikties valsts mērogā. Par lojalitāti profesijai, uzticamību, par nepārtrauktu mācīšanos, par aizrautību un citu iedvesmošanu.


Parakstoties zem katra vārda un padarītā darba ar 101% pārliecību, SIA “Velve” būvdarbu vadītāja palīdze Marta Rimaševska šogad pierādīja sevi kā spēcīgāko nominācijā “Gada jaunais inženieris/arhitekts 2022”, iegūstot nozares augstāko profesionālo novērtējumu – Pamatakmeni. Savukārt Andrejs Žvaļikovskis, SIA “Velve” būvdarbu vadītājs, ieguva atzinības rakstu kategorijā “Gada inženieris/arhitekts”.


Latvijas Valsts prezidents Egils Levits VEF Kultūras pilī klātienē apsveicot “Būvindustrijas lielās balvas 2022” laureātus, uzsvēra, ka būvniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām Latvijas ekonomikas nozarēm: «Jūs sakāt, ka pamatakmens ir būves enerģētiskais centrs. Es varu teikt, ka jūs, būvnieki, esat šo būvju enerģētiskais centrs, jo jūs ieliekat šo pamatakmeni. Jūs radāt telpu, kur mēs dzīvojam un kur varam justies labi. Jūs esat labākie no labākajiem, tādēļ man ir liels gods būt šeit. Paldies par jūsu darbu, ko darāt cilvēku labā!»


Ekonomikas ministre Ilze Indriksone: «Mums ir profesionāļi, kuru sniegumu izcelt un ar ko lepoties! Būvindustrijas nozares attīstības un veiksmes atslēga ir augsti kvalificēti speciālisti, kas rada telpu ikvienam mums apkārt un nodrošina gan nepieciešamo personīgo labsajūtu un komfortu, gan paliekošu vērtību nākamajām paaudzēm, tā veidojot materiāli tehnisko bāzi arī citām tautsaimniecības nozarēm, kas raksturo valsts ekonomisko attīstību. Jau vairākus gadus būvniecības nozare ir kļuvusi arī par ievērojamu pārmaiņu virzītāju pašā nozarē un dialogā ar valdību. No Ekonomikas ministrijas puses turpināsim sadarbību, īstenojot būvindustrijas nozares attīstībai, konkurētspējai un eksportspējai svarīgus pasākumus.»


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs: «Šobrīd, kad energoefektivitātes pasākumiem un modernizācijas veicināšanai ir īpaši liels svars, nepieciešams rīkoties gudri, lai kāpinātu mūsu pašpietiekamību visās jomās. Mūsdienām atbilstoši risinājumi būvniecībā jau tagad ļauj celt viedas, ilgtspējīgas un zaļas ēkas, un tuvākajā nākotnē šī tendence kļūs arvien aktuālāka – zaļās enerģijas izmantošana, prātīga resursu apsaimniekošana, digitālo instrumentu plašāka iesaiste ikdienas darbā. Šie un citi rīki ir vitāli svarīgi mūsu kopīgai izaugsmei – kā darbā, tā sadzīvē. Tas ir komandas darbs, kas iesaista dažādus nozares profesionāļus un ekspertus, tādēļ vēlos īpaši uzteikt svarīgo darbu, ko dara ikviens, kas iesaistīts jaunrades procesā!»


Lielo balvu Pamatakmeni 27. septembrī VEF Kultūras pilī kategorijā Mūža ieguldījums būvindustrijā saņēma SIA LBS-Konsultants valdes loceklis, būvinženieris Aivars Caune, viņa stāžs nozarē 50 gadu; Rīgas Celtniecības koledžas studiju programmas Arhitektūras tehnoloģija direktore, docētāja Inese Reitāle, stāžs nozarē 45 gadi; SIA RIMTS valdes loceklis Juris Veiss, stāžs nozarē 46 gadi; AS Ceļuprojekts vadošais tiltu būvinženieris Rūdolfs Gruberts, stāžs nozarē 51 gads; SIA Zaigas Gailes birojs vadītāja, arhitekte Zaiga Gaile, stāžs nozarē 47 gadi; Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības Inženierzinātņu fakultātes profesors Juris Smirnovs, stāžs nozarē 40 gadu.


Grāmatā “Pamatakmens. Būvindustrijas lielā balva”, kas tika izdota ar SIA “Velve” gādību, būs iespējams izlasīt SIA “Velve” valdes locekļa Ivo Brālēna un projektu vadītāja Edgara Brieža pieredzes un iedvesmas stāstu, kāds bija viņu ceļš līdz Pamatakmenim.


SIA "Velve" valdes priekšsēdētāja Vineta Verika skaidro: “Mūsu dzīves kvalitāti veido vide mums apkārt. Vai tās būtu funkcionāla rakstura ēkas, arhitektūras pērles, inženierbūves vai teritorijas labiekārtojumi, tie visi veido mūsu dzīves telpu, padarot ikdienu ērtāku un tīkamāku.


Tomēr bez trešās nozīmīgās komponentes – būvnieka – attīstītāju ieceres un arhitektu vīzijas būtu tikai skaistas skices bez fiziska veidola.


SIA “Velve” 2022.gadā svin savu trīsdesmitgadi. Apvienojot pieredzi, zināšanas un augstas raudzes speciālistus, esam kļuvuši par otro lielāko būvniecības uzņēmumu Latvijā, šo gadu laikā sniedzot nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā.


Tas nebūtu iespējams bez zinošiem un profesionāliem ekspertiem, kas ar savu neatlaidīgo darbu un nemainīgi augstajām prasībām pret darba kvalitāti atstājuši nozīmīgu nospiedumu mūsu visu labsajūtas un komforta nodrošināšanā.


Suminot nozares profesionāļus ar šo izdevumu, mēs kā uzņēmums esam gandarīti, ka divi no šiem speciālistiem šobrīd papildina SIA “Velve” ekspertu rindas, un lepojamies gan ar viņu individuālajiem sasniegumiem, gan ar iespēju kopā strādāt un attīstīties!”28.09.2022
20.09.2022

Biznesa centrs “Novira Plaza” atzīmē spāru svētkus

2022. gada 14. septembrī biznesa centrs "Novira Plaza" atzīmēja spāru svētkus, projekts tiks pabeigts līdz 2023. gada augustam, un projekta kopējās izmaksas pārsniedz 55 miljonus eiro.


“Spāru svētki ikvienā objektā ir nozīmīgs cikla noslēgums būvniekiem. Tie ļauj atskatīties uz paveikto un iezīmē ēkas kopējo siluetu. Šobrīd “Novira Plaza” būvobjektā jau pilnībā pabeigti 10’000m3 betonēšanas darbu, izmantojot 24’100 t betona, un 70% apjomā – mūrēšanas darbi. Patlaban tiek ražotas alumīnija stiklotās konstrukcijas un darbus uzsāk jumiķi. Paralēli notiek inženierkomunikāciju montāža stāvos, pagraba stāva siltināšana, kā arī telpu apdare. Redzot milzīgo darba apjomu, kas nepilnu deviņu mēnešu laikā paveikts, man jāsaka lielu paldies “Velve” komandai un mūsu sadarbības partneriem, kas šajos nebūt ne vienkāršajos laikos ir apliecinājuši savu profesionalitāti un kompetenci, parādot augstvērtīgu sniegumu, tostarp strādājot ierobežotā vidē pašā Rīgas centrā ar blīvu satiksmes un gājēju plūsmu objektam piegulošajās teritorijās,” uzsver SIA “Velve” valdes priekšsēdētāja Vineta Verika.


“Mūsdienīgu biroja ēku piedāvājums Rīgas centrā ir bijis ļoti ierobežots. Lieliskā atrašanās vieta pašā Rīgas sirdī, netālu no galvenās dzelzceļa stacijas un Vecrīgas, ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc projektā “Novira Plaza” saskatām tik lielu potenciālu,” stāsta “Evernord Asset Management” partnere Jolanta Jurga, kura teic, ka līdz šim gandrīz visi centra biroji atrodas rekonstruētās daudzdzīvokļu ēkās, savukārt jaunuzceltie biroji lielākoties atrodas tālāk kā pastaigas attālumā no pilsētas centra. Novira Plaza” pabeigšana būs svarīgs faktors Rīgas centrālā biznesa rajona izveidošanā. Biznesa centrs “Origo” definēja šo kā augstas klases biroju atrašanās vietu, un kopā ar “Novira Plaza”, SEB galveno mītni un centrālo dzelzceļa staciju, kurā tiks ieguldīti 500 miljoni eiro, padarīs šo vietu par populārāko punktu Rīgas centrā.


“Novira Plaza” būs ilgtspējīga A klases biroju ēka, kas izstrādāta atbilstoši LEED standartiem, un tās būvniecībā tiks izmantoti tikai augstākās kvalitātes materiāli. Mērķis ir iegūt LEED platīna sertifikātu ēkas pirmajos darbības gados. Biroja telpu izveidē tiks izmantoti visi mūsdienīgie tehniskie risinājumi, nodrošinot ērtu un elastīgu dizainu. Ēka būs mūsdienīga un energoefektīva, tai būs vairākas apzaļumotas zonas un attīstīta infrastruktūra, kas piemērota gan gājējiem, gan riteņbraucējiem un autovadītājiem. Pirmajā stāvā būs izvietotas tirdzniecības telpas, savukārt divos pazemes stāvos – autostāvvieta, kurā varēs novietot ap 200 automašīnām, kas šādā centrālā vietā ir būtisks aspekts.


“Novira Plaza” biroju ēkā apvienoti gudri arhitektūras risinājumi, rūpīgi pārdomāts interjera dizains un augstas kvalitātes apdares materiāli. “Novira Plaza” dizaina izstrādi veido labi pazīstamu un pieredzējušu profesionāļu komanda. Ēkas arhitekti ir Dace Putniņa un Andris Kalinka no arhitektu biroja “BB studija”, savukārt interjera dizaina izstrādi igauņu arhitekts Mēlis Press (Meelis Press). “Novira Plaza” būvniecību kā galvenais būvuzņēmējs veic SIA “Velve”.


“MN Holding” grupai piederošais būvuzņēmums SIA “Velve” ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā un Baltijas valstīs ar gandrīz 30 gadu pieredzi nozarē. Uzņēmums ir pabeidzis vairāk nekā 250 lielus būvniecības projektus, tostarp tirdzniecības centrus, rūpniecības uzņēmumus, viesnīcas, sabiedriskās un dzīvojamās ēkas. SIA “Velve” ar savu gandrīz 30 gadu pieredzi ir viens no vadošajiem būvniecības un renovācijas uzņēmumiem Latvijā.


“Novira Capital” ir viens no vadošajiem Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājiem, kura jaunākajos projektos ietilpst 4 lielas biroju ēkas Tallinas centrā un vairāk nekā 300 augstas klases dzīvokļi.20.09.2022
09.09.2022

Aizvadīti ZEISS BIROJU ēkas Spāru svētki

Piektdien, 2. septembrī par godu jumta nesošo konstrukciju izbūvēšanai atzīmēti A klases biroju ēkas ZEISS BIROJI Spāru svētki, tādējādi uzsākot šīs būves celtniecības pēdējo posmu. Projektu paredzēts pabeigt 2023. gada sākumā.


ZEISS BIROJU projekta attīstītājs ir Mūkusalas Biznesa Centrs, savukārt celtniecības darbus projektā veic būvkompānija SIA “Velve”. Būvdarbi uzsākti 2021. gada pavasarī - ZEISS BIROJU ēkai pašlaik ir izbūvēti visi seši stāvi, kam par godu aizvadīta Spāru svētku ceremonija – uz ēkas jumta svinīgi pacelts tradicionālais vainags.


“ZEISS BIROJU Spāru svētki ir nozīmīgs solis mūsu teritorijas attīstībā. Mums, kā vienam no retajiem Latvijas kapitāla nekustamā īpašuma attīstītājiem Rīgā, vissvarīgākais mērķis visos mūsu projektos ir iekštelpas un ārtelpas sapludināšana, spēle starp vēsturisko un jaunradīto, kā arī dažādu funkciju apvienošana, iegūstot dzīvu multifunkcionālu vidi, izmantojot kvalitatīvus un ilgtspējīgus materiālus,” stāsta Mūkusalas Biznesa Centra valdes priekšsēdētāja Iveta Bahmane. “ZEISS BIROJI tiek būvēti atbilstoši visiem mūsu mērķiem un tagad varam lieliski redzēt, ka šī ēka ir mainījusi arī Rīgas vaibstus.
Aptuveni 5600 kvadrātmetrus plašā biroju ēka būs sertificēta atbilstoši BREEAM Excellent ilgtspējas sertifikāta prasībām – projektā iekļautas A klases energoefektīvas gaisa dzesēšanas, ventilācijas un apkures sistēmas, kā arī ēkas lietotājiem ērti un draudzīgi risinājumi, lai nodrošinātu ergonomisku darba vidi. Paredzēts, ka projekta kopējās būvniecības izmaksas veidos 9 miljonus eiro.


“Spāru svētki būvniekiem ir nozīmīgs atskaites punkts, kas apliecina konkrētu posma noslēgumu. Šajā objektā tie norāda uz galveno būvkonstrukciju izbūves darbu pabeigšanu, vienlaikus sasniedzot ēkas augstāko punktu un iezīmējot ēkas kopējās aprises. Līdztekus tie ļauj iepazīt arī jauno Rīgas Daugavas kreisā krasta panorāmu, kurā ēka atstās paliekošu vērtību,” skaidro SIA “Velve” valdes priekšsēdētāja Vineta Verika. “Šobrīd ar lepnumu varu sacīt, ka pilnībā esam pabeiguši ēkas karkasa 3000 m3 betonēšanas un 50 tonnas metāla konstrukciju būvniecības darbus, bet līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā nepieciešams vēl pabeigt fasādes darbus un iekšdarbus. Tādēļ vēlos pateikties visai “Velve” komandai un sadarbības partneriem par jau paveikto un novēlēt, lai arī atlikušie darbi sokas tikpat raiti.”


Projekta attīstītājs ir Mūkusalas Biznesa Centrs, kura kopējā biroju platība pēc projekta realizācijas pārsniegs 35 tūkst. kvadrātmetru; teritorijā atrodas tādu uzņēmumu kā "Tele2", "Bolt", "Delfi", "Cognizant", "Civinity" un citi biroji. Tāpat uz biznesa centrs ēku jumtiem ir izvietota pirmā lielākā saules elektrostacija Rīgā, kas ražo pilnībā zaļu enerģiju biznesa centra nomniekiem.

09.09.2022
08.09.2022

SIA “VELVE” IEGŪST DIVAS BALVAS SKATĒ “GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2021”

Aiz katras iegūtās balvas stāv nozares spēcīgākie profesionāļi, komandas darbs un nevainojama precizitāte. 25. augustā skatē “Gada labākā būve Latvijā 2021” godalgoti abi finālam nominētie SIA “Velve” projekti. Kategorijā “Ražošanas ēka” 2. vieta piešķirta bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtai atkritumu poligonā “Getliņi”, bet kategorijā “Koka būve” 3. vietu ieguvis Jaunmārupes bērnudārzs “Zīļuks”.


No 7. janvāra “Getliņi EKO” uzsāka bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes kompleksa patstāvīgu apsaimniekošanu un uzturēšanu. Šobrīd aptuveni trešdaļu sadzīves atkritumu veido tieši bioloģiskie atkritumi, tāpēc tos šķirot ir ne tikai ilgtspējīgi, bet arī ekonomiski izdevīgi, jo tas samazinātu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu. Plānots, ka kompleksā tiks pārstrādātas 125 000 tonnas bioloģisko atkritumu gadā, saražojot līdz 100 000 tonnām komposta. Komplekss ir lielākais šāda veida atkritumu pārstrādes objekts Baltijas valstīs.
“Šis ambiciozais projekts mūsu uzņēmumam bijis ļoti nozīmīgs ne tikai profesionāli, bet arī emocionāli. Apzināti izvēlamies iesaistīties tehnoloģiski sarežģītu un komplicētu objektu celtniecībā, tādējādi apliecinot mūsu speciālistu veiktspēju un zināšanas. Turklāt būtisks ir arī ilgtspējas jautājums. Apziņa, ka šī projekta īstenošana ļaus mums kā sabiedrībai mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, sniedz patiesu gandarījumu gan uzņēmumam, gan ikvienam mūsu speciālistam, kas piedalījies šī projekta attīstībā,” stāsta būvfirmas „Velve” valdes loceklis un tehniskais direktors Ivo Brālēns.


Savukārt “Zīļuks” ir lielākais bērnudārzs Mārupes novadā, kura kopējā teritoriālā platība ir 3,4 ha, bet ēkas platība – 6200 m2. Kopumā izveidotas 18 grupiņu telpas, multifunkcionālā zāle kopīgām aktivitātēm un saviesīgiem pasākumiem, ēdamzāle, telpas sporta aktivitātēm un muzikālajai attīstībai, kā arī administrācijas telpa. Bērnudārzā pirmsskolas izglītību profesionālu pedagogu uzraudzībā varēs iegūt 384 mazie mārupieši. Bērnudārzs nodrošinās vislabvēlīgākos apstākļus bērnu izaugsmei mūsdienīgās, bērniem piemērotās un labiekārtotās iekštelpās un ārtelpās.


“Būvniecības procesā tika izmantota “Ribota” pamatu plātne un būvēts tērauda karkass, starp kuru no BAUROC gāzbetona blokiem izbūvētas nesošās un nenesošās ārsienas. Tāpat tika izbūvētas arī atsevišķas monolīta betona konstrukcijas. Telpās izbūvētas līmētas koka sijas, kas paredzētas grupu telpu sadalīšanai ar rotējošām durvīm. Teju visās telpās ir izbūvēti koka sienu paneļi, kas saplūst ar koka iebūvētajām mēbelēm. Telpu labiekārtošanā izmantota Sibīrijas lapegle, izbūvējot gan terases iekšpagalmā ar improvizētu skatuvi, gan āra terases pie bērnu laukumiņiem,” stāsta SIA “Velve” būvdarbu vadītāja palīgs Marta Rimaševska.
Jaunās ēkas plašo telpu apsildi nodrošina zemes siltumsūkņi no 24 urbumiem 100 metru dziļumā. Videi draudzīgā siltumapgādes sistēma paredz, ka zemes siltumsūkņi spēs apsildīt plašo ēku pie āra temperatūras līdz pat mīnus 20 grādiem, un tikai nepieciešamības gadījumā tiks ieslēgta gāzes apsildes sistēma. Aprēķināts, ka, neskatoties uz lielākiem ieguldījumiem šādas apkures sistēmas izbūvē šobrīd, 15 gadu laikā tiks ietaupīti ap 100 000 eiro. Plānots nākotnē uzstādīt arī saules paneļus gan elektrības iegūšanai, gan ūdens uzsildīšanai.


“Projekts ir veidots tā, lai šī ēka būtu ieguldījums ne tikai Mārupes novada izglītības līmeņa celšanā, bet arī Mārupes kā ilgstpējīgākas pilsētas izveidē. Jaunā pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ēka ir energoefektīvākā būve novadā, kas celta, izmantojot īpašas būvniecības tehnoloģijas,” savā runā norādīja būvuzņēmuma SIA “Velve” valdes loceklis Ivo Brālēns.


Bērnudārza ēkas arhitektūras koncepta pamatā ir Margaritas Stārastes pasakas “Zīļuks” motīvi. Ēku kompleksa izvietojums ataino mazā Zīļuka raibos piedzīvojumus dažādiem notikumiem bagātajā dzīves ceļā. Tas simboliski iezīmē mazā cilvēka līkumoto ceļu pretī zināšanām. Īpaši izveidotā “zaļā klase” ēkas iekšpagalmā ir ieskauta ar stiklotām sienām.


Bērnudārza teritorijā izveidoti ergonomiski un daudzfunkcionāli rotaļu laukumi, kuros pieejamas kāpelējamās un virvju atrakcijas, slidkalniņi, līdzsvara trases, šūpoles un citas konstrukcijas bērnu motoro iemaņu un kustības spēka attīstībai. Ierīkots arī futbola laukums, sajūtu taka un miniatūra pilsētiņa, kurā atbilstoši satiksmes noteikumiem marķētu ielu malās izvietojušās mazas divstāvu mājiņas, radot brīnišķīgu, bērniem pielāgotu vidi, kurā attīstīties un pilnveidoties.08.09.2022
27.08.2022

BŪVINDUSTRIJAS PRESTIŽĀKAJOS KONKURSOS SAŅEMTI ČETRI PIETEIKUMI NO SIA “VELVE”

Turpinot SIA “Velve" 30 gadu svinības, arī šogad apbalvojumam “Būvindustrijas lielā balva 2022” startējam ar diviem izciliem nozares speciālistiem. Savukārt skates “Gada labākā būve Latvijā 2021” finālā iekļauti abi SIA “Velve” nominētie projekti - Jaunmārupes bērnudārzs “Zīļuks” un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārta atkritumu poligonā “Getliņi”.


Jau desmit gadus pēc kārtas apbalvojumam “Būvindustrijas lielā balva 2022” uzņēmumi izvirza kompānijas spēcīgākos speciālistus, lai cīnītos par augstāko individuālo novērtējumu būvindustrijā “Pamatakmens”. SIA “Velve” konkursam šogad izvirzīja būvdarbu vadītāja palīgu Martu Rimaševsku kategorijā “Gada jaunais inženieris/arhitekts 2022” un būvdarbu vadītāju Andreju Žvaļikovski kategorijā “Gada inženieris/arhitekts 2022”.
“Pirmos soļus būvniecības nozarē spēru 2018. gada jūnijā, kad nolēmu pievienoties SIA “Velve”. Joprojām spilgti atceros savu pirmo projektu Maskavas ielā 165, kurā tika veikta ēkas rekonstrukcija un pārbūve. Tolaik vēl studēju Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un inženierzinātņu fakultātes 1. kursā, bet ar stipru pārliecību zināju, ka spēšu apvienot mācības ar darbu. Līdz šim esmu piedalījusies siltumcentrāles “Daugavgrīva” biokurināmā ūdenssildāmo katlu uzstādīšanā, Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecībā, bet šobrīd kā bitīte rosos tirdzniecības un darījumu ēkas “Novira Plaza” būvlaukumā. Mani tiešie darba pienākumi ir veikto būvdarbu reģistrēšana būvdarbu žurnālā, darbuzņēmēju uzraudzība, darba aizsardzības pārbaužu veikšana, ražošanas aktu sastādīšana, darbu pieņemšana, ikmēneša izpilžu apjomu pārbaude un defektu novēršanas koordinēšana pēc ēkas pieņemšanas ekspluatācijā,” stāsta būvdarbu vadītāja palīgs Marta Rimaševska.


Marta Rimaševska precīzi ievēro norādījumus un veic darbu plānošanu, lai īstenotu nospraustos termiņus un darbu apjomus. Sastopoties ar izmaiņām būvniecības projektos, ir atsaucīga, atvērta pārrunām un palīdz rast konstruktīvus risinājumus. Marta nebaidās uzņemties atbildību un nenogurstoši meklē un piedāvā dažādus risinājumus.


Andrejs Žvaļikovskis SIA “Velve” komandai pievienojās 2018. gadā, bet būvniecības nozarē strādā jau piecpadsmito gadu, no tiem nu jau vairāk nekā 10 gadus ar patstāvīgās prakses sertifikātu. Andrejs Žvaļikovskis darbu kompānijā sāka pie tādiem nelieliem objektiem kā tenisa korta “ENRI” būvniecība Kalnciema ielā 207, “Apģērbu vairumtirdzniecības ēkas ar biroja telpām” būvniecība “Ceļārēs 2”, Spilvē, Babītes pagastā, strauji augot un turpinot darbu jau pie sabiedrībai labi zināmiem objektiem, piemēram, Tirdzniecības Nams “Kurši” Zviedru ielā 6, Salaspilī, un “Rimi veikala jaunbūve” Rīgas ielā 89, Līvānos, būvniecības.
Kopš pirmās darba dienas Andrejs mūsu uzņēmumā ir pierādījis sevi kā zinošu speciālistu un prasmīgu būvdarbu vadītāju, kurš turpina attīstīties, pilnveidoties un sekot jaunākajām nozares tendencēm. Viņš spēj efektīvi un racionāli organizēt būvlaukuma sākotnējos un turpmākos posmus, koordinēt un kontrolēt dažādus būvniecības procesus darbu organizācijā, vadīšanā un kontrolē. Spēja identificēt riskus tuvā un tālākā termiņā, kā arī prasme orientēties projekta dokumentācijā un normatīvo aktu prasībās, ļauj viņam ātri pieņemt pareizos lēmumus un nodrošināt nepatrauktu ražošanas procesu.


“Pirmais objekts bija Lietuvā – Depo lielveikalu būvniecība Viļņā. Iepriekš uzkrātā pieredze un zināšanas ļāva no pirmās dienas uzņemties aktīvu darbību projekta realizācijā un jaudīgi uzsākt būvdarbu vadītāja darbus. Protams, darbs citā valstī ar savu likumdošanu un atšķirīgo būvniecības procesu, tradīcijām, paražām un iedibinātajām darba attiecībām bija liels izaicinājums ne vien katram projektā iesaistītam darbiniekam, bet arī uzņēmumam kopā. Taču mestajiem dzīves izaicinājumiem vienmēr esmu teicis “jā”. Uzsākot savu pirmo projektu tieši ārpus Latvijas, man ar kolēģiem bija svarīgi pozicionēt SIA “Velve” kā spēcīgu, konkurētspējīgu un profesionālu būvkompāniju. Mēs to lieliski izdarījām, jo pēcāk uzbūvējām vēl divus Depo veikalus,” stāsta būvdarbu vadītājs Andrejs Žvaļikovskis.


Šobrīd Andrejs strādā pie savā praksē lielākā un dārgāka projekta, kas uzlabos visas Rīgas centra tēlu, saglabājot to vēsturisko vērtību mūsdienu kontekstā – Tirdzniecības un darījuma ēkas Marijas ielā 2 un 2A. Objekts, kas no visām pusēm ir kā uz delnas - pašā Rīgas centrā, tādējādi radot paaugstinātas atbildības līmeni.


Skates “Gada labākā būve Latvijā 2021” žūrija un nozares profesionāļi, izvērtējot objektus divās kārtās, iekļāva abas SIA “Velve” nominētās būves finālam. Par balvām kategorijā “Koka būve” cīnīsies Jaunmārupes bērnudārzs “Zīļuks”, bet kategorijā “Ražošanas ēka” - bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārta atkritumu poligonā “Getliņi”.


SIA “Velve” pērn uzbūvēja Jaunmārupes bērnudārzu “Zīļuks”, kurš jau vienu reizi plūca laurus būvindustrijas konkursā "Latvijas Būvniecības gada balva 2021”, iegūstot trešo vietu kategorijā “Sabiedriskā ēka – jaunbūve”. Katra bērnudārza būvētā telpa ir īpaši piemērota bērnu labsajūtai un ērtībām, veicinot bērnu fantāzijas, radošuma un motoro spēju attīstību. Telpu un teritorijas kapacitāte spēj uzņemt 386 Mārupes novada iedzīvotājus un pedagogus, kopējai platībai sasniedzot 3,4 hektārus, bet pašai ēkai – 6200 kvadrātmetrus.


Par Jaunmārupes bērnudārza “Zīļuks” konstruktīvajiem risinājumiem stāsta SIA “Velve” būvdarbu vadītāja palīgs Marta Rimaševska: “Būvniecības procesā tika izmantota “Ribota” pamatu plātne un būvēts tērauda karkass, starp kuru no BAUROC gāzbetona blokiem izbūvētas nesošās un nenesošās ārsienas. Tāpat tika izbūvētas arī atsevišķas monolīta betona konstrukcijas. Telpās izbūvētas līmētas koka sijas, kas paredzētas grupu telpu sadalīšanai ar rotējošām durvīm. Teju visās telpās ir izbūvēti koka sienu paneļi, kas saplūst kopā ar koka iebūvētajām mēbelēm. Telpu labiekārtošanā izmantota Sibīrijas lapegle, izbūvējot gan terases iekšpagalmā ar improvizētu skatuvi, gan āra terases pie bērnu laukumiņiem.”


Savukārt darbi pie Baltijā lielākās un Latvijā vienīgās biodegradējamo atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecības atkritumu poligonā "Getliņi" noslēdzās 2021. gada aprīlī. Rūpnīca gadā spēj pārstrādāt 100 000 tonnu bioloģiski noārdāmo atkritumu. Būvniecības laikā “Velve” komanda uzstādīja līdz šim Latvijā neizmantotu bioloģisko atkritumu tehnoloģiju sistēmu, kas būtiski samazina atkritumu pārstrādes laiku.


“Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu projekta īstenošana dos ieguldījumu Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas mērķa “Glābt jūru” prioritārajā jomā. Mērķis ir samazināt bīstamo vielu izmantošanu un ietekmi. Pārstrādes procesā tiek savākta un iegūta biogāze, kas tiks izmantota enerģijas ražošanā poligona darbības nodrošināšanai, aizstājot līdzšinējos, tajā skaitā fosilos energoresursus,” par sabiedrības ieguvumu stāsta SIA “Velve” būvdarbu vadītāja palīgs Ritvars Bāliņš.27.08.2022
02.08.2022

Ekspluatācijā nodota biroju kompleksa “Verde” pirmā ēka

Rīgas zaļākā biroju kompleksa “Verde” attīstībā sasniegts nozīmīgākais attīstības punkts līdz šim – ir noslēgusies pirmās jeb A ēkas būvniecība un tā nodota ekspluatācijā. Tādējādi kompleksa attīstītājs “Capitalica Asset Management” ir īstenojis pirmo investīciju projektu Latvijas galvaspilsētā, kura kopējā vērtība sasniegs vairāk nekā 65 miljonus eiro. Vienlaikus – šī jaunā ēka ir kļuvusi par pirmo un pagaidām vienīgo A-klases biroju, kas Latvijā pabeigts 2022. gadā.


“Projektu uzsākām 2020. gada novembrī, un, kā sākotnēji plānojām, pirmie nomnieki kompleksu sāks apdzīvot jau šovasar. Šī vienpadsmit stāvu A-klases biroju ēka atrodas uz 1,3 hektāru liela zemesgabala modernā Skanstes biznesa kvartāla perspektīvākajā vietā – Hanzas un R. Hirša ielu krustojumā. Sākot ar ilgtspējīgu arhitektūru un energoefektīviem risinājumiem līdz bagātīgiem apstādījumiem pieguļošajā teritorijā – “Verde” ir pārliecinoši viszaļākais biroju komplekss Latvijā,” uzsver Andrius Barštis, “Capitalica Asset Management” ģenerāldirektors.


Pasūtītāja "zaļo” komercplatību ideju īstenot palīdzējuši Latvijā atzītie arhitekti Andris Kronbergs un Jānis Zvejnieks no “ARHIS Architects”, ainavu arhitekte Linda Zaļā no “Zala Landscape Architects”. Kompleksa konstrukciju būvinženieris ir Matīss Apsītis no “Arenso”. Būvniecības tehnisko būvuzraudzību veica “Forma 2”. BREEAM “Excellent” līmeņa sertifikācija ir procesā, tās vērtētājs ir “VESTA Consulting”. Objekta būvniecības procesa vadītājs ir “SBA Group” meitasuzņēmums "Notus Developers", projekta ģenerālbūvnieks - būvkompānija "Velve”.


Par ēkas apsaimniekošanu rūpēsies “Colliers”, kas pašreiz ir “Verde” ekskluzīvais nomas partneris. Un papildu komfortu ikdienas saimnieciskajos jautājumos nodrošinās modernā apsaimniekošanas menedžmenta on-line platforma “Pingin”, kas pirmo reizi Latvijā būs pieejama tieši biroju kompleksā “Verde”.


Atskatoties uz paveikto, SIA “Velve” valdes priekšsēdētāja Vineta Verika skaidro: “Uzņēmumam šī ir bijusi viena no aizraujošākajām un komplicētākajām attīstības iecerēm pēdējo gadu laikā. Biroju kompleksa A ēkas būvniecībā esam izmantojuši 20 tūkstošus m3 betona un 7000 m2 platībā izbūvējuši fasādes stiklojumu. Līdztekus apzaļumošanas darbu laikā ir iestādīti gandrīz 10 tūkstoši augu. Turklāt viss būvniecības process, kura realizācijā esam iesaistījuši arī aptuveni 100 apakšuzņēmēju un piegādātāju, koordinēts un veikts, ievērojot stingrās BREEAM standarta “Excellent” sertifikācijas līmeņa prasības ilgtspējīgai būvniecībai . Esam gandarīti, ka, neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, ko šobrīd piedzīvo būvniecības nozare, mums ir izdevies nodrošināt šīs ēkas būvniecību augstākajā kvalitātē.”


A ēkas kopējā platība (11 stāvi, pazemes stāvvieta un pagalms) ir 22 000 m2, bet iznomājamā un koplietošanas platības – kopā 15 000 m2. Zīmīgi, ka uz šo brīdi ēkas nomnieku sastāvs ir jau nokomplektēts par 75 %, un vairāki uzņēmumi gandrīz pabeiguši savu telpu iekārtošanu un gatavojas pārcelties.


Ilgtspējīgi inženiertehniskie risinājumi un moderna apsaimniekošana


Biroju kompleksa “Verde” pirmais korpuss ir aprīkots ar augstākās kvalitātes apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu iekštelpu klimata kontrolei. Ēkā ir gaisa attīrīšanas risinājumi, gaisa mitrināšanas sistēmas, aukstās sijas un CO2 sensori. Tamdēļ “Verde” atbilst A klases energoefektivitātei un atbilst nZEB jeb gandrīz nulles enerģijas ēkas standartiem.


““VESTA Consulting” ir pagodināti kļūt par daļu no šāda projekta, īpaši atzīmējot lielisko sadarbību starp visām iesaistītām pusēm. Liela uzmanība projektēšanas un būvniecības laikā tiek pievērsta ekoloģijas un ēkas lietotāju komforta aspektiem. Projekta apzaļumošana ir veidota, paturot prātā pilsētas dārza koncepciju – daudz augļu koku, kas piesaista putnus un palielina bio daudzveidību – putnu būrīši, pļavas, vairāki apstādījumi arī augstāko stāvu terasēs. Vienlaicīgi notika arī teritorijā esošo koku pasargāšana būvniecības laikā, ar ko lieliski tika galā “Velve”. Šādi risinājumi gan palīdz cīnīties ar klimata pārmaiņu sekām, samazinot tā saucamo “siltuma salas” efektu, gan arī sniedz papildus vērtību ēkas lietotājiem, pielietojot labākos biofīlijas dizaina principus. Projektēšanas gaitā arī tika izanalizēti tādi pasīvā dizaina aspekti, kā saules iedarbība, valdošo vēju ietekme uz ēkas un teritorijas termālo komfortu, dienas gaismas izmantošana ēkā. Analīzes rezultāti tika pielietoti ēkas izvietošanas un fasāžu risinājumu projektēšanā, ko var redzēt arī pēc izbūves,” papildina Aļona Purvlīce, “VESTA Consulting” arhitekte, vecākā ilgtspējības konsultante.


Rīgas zaļākie A-klases biroji


Ēkas piektajā stāvā atrodas 600 m2 liela nomnieku koplietošanas terase, kas aprīkota ar āra darba vietām un kupliem apstādījumiem, tai skaitā ar vairākiem 5 metrus augstiem kokiem. No terases paveras panorāmas skats uz Skanstes apkaimi un Rīgas vēsturisko centru. Līdztekus nomniekiem tiks nodrošināti tādi viņu produktivitāti un labbūtību veicinoši papildu servisi kā plašs ātrijs ar recepciju, koplietošanas virtuve ar kafijas stūrīti, dušu telpas iepretim riteņu novietnēm, konferenču centrs ar ietilpību līdz 60 personām un citas A-klases līmeņa ekstras.


Darbiniekus un citus A ēkas apmeklētājus visā teritorijā jau tagad sagaida kupli apstādījumi – gan jauni augļu koki, krūmi un daudzgadīgi ziedoši augi, gan arī ilggadīgi koki, kuri mērķtiecīgi saglabāti un kopti visas būvniecības laikā.02.08.2022
10.06.2022

Izmaiņas būvkompānijas “Velve” valdē

Vienas no lielākajām būvkompānijām Latvijā SIA “Velve” valdes struktūrā veiktas izmaiņas – no 9. jūnija uzņēmuma valdes priekšsēdētajas amatu ieņem Vineta Verika. Līdztekus kā valdes loceklis un uzņēmuma finanšu direktors vadības komandai pievienosies arī Valters Sičevs. Uzņēmuma vadībā darbu turpinās valdes loceklis un tehniskais direktors Ivo Brālēns, kurš arī turpmāk būs atbildīgs par būvniecības un ražošanas attīstību.


Līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens, pieņemot jaunus karjeras izaicinājumus, pārtrauc darba attiecības ar uzņēmumu. Augstu vērtējam viņa ieguldījumu SIA “Velve” attīstībā un vēlam viņam veiksmi turpmākajās profesionālajās gaitās.


Vinetai Verikai ir liela pieredze uzņēmuma vadībā, biznesa attīstībā un komandas vadīšanā.


“Ļoti cienu uzņēmuma “Velve” 30 gadu laikā uzkrāto pieredzi un novērtēju tās sasniegumus, spējot šajā sarežģītajā laikā būt otrai lielākajai būvkompānijai Latvijā. Nenoliedzami, tas nebūtu iespējams bez augstas raudzes profesionāļiem, stipras komandas un pārdomātas uzņēmuma vadības. Vienlaikus apzinos, ka ikviena uzņēmuma izaugsme galvenokārt ir atkarīga no spējas pielāgoties jauniem apstākļiem. Tādēļ šobrīd, kad visa būvniecības nozare ir force majeure situācijā, pārņemot atbildību par “Velve”turpmāku virzību, prioritārie virzieni, kuros redzu savu pienesumu uzņēmuma vadībā, būs pārmaiņu vadība un uzņēmuma izaugsmes veicināšana neprognozējama tirgus apstākļos. To sasniegšanai kopā ar darbiniekiem meklēsim netradicionālas pieejas izaicinājumiem, attīstot un realizējot know-how balstītus risinājumus, tādējādi kļūstot vēl izcilākiem,” skaidro jaunā SIA “Velve” valdes priekšsēdētāja Vineta Verika.


Iepriekš V. Verika vadīja pašvaldības uzņēmumu SIA “Rīgas nami”, bet pirms tam viņa bija valdes locekle uzņēmumā SIA “Merks”, darbojoties būvniecības un nekustamo īpašumu attīstības jomā. Tāpat viņas iepriekš iegūtā arhitektūras un biznesa vadības izglītība sniedz nepieciešamās zināšanas, lai pārvaldītu un prasmīgi vadītu izaicinājumiem bagātās būvniecības nozares uzņēmumu, vienlaikus risinot attīstības jautājumus.


V. Verikas bijušie kolēģi viņu raksturo kā lielisku komandas spēlētāju, orientētu uz rezultātu un izvirzīto mērķu sasniegšanu.09.06.2022

Stradiņa slimnīcā svin spēru svētkus – jaunajai slimnīcas ēkai sasniegts augstākais punkts.

Šodien, 9. jūnijā, labi padarītu darbu un Spāru svētkus svin Stradiņa slimnīcas jaunās ēkas būvnieki no būvuzņēmuma “Velve”. Spāru svētki tradicionāli iezīmē ēkas būvniecībā nozīmīgu attīstības stadiju, kad ēka sasniedz tās augstāko punktu un ir pabeigta ēkas karkasa nesošo būvkonstrukciju izbūve. Tieši šajā ēkā savā ziņā pukstēs slimnīcas sirds – atradīsies plašs neatliekamās palīdzības centrs, operāciju bloki un nāks pasaulē mazuļi.


Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš atzīst, ka jaunais slimnīcas korpuss spēs risināt virkni sasāpējušu problēmu, arī tās, kuras izgaismojusi Covid-19 pandēmija, piemēram- vecās infrastruktūras nepiemērotība infekciju uzliesmojumiem: “Esošie korpusi būvēti sen, tie paredzēti pilnīgi citādai pieejai pacientam un, tajos strādājot, vairs nespējam nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus ne pacientiem, ne darbiniekiem.” Nepiemērota ventilācijas sistēma, šauras palātas un gaiteņi, kuros nav iespējams nodalīt pacientu plūsmas, nokalpojušas darbinieku atpūtas telpas un ģērbtuves – tā ir tikai redzamākā daļa no problēmām, ar kurām ikdienā cīnās slimnīcas personāls.


Šobrīd būvniecības process norit atbilstoši plānotajam laika grafikam un pieejamajam budžetam. “Spāru svētki būvniekiem ir viens no nozīmīgākajiem atskaites punktiem būvdarbu procesā. Tie norāda uz konkrēta cikla noslēgumu, apliecinot lielo darbu apjomu, kas jau paveikti, un iezīmējot ēkas kopējās aprises,” skaidro būvuzņēmuma “Velve” valdes loceklis un tehniskais direktors Ivo Brālēns. “Šobrīd ar lepnumu varu teikt, ka esam godam noslēguši Stradiņu slimnīcas jaunā A korpusa būvniecības 2. kārtu, izbūvējot objekta ēkas korpusu karkasa nesošās būvkonstrukcijas. Līdztekus 1250 m2 platībā esam paguvuši veikt arī ēkas fasādes darbus un ierīkot vairums iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju tīklu ar kopējo garumu 89,3 km. Darbu ietvaros, objekta būvniecībā ir izmantotas vairāk kā 1500 tonnas metāla un 9165 m3 betona. Šie skaitļi iezīmē paveikto darbu vērienīgo apmēru. Tādēļ vēlos teikt lielu paldies visai “Velve” komandai un visiem mūsu sadarbības partneriem par paveikto šajā sarežģītajā laikā un nebūt ne vienkāršajā, bet visai Latvijas sabiedrībai nozīmīgajā objektā.”


Jaunais korpuss ir nozīmīgākais Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstības projekts. Pārcelšanos uz A korpusa otrās kārtas telpām plānots veikt līdz 2024. gadam. A korpusa 2. kārtas ēkā atradīsies Neatliekamās medicīnas centrs (uzņemšana), operāciju zāles, ķirurģijas un neiroķirurģijas profili, neiroloģijas nodaļa un insulta vienība, sejas un žokļu ķirurģija, kā arī intensīvā terapija un Sievietes un bērna klīnika kopā ar dzemdību bloku. Jaunajā korpusā ārstniecība noritēs mūsdienu prasībām atbilstošās telpās. Pacientiem plānotas pārsvarā divvietīgas un atsevišķas vienvietīgas palātas (infekciju izplatības ierobežošanai).


Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2.”Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros un valsts budžeta.09.06.2022
25.05.2022

BĒRNUDĀRZS “ZĪĻUKS” IEGŪST TREŠO VIETU KATEGORIJĀ “SABIEDRISKO ĒKA – JAUNBŪVE”

Ikgadējā būvindustrijas konkursā "Latvijas Būvniecības gada balva 2021" noskaidrotas labākās būves un izcilākie vadītāji. SIA “Velve” 2021. gadā uzbūvēja lielāko Mārupes novada bērnudārzu “Zīļuks” un, 17 projektu konkurencē, ieguva 3. vietu kategorijā “Sabiedriskā ēka - jaunbūve”.


"Ikvienas ēkas būvniecība ir aizraujošs, atbildīgs un vērtīgs darbs, bet vēl lielāku vērtību nedēļas un mēneši, ko esam veltījuši ēkas celšanai, iegūst tad, ja ēka ir kādas lielākas, mūsu valsts nākotnes attīstībai būtiskas struktūras elements. Būvējot izglītības iestādi, apzināmies, ka tā nav tikai ēka. Tā ir telpa, kurai jāiedvesmo bērni un jāiedrošina apgūt jaunas prasmes, izzināt pasauli un attīstīt savu potenciālu. Patiesi lepojamies, ka mums bija iespēja šādu vidi radīt Mārupes novada bērniem, un no sirds ceram, ka tā viņus spārnos pieaugot veikt lielas lietas Latvijas labā!" gandarījumu par paveikto pauž būvfirmas "Velve" valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.


Katra būvētā telpa ir īpaši piemērota bērnu labsajūtai un ērtībām, veicinot bērnu fantāzijas, radošuma un motoro spēju attīstību. Telpu un teritorijas kapacitāte spēs uzņemt 386 Mārupes novada iedzīvotājus un pedagogus, kopējai platībai sasniedzot 3,4 hektārus, bet pašai ēkai – 6200 kvadrātmetrus.


“Projekts tika veidots tā, lai ēka būtu ieguldījums ne tikai Mārupes novada izglītības līmeņa celšanā, bet arī Mārupes kā ilgtspējīgākas pilsētas izveidē. Jaunā pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ēka ir energoefektīvākā būve novadā, kas celta, izmantojot īpašas būvniecības tehnoloģijas,” norāda būvuzņēmuma SIA “Velve” valdes loceklis Ivo Brālēns.


Balvu pasniegšana konkursu Latvijas Būvniecības gada balva 2021 un Latvijas Gada inženieris būvniecībā 2021 laureātiem notika Āgenskalna tirgū 2022. gada 11. martā. Kopumā tika saņemti 121 projektu pieteikumi 10 dažādās kategorijās. SIA “Velve” vēlas pateikties īpašu žūrijai un nozares profesionāļiem par sniegto novērtējumu, kā arī visai komandai par izcili paveikto darbu!25.05.2022
23.05.2022

Būvuzņēmums Velve turpina atbalstīt Latvijas volejbola izlasi

23. maijā Rimi Olimpiskajā centrā tika aizvadīta preses konference, kurā atkārtoti tika noslēgta jau veiksmīgi aizsāktā sadarbība ar izlases ģenerālsponsoru SIA “VELVE”, kā arī izlases galvenais treneris iezīmēja gatavību Eiropas Zelta līgai.


Preses konferenci ar uzrunu atklāja Latvijas Volejbola federācijas prezidents Jānis Buks sakot: “Šodien mūsu sadarbība ar SIA “VELVE” iesoļo otrajā Eiropas Čempionāta atlases ciklā. Latvijas sporta sistēma ir tiešām nolikta uz maksimālās finanšu diētas. Mūsu lepnums, un es runāju par visiem sporta veidiem, ir tieši nacionālās izlases. Lai tās pienācīgi sagatavotu, to ir iespējams nodrošināt tikai un vienīgi ar privāto sponsoru atbalstu. Šajā situācijā es gribu teikt, ka VELVE, tās īpašnieki un uzņēmuma vadība ir sevi apliecinājuši kā Latvijas patriotus un Latvijas sporta patriotus, kā arī Latvijas volejbola patriotus. Ar saviem darbiem, nevis ar tukšām runām, ir nodemonstrējuši, ka tai patiesi rūp Latvijas sabiedrības un volejbola ilgtspējīga attīstība. Tāpēc es gribu pateikt lielu paldies Kasparam, par to, ka uzņēmums ir spējīgs uzņemties sociālo atbildību un spēju dalīties ar sabiedrību. Šobrīd tas ir īpaši novērtējams, ņemto vērā būvniecības nozares esošās grūtības.”


Turpinājumā prezidents uzsvēra, ka Latvijas Volejbola federācija un visi iesaistītie ir darījuši daudz, lai izlases sagatavošanās posms noritētu pēc iespējas labāk, kā arī spēlētājiem novēlēja izdošanos Eiropas Zelta līgā: “Mums ir ļoti jauna komanda, taču jau pieredzējusi, lielisks treneru sastāvs. Es uzskatu, ka jau tagad šī ir stabila Eiropas elites komanda un, ka Latvijas vīriešu volejbols ir neatņemama Eiropas volejbola vērtība. Ticu, ka šie puiši piekals pie TV ekrāniem tūkstošiem skatītāju un volejbola mīļotājus, aicinu visus, kam volejbols ir sirdī, nākt un atbalstīt mūsu izlasi Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Valmierā. No sirds novēlu labi nospēlēt Eiropas Zelta līgu, nesaudzēt sevi, parādīs savu labāko spēli. Aiz jums, puiši, stāv jūsu ģimenes, draugi, volejbola veterāni. Un kas ir ārkārtīgi svarīgi, aiz jums stāv un uz jums skatās arī jaunā paaudze un mēģina jūs atdarināt. Paldies jums par to ko jūs darāt un es ticu, ka jums un mums kopā izdosies.”


Savukārt Kaspars Rokens uzsver, ka ir svarīgi ne tikai pašiem sportistiem, bet arī sabiedrībai apliecināt sporta nozīmību, jo tas iemāca gan komandas vērtību, gan mērķtiecību: “Latvijas volejbola izlases vīri ar savu rakstura stingrību mums ir parādījuši, ka rūpīgs un neatlaidīgs darbs agrāk vai vēlāk vainagojas panākumiem. Viņu apņēmība sasniegt vēl izcilākus rezultātus un stiprais gribasspēks sakrīt arī ar mūsu uzņēmuma vērtībām, tādēļ VELVE ir gandarīta turpināt būt daļa no šīs komandas. Turpinot sadarbību, mēs varam būt atbalsts, lai dotu iespēju augt un attīstīties gan jau pieredzējušajiem izlases sportistiem, gan jaunajiem Latvijas volejbolistiem, tostarp tiem, kuri jau paspējuši sevi parādīt uz Eiropas lielākajām volejbola skatuvēm.”


Izlases galvenais treneri Gogols intensīvu darbu izlasē uzsāka jau aprīlī, kad tika izveidots oficiālais kandidātu saraksts, no kuriem uz treniņu nometni tika uzaicināti 18 spēlētāji. Jaunais, taču pieredzējušais treneris atzīst, ka ir ļoti gandarīts par puišiem: “Viņi grib šeit būt un tas ir pats svarīgākais. Katru dienu trenējas un priecājas par šo iespēju. Protams, treniņu darbs ir intensīvs un reizēm nogurdinošs, taču mērķis mums visiem ir viens un, lai to sasniegtu, ir jāiegulda smags darbs, ko puiši arī apzinās.”


Preses konferencē piedalījās arī Latvijas izlases pirmā tempa uzbrucējs Gustavs Freimanis, kurš aizvadīja savu pirmo sezonu Itālijas kluba Prisma Taranto Volley rindās. Vaicāts par treniņu procesu gadu iepriekš un treniņu procesu tagad, Gustavs saka: ”Tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Viss ir ļoti citādāk un kopējā atmosfēra ir ļoti laba.”


Latvijas izlase Eiropas Zelta līgas turnīru aizvadīs C grupā, kurā pretinieki būs jau labi pazīstamā Igaunijas vienība, pagājušā gada grupas biedrene Beļģija un Čehijas izlase, ar kuru līdz šim vēl Latvijas izlase nav tikusies.23.05.2022
03.05.2022

BŪVUZŅĒMĒJS: KRĪZE NOZARĒ JAU IR REALITĀTE, PROJEKTU ĪSTENOŠANA IR APDRAUDĒTA

"Krīze nozarē nevis būs, bet jau reāli ir," uzskata būvuzņēmuma "Velve" valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens, – lietas esot jāsauc īstajos vārdos.


"Delfi Bizness" viņu uzrunāja pēc diskusijas, kurā nekustamā īpašuma attīstītāji un saistīto jomu eksperti runāja par biroju tirgus attīstību Rīgā. Tiesa, "bilde", kas sarunā tiek apspriesta, ir tā, kas bija aktuāla pirms kara Ukrainā, kā arī zīmēts tas, kas varētu būt aktuāls ilgtermiņā. "Velve" būvē dažus zīmīgus biroju kompleksus Rīgā, un, Kaspara Rokena ieskatā, tirgus kādu brīdi būs pārpludināts ar jaunām telpām. Taču tā pat nav lielākā bēda, ir iespējams scenārijs, ka projektu virzība (un ne jau tikai biroju ēku, bet arī dažādu publisku objektu) apstājas, jo nav izejmateriālu, ir sagaidāms iespaidīgs būvniecības sadārdzinājums.


Iesildoties" – statistikas dati rāda, ka, no vienas puses, pērn būvniecības izmaksas būtiski auga, no otras – kopējie apjomi ir pat samazinājušies. Ko tas īsti nozīmē?


Jā, kopējie apjomi ir nedaudz samazinājušies pret to, ko esam pieredzējuši 2018.–2019. gadā.


Rīgā vienlaicīgi notiek 7–9 ļoti lielu objektu būvniecība. Lai arī kāda ūdensgalva Rīga nebūtu, darbaspēka, kvalificētu būvnieku pieejamība pilsētā ir izsmelta. Turklāt būvē arī citviet. Kur lai mēs pēkšņi vienā laikā dabūjam kvalificētus būvniekus un arī celtniecības materiālus pietiekamā apjomā? Covid-19 dēļ kavējās gan ražošana, gan piegāžu ķēdes. Pieprasījums pēc materiāliem ir bijis ļoti liels – ekonomiku silda gan Latvija, gan pārējās Baltijas valstis, gan Eiropas Savienība to dara – kredītlīdzekļi ir ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem, līdz ar to pieprasījums pēc materiāliem ir augsts it visur.


Pat ja apjomi nav tik lieli kā citus gadus, ir materiālu nepietiekamība, turklāt energoresursi ir sadārdzinājušies – šīs tendences bija redzamas jau pirms kara notikumiem. Un Eiropā ir energodeficīts. Tāpēc ir vērojama augšupejoša cenu spirāle.


Pēc jūsu pieredzes – cik liels bija izmaksu kāpums?


Neesam rēķinājuši, cik liels sadārdzinājums ir katram objektam. Celtniecība ir dalāma vairākos soļos. Nulles cikls ("pamatskelets", pamati) ir metāla un dzelzsbetona ietilpīgs process. 2021. gada aprīlī armatūras tērauda cena bija robežās 600–640 eiro par tonnu, gada beigās – ap 1100 eiro par tonnu. Šodien (saruna notiek 10. martā – red.), gribot to pirkt, secinām, ka neviens īsti nefiksē cenu, tradicionālo piegādātāju gandrīz vairs nav. Armatūra tika pirkta vai nu caur Polijas vairumtirgotājiem, vai no Turcijas, bet ražots šis izstrādājums tika Krievijā, Ukrainā. Kā viens, tā otrs variants vairs nav iespējams. Cena indikatīvi ir ap 2500 eiro par tonnu. Vairs nerunājam par 5% vai 20% cenas pieaugumu, bet gan par reizēm.


Vidēji liela izmēra būvobjektā tērauda daudzums ir mērāms simtos tonnu, un tas ir tikai attiecībā uz armatūru. Vēl ir saliekamās tērauda konstrukcijas (piemēram, "Preses nama kvartāla" būvniecībā tās tiek izmantotas ielas pusē), tām metāls pirms gada maksāja 1600–1900 eiro par tonnu, tagad neviens nepiedāvā lētāk par 3300 eiro.


Vēl ir jautājums – vai kaut kur kaut kas ir "aizķēries"? Vairumtirgotājiem, kuriem ir materiālu pārpalikumi, ko drīkst tirgot, pieprasījums ir ļoti liels, jo būvobjektu ir ļoti daudz. Nesauktu to par spekulatīvu darbību, bet tirgus ir tirgus, un, ja man nosacīti ir 100 tonnas, kāpēc gan tās atdot par 1900 eiro, ja pieprasījums ir augsts? Atdošu tam, kas solīs vairāk. Tas ir uzdzinis cenu.


Mums ir projekts, kam tāmi gatavojām decembrī/janvārī, bija līgumu pārrunas. Šajā objektā ir aptuveni 1200 tonnas tērauda konstrukciju. Rēķinājām, ka objektu varētu uzbūvēt par 30 miljoniem eiro. Ja katra tonna ir sadārdzinājusies par 1400 eiro, uz šo apjomu kopējais tērauda konstrukciju sadārdzinājums ir vairāk nekā 1,5 miljoni eiro (5%). Taču vēl ir armatūra, ventilācijas caurules, kabeļi, kuros visos ir metāls. Iespējams, šāds objekts vairs nav uzbūvējams, nerēķinoties ar 20% sadārdzinājumu. Un celtniecību nevar virzīt uz priekšu, ja šīs milzīgās izmaiņas nekompensē.Pieminējāt arī darbaspēka problēmu. Kā "Velve" un nozare to risināja, kas ir darīts līdz šim


Vairums būvnieku kaut kā ir tikuši galā ar to darbaspēku, kas ir, taču, ja šodien vajadzētu būvēt vēl kādu lielu objektu, piemēram, koncertzāli vai daudzstāvu māju, šaubos, vai varētu piesaistīt kvalificētu darbaspēku. Var, taču tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka būtu jāmaksā vairāk. Kamēr pasūtītājs ir gatavs maksāt vairāk, varam pārvilināt vienas vai citas kategorijas strādniekus. Vai tas jēgpilni ilgtermiņā strādā? Nē!


Tādējādi šobrīd problēma ir darbaspēka, materiālu nepietiekamība un tas, ka neviens būvnieks, neviens apakšuzņēmējs, tirgotājs nevar fiksēt cenu.


Vai "Velvei" ir bijusi pieredze ar ukraiņu nodarbināšanu? Kā raugāties uz iespējamo bēgļu iesaistīšanu, cik reāli tas ir būvniecībā?


Pie pašreizējā apjoma, piemēram, "Rail Baltica" projektā vien ir divi milzīgi objekti – Centrālā stacija un jaunā stacija pie lidostas, noteikti ir vajadzīgi dažādu kategoriju strādnieki. Ar prieku bēgļus uzņemtu, tomēr armatūras "dzelžu" locīšana, stiegrošana ir vīru padarīšana, montieri, metinātāji ir vīru profesijas. Taču no Ukrainas pārsvarā devušās prom sievietes ar bērniem.


Vēl jo vairāk – gan mūsu, gan citos būvobjektos ir strādājuši ukraiņu vīri, kuri vienu dienu ir pateikuši – mēs nedemaršējam, bet palikt arī nevaram – un ir uzteikuši darba līgumu. Tā ir realitāte – kvalificēta darbaspēka papildinājuma normālos tirgus apstākļos, kāds bija 2019. vai lielā daļā 2021. gada, pirms Covid-19 ierobežojumiem, vairs nav. Tā bija normāla prakse, ka no Baltkrievijas un Ukrainas tika komplektētas strādnieku brigādes.


Vai pastāv vēl kādas līdzīgas iespējas piesaistīt cilvēkus no citām valstīm?


Droši vien, ka varētu. Kolīdz ES ietvarā tiks atcelti visi Covid-19 ierobežojumi, vairs nevajadzēs Covid-19 "pases", iespējams, darba tirgus kļūs elastīgāks.


Ārējā darbaspēka nodarbināšana ir dārgāka, jo ir jānodrošina šiem cilvēkiem vieta, kur dzīvot u. c. Tas varētu būt iemesls arī tam, kāpēc Latvijas ģenerāluzņēmēji nedodas strādāt uz Lietuvu vai tik lielā skaitā uz Skandināviju, – tur uzturēšanās izmaksas ir citas. Ir izņēmumi, ģenerāluzņēmēji, kuriem ir savas ražošanas bāzes, piemēram, UPB, kas ražo betona, metāla konstrukcijas un pārdod tās ar visu montāžu, – tādā ietvarā Skandināvijā var darboties veiksmīgi.


Ko nozare sagaida kara dēļ? Vai materiālu pieejamība vēl vairāk pasliktināsies? Kas notiks ar cenu?


Man nav kristāla bumbas. Ja kāds teiktu, ka šie sarežģījumi beigsies pēc mēneša vai diviem, tam neticētu. Ir jāgatavojas nezināmajam, turklāt – vadoties pēc tā, kas ir zināms šodien un kas pasaka, kāda būs rītdiena. Taču, kāda būs situācija pēc nedēļas, neviens nevar zināt. Varam tikai spekulēt. Kurš 20. februārī zināja, ka 24. februārī pasaule būs cita?


Būvuzņēmējs: krīze nozarē jau ir realitāte, projektu īstenošana ir apdraudēta


Nevaram ieiet “Rimi”, paņemt maizes klaipu un pateikt, ka gribam to pirkt par tādu pašu cenu, kāda tam bija novembrī. Tad kaut kā saprotam, ka ir jauna realitāte, cita cena," stāsta SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens


Kā līdz šim nodrošinājāties pret straujo cenu kāpumu? Iepriekš uzsvērāt, ka gan pasūtītājiem, gan finansētājiem pašreizējos apstākļos jābūt elastīgākiem.


Ir bijis dažādi. Iepirkumi, pasūtījumu līgumu noslēgšanas cikls ir garš. Daļai objektu, ko būvējam tagad, pamatsoļus veicām 2020. vai 2021. gadā, normālos apstākļos, vēl varējām paspēt ar apakšuzņēmējiem, piegādātājiem noslēgt līgumus, nodrošināties ar noteiktu materiālu daudzumu, taču ne visam apjomam. Piemēram, Stradiņa slimnīcu būvējam divus gadus, skaidrs, ka tik ilgam laika posmam līgumos nevar fiksēt cenu visam apjomam.

Šā brīža apstākļos ir aktuāls jautājums – kurš cieš zaudējumus? Tā ir izlikšanās, sevis vai partnera mānīšana, sakot, ka visu jau varēja ierēķināt, paredzēt. Jā, normālā situācijā būvuzņēmējs rēķinās ar to, ka ir ikgadējā inflācija, ir darba samaksas pieaugums, to ierēķina cenā. Taču noteiktās būvniecības sadaļās būvniecības sadārdzinājums nu ir tāds, ka pateikt – būvnieks pats vainīgs, ka parakstīja šādu līgumu... Grūti raksturot, kas tā par attieksmi...


Aicinu salīdzināt to ar mūsu ikviena privātajiem pirkumiem. Diemžēl nevaram ieiet "Rimi", paņemt maizes klaipu un pateikt, ka gribam to pirkt par tādu pašu cenu, kāda tam bija novembrī. Tad kaut kā saprotam, ka ir jauna realitāte, cita cena.


Ko tas nozīmē iesākto projektu un plānoto objektu gadījumā? Tikko bija paziņojums par to, ka būvnieks atsaucis savu pieteikumu par austrumu robežas izbūvi.


Gan valsts, gan privātajā sektorā ir multimiljonu projekti, infrastruktūras objekti, un pasūtītājs nevar pateikt – "ai, labi, pārtraucam, nebūvējam tālāk, varu paciesties vēl gadu". Pie kā tas novedīs? Nav jau ieguvēju. Jaunais Rīgas teātris – cik gadus jau to būvē? Vai tas ir labs apsaimniekošanas modelis?


Ar austrumu robežas izbūvi būtu citādi, ja pasūtītājs būtu paredzējis veidu, kā indeksēt izmaksu pieaugumu. Ja tas ir stratēģiski nepieciešams objekts, varbūt jārēķinās ne tikai nosacīti ar 5 miljoniem eiro, bet visiem 10 miljoniem? Strādājam ar "atvērtu grāmatu" (līguma veids, kas ļauj pasūtītājam kontrolēt izmaksas un arī pašam iesaistīties un veikt apakšuzņēmēju atlasi un iepirkumus, – red.)? Nevajadzētu sodīt būvnieku par to, ka tas tagad ir iedzīts stūrī un nespēj sagādāt materiālus. Tas jau nav tīšām – mums jau nav krāsns, kur kausēt metālu. Mēs to pērkam par tirgus cenām. Tāpēc ir jāmaina pasūtītāju attieksme un līgumu nosacījumi.


Līdz šim publiskais sektors ir bija mazāk elastīgs?


Jā, tas ir pilnīgi neelastīgs. Ir valsts ierēdniecība, amatpersonas, kuras baidās par reputāciju, par to, lai netiktu piemēroti normatīvi par mantas izšķērdēšanu. Es to labi saprotu. Taču šādā situācijā risinājums nav izlikties, ka nekas jau nav.


Būvobjekti ir jāranžē – kas no tiem ir stratēģiski svarīgi, ko var īstenot vēlāk. Piemēram, kas būtu svarīgāk – pabeigt muzeju vai slimnīcu, būvēt jaunu koncertzāli, slimnīcu, bērnudārzu vai dzelzceļa termināli," SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens


Noteikti būs smagi pārrunu raundi kā ar valsti, tā ar privāto sektoru. Piemēram, gan mums, gan citiem uzņēmumiem projektu portfelī ir biroju ēkas, attiecībā uz tām pasūtītājiem ir skaidri biznesa plāni, par cik eiro kvadrātmetrā šīs biroju platības ir plānots iznomāt. Normāli ir tā, ka līgumi ar nomniekiem tiek slēgti pirms vai būvniecības laikā, vismaz par 20–40% platību. Ja tagad viņiem paziņo, ka, redz, kamēr būvējām, notika tas un vēl šis, noma tagad būs dārgāka, nomnieki nobalso ar kājām – lauzīs līgumu, labāk samaksās soda naudu, jo šo sadārdzinājumu nespēj kompensēt. Negribētos, lai mani vārdi būtu pravietiski, bet nedomāju, ka visi šie jaunie biroju centri būs piepildīti. Pieplūdums ir tik spējš, ka noteikti pārpludinātu tirgu ar biroju platībām. Turklāt cilvēki ir pieraduši strādāt no mājām. Situācija nav vienkārša – patiesās kvadrātmetra izmaksas ir viena lieta, cita – kad varēs atgūt ieguldīto.


Vēlreiz atgriežoties pie publiskā sektora, ko tagad varētu prognozēt – būs mazāk objektu, būs dārgāk vai ilgāk, vai arī projekti tiks atlikti, pārskatīti?


Publiskā sektora "makā" naudas ir tik, cik ir. Būvobjekti ir jāranžē – kas no tiem ir stratēģiski svarīgi, ko var īstenot vēlāk. Piemēram, kas būtu svarīgāk – pabeigt muzeju vai slimnīcu, būvēt jaunu koncertzāli, slimnīcu, bērnudārzu vai dzelzceļa termināli?


Ja valstij nosacīti gada griezumā ir ieplānoti 30 objekti, pēc iespējas ātrāk ir jāsaprot, ka visus īstenot nevarēs. Un, ja ir noteikta summa, pie tās pieturamies, un nebūs 30 objekti, bet varbūt tikai 15 vai 17. Vismaz kaut kas tiks pabeigts.


Tas nosacīti ir par nākotni, bet vai viss, kas jau ir iesākts, tiks pabeigts?


To tikpat lielā mērā attiecinātu uz iesāktajiem projektiem. Privātajā sektorā – katrs attīstītājs ir pats par sevi, tas ir katra lēmums – vai spēj iegūt papildu finansējumu.


Vai tas nozīmē, ka varētu būt kādi projekti, kas tiek iesaldēti, atlikti?


Jā. Pieļauju, ka tā varētu notikt.


Un, ja runājam par privātpersonām, arī privātmājas, dzīvokļu ēkas būs grūtāk finansēt nenoteiktības apstākļos – bankas kļūst uzmanīgākas. Tās arī vērtēs, vai konkrētas jomas darbiniekiem būs ienākumi, kādi tie būs, līdz ar to – vai varēs dot kredītus īpašuma iegādei. Tie, kuriem ir uzkrājumi, piemēram, privātmājas būvniecībai, padomās divreiz, vai pie šīm materiālu cenām jāsāk būvēt.


Būvizmaksas noteikti samazināsies, taču neviens nezina – kad. Un tās noteikti neatgriezīsies 2021. gada līmenī.


Vai gadsimta projekts "Rail Baltica" pēkšņi nepaliks ar "robiem", neizstiepsies laikā?


Izaicinājums ir milzīgs. Taču Eiropas stratēģiskais mērķis ir šo koridoru izveidot, savienot ES perifērijas valstis ar tās sirdi. Tāpēc tā radīs papildu līdzekļus, lai objektus pabeigtu arī pie mainītām būvniecības izmaksām. Taču tas joprojām nozīmē Baltijas valstu līdzmaksājumu tajā pašā procentuālajā apjomā jeb papildu nauda būs vajadzīga. Tad atgriežamies pie stratēģiskajiem lēmumiem, ko būvējam. Visu īstenot nevarēsim.


Vai varētu sagaidīt kādas pārbīdes nozares ietvaros, visi izturēs?


Ir iespējamas pārmaiņas. Visticamāk, būs arī maksātnespējas. Kāds kaut kur kaut ko nespēs pildīt, kāds negribēs mainīt savus nosacījumus. Dalībnieku skaits tirgū mazināsies.


Vēl pirms kara izskanēja alternatīvu meklēšanas vadmotīvs, tostarp kokmateriālu aktīvāka izmantošana. Varbūt tas kaut kā var palīdzēt materiālu ierobežotas pieejamības apstākļos?


Jā, mums ir savi meži, kaltes, ražotnes. Latvijā ir vismaz trīs lielas kompānijas, kas var izgatavot līmētās koka konstrukcijas, arī kaimiņvalstīs katrā ir pa milzim. Taču arī kokmateriālu pašizmaksa ir gājusi uz augšu. Jārēķinās, ka, piemēram, harvestera dīzeļdegvielas patēriņa izmaksas ir palielinājušās (janvārī cena bija ap 1,20 eiro litrā, 9. martā – ap 1,80, Igaunijā jau ir virs 2 eiro, un arī Zviedrijā dīzeļdegviela maksā 2,36 eiro litrā).


Samazinoties tērauda pieejamībai, tiem, kam ir piekļuve kokmateriālam, pārskatīs cenu šādām konstrukcijām. Tiesa, varētu notikt kāda valsts intervence, Latvijā mums ir "Latvijas valsts meži", ir šāds resurss. Pārprojektēšana būs cits izaicinājums, bet mums vismaz ir materiāls.


Saliekamās konstrukcijas varētu šādi aizstāt, bet armatūra tāpat būs vajadzīga – pāļiem, nulles ciklam, grīdas pārsegumiem. Ir sintētiskie – stikla šķiedras – risinājumi, tomēr nav pētījumu, kas ar māju notiek ilgtermiņā. Tehnisko progresu pašreizējie apstākļi noteikti dzīs uz priekšu.


"Bedrē" vēl slīdam vai jau esam zemākajā punktā?


Nezinu. Energoresursi noteikti būs dārgi.


Ticu, ka šis karš varētu apstāties tuvākajās nedēļās, mēnešos. Stratēģiskie materiāli (pieminētais tērauds) tradicionāli ir nākuši no tās puses. Sarosās citas valstis – Turcija, Kazahstāna, Spānija. Tām valstīm gan pašām šo materiālu vajag. Tad vēl transporta izmaksas pie tagadējām degvielas cenām būs augstas, loģistika būs dārgāka.


Jauni piegādes avoti radīsies, bet prātā noteikti ir jāpatur tas, ka Ukrainai pašai vajadzēs milzīgus resursus atjaunošanai. Tiks ieguldīta ļoti liela nauda – cerams, tā nāks no reparācijas un agresora pārstāvju konfiscētajiem līdzekļiem. Varbūt tur darbs būs arī citiem eiropiešiem. Nevajag cerēt uz ukraiņu darbarokām, pašiem jābrauc palīdzēt atjaunot valsti. Varbūt būs arī laba samaksa. Un kāpēc lai nedarītu abas lietas kopā? Tādējādi varētu būt izmaiņas arī darba tirgū. Es teiktu – labi, ja tas tā būs.03.05.2022
04.04.2022

KONKURSĀ “DROŠĀKAIS UZŅĒMUMA AUTOPARKS 2021” BRONZAS GODALGA

Devīto gadu norisinoties AAS “Balta” un Satiksmes ministrijas konkursam “Drošākais uzņēmuma autoparks 2021”, apbalvoti Latvijas uzņēmumi, valsts iestādes un pašvaldības, kas visu gadu apzinīgi un atbildīgi pārvaldījuši savu autoparku un pierāda, ka tiem patiesi rūp satiksmes drošība. SIA “Velve” konkursā ieguva ne tikai nozīmīgu pieredzi un rekomendācijas autoparka uzlabošanai, bet arī bronzas godalgu kategorijā “Zemākā riska un valsts un pašvaldību autoparki”.


Žūrija izcēlusi SIA “Velve” mērķtiecīgo fokusu uz darbinieku vēlmēm un nepieciešamībām, lai katram nodrošinātu individuālu auto komplektāciju un regulāru auto apkopi, veicinot drošību un labsajūtu uz ceļiem. Tāpat žūrija kā pozitīvu aspektu izcēlusi pakāpenisku virzību zaļajā kursā – SIA “Velve” plāno mainīt lielāko daļu dīzeļdegvielas un benzīna motoru mašīnu pret hibrīdiem.


“Paldies kolēģiem par pūlēm un ieguldīto darbu, kā arī par pastāvīgu vēlmi un tieksmi ne tikai pilnveidot SIA “Velve” autoparku, bet arī kopīgiem spēkiem veicināt drošību uz Latvijas ceļiem! Profesionāļu vērtējums un sniegtie komentāri lieliski palīdzēs sagatavot uzņēmuma autoparku 2022. gadam,” skaidro Iepirkumu daļas pārstāvji


Konkursa “Drošākais uzņēmuma autoparks 2021” virstēma bija drošas satiksmes ABC – Auto , Bizness, Cilvēks. Pavisam apbalvoti 29 uzņēmumi, valsts iestādes un pašvaldību autoparki, kas aktīvi un atbildīgi iesaistās ceļu satiksmes drošības uzlabošanā. Starp šogad apbalvotajiem uzņēmumu autoparkiem sevišķi izcelti tie, kas līdztekus rūpēm par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu ikdienā demonstrējuši risinājumus, kas rasti izdzīvošanai vai pat izaugsmei krīzes laikā un preventīvai nozares izaicinājumu novēršanai.


“Drošākais uzņēmuma autoparks” iestājas par sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, kuri savā ikdienas darbībā, pārvaldot autoparkus, pierāda, ka tiem patiesi rūp kopējā satiksmes drošība. Tas ietver uzņēmuma iesaisti risku vadībā, cilvēkresursu vadību, uzņēmuma politiku un rīcību attiecībā uz ceļu satiksmes negadījumiem, to uzraudzību un vadību, kā arī autoparku raksturojošo parametru analīzi un tehnisko nodrošinājumu.
23.02.2022

Uzsākti būvniecības sagatavošanas darbi jaunajam korekcijas dienestu Mācību centram Olainē

Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta pārstāvji kopā ar Olaines cietuma priekšnieku un pārstāvjiem no Tieslietu ministrijas apmeklēja jaunā korekcijas dienestu Mācību centra būvniecības teritoriju Olainē, lai iepazītos ar teritorijā uzsāktajiem būvniecības sagatavošanas darbiem.


Būvniecības iecere paredz izveidot Olaines cietuma teritorijā jaunu Mācību centru un Atklāta cietuma paraugkorpusu ar mērķi uzlabot korekcijas dienestu personālam pieejamo apmācību vidi teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei, tādējādi veicinot personāla kvalifikācijas celšanu un līdz ar to arī mūsdienīgas soda izpildes nodrošināšanu, kā arī notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveidi ieslodzījuma vietās. Šo projektu īsteno Ieslodzījuma vietu pārvalde ar Norvēģijas grantu atbalstu.


Būvniecības objekta apsekošanas vizītē 2022. gada 22. februārī piedalījās Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen) un vecākā konsultante Kristina Franklina Saunesa (Kristin Franklin Saunes), Olaines cietuma priekšnieks Dmitrijs Kaļins un Tieslietu ministrijas pārstāvji.
“Mūsu šī brīža lielākais izaicinājums ir mūsdienīgas un atbilstošas personāla mācību vides izveide, kas atbilstu pilnveidotās personāla apmācību sistēmas vajadzībām. Un šī mērķa sasniegšanā būtiska nozīme ir veiksmīgai sadarbībai gan ar mūsu Norvēģijas kolēģiem, gan ar būvniecības partneriem jaunas infrastruktūras izveidē,” uzsvēra Olaines cietuma priekšnieks Dmitrijs Kaļins.


Vizītes laikā pārstāvji tika iepazīstināti ar galveno būvniecības darbu secīgumu un līdzšinējo ieceres īstenošanas progresu.


Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen), iepazīstoties ar paveikto, izteica gandarījumu par projekta virzību un uzsvēra veiksmīgo sadarbību ar Latvijas korekcijas dienestiem, pilnveidojot ne tikai ieslodzījuma vietu infrastruktūru, bet arī ieguldot darbu personāla apmācību programmu izstrādē un īstenošanā.
Projektu realizē būvniecības uzņēmums SIA “Velve”, ar ko 2021. gada 17. februārī noslēgts līgums par jaunbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību, autoruzraudzību un garantijas perioda nodrošināšanu Mācību centram Olaines cietuma teritorijā.


“Šobrīd aktīvi strādājam, lai esošo teritoriju sagatavot plānotajiem būvniecības darbiem. Patlaban vietā, kur atradīsies jaunais Mācību centrs, demontējam esošās astoņas ēkas un dažādas inženierbūves, tostarp, esošo ceļu segumus un inženiertīklus. Paralēli norit intensīvs darbs arī pie būvniecības ieceres projektēšanas, ietverot tajā mācību telpas mācību procesu nodrošināšanai, amfiteātra tipa konferenču zāli ar 200 vietām, dienesta viesnīcu ar 40 divvietīgiem numuriem, kā arī āra sporta laukumu ar stadionu un skatītāju tribīnēm, basketbola laukumu, āra trenažieriem un šautuvi,” skaidro SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens, uzsverot, ka uzņēmums ir gandarīts strādāt ar ieceri, kurā var realizēt pilna cikla būvniecības nodrošināšanu, sākot no projektēšanas līdz pat nodošanai ekspluatācijā, jo tādējādi iespējams garantēt ieceres realizāciju visaugstākajā kvalitātē.


Jaunā Mācību centra būvniecību plānots noslēgt 2023. gada pirmajā pusē.23.02.2022
25.01.2022

“Zeiss biroju” ēkā iemūrēta laika kapsula

Ceturtdien, 20. janvārī svinīgā ceremonijā A klases “Zeiss biroju” ēkas pamatos iemūrētas simboliskas laika kapsulas. Mūsdienīgā biroju ēka atradīsies Dēļu ielā 2, un tās būvniecības darbi, kurus īsteno būvfirma “Velve”, tiks pabeigti 2022. gada beigās.


Ievērojot stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus, pasākumā piedalījās projekta attīstītāji – Mūkusalas Biznesa Centra līdzīpašnieki Klāvs Vasks un Alvis Krasovskis, valdes priekšsēdētāja Iveta Bahmane, būvfirmas “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens un goda viesi.


Starp goda viesiem bija apdrošināšanas sabiedrības “Balcia Insurance” valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus un zvērinātu advokātu biroja „Eversheds Sutherland Bitāns” partneris Agris Bitāns, kuri, piedaloties galerijas un izsoļu nama “Birkenfelds” rīkotajā Ziemassvētku labdarības izsolē un ziedojot līdzekļus biedrībai “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, guva iespēju sagatavot arī katrs savu kapsulu, tajās ievietojot savus vēstījumus.
Mūkusalas Biznesa Centra un būvfirmas “Velve” kopējā kapsulā ievietoti ne tikai vēstījumi nākotnes paaudzēm dažādos formātos, bet arī dažādas piemiņas lietas. Tā, piemēram, būvfirmas “Velve” pārstāvji kapsulā ievietoja avīzes “Diena” numuru un Latvijas Bankas izdoto monētu “Liepas lapa”, kas simbolizē dabu pilsētvidē un līdzsvaru, kuru nepieciešams ievērot apkārtējā vidē. Savukārt Mūkusalas Biznesa Centrs kapsulā ievietoja darbinieku kopēji radītu vēstījumu un kolektīva kopbildi, kā arī 30 bērnu zīmējumus, kuros atainota nākotnes Rīga – tos tostarp radījušas arī Mūkusalas Biznesa Centra nomnieku un būvfirmas “Velve” darbinieku atvases.


“Jaunbūves novietojums nelielajā zemes gabalā ar intensīvas satiksmes maģistrāli – Mūkusalas ielu – vienā pusē un līdzās esošo biroju ēku otrā pusē būs apstākļi, kas mūsu komandai prasīs nemitīgu plānošanu un pielāgošanos jaunām situācijām. Mums ir būtiski paveikt savu darbu, organizējot to tā, lai atstātu pēc iespējas mazāku iespaidu gan uz biroja darbinieku ikdienu, gan arī satiksmi,” skaidro SIA Velve valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens. “Šīs 57 000 m2 lielās sešstāvu ēkas celtniecībā, kas ir ekvivalenta 135 basketbola laukumiem, tiks izmantotas 50 tonnas metāla konstrukciju, 3000 m2 platībā plānoti betonēšanas darbi, bet 2500 m2 fasādes un 1000 m2 jumta būvniecības darbi. Ēkai būs 200 logi un stiklojumi, trīs lifti un iekšdarbu kopējo virsmu apdare būs aptuveni 15 000 m2. Tādējādi gan materiālu sagāde, gan arī pats būvniecības process ir jāorganizē ļoti pārdomāti. Tādēļ domāju, ka šī projekta būvniecība mūsu komandai sniegs jaunu darbu plānošanas līmeņa pieredzi, un nešaubos, ka paveiksim to izcili!”
“Zeiss biroju” ēka nosaukta par godu Karla Ceisa optikas fabrikai, kas šajā pašā vietā atradusies 20. gadsimta sākumā – atsauces uz kādreizējo ēku arī būs atrodamas jaunās celtnes fasādes dizainā. Vēsturiska ēka, būvēta 1912. gadā, bija pirmā dzelzsbetona konstrukcijas ražošanas ēka Rīgā. Starpkaru periodā tajā izvietojusies Latvijas Leibovica radiorūpnīca, pēc 2. pasaules kara - Rīgas radiotehnikas rūpnīca.


Kā stāsta Mūkusalas Biznesa Centra līdzīpašnieks Klāvs Vasks, projekta izstrādes laikā tam ir bijuši piesaistīti septiņi dažādi arhitekti un izstrādātas septiņas dažādas ieceres par to, kā šai ēkai ir jāizskatās.


“Šis ir manas dzīves ilgākais projekts. Šajā laikā ir izaugušas manas divas meitas, viena no viņām jau ir pabeigusi augstskolu, un šajā teritorijā esam uzbūvējuši vismaz četras citas ēkas. Bet mans vēstījums ir par to, ka katram cilvēkam nepieciešams savs mērķis. Un, ja šim mērķim tici, virzies uz to un nepadodies, tad rezultāts agrāk vai vēlāk tiks sasniegts. Mans novēlējums visiem mums un arī nākamajām paaudzēm ir uzstādīt augstus mērķus, nebaidīties no izaicinošiem uzdevumiem un katru rītu celties ar domu “Kā mēs varam nokļūt vēl tuvāk saviem mērķiem?”,” viņš stāsta.


Ēka ir sertificēta atbilstoši BREEAM Excellent ilgtspējas sertifikāta prasībām un projektā iekļautas A klases energoefektīvas gaisa dzesēšanas, ventilācijas un apkures sistēmas un tā būvniecībā tiek izmantoti ilgtspējīgi un dabai draudzīgi apdares materiāli. Paredzēts, ka projekta kopējās būvniecības izmaksas sastādīs 9 miljonus eiro.

25.01.2022
07.01.2022

“Getliņi EKO” uzsāk patstāvīgu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa apsaimniekošanu

“Getliņi EKO” no 7. janvāra uzsāk bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes kompleksa patstāvīgu apsaimniekošanu un uzturēšanu. Komplekss ir lielākais šāda veida atkritumu pārstrādes objekts Baltijas valstīs. Plānots, ka kompleksā tiks pārstrādātas 125 000 tonnas bioloģisko atkritumu gadā, kā rezultātā tiks saražotas līdz 100 000 tonnām komposta.


“Šis ambiciozais projekts mūsu uzņēmumam bijis ļoti nozīmīgs ne tikai profesionāli, bet arī emocionāli. Apzināti izvēlamies iesaistīties tehnoloģiski sarežģītu un komplicētu objektu realizācijā, tādējādi apliecinot mūsu speciālistu veiktspēju un zināšanas. Turklāt būtisks ir arī ilgtspējas jautājums. Apziņa, ka šī projekta realizācija ļaus mums kā sabiedrībai mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, sniedz patiesu gandarījumu gan uzņēmumam, gan ikvienam mūsu speciālistam, kas piedalījies šī projekta attīstībā,” skaidro būvfirmas „Velve” valdes loceklis un tehniskais direktors Ivo Brālēns.
Bioloģiskie atkritumi ir, piemēram, virtuves pārtikas atkritumi, dārzeņu un augļu atkritumi, tējas un kafijas biezumi, puķes, nopļauta zāle, koka lapas, zariņi. Šobrīd aptuveni trešdaļa no sadzīves atkritumiem sastāv tieši no bioloģiskajiem atkritumiem, tāpēc tos šķirot ir ne tikai ilgtspējīgi, bet arī ekonomiski izdevīgi, jo tas samazinātu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu. No 2024. gada 1. janvāra visiem Latvijas iedzīvotājiem būs obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana.


“Bioloģisko atkritumu pārstrādes kompleksa pārņemšana no būvniekiem ir nozīmīgs pieturas punkts, turpinot uzsākto virzību uz to, lai Latvijā realizētu pasaulē modernākās atkritumu apsaimniekošanas metodes. Bioloģisko atkritumu pārstrāde fermentācijas tuneļos ļauj iegūt tehnisko kompostu un biogāzi, kas tiek izmantota Getliņu energoblokā elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Nepilnu deviņu mēnešu laikā kopš objekta nodošanas ekspluatācijā, esam pārliecinājušies, ka komplekss ilgtermiņā sekmēs aprites ekonomiku. Tāpat paredzams, ka tuvākajā laikā bioloģisko atkritumu šķirošana mūsu ikdienā kļūs par tādu pašu ieradumu kā stikla, plastmasas un papīra šķirošana”, atzīst SIA "Getliņi EKO" valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns.
Kompleksa projektēšanu, būvniecību un testēšanu īstenoja pilnsabiedrība “MRKV”, kurā apvienojušās SIA “Velve” un SIA “MRK Serviss” un ar kuru 2018. gada oktobrī noslēgts līgums. Inženiertehnisko uzraudzību un būvuzraudzību īstenoja SIA “P.M.G.”. Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta kopējās izmaksas ir 39,22 milj. EUR (bez PVN), t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts 29,55 milj. EUR apmērā.


Būvuzņēmums SIA „Velve” ietilpst „MN Holding” grupā un ir otrs lielākais būvniecības uzņēmums Latvijā ar gandrīz 30 gadu pieredzi nozarē. Uzņēmums realizējis vairāk nekā 250 lielus būvniecības projektus, to skaitā iepirkšanās centrus, rūpniecības uzņēmumus, viesnīcas, sabiedriskās un dzīvojamās ēkas.
SIA „Getliņi EKO” ir Rīgas un Ropažu (iepriekš – Stopiņu) novada kopīgi izveidots uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs. Vairāku gadu laikā poligonā „Getliņi” veiktās investīcijas atkritumu apsaimniekošanā un elektroenerģijas ražošanā ir apliecinājušas savu efektivitāti, finansiālo atdevi un labvēlīgo ietekmi uz vidi. Poligons šobrīd ir viens no modernākajiem Eiropā un tiek attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs.07.01.2022
25.12.2021

SIA “Velve” būvēs biroja ēku “Novira Plaza” par 38 miljoniem eiro

Latvijas vadošais būvniecības uzņēmums SIA “Velve” parakstījis 38 miljonus eiro vērtu līgumu par jaunas un ilgtspējīgas A klases tirdzniecības un darījumu ēkas būvniecību Rīgas centrā, Marijas ielā. Projekta kopējās investīcijas pārsniedz 55 miljonus eiro un tas tiks pabeigts līdz 2023. gada jūnijam.


“Novira Plaza” kopējas apbūves laukums ir 5008,4 m2. Ēkas risinājumi un būvniecības process tiek realizēts saskaņā ar LEED prasībām un mērķis ir sasniegt zelta līmeni. Biroju telpu izstrādē tiks pielietoti moderni tehniskie risinājumi, nodrošinot elastīgu telpu dizainu. Ēka būs energoefektīva, tai būs vairākas apzaļumotas zonas un attīstīta infrastruktūra, kas piemērota gan gājējiem, gan riteņbraucējiem un autovadītājiem. Pirmajā stāvā būs izvietotas tirdzniecības telpas un restorāni, savukārt divos pazemes stāvos varēs novietot aptuveni 200 automašīnas, kas pilsētas centrā ir būtisks faktors.


“Šī projekta augstās prasības inovatīviem risinājumiem, būvniecības apjomi un ieceres atpazīstamība neapšaubāmi padara “Novira Plaza” būvniecību par vienu no mūsu svarīgākajiem projektiem tuvākā pusotra gada laikā,” stāsta SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.
Dizaina izstrādei ir izveidota komanda no labi pazīstamiem un pieredzējušiem profesionāļiem no Latvijas un Igaunijas. Ēkas arhitekti ir Dace Putniņa un Andris Kalinka no arhitektu biroja “BB Studija”, savukārt interjera dizaina izstrādei ir izvēlēts igauņu arhitekts Mēlis Press (Meelis Press).


"Uzskatām, ka SIA “Velve” modernā, kvalitatīvā un videi draudzīgā vīzija ir īpaši piemērota, lai uzbūvētu vienu no redzamākajiem biznesa rajoniem nākotnes Rīgā," sacīja “Novira Capital” valdes priekšsēdētājs Andress Līnsoo.


“MN Holding” grupai piederošais būvuzņēmums SIA “Velve” ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā un Baltijas valstīs ar gandrīz 30 gadu pieredzi nozarē. Uzņēmums ir pabeidzis vairāk nekā 250 lielus būvniecības projektus, tostarp tirdzniecības centrus, rūpniecības uzņēmumus, viesnīcas, sabiedriskās un dzīvojamās ēkas. SIA “Velve” ar savu gandrīz 30 gadu pieredzi ir viens no vadošajiem būvniecības un renovācijas uzņēmumiem Latvijā.


“Novira Capital” ir viens no vadošajiem Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājiem, kura jaunākajos projektos ietilpst 4 lielas biroju ēkas Tallinas centrā un vairāk nekā 300 augstas klases dzīvokļi.

25.12.2021
22.12.2021

NOSVINĒTI PIRMĀS BIROJU ĒKAS “VERDE” SPĀRU SVĒTKI

Trešdien, 15. decembrī, tika nosvinēti pirmās biroju ēkas “Verde” spāru svētki. Patlaban objektā ir pabeigts nozīmīgākais būvkonstrukciju izbūves posms un tehnoloģiski sarežģītākais būvkonstrukciju izbūves cikls. Ievērojot visus termiņus, SIA “Velve” uzbūvējusi visus 11 stāvus, pazemes autostāvvietu, pabeigta jumta nesošā konstrukcija, kā arī pabeigti fasādes darbi pirmajiem pieciem stāviem, kur tiek veikti ēkas iekšējie vispārīgie un apdares būvdarbi.


Rīgas zaļāko biroju ēku kompleksu „Verde” fasādi un terasi greznos 600 m2 ar kokiem un augiem. Ēka būs aprīkota ar klusām ventilācijas sistēmām, kā arī iekštelpās nodrošināts maksimāli liels dienas gaismas daudzums uz vienu darba vietu. Ēku iekštelpas būs pārveidojamas, ļaujot pielāgot to interjeru individuālām vajadzībām. Ēkās būs ierīkotas tādas inovatīvas inženiertehniskās sistēmas, kā paceltās grīdas un moderna dzesēšanas konsoles sistēma gaisa dzesēšanai. Abu ēku piektajā stāvā atradīsies zaļās terases. Projekta ietvaros tiks izmantoti atjaunojamās enerģijas avoti, kas atbilst mūsdienīgas būves un NZEB standarta augstajām prasībām attiecībā uz gandrīz nulles enerģijas ēkām.
Projektēšanas posmā “Verde” tika piešķirts „BREEAM Excellent” ilgtspējas sertifikāts, kas apliecina, ka “Verde” biroji tiks būvēti, ievērojot visaugstākos ilgtspējības standartus. Tāpat komplekss ieguva augstāko novērtējumu ekoloģijas, zemes izmantošanas, ūdens apsaimniekošanas, transporta un atkritumu apsaimniekošanas kategorijās.


“Esam pabeiguši varenu un nozīmīgu būvniecības posmu, un man ir patiess lepnums par mūsu komandas un sadarbības partneru kopdarbu. Īpaši vēlos pateikties pasūtītājam par izrādīto uzticību un ilgtspējīgu domāšanu. Biroju ēku komplekss “Verde” ieguva BREEAM Excellent līmeņa sertifikātu – tā būvniecība norisinās, ievērojot visas BREEAM būvniecības un vides aizsardzības prasības, kas padara to par perspektīvāko un videi draudzīgāko biroju ēku kompleksu Rīgā. Jāsaka, ka šīs ēkas būvniecība ir bijis viens no interesantākajiem izaicinājumiem uzņēmuma vēsturē, un sarežģītā konstrukcija, izmantotie tehnoloģiju risinājumi un inovatīvās inženiersistēmas turpina pierādīt, ka mēs esam viens no spēcīgākajiem būvuzņēmumiem Baltijā,” stāsta Kaspars Rokens, būvkompānijas “Velve” valdes priekšsēdētājs.
Neskatoties uz ziemas apstākļiem, SIA “Velve” ir pabeigusi Nulles cikla izbūvi un šobrīd tiek uzsākts darbs pie teritoriālas reljefa izbūves un galveno inženiertīklu iekārtu uzstādīšanas.


“Gandrīz 200 pieredzējušu un profesionālu celtniecības speciālistu dien-dienā strādā pie “VERDE” būvniecības. Tā ir ļoti liela komanda, un tieši tāda mums ir nepieciešama, lai īstenotu ambiciozos mērķus – kļūt ne vien par vienīgajiem A klases birojiem Rīgā, kas nomniekiem kļūs pieejami jau nākamgad, bet arī par nākotnes biroju etalonu, kas rādīs ilgtspējīgas arhitektūras un produktivitāti veicinošas vides priekšzīmi ne vien Latvijā, bet arī Baltijā,” uzsver Andrius Barštis (Andrius Barštys), “VERDE” investors un attīstītājs, “Capitalica Asset Management” ģenerāldirektors.
Projekta kopējā platība, ieskaitot pazemes autostāvvietu, sasniegs 45 tūkstošus kvadrātmetru. Divu A klases biznesa centru kompleksa celtniecība notiks uz 1,3 hektārus liela zemes gabala Skanstes apkaimē Rīgas centrā. Visa kompleksa celtniecību plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām.

22.12.2021
30.11.2021

Pērnais gads SIA “Velve” vainagojies ar 32% lielāku apgrozījumu un apbalvojumiem nozares konkursos

SIA “Velve” ir izdevies saglabāt stabilu pozīciju starp 10 vadošajām būvkompānijām Latvijā, pateicoties lieliskiem rentabilitātes rādītājiem. Uzņēmuma bruto rentabilitāte sasniedza 12%, bet apgrozījums 2020. gadā pieaudzis līdz 69,85 miljoniem eiro, kas ir par 32% vairāk nekā 2019. gadā.


“Tāpat kā citus gadus, arī 2020. gadā pievērsām pastiprinātu uzmanību kvalificētu profesionāļu komandas izveidei un nodrošinājām apmācības esošajiem darbiniekiem. Mūsu galvenā vērtība, kas ļauj uzņēmumam augt un sasniegt izcilus rezultātus, ir motivēti, ar augstu precizitāti apveltīti un zinoši darbinieki, kuri strādā ar pilnu atdevi un gandarījumu par paveikto. No sirds lepojos ar mūsu komandu, rezultātiem un klientu izrādīto uzticību, kas padarīja 2020. gadu par vērienīgāko, neaizmirstamāko un pieredzes bagātāko gadu uzņēmuma vēsturē!” saka SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.


2020. gadā SIA “Velve” noslēdza vairākus apjomīgus būvniecības projektus Rīgā, sniedzot būtisku ieguldījumu Latvijas izglītībā, zinātnē, kultūrā, sociālajā, vides un citās nozarēs. Īstenoti tādi projekti kā “HOFT” ēkas rekonstrukcija un dzīvojamās ēkas jaunbūve, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas laboratorijas korpusu pārbūve un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas laboratorijas korpusa jaunbūve, trīs sociālo dzīvojamo ēku un Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra, dienas centra un veselības centra izbūve Bolderājā, Rīgas Stradiņa universitātes vēsturiskā staļļa pārbūve par muzeja ēku Kronvalda bulvārī 9 u.c.


Piedalīšanās vairākos prestižos konkursos ir vainagojusies ar nozīmīgiem apbalvojumiem un nozares speciālistu atzinību gan Latvijā, gan arī plašākā mērogā. Viena no gada gaidītākajām ceremonijām būvniecības nozarē ir “Gada labākā būve Latvijā 2020”, kurā, konkurējot ar sešām citām būvēm, SIA “Velve” ieguva 2. vietu kategorijā “Dzīvojamā jaunbūve”, kas piešķirta dzīvojamai ēkai “HOFT” (House of the Flying Trees). Tāpat izdevās gūt labus rezultātus konkursā “Latvijas būvniecības gada balva 2020”.


Uzņēmuma panākumus kaldina ne tikai komanda kā viens veselums; nozīme ir arī individuālajiem sasniegumiem. SIA “Velve” lepojas ar sava projektu direktora Ingus Baumaņa veikumu: viņš “Būvindustrijas lielās balvas” ceremonijā ieguva trīs balvas – žūrijas balvu kategorijā “Gada inženieris/arhitekts”, “Thermo White” speciālo balvu un Gada inženiera balvu, kas iegūta balsotāju vērtējumā.


Uzņēmuma 2021. gada mērķi ir kļūt par būvniecības nozares tirgus līderi, turpināt palielināt apgrozījumu, kā arī veidot ilgtspējīgu Latviju būvniecībā un citās nozarēs.30.11.2021
30.09.2021

Noslēgusies Mārupes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ēkas būvniecība

Ar atklāšanas svētkiem septembra nogalē noslēgusies pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ēkas būvniecība. Jaunās telpas uzņems 384 mazos Mārupes novada iedzīvotājus, kuriem pirmsskolas izglītību būs iespējams iegūt modernā un ilgstspējīgā ēkā. Šī ir lielākā un energoefektīvākā pirmsskolas izglītības ēka Mārupē, kas nodrošinās Mārupes novada ilgtspējības un izglītības līmeņa kapacitātes paaugstināšanos.


30. septembra atklāšanas svētkos svinīgo uzrunu teica Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, kam pievienojās domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Mārtiņš Bojārs, pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs un būvuzņēmuma SIA “Velve” valdes loceklis Ivo Brālēns.


“Projekts ir veidots tā, lai šī ēka būtu ieguldījums ne tikai Mārupes novada izglītības līmeņa celšanā, bet arī Mārupes kā ilgstpējīgākas pilsētas izveidē. Jaunā pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ēka ir energoefektīvākā būve novadā, kas celta, izmantojot īpašas būvniecības tehnoloģijas,” savā runā norādīja būvuzņēmuma SIA “Velve” valdes loceklis Ivo Brālēns.
“Zīļuks” ir lielākais bērnudārzs Mārupes novadā, kura kopējā teritoriālā platība ir 3,4 ha, bet ēkas platība – 6200 m2. Bērnudārzā pirmsskolas izglītību profesionālu pedagogu uzraudzībā varēs iegūt 384 mazie mārupieši. Bērnudārzs nodrošinās vislabvēlīgākos apstākļus bērnu izaugsmei mūsdienīgās, bērniem piemērotās un labiekārtotās iekštelpās un ārtelpās. Kopumā izveidotas 18 grupiņu telpas, multifunkcionālā zāle kopīgām aktivitātēm un saviesīgiem pasākumiem, ēdamzāle, telpas sporta aktivitātēm un muzikālajai attīstībai, kā arī administrācijas telpa.


Jaunās ēkas plašo telpu apsildi nodrošina zemes siltumsūkņi no 24 urbumiem 100 metru dziļumā. Videi draudzīgā siltumapgādes sistēma paredz, ka zemes siltumsūkņi spēs apsildīt plašo ēku pie āra temperatūras līdz pat mīnus 20 grādiem, un tikai nepieciešamības gadījumā tiks ieslēgta gāzes apsildes sistēma. Aprēķināts, ka, neskatoties uz lielākiem ieguldījumiem šādas apkures sistēmas izbūvē šobrīd, 15 gadu periodā tiks ietaupīti ap 100 000 eiro. Plānots nākotnē uzstādīt arī saules paneļus gan elektrības iegūšanai, gan siltā ūdens uzsildīšanai.


“Projekta īstenošanas gaitā veiksmīgi sadarbojās gan arhitekti un telpu dizaineri, gan arī mūsu būvnieku komanda. Katrā telpā ir īpaši padomāts par tās dizaina piemērotību bērnu labsajūtai un ērtībām. Mazajiem mārupiešiem šeit nebūs garlaicīgi, jo visa bērnudārza teritorijā ir izveidotas vietas, kur bērniem pavadīt laiku, veicinot bērnu fantāziju un radošo domāšanu,” norāda Ivo Brālēns.


Bērnudārza ēkas arhitektūras koncepta pamatā ir Margaritas Stārastes pasakas “Zīļuks” motīvi. Ēku kompleksa izvietojums ataino mazā Zīļuka raibos piedzīvojumus dažādiem notikumiem bagātajā dzīves ceļā. Tas simboliski iezīmē mazā cilvēka līkumoto ceļu pretī zināšanām. Īpaši izveidotā “zaļā klase” ēkas iekšpagalmā ir ieskauta ar stiklotām sienām.


Bērnudārza teritorijā izveidoti ergonomiski un daudzfunkcionāli rotaļu laukumi, kuros pieejamas kāpelējamās un virvju atrakcijas, slidkalniņi, līdzsvara trases, šūpoles un citas konstrukcijas bērnu motoro iemaņu un kustības spēka attīstībai. Ierīkots arī futbola laukums, sajūtu taka un miniatūra pilsētiņa, kurā atbilstoši satiksmes noteikumiem marķētu ielu malās izvietojušās mazas divstāvu mājiņas, radot brīnišķīgu, bērniem pielāgotu vidi, kurā attīstīties un pilnveidoties.


Jaunās ēkas būvprojekta kopējās izmaksas mērāmas 11,9 miljonu eiro apmērā, no kuriem 4,6 miljoni ir aizņēmums Valsts kasē, savukārt 7,3 miljoni ir Mārupes pašvaldības līdzfinansējums.

30.09.2021
21.09.2021

LIDOJOŠO KOKU ĒKA HOFT IEGŪST OTRO BALVU

21. septembrī norisinājās viena no gaidītākajām Latvijas būvindustrijas ceremonijām – “Gada labākā būve Latvijā 2020”. Konkurējot ar sešām citām būvēm, SIA “Velve” radītās dzīvojamās mājas HOFT (House of the Flying Trees) ieguvšas 2. vietu kategorijā “Dzīvojamā jaunbūve”.


Lidojošo koku ēku projekts sastāv no divām ēkām – rekonstruētas vēsturiskās ēkas ar diviem papildu stāviem un jaunas septiņu stāvu ēkas. Komplekss atrodas labiekārtotā teritorijā 2020 kvadrātmetru platībā, un tajā ir 42 dzīvokļi ar kopējo platību 6671,9 kvadrātmetri un griestu augstumu no 2,90 līdz 4,40 metriem.


“Unikālā ēkas koncepcija ar vertikāli izvietotiem 36 kokiem uz ēkas konstrukcijas ir ievērības cienīga. Kopā ar komandu esam lepni, ka to novērtē arī eksperti! Ēkas būvniecība un īstenošana gana komplicēts process: skujkoki tika transportēti uz ēkas stāviem ar helikopteriem, tāpēc komplekss ieguva nosaukumu “lidojošo koku ēka”. Gūtā atzinība ne tikai no klienta puses, bet arī godam nopelnītās balvas mūs iedvesmo un motivē radīt paliekošas vērtības arī turpmāk!” stāsta SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.


Šī gada laikā dzīvokļu mājas HOFT saņēmušas divas balvas. “Latvijas būvniecības gada balva 2020” eksperti projektu atzina par spēcīgāko kategorijā “Dzīvojamā jaunbūve”, bet “Gada labākā būve Latvijā 2020” ceremonijā HOFT ieguva otro vietu kategorijā “Dzīvojamā jaunbūve”.


Kopumā konkursam “Gada labākā būve Latvijā 2020” tika pieteikti 90 projekti, visvairāk Rīgas un tās apkaimes.21.09.2021
21.05.2021

Noslēgts būvniecības līgums par jaunās “Zeiss” biroju ēkas būvniecību Mūkusalas Biznesa Centrā.

Šī gada 14. maijā projekta attīstītājs “Mūkusalas Biznesa Centrs” un būvfirma “VELVE” parakstījuši līgumu par jaunās A klases biroju ēkas “Zeiss Biroji” būvniecību. Jaunā ēka atradīsies Mūkusalas Biznesa Centra teritorijā, Rīgā Dēļu ielā 2. Projektu plānots pabeigt līdz 2023. gada pavasarim.


Jaunā A klases biroju ēka tiks būvēta kādreizējās Karl Zeiss optikas fabrikas vietā, atjaunojot vēsturisko ēku un papildinot to ar jauniem un moderniem arhitektūras elementiem. Projekts, kā apliecina projekta attīstītāji, apvienos šīs vietas vēsturisko auru ar mūsdienīgiem būvniecības risinājumiem un jaunākajām tehnoloģijām. Viena no galvenajām ēkas priekšrocībām ir tās stratēģiski izdevīgais novietojums – Mūkusalas ielas un Dēļu ielas stūrī, ar skatu uz Daugavu un vecpilsētas torņiem. Turklāt biznesa centra teritorija tiks papildināta ar jaunu daudzstāvu autostāvvietu, kas nodrošinās plašākas apzaļumotas teritorijas kājāmgājējiem gan ērtības autobraucējiem.


“Zeiss Biroji ir ilgi plānots projekts Mūkusalas Biznesa Centra paplašināšanai. Atjaunojot vēsturiskās Karl Zeiss rūpnīcas ēku, kas iedvesmojusi ar savu vairāk kā 100 gadus seno vēsturi, tā pārtaps par ērtu un mūsdienīgām prasībām atbilstošu biroju, kas ne tikai ietvers jaunākos tehniskos un energoefektivitātes risinājumus, bet arī iemiesos vislabāko darba vietu dizainu un ērtības, ko īpaši novērtēs ēkas jaunie lietotāji. Esam pierādījuši, ka arī vietējā kapitāla uzņēmumi var radīt un apsaimniekot nozīmīgus nekustamā īpašuma projektus, kas jau desmitgades ir kalpojuši un turpinās kalpot kā dažādu strauji augošu biznesu un jaunu ideju izaugsmes vieta, tā padarot šo apkaimi par aktīvu centru Rīgas kartē,” stāsta Mūkusalas Biznesa Centrs līdzīpašnieks Klāvs Vasks.
“Mēs esam auguši un attīstījušies kopā ar saviem klientiem cauri dažādiem ekonomiskiem laikiem jau divdesmit gadu garumā. Covid-19 pandēmija, manuprāt, ir iemācījusi, ka prasme pielāgoties ir tas, kas izved uzņēmumus cauri jebkurām krīzēm. Domāju, ka daudzi darbinieki vēlas atgriezties darbā savos birojos, kas ne tikai respektē katra individuālos darba paradumus, bet ļauj nošķirt mājas no darba, kas tiek paveikts tam piemērotās telpās. Darbs Zeiss birojos noteikti nodrošinās mūsu nomnieku darbinieku labbūtību, lojalitāti, un izaugsmi uzņēmumiem, kuros strādās jaunā biroja nomnieki,” saka Mūkusalas Biznesa Centrs valdes priekšsēdētāja Iveta Bahmane.


Parakstītā līguma ietvaros paredzēts veikt 5,600 kvadrātmetrus plašās biroju ēkas būvniecību, kas būs sertificēta atbilstoši BREEAM Excellent ilgtspējas sertifikāta prasībām, projektā iekļaujot A klases energoefektīvas gaisa dzesēšanas, ventilācijas un apkures sistēmas un ilgtspējīgus un dabai draudzīgus apdares materiālus, kā arī ēkas lietotājiem ērtus un draudzīgus risinājumus, sākot no apgaismojuma un veramiem logiem, līdz ergonomiskai darba videi. Tāpat biroju ēkā ieplānots izveidot konferenču centru līdz 80 personām. Paredzēts, ka projekta kopējās būvniecības izmaksas sastādīs 9 miljonus eiro.


“Jaunās biroju ēkas būvniecība būs ne vien interesanta, bet arī savā ziņā izaicinoša, jo ēka tiks būvēta jau strādājošu biroju ēku kvartālā, kur ir intensīva satiksme un kas atrodas blakus noslogotai pilsētas maģistrālei - Mūkusalas ielai. Tāpat būvlaukumu ieskauj blakusesošās ēkas un intensīvi izmantoti pievedceļi, vietām burtiski līdz pašai fasādei. Darbs šādos apstākļos prasīs īpaši rūpīgu materiālu sagādes un tehniski veicamo darbu plānošanu. Turklāt ēkas būvniecības gaitā būs jāņem vērā apkārtējo biroju darbība un jānodrošina tiem ērta apmeklētāju un darbinieku piekļuve. Tiesa, esam guvuši lielu pieredzi, strādājot līdzīga tipa projektos, tādēļ šo projektu varēsim īstenot, kā iecerēts,” norāda Kaspars Rokens, “Velve” valdes priekšsēdētājs.


Mūkusalas Biznesa Centra kopējā biroju platība pēc projekta realizācijas pārsniegs 35000 kvadrātmetru un teritorijā atrodas tādu uzņēmumu kā "Tele2", "Bolt", "Delfi", "Cognizant", "Civinity" un citi biroji. Tāpat uz Mūkusalas Biznesa Centrs ēku jumtiem ir izvietota lielākā saules elektrostacija Rīgā, kas ražo pilnībā zaļu enerģiju biznesa centra nomniekiem.
21.05.2021
02.04.2021

Priecīgas Lieldienas!
02.04.2021
16.03.2021

Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” jaunajai ēkai nosvinēti spāru svētki

16. martā, klātesot pašvaldības pārstāvjiem un būvniekiem – SIA “Velve” pārstāvjiem, Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” jaunā ēka nosvinējusi spāru svētkus. Ēka būs viena no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm novadā. Tās būvniecība sākta 2020. gada jūlijā, un darbus plānots pabeigt 2021. gada augustā.


Jaunais bērnudārzs būs lielākais novadā, nodrošinot iespēju pirmsskolas izglītību apgūt 384 mazajiem mārupiešiem. Uzliekot ozollapu vainagu jumta korē, tika noslēgts pirmais posms jaunās bērnudārza ēkas būvniecībā.


SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens: “Patiess prieks, ka par spīti sarežģītajiem apstākļiem, kuros visi dzīvojam jau veselu gadu, tik un tā tiek attīstīti šādi kopienai ilgtermiņā ļoti nozīmīgi projekti. Mūsu komanda vienmēr ar aizrautību veic šādu objektu būvniecību, jo tie ir kas vairāk par ēkām ar konkrētu funkciju, tie ir daļa no pamatelementiem, ar kuru palīdzību tiek veidota gudra un izglītota nākotnes sabiedrība. Tāpēc ar sajūsmu vērojam, kā mūsu kopīgais darbs ik dienu iezīmē arvien reālākas šīs ēkas aprises – līdz šim esam veikuši metāla nesošo konstrukciju izbūvi un uzmūrējuši ēkas sienas, bet šobrīd notiek darbi pie ārējo stikloto konstrukciju montāžas, inženiertīklu montāžas, fasādes siltināšanas, kā arī iekšsienu apmešana un grīdu izbūve.”
Jaunais bērnudārzs būs viena no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm novadā: tā 6200 kvadrātmetru plašo telpu apsilde tiks nodrošināta ar zemes siltumsūkņiem, un nākotnē tiek domāts arī par saules paneļu uzstādīšanu gan elektrības iegūšanai, gan ūdens uzsildīšanai. Objekta kopējā platība ir 3,4 ha, bet apbūves platība – 5503 m2.


Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Spāru svētki ikvienā būvniecības projektā ir saviļņojošs brīdis, ļaujot ieraudzīt jaunās ēkas aprises dabā. Jaunais bērnudārzs būs otrās mājas gandrīz 400 mazajiem mārupiešiem un vienlaikus būtisks ieguldījums pašvaldības izglītības sistēmas kapacitātes paaugstināšanā. Mārupes pašvaldība ir viena no retajām pašvaldībām, kurā ir augsti dzimstības rādītāji, līdz ar to pašvaldībai nepārtraukti nākas domāt risinājumus, lai mazos mārupiešus varētu nodrošināt ar iespēju iegūt pirmsskolas izglītību. Šis projekts ir īpašs arī ar to, ka tajā tiks izmantotas būvniecības tehnoloģijas, kas ļaus šo ēku saukt par gandrīz nulles patēriņa enerģijas ēku. Energoefektivitāte un mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi Mārupes novadā ir prioritāte un tiek izmantoti, projektējot un būvējot visus jaunos infrastruktūras objektus. Paldies būvniekiem, un ceram jau rudenī tikties uz jaunā bērnudārza atvērto durvju sliekšņa!”


Mārupes pašvaldības jaunā bērnudārza būvniecības projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas ir 11,9 miljoni eiro, no tiem 4,6 miljoni eiro aizņēmums Valsts kasē, bet 7,3 miljoni pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Jaunās ēkas būvdarbus veic SIA “VELVE”. Ēku projektējis SIA “Arhitekta G. Vīksnas birojs”, bet būvuzraudzību īsteno SIA “Marčuks”.

16.03.2021
12.03.2021

SIA “VELVE” IEGŪST DIVAS BALVAS LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVAS CEREMONIJĀ

12. martā norisinājās lielākā būvniecības konkursa “Latvijas būvniecības gada balva 2020” ceremonija, kurā SIA “VELVE” ieguva divas balvas. Dzīvojamās ēkas jaunbūves projekts HOFT tika atzīts par labāko kategorijā “Dzīvojamā jaunbūve”, savukārt SIA “VELVE” projektu vadītājs Deniss Kamuškovs ieguva 2. vietu konkursa “Latvijas gada inženieris būvniecībā 2020” kategorijā “Gada projektu vadītājs.”


“Katrs labi padarīts darbs, uzcelta ēka un pabeigts objekts jau pats par sevi liek mūsu komandai lepoties, tomēr šāda nacionāla mēroga novērtējuma saņemšana mūsu paveiktajam piešķir vēl lielāku vērtību. Nozares ekspertu izteiktā atzinība apliecina, ka mūsu darbs ir nozīmīgs ne tikai konkrētajam klientam, bet ir pamanīts un tiek augstu vērtēts arī plašākā mērogā. Tas viennozīmīgi mūsu komandu iedvesmo turpināt radīt paliekošas vērtības arī turpmāk,” prieku par iegūtajiem apbalvojumiem pauž SIA “VELVE” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.


Šis gads Latvijas būvniecības nozarē ir bijis gana krāšņs, ekspluatācijā nodotas ļoti interesantas ēkas un būves, tādēļ visās desmit nominācijās bijusi ļoti sīva konkurence. Kopumā konkursam “Latvijas būvniecības gada balva 2020” tika izvirzīti 140 objekti.12.03.2021
08.12.2020

SIA “Velve” iegūst bronzas godalgu konkursā “Drošākais uzņēmuma autoparks 2020”

Jau astoto gadu īpašā AAS BALTA un Satiksmes ministrijas rīkotā konkursā noskaidroti un godināti Latvijas uzņēmumi, kas izcēlušies ar izpratni par drošu uzņēmuma autoparku un veiksmīgiem labās prakses piemēriem tā pārvaldīšanā. “Uzņēmums, kas vienlīdz sirsnīgi rūpējas gan par savu autoparku, gan arī par saviem darbiniekiem,” tā, piešķirot bronzas godalgu SIA “Velve” kategorijā “Zemāka riska, valsts un pašvaldību autoparki”, uzņēmumu raksturojusi konkursa žūrija.


Pavisam apbalvoti 33 uzņēmumu un valsts un pašvaldību autoparki, kas aktīvi un atbildīgi iesaistās ceļu satiksmes drošības uzlabošanā. Starp šogad apbalvotajiem uzņēmumu autoparkiem sevišķi izcelti tie, kas līdztekus rūpēm par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu ikdienā demonstrējuši risinājumus, kas rasti izdzīvošanai vai pat izaugsmei krīzes laikā un preventīvai nozares izaicinājumu novēršanai.


“Mēs kā būvuzņēmums ļoti labi saprotam, cik liela nozīme ikvienā dzīves jomā ir drošībai: vai tā būtu darba drošība, būvobjekta drošība vai satiksmes drošība, kompromisi nav pieļaujami. No sirds priecājamies, ka konkursā “Drošākais uzņēmuma autoparks 2020” mūsu rūpes par auto drošību uz ceļa ir novērtētas ar bronzas godalgu,” uzsver SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.


Kategorijā “Zemāka riska, valsts un pašvaldību autoparki” tiek izvērtēti valsts, pašvaldību un privāti uzņēmumi, kuru turējumā esošie transportlīdzekļi nav paredzēti pasažieru vai kravu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un citu specializēto darbu veikšanai.08.12.2020
26.10.2020

Būvfirma „Velve” kļuvusi par ģenerāluzņēmēju biznesa centra „Verde” būvniecībai

Rīgas centrā paredzētā biznesa centra „Verde” celtniecības darbus veiks Latvijas būvfirma „Velve”, kas ar „Capitalica Asset Management” parakstījusi ģenerāluzņēmēja līgumu 49 miljonu eiro vērtībā. Biznesa centra celtniecības darbus paredzēts uzsākt jau oktobrī, un visa kompleksa celtniecību plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām.
„Šis ir viens no pēdējo gadu lielākajiem un inovatīvākajiem Rīgā īstenotajiem celtniecības projektiem, tāpēc kandidātiem bija noteikti ļoti augsti standarti. Mēs izvērtējām piecu Baltijas lielāko būvuzņēmēju piedāvājumus, to pieredzi līdzīgu projektu izpildē, darba kvalitāti, spēju īstenot sarežģītus inženiertehniskus risinājumus, kā arī reputāciju, un izvēle tika veikta par labu „Velve” kā uzņēmumam, kas pilnībā atbilst visiem šiem kritērijiem,” norāda projekta attīstītāja, „SBA” grupas investīciju pārvaldības uzņēmuma Capitalica „Asset Management”, izpilddirektors Andrjus Barštis.


„Verde” būs viens no lielākajiem biznesa centriem Latvijas galvaspilsētā. Tā platība, ieskaitot pazemes autostāvvietu, sasniegs 45 tūkstošus kvadrātmetru. Divu A klases biznesa centru kompleksa celtniecība notiks uz 1,3 hektārus liela zemes gabala Skanstes apkaimē Rīgas centrā. Projektā paredzēts ieguldīt 65 miljonus eiro.


Saskaņā ar Baršta kunga minēto veiktā analīze apliecinājusi, ka Covid-19 pandēmija Latvijā nav negatīvi ietekmējusi biroju telpu tirgu. Darbs no mājām nav samazinājis pieprasījumu pēc mūsdienīgām un ilgtspējīgām ēkām, jo pasaule sāk uztvert birojus nevis kā pamata darbavietas, bet gan kā būtiskus korporatīvās kultūras veidošanas centrus.


„28 darbības gadu laikā esam īstenojuši simtiem projektu, kuru izpildei bijusi nepieciešama profesionalitāte, precizitāte un nevainojama kvalitāte, piemēram, „Air Baltic” galvenā biroja izbūve, dalība Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas celtniecībā un Rīgas simbola – Melngalvju nama, kas ir 14. gadsimtā celts arhitektūras piemineklis, – rekonstrukcija. Projekta „Verde” īstenošana ir viens no interesantākajiem izaicinājumiem uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē. Šis projekts ir kā atzinības apliecinājums mūsu pieredzei lielu projektu īstenošanā. Mēs lepojamies ar to, ka mums ir dota iespēja uzstādīt jaunu kvalitātes un ilgtspējas standartu Latvijas būvniecības nozarē,” gandarījumu pauž „Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.


Jau ziņots, ka „Capitalica Asset Management” izziņoja jaunu būvuzņēmēju konkursu pēc tam, kad augustā uz līgumsaistību pārkāpumu pamata tika izbeigts līgums ar iepriekšējā konkursa uzvarētāju, Latvijas būvfirmu „Merks”.


Eiropas Investīciju banka (EIB) zaļo biroju kompleksa „Verde” celtniecībai ir piešķīrusi 22 miljonu eiro aizdevumu, atvēlot finansējumu no investīciju paketes cīņai pret klimata pārmaiņām, jo plānots, ka šis biznesa centrs būs gandrīz nulles enerģijas ēka. Projektu finansē arī komercbankas un nekustamo īpašumu fonds „Capitalica Baltic Real Estate Fund I”.


Projektēšanas posmā kompleksam tika piešķirts „BREEAM Excellent” ilgtspējas sertifikāts. Tāpat komplekss ieguva augstāko novērtējumu ekoloģijas, zemes izmantošanas, ūdens apsaimniekošanas, transporta un atkritumu apsaimniekošanas kategorijās.


Komplekss „Verde” būs aprīkots ar klusām ventilācijas sistēmām. Tāpat tam būs nodrošināts maksimāli liels dienas gaismas daudzums uz vienu darba vietu. Ēku iekštelpas būs pārveidojamas, ļaujot pielāgot to interjeru individuālām vajadzībām. Ēkās būs ierīkotas tādas inovatīvas inženiertehniskās sistēmas kā paceltās grīdas un moderna dzesēšanas konsoles sistēma gaisa dzesēšanai. Abu ēku piektajā stāvā atradīsies zaļās terases. Projekta ietvaros tiks izmantoti atjaunojamās enerģijas avoti, kas atbilst mūsdienīgas būves un NZEB standarta augstajām prasībām attiecībā uz gandrīz nulles enerģijas ēkām.


Būvfirma „Velve”, kas pieder „MN Holding” grupai, ir trešā lielākā būvfirma Latvijā un viens no lielākajiem nozares uzņēmumiem Baltijas valstīs. Uzņēmums ir īstenojis vairāk nekā 250 lielus būvniecības projektus, to skaitā iepirkšanās centrus, rūpniecības uzņēmumus, viesnīcas, sabiedriskās un dzīvojamās ēkas.


Biznesa centrs „Verde” piederēs „SBA” grupas uzņēmuma „Capitalica Asset Management” pārvaldītajam nekustamo īpašumu fondam „Capitalica Baltic Real Estate Fund I”. Saskaņā ar revidētajiem datiem 2019. gadā „Capitalica Baltic Real Estate Fund I” peļņa bija 4,4 miljoni eiro.


2016. gadā izveidotais „Capitalica Baltic Real Estate Fund I” pārvalda arī biznesa centru „135” Viļņā, biznesa centru „Kauno dokas” Kauņā un iepirkšanās centru „Luizė” Klaipēdā. Fonda akciju kontrolpakete (70 %) pieder vienai no lielākajām Lietuvas kapitāla biznesa grupām „SBA”, savukārt 30 % akciju pieder Baršta kunga uzņēmumam „Fox Holdings”.
26.10.2020
23.10.2020

Ingus Baumanis iegūst trīs apbalvojumus “Būvindustrijas lielajā balvā”

“Būvindustrijas lielās balvas” rīkotajā apbalvošanas ceremonijā Ingus Baumanis, SIA “Velve” projektu direktors, ieguvis trīs apbalvojumus: Gada projektu vadītājs kategorijā “Gada inženieris/arhitekts”, ko vērtēja 46 žūrijas locekļi, “Thermo White” Speciālo balvu un Gada inženiera balvu, kuru noteica pēc balsotāju vērtējuma.
“Tikai uznākot uz skatuves un saņemot balvu kā 2020. gada projektu vadītājs, tu apzinies, cik spēcīga un izcila ir tava komanda, tāpēc vēlos teikt lielu paldies viņiem,” pēc balvas saņemšanas komentē Ingus Baumanis.


“Būvindustrijas lielās balvas” ceremonija norisinājās jau astoto gadu pēc kārtas. Par balvu cīnījās labākie profesionāļi un spēcīgākie būvindustrijas uzņēmumi, kuri tika apbalvoti gan par līdzdalību, gan teicamajām prasmēm izcilu būvju radīšanā.


“Ja man vaicātu, kurš projekts man ir vismīļākais, es grēkotu, izceļot vienu konkrētu projektu. Visi ir mīļi. Protams, 17 gadu lielajā darba pieredzē ir bijuši daudzi lieli projekti, bet tie, kas palikuši īpaši tuvi sirdij, ir nesen veiktie darbi – Saeimas ēkas rekonstrukcija Jēkaba ielā 6/8 un daudzstāvu ēku būve Raņķa dambī 34. Īpaši atmiņā paliekoši ir tādi vēsturiski nozīmīgi projekti kā Melngalvju nama remontdarbu veikšana, Rīgas Stradiņa universitātes vēsturiskā staļļa pārbūve par muzeja ēku un Rūmenes muižas atjaunošana,” stāsta Ingus Baumanis.


Ingus Baumanis ir ne tikai nozarē augsti vērtēts profesionālis, bet arī daudzpusīga personība. Brīvajā laikā viņš pievēršas savam hobijam, darbodamies kā starptautiskās kategorijas basketbola tiesnesis. Pirms Covid-19 pandēmijas vismaz reizi nedēļā Ingum bija jādodas tiesāt kādu spēli Baltijā vai Eiropā. Ingus uzsver, ka tiesnesim ir jābūt apveltītam ar labu reakciju un spēju ātri pieņemt lēmumus, kas noder arī ikdienas darbos būvniecības nozarē.23.10.2020
06.09.2020

SIA “VELVE” IEMŪRĒ MĀRUPES NOVADA JAUNĀ BĒRNUDĀRZA “ZĪĻUKS” PAMATAKMENI

6. oktobrī Jaunmārupē, klātesot pašvaldības un būvnieku pārstāvjiem, svinīgi iemūrēts pamatakmens jaunā bērnudārza “Zīļuks” pamatos. Šī Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, kas nodrošinās vietas 384 bērniem, atradīsies Ozolu ielā. Būvniecības darbi, ko veic SIA “Velve”, uzsākti jau jūlijā, un šī būs viena no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm novadā.
“Lai cik grandiozas būves būvētu cilvēki, vispārsteidzošākā būve ir dabas radīta: cilvēks, kas no maza bērna pieaug par zinošu, radošu, iedvesmojošu personību. Tomēr mums ir jāpalīdz bērniem izaugt. Mēs vienmēr ar gandarījumu iesaistāmies skolu un bērnudārzu, arī “Zīļuka” būvniecībā, sagatavojot drošu, ērtu un iedvesmojošu vidi, kur augt nākotnes paaudzēm. Turklāt no dabas mēs varam daudz mācīties ne tikai filosofiski, bet arī apgūstot tās resursus un pilnveidojot arvien jaunas metodes, kā radīt dabai un cilvēkam vienlīdz draudzīgas būves,” saka SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.


Jaunajā bērnudārzā plānots izmantot būvniecības tehnoloģijas, kas ļaus šo ēku saukt par gandrīz nulles patēriņa enerģijas ēku. Bērnudārza apsildi nodrošinās zemes siltumsūkņi no 24 urbumiem. Mūsdienīgā siltumapgādes sistēma paredz, ka 6200 kvadrātmetru plašo ēku pie āra temperatūras līdz mīnus 10 grādiem spēj apsildīt zemes siltumsūkņi, un tikai nepieciešamības gadījumā tiek ieslēgta gāzes apsildes sistēma. Sarēķināts, ka, neskatoties uz lielākiem ieguldījumiem zemes siltumsūkņu izbūvē, 15 gadu periodā salīdzinājumā ar gāzes apsildi tiks ietaupīti 94 000 eiro. Tiek domāts arī par saules paneļu uzstādīšanu.

Objekta kopējā platība ir 3,4 ha, no tiem apbūves platība – 5503 m2. Kopš darbu sākšanas 2020. gada 2. jūlijā objektā pabeigta pamatu plātnes betonēšana, noris ārējo kanalizācijas tīklu izbūve, tiek veikta pamatnes sagatavošana stāvlaukuma izbūvei, noris metāla konstrukciju montāža un sienu mūrēšana.


Mārupes pašvaldības jaunā bērnudārza būvniecības projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas ir 11,9 miljoni eiro.
06.09.2020
15.10.2020

“VELVE” īsteno unikālu projektu un stāda kokus uz ēkas fasādes

8. oktobrī uz speciālām projekta HOFT fasādes konstrukcijām Strēlnieku ielā 5, Rīgā, ar celtniecības pacēlājiem un helikopteru tika izvietoti 36 koki, īstenojot jaunā dzīvojamā kompleksa unikālo apzaļumošanas koncepciju. Koku integrācija ēku arhitektūrā ir bijusi jauna, neparasta pieredze projekta būvniekiem – SIA “VELVE”.
“Mūs un mūsu pasūtītājus vieno dzelžaina pārliecība, ka iespējams ir itin viss, tādēļ ar aizrautību īstenojam ikvienu, pat vispārdrošāko projektu. Strādājot pie projekta HOFT, kopā ar partneriem īstenojām unikālu ēku apzaļumošanas koncepciju: ēku fasādēs īpašās konstrukcijās vertikāli izvietoti 36 koki. Daļa darbu veikti ar celtniecības pacēlājiem, bet divu koku pārvietošanai izmantots helikopters, mūsu ierasto darba dienu pārvēršot Holivudas filmu cienīgās epizodēs,” stāsta Kaspars Rokens, SIA “VELVE” valdes priekšsēdētājs.


HOFT (House Of the Flying Trees) jeb “lidojošo koku” projektā “VELVE” veikusi dzīvojamās ēkas rekonstrukciju, nostiprinot celtnes konstrukcijas un augšējā stāvā virs restaurētās fasādes izbūvējot vēl divus pilnībā stiklotus papildu stāvus. Projektā izbūvēta arī jauna ēka ar septiņiem virszemes stāviem un divstāvīgu pazemes stāvvietu.


“Lidojošo koku māja” apvieno vēsturisku arhitektūru ar mūsdienīgiem risinājumiem, ekskluzīviem apdares materiāliem un dabas elementiem: gan ēkas stiklotajos stāvos, gan pagalma fasādē speciāli konstruētās kastēs un terasēs, izmantojot īpašu stiprinājumu sistēmu, dažādos līmeņos uzstādīti skujkoki – ciedri, kalnu priedes, melnās pundurpriedes, bonsai koki, radot ēkas iedzīvotājiem privātu parku pašā pilsētas centrā. Pārdomātā laistīšanas sistēma padara koku aprūpi par automatizētu procesu, un vienīgās nepieciešamās iedzīvotāju darbības būs reizi gadā caur savu dzīvokli sniegt speciālistiem piekļuvi kokiem vainaga veidošanai.


“Mēs dažādu būvniecības projektu īstenošanā esam ieviesuši dažnedažādus tehnoloģiskos risinājumus, taču koku integrācija ēkas arhitektūrā – tā ir jauna, elpu aizraujoša pieredze. Izvietot kokus it kā gaisā – tas ir izaicinājums, kas prasīja gan īstenot koku pacelšanu nepieciešamajā augstumā, gan arī ierīkot automātisku laistīšanas sistēmu. Mēs lepojamies ar saviem darbiniekiem, kuru unikālā pieredze un radošums ļāva mums īstenot šo sarežģīto, taču iedvesmojošo uzdevumu,” skaidro Kaspars Rokens.


Projekta pasūtītājs ir kompānija “R.EVOLUTION”, arhitektes – Zane Tetere-Šulce (OPEN AD) un Dita Lapiņa (KROKS). Projektā ir 42 dzīvokļi 76–232 m2 platībā. Ēkas plānots nodot ekspluatācijā pēc diviem mēnešiem.

15.10.2020
01.09.2020

SIA “VELVE” PĒRN KĀPINĀJUSI BRUTO RENTABILITĀTI UN ĪSTENOJUSI NOZĪMĪGUS PROJEKTUS

Apkopojot 2019. gada rezultātus, SIA “Velve” darbība vērtējama kā veiksmīga – pārskata gads noslēgts ar peļņu, un uzņēmums turpina attīstīties. Neto apgrozījums – 52 639 551 eiro, – salīdzinot ar 2018. gadu, samazinājies par 10 %. Savukārt bruto rentabilitāte pērn bija par 14,41 % augstāka, sasniedzot 2 947 896 eiro. Ar šādiem finanšu rādītājiem “Velve” atrodas stabilās pozīcijās starp TOP10 vadošajām būvkompānijām valstī.


Pērn īstenoti vairāki nozīmīgi objekti, kas augstu novērtēti ar būvniecības nozares organizāciju apbalvojumiem: dzīvojamo māju komplekss Philosophers Residences Rīgā ieguvis 2. vietu konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva” kategorijā “Jauna dzīvojamā ēka”. Savukārt SIA “Velve” projektu vadītājs Ingus Baumanis atzīts par labāko kategorijā “Projekta vadītājs”. 2019. gadā pabeigta arī Tiesu nama administratīvās ēkas rekonstrukcija Tukumā, Tirdzniecības centra DEPO būvniecība Viļņā, kokzāģētavas “Norupes” ēku būvprojekta izstrāde un būvniecība, kā arī daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Jūrmalā, Dzintaru prospektā.


Pagājušogad īpaša uzmanība veltīta augstas kvalifikācijas personāla piesaistei un esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī kvalitātes un darba aizsardzības jautājumiem. Pārskata periodā izveidota jauna, spēcīga vadības komanda, kas jau pierādījusi savu profesionalitāti un kompetenci profesionālos izaicinājumos, vienlaikus apliecinot uzticību SIA “Velve” galvenajām vērtībām.


2020. gadā “Velve” turpina darbu pie konkurētspējas nostiprināšanas un rentabilitātes kāpināšanas, kā arī aktīvi piedalās dažādos būvniecības projektu iepirkumos, lai iegūtu tiesības realizēt jaunus projektus ne tikai Latvijā un Lietuvā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs. Viens no būtiskiem soļiem darba efektivitātes uzlabošanai ir jaunu informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana ikdienas darbā. Tāpat plānots pārskatīt un pielāgot uzņēmuma procesus aktuālajai tirgus situācijai, lai turpinātu pozicionēt sevi kā stabilu sadarbības partneri būvniecības tirgū gan pasūtītājiem, gan darbuzņēmējiem.01.09.2020
27.08.2020

SIA “VELVE” PARAKSTA LĪGUMU PAR STRADIŅA SLIMNĪCAS OTRĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBU

Apkopojot 2019. gada rezultātus, SIA “Velve” darbība vērtējama kā veiksmīga – pārskata gads noslēgts ar peļņu, un uzņēmums turpina attīstīties. Neto apgrozījums – 52 639 551 eiro, – salīdzinot ar 2018. gadu, samazinājies par 10 %. Savukārt bruto rentabilitāte pērn bija par 14,41 % augstāka, sasniedzot 2 947 896 eiro. Ar šādiem finanšu rādītājiem “Velve” atrodas stabilās pozīcijās starp TOP10 vadošajām būvkompānijām valstī.


SIA “Velve” komanda jau guvusi pieredzi ārstniecības iestāžu būvniecībā, strādājot pie Liepājas reģionālās slimnīcas ēku pārbūves, un nu ir gatava paplašināt vienu no galvenajām Latvijas slimnīcām – Stradiņa slimnīcu.


“Būvējot ārstniecības iestādes, vizuālās un estētiskās kategorijas ir ne mazāk svarīgas par tehnoloģiskajiem risinājumiem. Tikai apvienojot šos elementus, iespējams radīt mājīgu, mūsdienīgu, atveseļojošu vidi, kur ir viegli strādāt medicīnas personālam un pozitīvu pieredzi gūst pacienti. Paplašināt vienu no lielākajām un nozīmīgākajām Latvijas slimnīcām – Stradiņa slimnīcu – mums nozīmē daudz vairāk nekā tikai būvniecības darbus: tā ir paliekoša vērtība, ko radām nākamajām paaudzēm. Esam apņēmības pilni ķerties pie darba, lai uzbūvētu jauno korpusu saskaņā ar visām arhitektu un slimnīcas vadības iecerēm,” pauž SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.
Kā norādījis PSKUS valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš, Stradiņa slimnīcas infrastruktūra ir nokalpojusi, un Covid-19 pandēmija pierādījusi, ka vecajās un šaurajās telpās ievērot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus ir grūti. Jaunbūvējamā A2 korpusā atradīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības centrs un citas struktūrvienības, kas varēs sniegt drošu un kvalitatīvu ārstniecību Stradiņa slimnīcas pacientiem.


PSKUS Sirds ķirurģijas centra vadītājs, profesors Pēteris Stradiņš ir pārliecināts, ka slimnīca ir visas Latvijas medicīnas simbols, jo tieši šeit dzimušas modernās medicīnas nozares, un tā ir arī Latvijas medicīnas nākotnes atslēga: “Slimnīcai šogad aprit 110 gadu, ceļš uz to bijis garš un, iespējams, varam par to runāt tāpat kā par Rīgu – tā līdz galam nekad nevar būt gatava! Šis brīdis ir ļoti būtisks, bet mums jāsāk domāt arī par nākamajiem soļiem.”


SIA “Velve” uzvarēja konkursā par A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanu ar piedāvājumu par kopējo summu 88 364 300,00 eiro bez PVN un būvdarbu veikšanas periodu 30 mēneši no būvlaukuma nodošanas dienas izpildītājam. No deviņu pretendentu piedāvājumiem SIA “Velve” piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko.27.08.2020
17.08.2020

Pandēmijas gada otra puse būvniecībā. Ko sola “zvaigznes”?

Jau šī gada sākumā ekonomisti un finanšu eksperti paredzēja, ka 2020. gads būs izaicinājumiem bagāts un ekonomiskā izaugsme – lēnāka. Tomēr neviens - pat vispesimistiskākais ekonomists - nenojauta, ka visai pasaules ekonomikai nāksies labprātīgi “iespiest bremžu pedāli grīdā” un teju vispār apstāties, lai novērstu vīrusa radītos draudus sabiedrības veselībai un tālākai eksistencei. Šo mēnešu laikā, kopš noris cīņa ar nāvējošo vīrusu, ikviena tautsaimniecības nozare cīnās par izdzīvošanu. Lielākajai daļai, tostarp būvniecības nozarei, ir izdevies daļēji piemēroties jaunajai realitātei, tomēr teikt, ka dzīve un darbi ir atgriezušies ierastajās sliedēs, būtu alošanās. Lai gan vērojami vairāki pozitīvi pavērsieni, 2020. gada otra puse būvniecībā var būt, iespējams, pat smagāka nekā gada sākums.


Vērtējot situāciju būvniecībā no šī brīža pozīcijām, jāteic, ka ir vairākas labas ziņas - valdība ir piešķīrusi finansējumu vairākiem projektiem, kas gaidīja apstiprinājumus, un ieslēgti ekonomikas “sildīšanai” paredzētie instrumenti, lai palīdzētu samazināt Covid-19 radīto negatīvo ietekmi uz valsts tautsaimniecību un IKP. Līdztekus tirgus situācijai stabilizējoties, sarosījušies ir arī privātie uzņēmēji, nekustamā īpašuma tirgus. Atsācies ir darbs pie projektu attīstības bijušās Sarkanās Zvaigznes rūpnīcas ēkas pārbūvē par biroja ēku, ar investoru gādību bijušais VEF ražošanas korpuss gaida savu kārtu renovācijai. Tāpat Satiksmes ministrija ievērojamus līdzekļus ir novirzījusi ceļu būvniecībā, kur paredzēts līdz gada beigām ieguldīt aptuveni 75 miljonus eiro. Šīs pozitīvās “vibrācijas” sajūtu arī sava uzņēmuma darbībā – “Velve” ir saņēmis pasūtījumu no Mārupes domes Jaunmārupes bērnudārza būvniecībai. Darbi objektā jau rit pilnā sparā, un lielā mērā tas ir bijis iespējams pateicoties VARAM sniegtajam finansiālajam atbalstam.


Vienlaikus par spīti šiem šķietami pozitīvajiem situācijas pavērsieniem, būtiski apzināties, ka ārējie apstākļi, kas ietekmē nozari kopumā, nav tik iepriecinoši. Banku sektors, kas ir galvenais būvniecības projektu finansētājs, šobrīd ļoti kritiski izvērtē katru ieguldījumu nekustamā īpašuma segmentā, it īpaši, ja tās ir potenciālās investīcijas viesnīcu biznesa projektos. Arī tūrisma nozare pēc pārdzīvotās dīkstāves atkopjas ļoti lēnu. Turklāt augstā neskaidrības pakāpe par to, ko nesīs tuvākā nākotne, ir radījusi vispārēju piesardzību gan klientu un pasūtītāju pusē, gan valstī un sabiedrībā kopumā. Ikviens loģiski domājošs cilvēks ir pieņēmis un apzinās, ka Covid-19 nav atkāpies, tas nav uzvarēts.


Nav zināms, vai rudenī, kad bērniem plānots atsākt skolas gaitas un aizvien vairāk cilvēku pulcēsies iekštelpās, birojos, veikalos, teātros, sporta zālēs, krasi nepieaugs ar vīrusu saslimušo skaits un vīrusa ierobežošanai atkal netiks piemērotas stingras prasības. Pašreizējie novērojumi ļauj ticēt tam, ka Latvija gana sekmīgi ir spējusi ierobežot Covid-19 izplatību. Uzņēmēji un iedzīvotāji ir pārgrupējušies, lai spētu strādāt jaunos apstākļos. Tomēr pastāv būtiski riski, ka vīrusa uzliesmojums var atkārtoties rudenī vai ziemā. Kā epidemiologi vēsta, pastāv reāla iespējamība, ka kaut kur lokāli vīruss par sevi liks manīt atkal un atkal, un šo risku palielina robežu atvēršana un cilvēku pārrobežu kustība, kas būtiski samazina vīrusa kontroles iespējas. Būvniecības nozarei, tāpat kā daudzām citām, ir jābūt gatavam šādam notikumu pavērsienam. Tiesa, pozitīvi ir tas, ka visi kopā esam šim ciklam jau vienreiz izgājuši cauri un zinām kā rīkoties, kā organizēt darbu attālināti, kādus rīkojumus dot saviem darbiniekiem un ko prasīt no piegādātājiem, apakšuzņēmējiem.


No otras puses raugoties, atkārtotu ierobežojumu īstenošana valsts mērogā otrā uzliesmojuma gadījumā var nebūt tik efektīva, kā tas bija pirmoreiz. Jau šobrīd var novērot, ka sabiedrība ir nogurusi no piesardzības pasākumiem, un tas ir tikai laika jautājums, kad daļa Latvijas iedzīvotāju masveidā sāks tos pilnībā ignorēt. Ņemot vērā, ka šobrīd - par spīti vīrusa izplatībai - uzsākta virkne vērienīgu celtniecības projektu, strādājot šādos apstākļos, kad vīrusa izplatība strauji turpinās, būvniecības nozare var piedzīvot darba spēka trūkumu. Tāpat šī gada otrā puse un jaunā gada sākums varētu ienest korekcijas būvmateriālu izmaksās, jo palielinoties būvapjomiem, samazinās būvmateriālu pieejamība. Un, apzinoties visu iepriekšminēto, situācija būvniecības nozarē nemaz vairs nešķiet tik rožaina.


Lai 2020. gada otra puse būvniecības nozarē nebūtu tik smaga, kā sola “zvaigznes”, ir redzams, ka jābūt skaidri saprotamai īstermiņa un ilgtermiņa programmai ekonomikas sildīšanai no valsts puses (projekti, mērķinvestīcijas infrastruktūrā). Viennozīmīgi lietderīgi būtu veikt izmaiņas arī nodokļu sistēmā, palielināt speciālo programmu (kredītu un grantu) pieejamību, lai palielinātu uzņēmēju konkurētspēju, un mērķtiecīgi samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru, operatīvi efektivizējot tieslietu sistēmas darbību. Arī uzņēmumiem un to darbiniekiem ir aktīvi jālīdzdarbojas - jābūt gataviem strādāt e-vidē, nodrošinot administratīvo funkciju izpildi attālināti, saglabājot darbinieku iesaisti un piederības sajūtu uzņēmumam, savukārt būvobjektos - strādājot telpās - jālieto dezinfekcijas līdzekļi, it īpaši iestājoties vēsajam un tumšajam gadalaikam. Ikvienam darba devējam ir jābūt sociāli atbildīgam un jāveic piesardzības pasākumi, jāievēro atbildīga rīcība un jāprasa tā arī no saviem darbiniekiem, pieprasot rūpīgi sekot līdzi savam veselības stāvoklim, darba vietā atrasties tikai veseliem un jebkuru slimības simptomu gadījumā veikt veselības pārbaudes. Tikai nodrošinot iepriekšminēto nosacījumu izpildi, kā finanšu tirgus, tā būvniecības nozare var mazināt valdošo pesimismu, piesardzību un izvairīties no vēl lielākas ekonomiskās lejupslīdes. Lai tā notiktu, jālīdzdarbojas ir ikvienam.


Kaspars Rokens

SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs17.08.2020
12.08.2020

SIA “VELVE” UZSĀKUSI DARBUS PIE VĒRIENĪGIEM PROJEKTIEM MĀRUPES NOVADĀ

Šī gada jūlijā SIA “Velve” uzsākusi darbus pie Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības un teritorijas labiekārtošanas, kā arī Mārupes novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kā arī kanalizācijas sūkņu staciju izbūves.“Vieni no svarīgākajiem projektiem allaž ir bijuši tie, kas veicina iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitāti, par ko iestājas arī mūsu uzņēmums. Mums ir svarīgi, lai projekti, pie kuriem strādājam, būtu ar pievienoto vērtību, ko varam nodot no paaudzes paaudzē,” norāda SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves kopējā platība ir 3,4 ha. Šobrīd noris būvlaukuma ierīkošanas darbi un ūdens un kanalizācijas tīklu sistēmu montāža. Projekta turpinājumā SIA “Velve” veiks zemes darbus, esošo inženiertīklu demontāžu, ārējo inženiertīklu montāžu (ūdens un kanalizācijas tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli), betonēšanas darbus, metāla konstrukciju montāžu, saliekamo dzelzsbetona konstrukciju montāžu, inženierkomunikāciju montāžu, ārējo konstrukciju montāžas darbus, iekšējās apdares darbus, teritorijas labiekārtošanu un braucamās daļas un stāvlaukuma ierīkošanu.


Tāpat uzsākti darbi pie ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Mārupē 4. kārtas – austrumu, rietumu un centra daļās. Projekta ietvaros SIA “Velve” veiks jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu 50 km, kā arī 16 kanalizācijas sūkņu staciju sadzīves notekūdeņu pārsūknēšanai izbūvi. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem. Izbūvētie tīkli nodrošinās daļai Mārupes iedzīvotāju kvalitatīvu dzeramo ūdeni un iespēju novadīt sadzīves kanalizāciju, izmantojot centralizētos tīklus un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pakalpojumus.


Projektus plānots pabeigt 2021. gadā.12.08.2020
22.07.2020

SIA “VELVE” UZVAR KONKURSĀ PAR STRADIŅA SLIMNĪCAS OTRĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBU

Noslēdzies konkurss par VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa otrās kārtas būvniecības darbiem, kurā uzvarējusi SIA “Velve”. 88 364 300 eiro vērto projektu plānots pabeigt trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža.


Iepirkums īstenots divos posmos, pārbaudot pretendentu kvalifikāciju un pārrunājot iesniegtā piedāvājuma saturu un cenas. Otrajai kārtai bija izvirzīti deviņi pretendenti, starp kurām bija gandrīz visas Latvijas vadošās būvfirmas.


“Ārstniecības iestāžu būvniecībā ir savas specifiskas prasības, kur vizuālās un estētiskās kategorijas ir ne mazāk svarīgas par tehnoloģiskajiem risinājumiem. Tikai apvienojot šos elementus, iespējams radīt mājīgu, mūsdienīgu, atveseļojošu vidi, kur ir viegli strādāt medicīnas personālam un pozitīvu pieredzi gūst pacienti. Iespēja paplašināt vienu no lielākajām un nozīmīgākajām Latvijas slimnīcām mums nozīmē daudz vairāk nekā tikai būvniecības darbus – tā ir paliekoša vērtība, ko radām nākamajām paaudzēm,” pauž SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.


SIA “Velve” piedāvājums izrādījies saimnieciski izdevīgākais un arī izmaksu ziņā lētākais, tomēr tas nav bijis noteicošais kritērijs. Iepirkuma komisija vērtēja piedāvājumus pēc trim kritērijiem: iepirkuma cenas, pretendenta piedāvātā būvdarbu veikšanas termiņa un paveikto darbu garantijas termiņa.


Šī nav “Velves” pirmā pieredze, būvējot ēkas medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai – pērn uzņēmums uzsācis darbu pie Liepājas reģionālās slimnīcas ēku pārbūves, teritorijas labiekārtojuma un vienkāršotās atjaunošanas.22.06.2020

Ligo22.06.2020
12.06.2020

Bolderājā atklāts jauns veselības un sociālo dzīvojamo telpu komplekss

Piektdien, 12. jūnijā, Mežrozīšu ielā 43, Rīgā, svinīgi atklāta jaunā Rīgas domes sociālā projekta pabeigtā pirmā būvniecības kārta, kurā būvniecības darbus veikusi SIA “Velve”. Tas ir trīs savstarpēji saistītu sociālo dzīvojamo ēku projekts ar kopējo platību 12 832 m2, kas tapis pēc SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” pasūtījuma sadarbībā ar arhitektu biroju SIA “Bula & Ozola, arhitektu birojs”.Jau šovasar pakāpeniski būs pieejama pirmā dzīvojamā ēka ar 218 sociālajiem dzīvokļiem (no tiem 178 vienistabas, 37 divistabu un 3 trīsistabu dzīvokļiem) un 69 servisa dzīvokļiem, kas projektēti atbilstoši vides pieejamības prasībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat ēkā iekārtotas četras speciālas telpas ratiņkrēsliem ar 44 uzlādes vietām. Dzīvojamās telpas aprīkotas ar trauksmes signalizācijas pogām.“Servisa dzīvokļu izbūve SIA “Velve” ir bijusi ļoti vērtīga pieredze un sniegusi lielu gandarījumu, īstenojot vienu no mūsu galvenajām misijām – labākas, kvalitatīvākas pilsētvides veidošanu, būvējot ēkas cilvēkiem un ņemot vērā katras jaunbūves funkciju un uzdevumu. Vai tās būtu skolas, stadioni, telpas kultūras pasākumiem vai sociālās mājas – ikvienā projektā ieguldām visu savu pieredzi un uzmanību, lai ikviens rīdzinieks gūtu mūsdienīgu, funkcionālu un estētiski pievilcīgu arhitektūras pieredzi,” atklāj Kaspars Rokens, SIA "Velve" valdes priekšsēdētājs.


Ēku kompleksā bez sociālajiem un servisa dzīvokļiem atradīsies arī veselības centrs, kas aizņems 3997 m2. Papildus jau ierastajiem pakalpojumiem tajā būs pieejami peldbaseini pieaugušajiem un zīdaiņiem, fizioterapijas un rehabilitācijas telpas ar vingrošanas zāli, dienas stacionārs ar modernu operāciju zāli; plānots veikt arī funkcionālo un radioloģisko diagnostiku. Te atradīsies arī Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība un Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs “Bolderāja” – daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, kurā tiks nodrošināti dienas aprūpes centra pakalpojumi bērniem un pieaugušajiem, kā arī sociālie pakalpojumi vecākiem ar garīgās attīstības traucējumiem.12.06.2020
22.05.2020

Nosvinēti „Getliņi EKO” bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas spāru svētki

Piektdien, 22. maijā, poligona “Getliņi” teritorijā tika nosvinēti "VELVE" projekta – „Getliņi EKO” jaunās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas – spāru svētki. Lielākā daļa no ēku būvdarbiem, tai skaitā betonēšanas darbi, kas mērāmi 16 000 m3 jeb 6,5 pilnībā piepildītos olimpiskajos peldbaseinos, ir pabeigti, un jau tuvākajā laikā plānots uzsākt tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu.“Mums kā būvniekiem šis ir emocionāli nozīmīgs projekts, jo būvējam ne vien ēku, bet veselu risinājumu Latvijas atkritumu pārstrādes nākotnei un līdz ar to – labāku dzīves telpu ne tikai atsevišķiem iedzīvotājiem vai nelielai daļai sabiedrības, bet gan visai Latvijas sabiedrībai kopumā. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums un vērtība, kas nākamajām paaudzēm ļaus dzīvot sakoptākā, tīrākā vidē, bet mūsu valstij nostiprināt savu “zaļākās Eiropas valsts” statusu ne tikai kā metaforu, pateicoties skaistajai dabai, bet arī apliecinājumu iedzīvotāju ilgtspējīgajai un atbildīgajai domāšanai,” norāda būvfirmas “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.Poligona “Getliņi” teritorijā tiek izbūvētas piecas jaunas ēkas: bioloģisko atkritumu pagaidu krātuve ar estakādi, divas biomasas tuneļa ēkas, gāzes reaktora ēka un pārstrādātās masas šķirošanas ēka. Šobrīd pabeigti pirmā biomasas tuneļa betonēšanas darbi, pārstrādātās masas sašķirošanas ēkas pamatu un sienu betonēšanas darbi un dzelzsbetona kolonnu izbūves darbi, bioloģisko atkritumu pagaidu krātuves ēkas ar eskalatoru pamatu un sienu betonēšanas darbi un dzelzsbetona kolonnu izbūves darbi, divu bioreaktoru pamatu betonēšanas darbi, kā arī bioreaktoru tehnoloģiskā aprīkojuma ēkas grīdas sagataves betonēšana. Turpinās otrā biomasas tuneļa grīdas betonēšanas darbi, tiek veikta ēku sienu un jumtu konstrukciju izbūve, kā arī bioreaktoru karkasu montāža. Tāpat notiek labiekārtošanas darbi un ārējo komunikāciju izbūve.


Jaunā biodegradējamo atkritumu pārstrādes rūpnīca darbu sāks 2021. gadā. Tā spēs pārstrādāt 100 000 tonnu bioloģiski noārdāmo atkritumu gadā. Projekta investīcijas ir nepilni 40 miljoni EUR, no kurām lielāko daļu – 29,6 miljonus EUR – sedz Kohēzijas fonds. Projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi un veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā.


Rūpnīca tiek būvēta poligona teritorijā projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros.

22.05.2020
10.04.2020

Priecīgas Lieldienas!

Lai pavasara saule piepilda sirdis un nes gaišas domas! #VELVE komanda vēl priecīgas, labestīgas un svētīgas Lieldienas!
10.04.2020
10.03.2020

SIA “VELVE” GŪST DIVAS UZVARAS LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVAS CEREMONIJĀ

Trešdien, 10. martā, aizvadīta ikgadējā lielākā būvju konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva” ceremonija kultūras pilī Ziemeļblāzma, kurā SIA “VELVE” apbalvota divas reizes.Kompānijas “VELVE” projektu vadītājs Ingus Baumanis ieguva pirmo vietu kategorijā “Projekta vadītājs”, savukārt par otro labāko jaunbūvi kategorijā “Jauna dzīvojamā ēka” tika atzīts projekts Philosophers Residence. Tāpat atzinību nominācijā “Pārbūve” ieguvis biroju centrs SkanstesCity.


SIA “VELVE” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens visas komandas vārdā pauž lepnumu un gandarījumu par komandas darbu. ““Latvijas Būvniecības Gada balva” ir lielākais būvniecības konkurss Latvijā, un mēs jūtamies patiesi gandarīti par nozares augsto novērtējumu, ko izpelnījušies mūsu īstenotie projekti. Tas ir spilgts apliecinājums tam, ka rūpīgs darbs, iedziļināšanās un saliedēta komanda ir panākumu atslēga,” norāda Kaspars Rokens.Šī nav pirmā reize, kad “VELVE” piedalās konkursā un tiek atzīta par uzvarētāju dažādās kategorijās. Piemēram, pērn pirmo vietu kategorijā “Ražotne” ieguva “VELVE” īstenotā “Amalva Baltija” noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūve un esošās apbūves nojaukšana, savukārt trešo vietu nominācijā “Gada Jaunais speciālists 2018” ieguva projektu vadītāja asistents Jānis Ziediņš.


Balvas par 2019. gada sasniegumiem tika pasniegtas kopumā 10 kategorijās: “Publiskā ārtelpa”, “Fasāžu atjaunošana”, “Jauna dzīvojamā ēka”, “Koka būve”, “Restaurācija”, “Jauna sabiedriskā ēka”, “Pārbūve”, “Jauna inženierbūve un industriālā būve”. Tāpat tika pasniegta īpaša balva “Latvijas Gada inženieris” būvniecībā 6 nominācijās: “Jaunais speciālists”, “Būvdarbu vadītājs”, “Inženieris-projektētājs”, “Projektu vadītājs”, “BIM speciālists”, kā arī “Balva par mūža ieguldījumu būvniecībā”. Šogad konkurss kopskaitā saņēmis 162 pieteikumus, tostarp arī ārzemju projektus, kuru tapšanā iesaistījušies Latvijas būvniecības speciālisti.


10.03.2020
05.03.2020

Notikušas izmaiņas būvkompānijas “Velve” valdē

Vienas no lielākajām būvkompānijām Latvijā SIA “Velve” valdes struktūrā notikušas izmaiņas – no 4. marta uzņēmuma spēcīgajai vadības komandai pievienojies Kaspars Rokens, kas turpmāk ieņems valdes priekšsēdētāja amatu.


Kaspars Rokens ir energobūvniecības eksperts ar pieredzi starptautisku uzņēmumu vadībā. Iepriekš Kaspars Rokens bijis AS “RB Rail” valdes loceklis un operacionālais direktors un bijis atbildīgs par transporta infrastruktūras projektēšanu un būvniecību. Pirms tam darbojies kā SIA “Schneider Electric Latvia” valdes priekšsēdētājs un uzņēmuma vadītājs Latvijā un Baltijā, kur viņa pārziņā bija elektroiekārtu ražošana un tirdzniecība un energoefektīvu risinājumu attīstība.


“Esmu gandarīts pievienoties spēcīgai komandai un tradīcijām bagātam uzņēmumam, kas līdz šim ir sevi apliecinājis kā lielisku būvniecības un restaurācijas ekspertu. Ar visdziļāko cieņu pret vienu no galvenajiem SIA “Velve” darbības principiem – paliekošām vērtībām – savu līdzšinējo pieredzi enerģētikas jomā redzu kā uzņēmuma izaugsmi veicinošu ieguldījumu. Ceru ar savu darbu pavērt uzņēmumam jaunas attīstības iespējas modernizācijas, BIM sistēmas izmantošanas un dzelzceļa infrastruktūras apguves virzienā,” pauž jaunais SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.


Kolēģi Kasparu Rokenu raksturo kā uz rezultātu orientētu komandas spēlētāju ar lielisku izpratni par BIM sistēmu, būvniecības, īpaši dzelzceļa infrastruktūras, nozari un pieredzi būvniecības iepirkumu vadīšanā un organizēšanā.


Kā atzīmē AS “MN Holding” valdes locekle Jekaterina Griga, tik lielam uzņēmumam, kāds ir “Velve” būtiska panākumu atslēga ilgtermiņā ir profesionāla vadības komanda – nozares augstākās raudzes speciālisti ar visaptverošām zināšanām un pieredzi, kas ne vien lieliski pārzina konkrēto, bet arī saistītās jomas. “No sirds priecājamies, ka uzņēmuma vadības kodolam pievienojies Kaspars, jo viņš sevi pierādījis gan kā zinošu ekspertu, gan lielisku vadītāju. Esam pārliecināti, ka “Velve” viņa vadībā spēs sasniegt jaunus biznesa apvāršņus!” pauz Jekaterina Griga.


Līdzās SIA “Velve” jaunajam valdes priekšsēdētājam Kasparam Rokenam darbu uzņēmuma vadībā turpinās valdes loceklis un tehniskais direktors Ivo Brālēns, kurš arī turpmāk būs atbildīgs par būvniecības un ražošanas attīstību. Savukārt līdzšinējais valdes loceklis Toms Reiziņš atstās SIA “Velve” valdi un atgriezīsies AS “MN Holding” finanšu direktora amatā, turpinās darbu, nodrošinot centralizētu holdinga uzņēmumu finanšu vadību. Tuvāko 2–3 mēnešu laikā Toms Reiziņš turpinās būt par daļu no uzņēmuma vadības komandas, lai palīdzētu valdes priekšsēdētājam pilnvērtīgi uzsākt darbu.05.03.2020
10.02.2020

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas jaunbūvē nosvinēti spāru svētki

Ceturtdien, 16. janvārī, Purvciema ielā 38, Rīgā, tika svinēti "VELVE" īstenojamās Rīgas Klasiskās ģimnāzijas laboratoriju korpusa jaunbūves spāru svētki. Patlaban objektā pabeigti monolīto konstrukciju betonēšanas un saliekamo dzelzsbetona elementu montāžas darbi.


„Pirms pusgada šajā vietā sākām būvdarbus, un šodien atzīmējam vienu no galvenajiem starpposmiem celtniecībā – spāru svētkus. Pateicoties celtnieku darbam, varu garantēt, ka jaunā mācību gada sākumā skolai būs jauns dabaszinātņu korpuss, kas atbildīs 21. gadsimta prasībām. Ceru, ka pēc šī korpusa pabeigšanas mūsu augstskolas saņems daudz vairāk eksakto zinību studentu,” svinīgajā pasākumā norādīja Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs.Rīgas Klasiskās ģimnāzijas laboratoriju korpusa četru stāvu piebūvē, kuras kopējā platība ir apmēram 2700 kvadrātmetri, plānots izveidot desmit laboratorijas un to palīgtelpas ķīmijas, fizikas, bioloģijas, dabas zinību, robotikas un informātikas mācību priekšmetu apguvei. Savukārt cokolstāva līmenī tiks izvietota auditorija ar palīgtelpām, kas paredzēta 160 apmeklētājiem. To varēs izmantot arī ārpus skolas pasākumiem, funkcionāli nodalot no pārējā telpu apjoma.


„Par šādu korpusu sapņoju vairāk nekā 20 gadu – par telpām, kur skolēni varētu pētīt un analizēt, kur varētu kļūt par zinātniekiem, pētniekiem, profesionāļiem, un, galvenais, par cilvēkiem, kas var radīt kaut ko jaunu un padarīt mūsu visu dzīvi labāku. Pēc šī projekta pabeigšanas mūsu ģimnāzija varēs attīstīties vēl straujāk,” uzsvēra Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors Romāns Alijevs.Tāpat jaunajā korpusā plānots izveidot arī lasītavu, grāmatu glabātuvi, bibliotēku, garderobi, darba telpas skolotājiem, dažādas palīgtelpas un labierīcības visos stāvos. Visi kabineti, kā arī auditorija, tiks apgādātas ar pedagogu darbam nepieciešamo aprīkojumu.


„Viena no mūsu galvenajām vērtībām ir pārdomātas un kvalitatīvas vides radīšana. Mēs būvējam ēkas un infrastruktūras objektus ar pievienoto vērtību: tās nav tikai telpas, bet gan iespēja uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti. Vieni no svarīgākajiem ir tie projekti, kas uzlabo dzīves kvalitāti mūsu bērniem un jauniešiem – nākotnes zinātniekiem, uzņēmējiem, politiķiem. Tāpēc darbs pie izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošanas sniedz īpašu gandarījumu. Ceram, ka Rīgas Klasiskās ģimnāzijas jaunais laboratoriju korpuss jau tuvā nākotnē būs vieta, kur dzimt jaunām idejām un neviltotam zinātniskam entuziasmam,” atklāj būvniecības kompānijas „VELVE” valdes loceklis Toms Reiziņš.


Jaunbūvi pabeigt plānots līdz šī gada 1. septembrim. Projekta īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.10.02.2020
04.02.2020

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas laboratoriju korpusa jaunbūve nosvin spāru svētkus

Otrdien, 4. februārī, virs Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas laboratoriju korpusa tika pacelts spāru vainags, kas apliecina, ka pērn rudenī uzsāktie jaunbūves apjomīgākie darbi ir pabeigti.


Spāru svētkos piedalījās Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs, SIA “VELVE” valdes loceklis Toms Reiziņš un pārstāvji no tādām valsts pārvaldes iestādēm kā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja, Rīgas domes Īpašuma departaments, Izglītības un zinātnes ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Tāpat Spāru svētkus kopā ar pārstāvjiem svinēja arī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolotāji, vidusskolēni un direktore Svetlana Semenko.


Svinīgajā notikumā “VELVE” valdes loceklis Toms Reiziņš visas uzņēmuma komandas vārdā pauda gandarījumu īstenot šo projektu, tādējādi sniedzot ieguldījumu izglītotas un gudras nākotnes sabiedrības veidošanā. “Izglītības iestāžu būvniecība un labiekārtošana vienmēr sagādā īpašu gandarījumu, jo tas ir ieguldījums izglītotas, gudras nākotnes sabiedrības veidošanā. Lai bērnos vairotu mācīšanās prieku, svarīgs ir gan mācību saturs un skolotāji, kuri prot aizraut un ieinteresēt, gan pievilcīgas, bērniem piemērotas mācību telpas. Tām jābūt dzīvīgām, funkcionālām un viegli transformējamām, lai atbilstu visdažādākajām vajadzībām, kādas rodas mācību procesā. Mums, pieaugušajiem, tas ir patīkams izaicinājums – atgādināt sev, kāda izskatās pasaule bērna acīm, un vienlaikus radīt ērtu, drošu vidi, kurā attīstīt jaunos talantus. Tāpēc šādus projektus vienmēr uzņemamies ar prieku, īpašu atbildību un lepnumu,” norādīja Toms Reiziņš.


Šobrīd būvobjektā pabeigti monolīto konstrukciju betonēšanas un saliekamo dzelzsbetona elementu montāžas darbi. Ēkā ar kopējo platību 3160 kvadrātmetru tiks izveidota auditorija 160 apmeklētājiem, kas, iespējams, tiks izmantota arī ārpusskolas pasākumiem, bibliotēka un lasītava, divas laboratorijas telpas IT un robotikas nodarbībām un četras mācību telpas – fizikas, dabaszinību, ķīmijas un bioloģijas laboratorijas, kas tiks aprīkotas ar modernāko mācību aprīkojumu, interaktīvajām tāfelēm un mēbelēm. Katrai no šīm telpām būs arī savas palīgtelpas iekārtu vai materiālu glabāšanai.


Būvdarbus īstenoja būvkompānija “VELVE” pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma. Projekta mērķis ir Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Korpusa jaunbūve skolēniem nodrošinās eksakto priekšmetu apguvi jaunā kvalitātē.04.02.2020
22.11.2019

NOSVINĒTI SPĀRU SVĒTKI “BIOR” BIROJA ĒKAS, PIEBŪVES UN KATLUMĀJAS JAUNBŪVĒ

Pirmdien, 25. novembrī, piedaloties SIA “Velve” un BIOR pārstāvjiem, darbu projektētājam SIA “Projektēšanas birojs Ludvigs” (būvprojekta vadītāja Ludviga Saprovska vadībā) un būvuzraugam SIA “PROKRIAL” (atbildīgā būvuzrauga Kristapa Priedes vadībā), nosvinēti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR biroja ēkas, piebūves un katlu mājas jaunbūves spāru svētki. Objekts atrodas Lejupes ielā 1C un 3, Rīgā, un uz citu jaunbūvju fona izceļas ar Latvijā vēl nebijušu ēkas fasādes apšuvuma risinājumu – apdrukātu kompozīta sietu.Būvniecības gaitā plānota jaunbūves ēkas, t. sk. laboratoriju telpu, un savienojošas pārejas izbūve ap 1600 m2 platībā, kā arī vecās katlu mājas nojaukšana un jaunas, jaudīgākas katlu mājas izveide, uzstādot divus 550 KW jaudas katlus un automātiku. Tāpat teritorijā tiks reorganizēti inženiertīkli, ierīkojot papildu kanalizācijas sūkņu staciju. Šobrīd darbi pabeigti par 15 %: izbūvēts jaunbūves ēkas dzelzsbetona karkass un ārējie kanalizācijas tīkli, uzsākti mūrēšanas darbi un siltumtrases izbūve, izbūvēts zemējums, uzstādītas savienojošās pārejas un laboratorijas kāpņu dzelzsbetona konstrukcijas. Būvniecību, kas sākta 2019. gada 29. jūlijā, plānots pabeigt 2020. gada jūlija beigās. Projekta vadītājs no SIA “Velve” puses ir Māris Kreicers.


“Jaunā ēka būs ērta un mūsdienīga; šeit tiks nodrošināts viss nepieciešamais – modernas laboratoriju telpas, vides pieejamība un patīkama darba vide, lai zinātnieki varētu koncentrēties tikai uz veicamajiem pētījumiem. Īpašu gandarījumu mums kā būvniekiem sagādā oriģinālais fasādes apšuvuma risinājums – līdz šim Latvijā nekas tāds nav bijis. Tas būs uz metāla rāmja iestiepts apdrukāts stiklšķiedras siets,” norāda Ivo Brālēns, būvkompānijas “Velve” valdes loceklis.


Ēkas jaunbūvē atradīsies Zivju resursu pētniecības departamenta un citu institūta struktūrvienību pētnieku jaunās darba vietas, u tā tiks savienota ar esošo institūta laboratorijas ēku.


“Jaunā biroja ēka ļaus paaugstināt BIOR pētniecisko kapacitāti, jo varēsim koncentrēt resursus un modernizēt pētniecības infrastruktūru vienuviet un nodrošināt zinātnisko personālu ar mūsdienīgām telpām. Būvuzņēmums “Velve” ir sevi apliecinājis kā uzticamu sadarbības partneri, realizējot šo institūtam tik nozīmīgo projektu,” saka Zinātniskā institūta BIOR direktors Aivars Bērziņš.Spāru svētki tradicionāli tiek svinēti brīdī, kad būvējamās ēkas apjoms sasniedzis augstāko punktu. Sena tradīcija paredz, ka būvnieki tajā pakar vainagu, kas simbolizē, ka meistari ir gatavi atskaitīties par paveikto, garantē ēkas drošību un dod saimniekam ziņu, ka laiks klāt svētku galdu. Šim galdam jābūt pamatīgam un bagātīgam, lai godam uzslavētu meistarus un projektētājus. Spāru svētku vainags pēc 10 dienām jānoņem un jāglabā kā mājas drošības un svētības simbols. Parasti vainags tiek glabāts bēniņos vai kādā citā vietā, bet mest ārā to nedrīkst.


Būvniecība tiek īstenota ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros, un projekta kopējās izmaksas ir 3,1 miljons eiro.22.11.2019
09.09.2019

Projektam HOFT nosvinēti spāru svētki

Piektdien, 6. decembrī, Strēlnieku ielā 5, Rīgā, topošajam daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku projektam HOFT (House Of the Flying Trees) nosvinēti spāru svētki. Darbi pie jaunās ēkas pamatiem tika pabeigti šā gada jūlija beigās, bet decembrī pabeigta 7. stāva pārseguma betonēšana.


“Šobrīd jau ir paveikti galvenie esošās ēkas un jaunbūves būvkonstrukciju un betonēšanas darbi, kā arī uzsākti starpsienu un skursteņu mūrēšanas, jumta un komunikāciju sistēmu izbūves darbi. Lai gan darāmā vēl ir daudz, jau tagad varam teikt, ka šis unikālais projekts, kurā vienkopus sastapsies dabas, mākslas un dizaina elementi, būs viens no tiem, kas izdaiļos Rīgas kluso centru,” norāda būvkompānijas “Velve” valdes loceklis Ivo Brālēns.


HOFT ir viens no “Velve” neparastākajiem projektiem, kura unikālais koncepts paredz ne tikai apvienot vēsturisko un mūsdienīgo, mākslas un dabas elementus, bet arī dažādu veidu bonsai kociņu izvietošanu uz fasādes, terasēm un papildus konstrukcijām, dodot iespēju iemītniekiem dzīvot saskaņā ar dabu, vienlaicīgi atrodoties pilsētā.


“Šis ir projekts par mīlestību. Par mīlestību pret to, kas tevi ieskauj. Par to, kā jūtaties, dodoties uz darbu no rīta, pastaigājoties pa pazīstamām un iemīļotām ielām, vakarā atgriežoties savās mājās, izdzerot tasi kafijas uz savas terases vai mājīgā apkaimes kafejnīcā, apbrīnojot smalko sastingušo skaistumu sev apkārt. Un šis šķietami statiskais skaistums liek palūkoties sevī, paver jaunas iespējas un apvāršņus,” atklāts ir projekta attīstītāja R.EVOLUTION valdes loceklis Aleksejs Zagrebeļnijs, izsakot pateicību celtniekiem par viņu profesionalitāti, realizējot ne vien projekta HOFT sarežģīto būvniecību, bet arī īstenojot vēl līdz šim Latvijā un visā Baltijā neredzētu konceptu.


HOFT projekts paredz divas septiņstāvu dzīvojamās ēkas, kuras būs savienotas ar pazemes autostāvvietu. Ēka Strēlnieku ielā ir rekonstruējams arhitektūras piemineklis ar piebūvētiem diviem stāviem, savukārt pagalmā taps otra – pilnīgi jauna ēka. Projektā būs 42 dzīvokļi platībā no 76 līdz 232 kvadrātmetriem (būs iespējams tos arī apvienot). Visiem dzīvokļiem ir balkoni, lieli, gaiši logi līdz grīdai ar grezniem skatiem uz pagalmu un kokiem. Griestu augstums 2,90 metri, jumta stāvos – 3,00 metri.


Daudzdzīvokļu dzīvojamā nama būvniecību uzsāka 2018. gada decembrī. Investīcijas projektā sasniedza 16 miljonus eiro, no kuriem 8,9 miljonus finansēja banka. Projektu plānots pabeigt 2020. gada nogalē.09.09.2019
07.08.2019

SIA “VELVE” PĒRN STRĀDĀJUSI AR PEĻŅU UN GUVUSI NOZARES ATZINĪBU

Apkopojot 2018. gada rezultātus, SIA “Velve” darbību raksturo vienmērīga attīstība un pozitīvi finanšu rādītāji. Lai gan uzņēmums piedzīvojis nelielu finansiālās izaugsmes kritumu (aizvadītā gada neto apgrozījums, salīdzinot ar 2017. gadu, samazinājies par 4,2%, bet bruto rentabilitāte pērn bijusi 4,41% pret 5,97% gadu iepriekš), SIA “Velve” nostiprinājusi savas pozīcijas tirgū, stabili ierindojoties starp Latvijas TOP10 vadošajām būvkompānijām.


Pērn ekspluatācijā nodoti vairāki apjomīgi objekti: noliktavas un ražošanas ēka Bukaišu ielā 9, Rīgā, kā arī tirdzniecības centrs DEPO Viļņā, Lietuvā; pabeigta notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūve BAS “Daugavgrīva” un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Ozolniekos.


Nozīmīgākie 2018. gadā īstenotie projekti novērtēti ar būvniecības nozares organizāciju apbalvojumiem. SIA “Velve” īstenotā Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas jaunbūve izvirzīta starp “Latvijas Arhitektūras gada balvas” 11 finālistiem kategorijā “Sabiedriskās ēkas”. Bet “Latvijas Būvniecības gada balvas 2018” pasniegšanas ceremonijā SIA “Velve” apbalvota trīs reizes, iegūstot 1. vietu kategorijā “Ražotne” (SIA “Amalva Baltija” noliktavu ēkas jaunbūve Bukaišu ielā 1, Rīgā, 3. vietu kategorijā “Gada jaunais speciālists 2018” (būvdarbu vadītāja palīgs Jānis Ziediņš) un īpašo “Saint-Gobain” simpātiju balvu (būvdarbu vadītājs Jānis Jēgers).


Pērn īpaša uzmanība veltīta augstas kvalifikācijas personāla piesaistei un esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī kvalitātes un darba aizsardzības jautājumiem.


Savukārt 2019. gadā SIA “Velve” mērķis ir kāpināt rentabilitātes rādītājus attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu, paaugstināt projektu vadības darba efektivitāti un ieviest jaunus informācijas tehnoloģiju risinājumus ikdienas darbā. Tāpat tiek uzlabota risku pārvaldība, pastiprinātu uzmanību pievēršot sadarbības partneru finanšu stabilitātei. Izmaiņas notikušas arī uzņēmuma valdes sastāvā, kur šobrīd darbojas Toms Reiziņš un Ivo Brālēns. Šogad SIA “Velve” jaunās valdes vadībā turpinās stiprināt konkurētspēju un piedalīsies dažādos būvniecības projektu iepirkumos, lai iegūtu tiesības īstenot jaunus projektus ne tikai Latvijā un Lietuvā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs.07.08.2019
06.08.2019

HOFT JAUNĀS ĒKAS PAMATOS IEMŪRĒTA KAPSULA AR VĒSTĪJUMU NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM

Pirmdien, 29.jūlijā, plkst.12 Rīgā, Strēlnieku ielā 5, HOFT (House Of the Flying Trees) jeb “lidojošo koku” jaunās ēkas pamatos svinīgi iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Tajā norādīts uz HOFT projekta unikalitāti un spēju vienlaikus apvieno zaļo dzīvesveidu, cieņu pret pilsētas vēsturi un mūsdienu arhitektūru. Svinīgajā pasākumā piedalījās SIA “VELVE” valdes loceklis Toms Reiziņš, SIA “R.EVOLUTION CITY” valdes priekšsēdētājs Aleksejs Zagrebeļnijs, SIA “OPEN AD” arhitekte Zane Tetere, SIA “KROKS” arhitekte Dita Lapiņa, SIA “PMG” valdes loceklis Gundars Spalis, kā arī AS “Citadele Bank” valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis, Vecākais lielo uzņēmumu darījumu vadītājs Jānis Paņko un valdes locekle Santa Purgaile.Toms Reiziņš, VELVE valdes loceklis: "HOFT jeb “lidojošo koku” projekts ir augstvērtīgs daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Rīgas vēsturiskajā centrā, kas īpaši izceļas ar savu zaļumu, sniedzot iespēju tā iemītniekiem dzīvot gandrīz vai dabas oāzē. Šī projekta ietvaros VELVE veic vēsturiskās ēkas rekonstrukciju, nostiprināšanu un divu pilnībā stiklotu papildstāvu izbūvi, kā arī jaunas septiņstāvu ēkas būvniecību iekšpagalmā. Kapsulas iemūrēšana ēkas pamatos vienmēr ir īpaši saviļnojošs brīdis, kad apjaušam, kādas vēsturiskas liecības atstājam nākamajām paaudzēm. Un tā kā VELVE vienmēr ir bijusi par paliekošām vērtībām, kas ilgtermiņā ļauj ikvienam novērtēt pārdomātas un kvalitatīvi izveidotas vides priekšrocības, mums ir patiess gandarījums piedalīties šajā projektā."HOFT projekts paredz divas septiņstāvu dzīvojamās ēkas, kuras būs savienotas ar pazemes autostāvvietu. Ēka Strēlnieku ielā ir rekonstruējams arhitektūras piemineklis ar piebūvētiem diviem stāviem, savukārt pagalmā taps otra – pilnīgi jauna ēka. Projektā būs 42 dzīvokļi platībā no 76 līdz 232 kvadrātmetriem (būs iespējams tos arī apvienot). Visiem dzīvokļiem ir balkoni, lieli, gaiši logi līdz grīdai ar grezniem skatiem uz pagalmu un kokiem. Griestu augstums 2,90 metri, jumta stāvos – 3,00 metri. Projektējot HOFT, tika veidoti parametri, kas pārsniedz Eiropas Savienības noteiktos būvniecības normatīvus un atbilst paaugstinātām drošuma un komforta prasībām, kas ļauj HOFT pieskaitīt premium klases projektiem.


Projektu plānots pabeigt 2020. gada nogalē.06.08.2019
16.07.2019

SIA “Velve” nodod ekspluatācijā vienu no vērienīgākajiem projektiem Latvijā – Filozofu rezidence!

9. jūlijā Pārdaugavā, Raņķa Dambī 34, iepretim Vecrīgai, tika nodots ekspluatācijā SIA “Velve” izbūvētais daudzdzīvokļu ēku komplekss Filozofu rezidence. Filozofu rezidence ir viens no mūsdienīgākajiem jaunajiem projektiem visā Latvijā, un ēku arhitektūra ir turpinājums kvartāla ģenerālkoncepcijai.


Filozofu rezidence vizuāli atgādina citu uz citas saliktu grāmatu kaudzi, kurā katrs stāvs ir jauna grāmata. Katra dzīvokļa terases un balkonu atšķirīgais izmērs un novietojums nodrošina Filozofu rezidences dzīvokļu īpašniekiem iespēju baudīt meditatīvu mieru un skatu uz Filozofu aleju un Vecrīgu. Pirmais dzīvojamais stāvs pacelts 14 metru virs zemes, zemes līmenī ir tikai nesošās kolonnas un halle ar 12 metru augstiem griestiem, kurā projekta iemītnieku vajadzībām atradīsies plaša bibliotēka.“Šis projekts ir unikāls ne tikai savdabīgā arhitektoniskā rokraksta, bet arī izmantoto būvniecības tehnoloģiju dēļ. Abās daudzdzīvokļu ēkās bija jāizbūvē sarežģīti tehniskie risinājumi, jo ēkās ir dažādu plānojumu dzīvokļi ar paaugstinātiem griestiem, izbūvētiem plašiem balkoniem un terasēm. Piemēram, viens no lielākajiem izaicinājumiem bija ēku augstāko stāvu izbūve, jo, sākot ar 10. stāvu, ēku platība palielinās. Tāpat jāpiebilst, ka šis ir viens no salīdzinoši nedaudzajiem projektiem, kur īpaša uzmanība pievērsta ēku elektrotehniskajam un termiskās lietderības stāvoklim. No sirds lepojamies ar “Velve” komandas paveikto, radot šīs ēkas, kas turpmāk greznos Pārdaugavas panorāmu un priecēs Rīgas iedzīvotājus un viesus,” teic SIA “Velve” valdes loceklToms Reiziņš.Daudzdzīvokļu ēku kompleksa būvniecību uzsāka 2017. gada oktobrī, investīciju apmērs sasniedza 20 miljonus eiro. Projektā ir 120 biznesa klases apartamenti. Iemītnieku rīcībā tiks nodota labiekārtota teritorija, pazemes un virszemes autostāvvietas. Ēkas apdarē izmantotas pašattīrošās flīzes, kuru pārklājums ir daudz izturīgāks pret laikapstākļu ietekmi. Savukārt, logu koka rāmju siltuma vadītspējas koeficients ir 0,5.
16.07.2019
25.07.2019

VELVE KĻŪST PAR PASAULES TŪRES POSMA PLUDMALES VOLEJBOLĀ ATBALSTĪTĀJU

Būvniecības uzņēmums VELVE kļuvis par līdz šim vērienīgākā pludmales volejbola turnīra Latvijā atbalstītāju. Pasaules tūres posms, kurā Latviju pārstāvēs pludmales volejbolistu dueti Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš un Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs, pirmo reizi Latvijā norisināsies Jūrmalā, Majoros, no 22.-25.augustam, tam piešķirts trīs zvaigžņu statuss.


Toms Reiziņš, VELVE valdes loceklis: “Būvniecība tāpat kā sports rada paliekošas vērtības, kuru veidošanas process ir mūsu pašu spēcīgajās rokās. Nav iespējams uzcelt stipru ēku, ja tai nav ielikti kārtīgi pamati. Un nesam pārliecināti, ka nav iespējams izcīnīt uzvaru bez mērķtiecības un smaga ieguldītā darba. Esam patiesi priecīgi, ka varam būt līdzās mūsu pludmales volejbolistiem viņiem tik nozīmīgās cīņās, turklāt tāda līmeņa sacensībās, kas Latvijā notiek pirmo reizi. Šis būs īpašs piedzīvojums ne vien pašiem dalībniekiem, bet arī skatītājiem. Lai izdodas sasniegt jaunas virsotnes!”
Gaidāmajā Pasaules kausa izcīņas posmā Latvijas pludmales volejbola faniem būs iespēja klātienē vērot un līdzi just ne vien pašu pludmales volejbola duetiem, bet arī pludmales volejbola zvaigznēm no Eiropas un visas pasaules. Ikviens interesents tiek laipni aicināts apmeklēt spēles, lai klātienē izbaudīt pludmales volejbola burvību un stadionā valdošo atmosfēru.
25.07.2019
26.06.2019

SIA “VELVE” SĀK LIEPĀJAS REĢIONĀLĀS SLIMNĪCAS ĒKU PĀRBŪVES DARBUS

25. jūnijā SIA “Velve” uzsākusi darbu pie Liepājas reģionālās slimnīcas ēku pārbūves, teritorijas labiekārtojuma un vienkāršotās atjaunošanas Slimnīcas ielā 25, Liepājā. Būvniecības gaitā galvenokārt tiks atjaunots ēkas austrumu spārns, sasaistot to ar jau izbūvēto slimnīcas apjomu, tādējādi uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.


Lai gan lielākā daļa slimnīcas jau ir pārbūvēta, daļa telpu joprojām gaida atjaunošanu, kas nav piedzīvota kopš uzcelšanas brīža. Līdz ar to šis telpu apjoms ir estētiski un funkcionāli novecojis un vairs nav piemērots ne mūsdienu veselības aprūpes prasībām, ne pacientu skaitam. Pārbūves ietvaros paredzēti plaši iekšdarbi, demontējot iekšējās nenesošās sienas, pārbūvējot iekšējos inženiertīklus un izveidojot atbilstošas medicīniska rakstura telpas ar mūsdienīgu tehnoloģisko aprīkojumu. Paredzēta arī teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, kas saistīta ar ieejas mezgla pārbūvi slēgta tipa aptiekai un būvlaukuma sakārtošanu pēc pārbūves darbu veikšanas. Pēc projekta pabeigšanas lielākā daļa slimnīcas telpu būs sakārtotas atbilstoši mūsdienu prasībām.


“Ārstniecības iestāžu telpu būvniecība vai atjaunošana, iespējams, vairāk nekā jebkura cita būve atbilst mūsu filozofijai radīt paliekošas vērtības. Mūsu darbs būs ieguldījums ne tikai Liepājas pilsētas veidolā, bet arī cilvēku labklājībā, tātad valsts nākotnes labklājības veicināšanā. Ārstniecības iestāžu būvniecībā ir savas specifiskas prasības, kas mums kā būvniekiem sagādā patīkamu, motivējošu izaicinājumu apvienot vizuālās un estētiskās kategorijas ar tehnoloģiskajiem risinājumiem, lai radītu patīkamu, mājīgu, modernu un atveseļojošu vidi,” pauž SIA “Velve” valdes loceklis Toms Reiziņš.Liepājas reģionālās slimnīcas kopējā telpu platība ir 54 804m2, no kuriem pārbūvējamā platība – 22 314m2. Projekts tiks īstenots divās būvniecības kārtās, lai Liepājas reģionālā slimnīca varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Kopējās projekta izmaksas plānotas 13,2 miljonu eiro apmērā, no kuriem apmēram 10 miljoni eiro paredzēti būvniecībai, bet pārējais finansējums atvēlēts dažādu tehnoloģiju iegādei un citiem ar rekonstrukciju saistītiem izdevumiem. Pārbūves pirmo posmu plānots pabeigt nākamā gada nogalē, bet visus darbus – līdz 2022. gada jūnijam.26.06.2019
28.05.2019

SIA “VELVE” VEIKUMU ATZINĪGI NOVĒRTĒ LATVIJAS ARHITEKTŪRAS GADA BALVAS ŽŪRIJA

Šogad jau 24. reizi pasniegts arhitektūras nozares augstākais apbalvojums Latvijā “Latvijas Arhitektūras gada balva”. Atzinību guvusi arī SIA “Velve”: no iesniegtajiem 45 darbiem starp 11 finālistiem tika izvirzīts mūsu īstenotais projekts – Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas jaunbūve, kas startēja kategorijā “Sabiedriskās ēkas”.


2017. gadā pabeigtā ēka atrodas Dārza ielā 5, Rīgā. Tās būvprojekta vadītājs ir arhitekts Māris Malahovskis, arhitekti – Linda Trule, Didzis Jaudze un Maksims Šenteļevs, projekta vadītājs – arhitekts Roberts Vilks. Šis ir viens no SIA “Velve” apjomīgākajiem publiskās ēkas jaunbūves projektiem, kas veido vienotu mācību un pētniecības kompleksu Rīgas Stradiņa universitātes centrālās ēkas teritorijā.


Vērtējot jaunbūvi, žūrija īpaši uzteikusi tās spēju organiski iekļauties esošajā ainavā, ar košo krāsojumu akcentējot jauno apjomu un papildinot pārējās universitātes ēkas un nesen rekonstruēto parku. “Rīgas Stradiņa universitātes apkaime Pārdaugavā ir raksturīga ar veciem parkiem un privātmāju dārziem. Tādējādi jauna sabiedriskas ēkas apjoma ievietošana esošajā ainavā ir viens no arhitektu meistarības rādītājiem. Ēkas arhitektūra liecina par profesionālu un godīgu arhitektu darbu. Apjomi, funkcionālais risinājums, ērtais plānojums, pārdomātie energoefektīvie un ekonomiskie risinājumi, arhitektu iniciatīva interjera veidošanā ir līdzsvarā ar pasūtītāja vēlmēm un atvēlēto budžetu, tādējādi radot ērtu un patīkamu vidi studentu dzīvei un mācību procesam,” pausts žūrijas komentārā.


Studentu dienesta viesnīcas ēkai ir trīs stāvi un pazemes stāvs autostāvvietai, ēkas kopējai platībai sasniedzot 5873,5 m2. Dienesta viesnīcā ir 135 numuriņi, kas nodrošina mītni 220 studentiem, kā arī autostāvvieta 32 automašīnām teritorijā un papildu autostāvvieta 37 automašīnām ēkas pagrabstāvā. Šī ir modernākā studentu viesnīca Latvijā, kur visas koplietošanas telpas un arī vairāki numuri ir piemēroti personām ar kustību ierobežojumiem.28.05.2019
08.05.2019

SIA “VELVE” – PIEKTAIS LIELĀKAIS BŪVNIEKS LATVIJĀ

Apkopojot datus par Latvijas lielāko būvniecības uzņēmumu neto apgrozījumu 2018. gadā, SIA “Velve” ierindojas 5. vietā lielāko būvnieku TOP 10, liecina laikraksta “Dienas Bizness” veiktais pētījums.


Lai gan uzņēmuma apgrozījums, salīdzinot ar 2017. gadu, pērn nedaudz krities, tomēr veiksmīgā darbība joprojām ļāvusi sasniegt 59,20 miljonu eiro lielu apgrozījumu un nesusi peļņu 0,64 miljonu eiro apmērā.


“Apgrozījuma kritums pērn bijis simbolisks. Peļņas izteiksmē 2018. gads nav izvērties tik sekmīgs kā iepriekšējais, un tas skaidrojams ar atsevišķu projektu realizācijas kalendāro grafiku nobīdi laikā, kas daļu plānotās peļņas pārnes uz nākamajiem gadiem, un citu, iepriekšējos periodos sāktu, projektu noslēgšanos ar sliktāku rezultātu, nekā iepriekš bija plānots. Tomēr nākamo gadu plānojam veiksmīgu, cerot sasniegt 70 miljonu eiro apgrozījumu,” norāda SIA “Velve” valdes loceklis Toms Reiziņš. Par to, ka optimisms ir pamatots, liecina arī Ekonomikas ministrijas prognozes, kas liecina, ka 2019. gadā būvniecības izaugsmes tempi gan būs nedaudz lēnāki nekā pērn, tomēr gads būs labs, jo turpinās ES stuktūrfondu projekti, kā arī nozare gaida Rail Baltica projektu. Arī paši būvnieki uz šo gadu raugās optimistiski.


Starp nozīmīgākajiem SIA “Velve” 2018. gadā īstenotajiem projektiem ir Mežciema pamatskolas un Rīgas 89. vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana, SIA “Amalva Baltija” noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūve, kas ieguvusi Latvijas Būvniecības Gada balvu 2018 nominācijā “Ražotne” un BAS “Daugavgrīva” notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūve. Tāpat pērn uzsākta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ēkas pārbūve un tirdzniecības centra “Depo” būvniecība Kauņā, turpinās darbs pie vairāku dzīvojamo namu un sabiedrisko ēku būvniecības.
08.05.2019
14.03.2019

SIA “VELVE” IEGŪST BALVAS TRIJĀS “LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVAS 2018” KATEGORIJĀS

Lepojamies ar panākumiem! “Latvijas Būvniecības gada balvas 2018” pasniegšanas ceremonijā SIA “Velve” apbalvota trīs reizes, iegūstot 1. vietu nominācijā “Ražotne”, 3. vietu nominācijā “Gada jaunais speciālists 2018” un “Saint-Gobain” simpātiju balvu.

SIA “Velve” ieguvusi 1. vietu kategorijā “Ražotne” par SIA “Amalva Baltija” noliktavu ēkas jaunbūvi Bukaišu ielā 1, Rīgā (projekta autors Dalius Šarakauskas, būvprojekta vadītāja Zane Stiebriņa SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs”, būvuzraudzība SIA Būvcentrs „Eurobau-Rīga”, asistējot Lietuviešu būvuzraugiem no UAB „Contestus projektai”). Objektā ar kopējo apbūves laukumu 6960 m2 izvietotas biroju, sadzīves, noliktavu un ražošanas telpas. Ārsienām izmantoti sendvičtipa termopaneļi, galvenā fasāde pret Bukaišu ielu izbūvēta kā stiklota fasāžu sistēma, kas mijas ar betona sienu plaknēm. Ēkai noteikta energoefektivitātes A klase.


3. vietu kategorijā “Gada jaunais speciālists 2018” ieguvis mūsu būvdarbu vadītāja palīgs Jānis Ziediņš. Viņa galvenie darba pienākumi ir būvdarbu kvalitātes kontrole saskaņā ar tiešā vadītāja norādēm, dokumentācijas un apjomu pārbaude, izmaiņu risinājumu grafiskā noformēšana un iesniegšana autoruzraugam un pasūtītājam. Jānis Ziediņš ir jauns un aizrautīgs kolēģis, kura raksturīgākā iezīme ir vēlme izprast lietu būtību, tāpēc darba pienākumus viņš veic ar lielu atbildības sajūtu un uz viņu var paļauties arī vispieredzējušākie speciālisti – ja betonēšanas darbi notiek naktī, lai arī kā nāktu miegs, Jānis sekos darbu pareizai izpildei, un viss notiks atbilstoši grafikam.Savukārt īpašā “Saint-Gobain” simpātiju balva piešķirta mūsu būvdarbu vadītājam Jānim Jēgeram, kurš nozarē strādā jau 17 gadus, bet SIA “Velve” komandai pievienojies 2016. gadā. Būvniecība Jānim ir ne tikai profesija – tas nozīmē, ka dzīvē nekad neiestājas rutīna, katra diena nes jaunus izaicinājumus. Savu roku Jānis Jēgers laika gaitā ir pielicis visdažādākajos objektos: Biržas ēkas rekonstrukcijā, “Grindeks” ražotņu būvniecībā, Zaķumuižas sūkņu stacijas būvniecībā, Nacionālā teātra, Ģipša Fabrikas, Benjamiņa nama, “Koka Rīgas” rekonstrukcijā, Rīgas cirka ēkas fasādes nostiprināšanā, Melngalvju nama ēku kompleksa remontdarbos, Tukuma tiesas ēkas rekonstrukcijā u. c.

“Mēs no sirds lepojamies ar šiem panākumiem. Būvniecības nozare Latvijā ar katru gadu aizvien straujāk attīstās, un likumsakarīgi redzam daudzus kvalitatīvus projektus, kurus īstenojuši zinoši, lieliski profesionāļi. Tāpēc priecājamies, ka ar balvām novērtēti gan mūsu darbinieki, gan būvobjekts, apliecinot mūsu darba kvalitāti un konkurētspēju nozarē, ” saka Ainārs Leitēns, SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs.


Konkurss “Latvijas Būvniecības gada balva” ir lielākais būvju izvērtēšanas konkurss Latvijā. Šogad tam tika iesniegti 143 pieteikumi 10 nominācijās. Konkursā piedalījās arī ārzemju objekti, kuru tapšanā iesaistīti Latvijas pilsoņi – būvniecības speciālisti. Apbalvošanas ceremonija notika 2019. gada 7. martā kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, klātesot valsts un pašvaldību pārstāvjiem, uzņēmumu vadītājiem, arhitektiem, nekustamo īpašumu attīstītājiem un diplomātiem. “Latvijas Būvniecības gada balvas 2018” augstāko novērtējumu – Grand Prix – ieguva Dziesmu svētku estrādes Mežaparkā pārbūve un Dziesmu svētku estrādes skatītāju lauka Būvniecības posms A (arhitekti Juris Poga un Austris Mailītis, būvnieks PS LNK RERE) un Papildu infrastruktūras būvniecība Krievu salā (Zilā iela 25, Rīga; projekts un būvniecība PA ACB8).
14.03.2019
08.01.2019

AR SIA “VELVE” ATBALSTU MUDINĀS SKOLĒNUS IZVĒLĒTIES BŪVNIECĪBAS PROFESIJAS

Lai mudinātu skolu jauniešus nākotnē izvēlēties ar būvniecību saistīto profesiju apguvi, jau ceturto gadu Latvijas skolās norisinās kampaņa “Mācies būvniecību!” SIA “Velve” ir viens no šīs kampaņas atbalstītājiem. Kampaņas ietvaros līdz 2019. gada maijam skolēniem un studentiem ir iespēja iegūt noderīgas zināšanas par būvniecības profesijām un to apguves iespējām, kā arī apmeklēt Latvijas labākos būvobjektus.

Nereti jaunākajai paaudzei trūkst izpratnes par būvnieka darba specifiku, aizmirstot, ka būvnieki ir ne tikai meistari, kuri betonē, veic inženiertīklu montāžas darbus, strādā augstu virs būvēm ceļamkrānos un dara citus darbus, bet arī būvdarbu vadītāji, kas organizē visus darbus būvlaukumā, inženieri būvkonstrukciju projektētāji, projektu vadītāji, kas pārrauga visu objekta būvniecības procesu, un būvuzraugi, kuri kontrolē gala rezultātu.


“Esam gandarīti kopā ar citiem kolēģiem sniegt savu atbalstu šīs kampaņas rīkošanā, rūpējoties par jaunās būvnieku paaudzes veidošanu. Būvniecības profesijas ir aizraujošas un labi atalgotas, taču arī ļoti atbildīgas un prasa pamatīgas zināšanas. Lai celtne būtu kvalitatīva un stāvētu gadu desmitiem un pat simtiem, nepietiek ar labu projektu un stipriem ķieģeļiem, ir vajadzīgi arī gudri, prasmīgi būvnieki, sava amata meistari. Un ir vajadzīga arī liela pieredze. Tāpēc savlaicīga un pietiekama jauno profesionāļu sagatavošana nodrošina uzkrāto zināšanu pārmantojamību no paaudzes paaudzē,” saka Ainārs Leitēns, SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs.Būvniecības profesijas iespējams apgūt specializētajās mācību iestādēs – Rīgas Celtniecības koledžā, Daugavpils Tehnikumā u. c., kā arī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU).


Viens no kampaņas vēstnešiem ir SIA “Velve” projektu vadītājs Deniss Kamuškovs absolvējis RTU. Jau studiju gados viņš strādājis par tāmētāju, vēlāk – par projektu inženieri, tāpēc ir pazīstams ar dažādiem darba aspektiem – iepirkumiem, izmaksu aprēķiniem, finanšu kontroli, līgumu sagatavošanu. Tikai pēc tam Deniss kļuvis par projektu vadītāju, un šobrīd viņš strādā ar liela mēroga objektiem. Denisa Kamuškova vadībā īstenota VEF Kultūras pils rekonstrukcija, kas novērtēta ar Latvijas Būvniecības gada balvas 2017 augstāko novērtējumu Grand Prix, un Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas būvniecība. “Projektu vadītāja amatā jāstrādā drosmīgiem, atbildīgiem un prasmīgiem speciālistiem, jo bieži vien jāprot izdarīt arī tās lietas, ar ko kāds no komandas netiek galā. Projektu vadītājam jāorientējas dokumentu apritē un dažādu būvdarbu specifikā, lai, apmeklējot objektus, varētu konstatēt kļūmes un defektus un tos novērst. Speciālisti, kuri ikdienā ilgstoši veic vienu un to pašu darbu, var nevilšus nepamanīt novirzes no kvalitātes, bet projektu vadītājam tas jāpamana. Būvniekam vienmēr jābūt atvērtam jaunām zināšanām, jo katrā objektā tiek apgūtas unikālas lietas, krāta pieredze par jauniem materiāliem un tehnoloģijām. Nekāda teorija nevar aizstāt praktisko pieredzi,” skaidro Deniss Kamuškovs.

Kampaņu rīko biedrība „Building Design and Construction Council” (BDCC) sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas domes Īpašuma departamentu un biedrību „Zaļās mājas”.

08.01.2019
21.12.2018

Priecīgus Ziemassvētkus!

Priecīgus Ziemassvētkus un Jauno gadu!21.12.2018
05.12.2018

SIA “VELVE” IEKĻŪST LATVIJAS LIELĀKO BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMU TOP 3

Vienu no straujākajiem izaugsmes lēcieniem Latvijas būvniecības uzņēmumu vidū piedzīvojis SIA “Velve”, kas “Dienas Biznesa” lielāko būvniecības uzņēmumu TOP 500 pēc 2017. gada neto apgrozījuma ierindojies 3. vietā ar 61,083 miljonu eiro lielu apgrozījumu. Tas ir divas reizes vairāk nekā 2016. gadā, ļaujot SIA “Velve” pakāpties no 9. uz 3. vietu.


Starp nozīmīgākajiem būvkompānijas 2017. gadā īstenotajiem projektiem minami Latvijas Nacionālā teātra ēkas fasādes atjaunošanas darbi un jaunas piebūves celtniecība, Melngalvju nama ēku kompleksa remontdarbi un VEF kultūras pils pārbūves un renovācijas darbi. Tāpat šajā laika posmā veikta Rīgas cirka ēkas fasādes konservācija, Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas, tirdzniecības centra “Depo” veikalu būvniecība Lietuvā, kā arī izbūvēti stadioni Rīgas Pļavnieku pamatskolā un Mežciema pamatskolas un Rīgas 89 vidusskolas lietojumā esošajā teritorijā. 2017. gadā SIA “Velve” peļņa pēc nodokļu nomaksas bija 1,55 miljoni eiro.


“Būvniecības nozare ir viena no visstraujāk augošajām un ekonomiski aktīvākajām uzņēmējdarbības jomām Latvijā. Konkurence ir milzīga, tāpēc vēl jo lielāks ir gandarījums par veiksmīgi aizvadīto gadu un paveiktajiem darbiem, kas ļāvuši ierindoties Latvijas būvniecības uzņēmumu TOP 3. Ar cieņu pret tradīcijām atjaunojam kultūras un arhitektūras pieminekļus, kā arī būvējam jaunas ēkas, sniedzot savu ieguldījumu pilsētvides un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Daudzpusība ir viena no mūsu uzņēmuma veiksmes atslēgām, kas ļauj sekmīgi konkurēt nozarē,” pauž SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns.


Pirmo vietu ‘Dienas Biznesa” TOP 500, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saglabā AS “UPB” ar 126,5 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir kāpums par 9,69% pret 2016. gada rādītājiem. Savukārt otro vietu tāpat kā 2016. gadā saglabā SIA “Merks”, kura apgrozījums bija 75,965 miljoni eiro, kas ir par 68,3% vairāk nekā gadu iepriekš.


SIA “Velve” dibināts 1992. gadā, un 25 darbības gadu laikā no sākotnēji izveidotās restaurācijas sabiedrības ir kļuvis par vienu no vadošajiem būvniecības un restaurācijas uzņēmumiem Latvijā.05.12.2018
27.11.2018

SWH BIROJU CENTRA JAUNBŪVE NOSVINĒJUSI SPĀRU SVĒTKUS

Atzīmējot SWH Biroju centra pārbūves darbu tuvošanos noslēgumam, 27. novembrī spāru svētki nosvinēti jaunbūvējamai ēkai – savienojošajai daļai starp esošajiem korpusiem. Tās būvniecība ir viens no būtiskākajiem posmiem pērn decembrī sāktajā biroju centra ēku Skanstes ielā 50A, 52 un 52A pārbūves procesā. Pēc SWH Biroju centra ēku pārbūves pārbūvēto ēku biroja telpu platība būs 12 000 m2, bet kopējā biroju centra nomai piedāvāto telpu platība – teju 40 000 m2.


SWH Biroju centra Skanstes ielā rekonstrukcija un pārbūve ir vērienīgs projekts, kas paredz divu ēku vidusdaļu demontāžu un pārbūvi, ēku fasādes atjaunošanu, mūsdienu prasībām atbilstošu logu montāžu, ārējo un iekšējo inženiertīklu, tostarp lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas sistēmas, ūdensvadu, elektrības un vājstrāvas tīklu pārbūvi, kā arī jaunas piebūves celtniecību.


Pašlaik ir paveikta puse kopējā darbu apjoma, un šobrīd biroja centra esošo korpusu savienojošajā ēkā tiek veikti iekšējo inženierkomunikāciju izbūves darbi, logu un vitrīnu, kā arī jumta pārseguma montāža. Savukārt decembrī plānots uzsākt ēkas apsildi un veikt iekšējās apdares darbus. SWH Biroju centra ēku pārbūvju mērķis ir ne tikai palielināt iznomājamo telpu platību, bet arī modernizēt biroju centru un uzlabot tā infrastruktūru. SWH Biroju centru plānots nodot ekspluatācijā 2019. gada aprīlī.


“Ēku pārbūve nereti ir krietni vien izaicinošāka nekā jaunu ēku būvniecība, jo ieceru īstenošana jāsalāgo ar jau esošā objekta un infrastruktūras tehniskajām iespējām. Tādēļ jo īpaši svarīgs pārbūves procesā ir gan profesionāli izstrādāts, detalizēts projekts, gan zinoši un pieredzējuši būvspeciālisti, kas to spēj precīzi realizēt. Vērienīgais SWH Biroju centra pārbūves process ir labs piemērs šo divu faktoru veiksmīgai sinerģijai. Pēc pārbūves SWH Biroju centrs ne tikai kļūs plašāks un pieejamāks, bet arī spēs piedāvāt mūsdienu prasībām atbilstošas, funkcionālas biroja telpas, ļaujot apmeklētājiem un tajā strādājošajiem izbaudīt modernas darba vides priekšrocības,” stāsta Ainārs Leitēns, būvkompānijas “Velve” valdes priekšsēdētājs.


Pateicoties pārdomātiem būvniecības un inženiersistēmu risinājumiem, SWH Biroju centrs pēc pārbūves spēs nodrošināt labas kvalitātes telpas par pieejamām nomas maksām, sabalansējot uzņēmēju prasības attiecībā uz telpu kvalitāti un budžeta iespējām. Būvdarbi norisinās divās ēkās, kuru kopējā platībā 16 171,00 m2.


AS “SWH Grupa” valdes loceklis Undalgs Mētra: “Pēc pārbūves SWH Biroju centrā dažādu nozaru uzņēmēji varēs radīt ap 1200 papildus jaunas, labi atalgotas un mūsdienīgas darba vietas. Divām trešdaļām jauno biroju telpu jau ir atrasti nomnieki, kas ar nepacietību gaida, kad telpas nodosim viņu rīcībā. Esam priecīgi par jau sasniegto pārbūves darbu virsotnes punktu. Paldies “Velve” un pārējiem iesaistītajiem būvniekiem par līdz šim paveikto un lai mums visiem kopā raits solis atlikušajos būvniecības darbos!”


SWH Biroju centra īpašnieks ir AS “SWH Grupa”. Trīs SWH Biroju centra ēku – Skanstes ielā 50A, 52, 52A – pārbūvju projekta autors ir SIA “Tectum” (vadošais arhitekts Alvis Zlaugotnis), inženiertehniskos risinājumus projektējis SIA “Moduls Engineering”. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir SIA “VELVE”, bet projekta vadību un būvuzraudzību veic SIA “Būvkonsultants”.27.11.2018
03.10.2018

SIA “VELVE” REKONSTRUĒTĀ VEF KULTŪRAS PILS GŪST RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA UN SABIEDRĪBAS ATZINĪBU

Pirmdien, 1. oktobrī, Pasaules arhitektūras dienā jau trīspadsmito reizi tika pasniegta Gada balva Rīgas arhitektūrā. Papildus tai Rīgas pilsētas arhitekta birojs piešķīra arī astoņas atzinības par izcilību atsevišķu objektu arhitektūrā. Šādu atzinību saņēma arī SIA “Velve” rekonstruētais objekts – VEF Kultūras pils (rekonstrukcijas projekta autors birojs “GRAF X”, arhitekte Ruta Krūskopa).


Šogad jau tradicionāli tika pasniegtas arī “Sabiedrības atzinības” būvēm, kuras pozitīvi novērtējuši visvairāk apmeklētāju Rīgas pilsētas arhitekta biroja “Facebook” vietnē. Vienu no divām “Sabiedrības atzinībām” izpelnījusies VEF Kultūras pils.


Līdzās apbalvotajai VEF Kultūras pilij desmit labāko sarakstā iekļauts vēl viens SIA “Velve” objekts, Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas ēka.


Skatē tika pārstāvētas būves no biroju ēku, daudzdzīvokļu ēku, izglītības iestāžu, ražošanas būvju, tirdzniecības ēku, transporta infrastruktūras, veselības aprūpes iestāžu, kā arī viesnīcu kategorijām. No vairāk nekā 900 pagājušajā gadā ekspluatācijā nodotajiem būvobjektiem Rīgā tālākai vērtēšanai tika izvirzītas 22 būves.


“Esam patiešām lepni par savu veikumu. Arhitekts ir tas, kurš rada ideju; būvniekam jāspēj šo ideju īstenot visā tās ieceres spožumā. VEF Kultūras pils projekts ir bijis izcils komandas darbs, kas likumsakarīgi guvis panākumus sīvā konkurencē, papildinot SIA “Velve” rekonstruēto un pārbūvēto kultūras iestāžu klāstu, kas nozīmīgs ne tikai Rīgai, bet visai Latvijai,” pauž būvkopmānijas “VELVE” valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns.


Gada balva Rīgas arhitektūrā tika piešķirta “Grand Poet Hotel by Semarah” viesnīcai un tās autoriem.


Balvai izvirzīto objektu izvērtēšanu žūrijas ekspertu komanda klātienē veica visu vasaru. Tika ņemti vērā tādi kritēriji kā arhitektūras vērtību saglabāšana, pilsētas dzīvojamās vides ilgtspējas nodrošināšana, būvju energoefektivitāte, vides pieejamība un universālā dizaina principu ievērošana, bet īpaši – objektu intelektuālais un ekonomiskais pienesums ne tikai Rīgas, bet visas Latvijas kontekstā. Arhitektūras darbu skatei saskaņā ar nolikumu varēja pieteikt tikai tos objektus, kas ekspluatācijā nodoti 2017. gadā.03.10.2018
10.09.2018

ATJAUNOJAMAIS TUKUMA TIESU NAMS NOSVINĒJIS SPĀRU SVĒTKUS

10. septembrī, Zemgales rajona tiesas nams Tukumā, kas šobrīd tiek rekonstruēts un paplašināts, nosvinējis spāru svētkus. Projektu īsteno PS “Velve un Campaign”, un projekta ietvaros tiek atjaunota esošās ēkas fasāde, uzlabota tās funkcionalitāte, kā arī līdz 1500 m2 paplašināta tiesas telpu kopējā platība.

Zemgales rajona tiesu nama Tukumā rekonstrukcija un jaunās piebūves celtniecība ir viens no trim VAS “Tiesu namu aģentūra” (TNA) pērn aizsāktajiem projektiem, kas top vienlaicīgi ar objektiem Jēkabpilī un Ventspilī, kopā veidojot līdz šim vērienīgākos būvapjomus Latvijas tieslietu vēsturē. Saskaņā ar būvprojektu vēsturiskajai tiesas ēkai, kas durvis vērusi 1882. gadā, tiek veikta fasādes rekonstrukcija, iekštelpu pārplānošana un pārbūve, kā arī jaunas kanalizācijas, ūdenspiegādes, vājstrāvu un elektroapgādes sistēmu izbūve un siltumtrases nomaiņa. Liela daļa darbu jau paveikta: izbūvēti ārējie tīkli – ūdensvads, kanalizācija un siltumtrase, pabeigts ēkas karkass (fibo un dzelzsbetona pārsegumi) un jumta karkass. Joprojām turpinās fasādes siltināšanas un stiklotās fasādes konstrukcijas montāžas darbi. “Esam gandarīti par darbu virzību: jau šobrīd iespējams aplūkot izremontētās telpas vecās ēkas pirmajā stāvā, kur iekārtosies tiesas darbinieki, atbrīvojot pārējās telpas remonta veikšanai. Vissarežģītākais uzdevums ir piemēroties tiesas darbībai – kamēr notiek tiesas sēdes, visi būvniecības darbi tiek apturēti, lai ievērotu klusumu vecajā ēkā. Izremontētajās telpās nomainīti visi inženiertīkli, papildus izbūvēta ventilācija un kondicionēšanas sistēma, kuras nebija pirms remonta. Pozitīvas pārmaiņas piedzīvojusi arī vecās ēkas fasāde, kurai saskaņā ar būvprojektu paredzēta atjaunošana, neveicot pārbūvi,” stāsta SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns. Līdzšinējās tiesas telpas tiek rekonstruētas un paplašinātas, lai jau tuvākajā nākotnē varētu nodrošināt mūsdienīgu un ērtu vidi tiesas apmeklētājiem un darbiniekiem. Kopš 2018. gada pavasara Zemgales rajona tiesu nams Tukumā piedzīvojis patiesi vērienīgas pārmaiņas. Saglabājot tiesas ēkas vēsturisko apjomu un vizuālo tēlu, pārplānotas iekštelpas, izbūvētas darbinieku, konvoja un apmeklētāju ieejas, labiekārtota tiesu nama infrastruktūra, paaugstināta energoefektivitāte un veikta virkne citu apjomīgu darbu. Tāpat līdzās jau esošajai ēkai, top piebūve - 556 m2 platībā, kur atradīsies tiesu nama kanceleja, lasītava un apspriežu telpa aizstāvībai, izbūvētas jaunas kameras nodrošinot apsūdzēto īslaicīgās uzturēšanās ērtības tiesas ēkā, sadzīves telpa konvoja vajadzībām un uzlabota tiesu nama vides pieejamība, izbūvējot liftu piekļuvei otrā stāva paredzētajām tiesas zālēm. “Esam apmierināti ar darbu gaitu un kvalitāti, īpaši vēlos uzteikt būvnieku un tiesas darbinieku spēju sadarboties un atrast veidu, kā paralēli nodrošināt gan būvniecības darbus, gan organizēt tiesas darbu. Pateicoties tam, esmu droša, ka Jurģus varēsim svinēt plānotajā termiņā,” norāda VAS “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle Santa Sausiņa. Zemgales rajona tiesu nama Tukumā rekonstrukcijas un jaunbūves celtniecības projekta kopējās izmaksas lēšamas 1 918 861,12 eiro apmērā. Plānots, ka būvniecība tiks pabeigta 2019. gada pirmajā ceturksnī.10.09.2018
09.09.2018

RĪGAS SKOLĒNIEM MEŽCIEMĀ IZBŪVĒTS JAUNS SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS LAUKUMS

Aizvadītajā nedēļas nogalē Mežciemā starp Rīgas 89. vidusskolu un Mežciema pamatskolu atklāts jauns sporta un aktīvās atpūtas laukums, ko iekārtojusi SIA “Velve”. Laukums labiekārtots laikā no 2018. gada aprīļa līdz septembrim, papildinot sporta kompleksa “Mežciems” infrastruktūru.

Starp Mežciema pamatskolu un Rīgas 89. vidusskolu izveidots futbola laukums ar mākslīgo zālienu, divi multifunkcionālie laukumi dažādam sporta spēlēm, vingrošanas laukums ar mīksto sintētisko segumu, kurā uzstādīti 10 trenažieri. Apkārt laukumam izvietoti trīs skrejceļi ar sintētisko sporta segumu un tāllēkšanas sektors ar sintētisko gumijas segumu. Gandrīz 750 kvadrātmetru platībā ir izveidota jauna multifuncionāla velo trase. Skolu audzēkņiem un iedzīvotājiem ir izveidots rotaļu laukums, veikta bruģēšana un citi labiekārtošanas darbi. “Viena no mūsu galvenajām vērtībām ir pārdomātas un kvalitatīvi veidotas vides radīšana. Tāpēc līdzās apjomīgu ēku celtniecībai un Rīgas vēsturisko ēku saglabāšanai varam būvēt arvien jaunus un interesantus objektus, kas uzlabos dzīves kvalitāti mūsu bērniem un jauniešiem,” gandarījumu par paveikto pauž būvkopmānijas “Velve” valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns. Sporta un aktīvās atpūtas laukums Mežciemā tapis pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma.09.09.2018
28.08.2018

SIA "VELVE" Bolderājā sāks būvēt veselības centru un trīs sociālās mājas

28. augustā svinīgā gaisotnē tika ieguldīta kapsula jaunā projekta pamatos, lai simbolizētu būvniecības sākumu.

Projekts paredz uzcelt trīs, savstarpēji savienotu ēku kompleksu, kurā būs 218 sociālie dzīvokļi. Ēku pirmajos stāvos tiks izbūvēts veselības centrs, Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs un sociālā dienesta dienas centrs. Papildu tiks izveidotas telpas ar izmitināšanu 16 personām - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Patlaban šajā apkaimē jau ir četras sociālās dzīvojamās mājas, kuras divās kārtās uzbūvētas pirms aptuveni pieciem gadiem. Projekta pasūtītājs ir Rīgas pilsētbūvnieks, bet celtniecības darbus veic būvkompānija SIA "VELVE". Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2019.gada rudenī.28.08.2018
02.08.2018

Noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūve un esošās apbūves nojaukšana

Pirms gada Velve komanda uzsāka darbu pie uzņēmuma Amalva Baltija viena no lielākajām Komfovent produkcijas ražotnēm Baltijā! 2017. gada oktobrī ēkas pamatos ierakām kapsulu, bet jau šobrīd lepojamies ar projekta veiksmīgu nodošanu ekspluatācijā!Komfovent jaunajā ražotnē ražos trīs dažādu ugunsdrošības klases vārstus un to ražošanā izmantos tikai sertificētus materiālus ar atbilstības deklarācijām.

Darbu gaitā veikti veco rūpnīcu konstrukciju demontāža, drupināšana un utilizēšana. Jaunā ēka būvēta no saliekamā dzelzbetona, kur pārseguma sijas paneļi tika izgatavoti Lietuvas dzelzbetona rūpnīcā “AKSA”. Ēka projektēta un būvēta plānojot pēc iespējas lietderīgāk un saimnieciskāk izmantot energo resursus, gāzi, elektrību, ūdeni un siltumu. Ventilācijas iekārtas, kā arī kompresori aprīkoti ar rekuperāciju (enerģijas atgūšanu) kas tālāk tiek izmantota ūdens uzsiltīšanā. Visa ēka un noliktavas, ražošanas telpas aprīkotas ar grīdas apkures sistmēmu. Ēkā padomāts par darbinieku ērtībām ir paredzētas 8 ēdamzāles, lielākas un mazākas, kā arī par cilvēkiem ar kustību traucējumiem02.08.2018
20.06.2018

SWH Biroju centrā Skanstes ielā iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

15. jūnijā ar svinīgu kapsulas iemūrēšanu uzsākta SWH Biroju centra savienojošās daļas starp esošajiem korpusiem būvniecība, kas ir viens no būtiskākajiem posmiem pērn decembrī sāktajā biroju centra ēku - Skanstes ielā 50A, 52, 52A – pārbūves procesā. Plānots, ka pēc SWH Biroju centra ēku pārbūves pārbūvēto ēku biroja telpu platība būs 12 000 m2, bet kopējā biroju centra nomai piedāvāto telpu platība teju 40 000 m2.

SWH Biroju centra ēku pārbūvju mērķis ir ne tikai palielināt iznomājamo telpu platību, bet arī modernizēt biroju centru un uzlabot tā infrastruktūru. Saskaņā ar pārbūves ieceri biroju ēkas Skanstes ielā 52 un 52A tiks savienotas ar jaunbūvi, kurā atradīsies galvenā ieeja gan abās esošajās ēkās, gan visā kvartālā. Tāpat abām ēkām plānots palielināt stāvu skaitu līdz 6 stāviem. Savukārt biroju ēkai Skanstes ielā 50A pārbūves procesā tiks demontēti esošie ēkas slīpie jumti un jumta stāvi, to vietā izbūvējot 2 stāvus, kā rezultātā ēkai būs pilni 4 virszemes stāvi.

“SWH Biroju centra Skanstes ielā rekonstrukcija un pārbūve ir patiesi vērienīgs projekts, jo tās ietvaros nozīmīgas pārmaiņas piedzīvos gan jau esošās biroju ēkas, gan tām pieguļošā infrastruktūra. Projekta ietvaros plānots veikt divu ēku vidusdaļu demontāžu un pārbūvi, ēku fasādes atjaunošanu, mūsdienu prasībām atbilstošu logu montāžu, ārējo un iekšējo inženiertīklu, tostarp lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas sistēmas, ūdensvadu, elektrības un vājstrāvas tīklu pārbūvi, kā arī jaunās piebūves celtniecību,” stāsta Ainārs Leitēns, būvkompānijas “Velve” valdes priekšsēdētājs.

Kā norāda būvnieks, SWH Biroja centra Skanstes ielā pārbūves darbi rit raiti un šobrīd jau ir pabeigti mikropāļu un pāļu izbūves darbi, kas nepieciešami jaunā plānojuma funkcionalitātes nodrošināšanai, tāpat arī ēku vidusdaļu demontāžas darbi tuvojas noslēgumam. Līdzās esošo ēku pārbūvei uzsākti betonēšanas darbi jaunajā korpusā, kas savienos biroju ēkas Skanstes ielā 52 un 52A. Visus būvniecības darbus plānots pabeigt 2019. gada pavasarī / vasarā.

AS “SWH Grupa” valdes loceklis Undalgs Mētra – “Esam gandarīti, ka SWH Biroju centrs pēc pārbūvju pabeigšanas sasniegs šajā procesā nospraustos mērķus – kļūs atvērtāks apmeklētājiem, piedāvās ievērojamu platību jaunas un mūsdienīgas biroju telpas, kā arī, pateicoties pārdomātiem būvniecības un inženiersistēmu risinājumiem, spēs nodrošināt labas kvalitātes telpas par pieejamām nomas maksām, sabalansējot uzņēmēju prasības attiecībā uz telpu kvalitāti un budžeta iespējām.”

SWH Biroju centra īpašnieks ir AS “SWH Grupa”. Trīs SWH Biroju centra ēku – Skanstes ielā 50A, 52, 52A – pārbūvju projekta autors ir SIA “Tectum” (vadošais arhitekts Alvis Zlaugotnis), inženiertehniskos risinājumus projektējis SIA “Moduls Engineering”. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir SIA “VELVE”, bet projekta vadību un būvuzraudzību veic SIA “Būvkonsultants”.20.06.2018
11.05.2018

“Filozofu Rezidences” būvniecība tuvojas noslēgumam

Iezīmējot būvniecības noslēdzošā posma sākumu, 10. maijā spāru svētkus nosvinējis viens no spilgtākajiem jaunajiem daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksiem Rīgā – “Filozofu Rezidence” Raņķa dambī 34. Abas kompleksa ēkas, kas veidos topošo Latvijas galvaspilsētas “City” zonu līdzās pirmajām augstceltnēm – “Saules Akmens” un “Z-Towers” torņiem, ir modernās arhitektūras veltījums 18.gs. vācu apgaismības filozofiem Johanam Georgam Hāmanim un Johanam Gotfrīdam Herderam, kurus savulaik uzturoties Rīgā bija iedvesmojusi tuvējā apkaime.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecība uzsākta 2017.gada oktobrī un pusgada laikā veikti abu ēku virszemes betonēšanas darbi, kā arī noslēgumam tuvojas mūra, fasādes un iekšējo inženiersistēmu izbūves darbi. Paralēli teju pilnībā izgatavoti ēkām nepieciešamie logi un veikta to montāža. Tuvāko mēnešu laikā plānots veikt ēku jumta pārseguma izbūvi, apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, vājstrāvu un elektrības tīklu izbūvi un iekšdarbus – sienu apdari, krāsošanu, flīzēšanu, grīdas segumu ieklāšanu u.c.

“”Filozofu Rezidence” ir viens no mūsdienīgākajiem jaunajiem projektiem ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā. Jau būvniecības laikā tas pārliecinoši iedzīvojies Daugavas labā krasta panorāmā un kļuvis par vienu no Rīgas modernās apbūves simboliem. Tomēr šis ir ne tikai emociju raisošs, bet izaicinājumiem bagāts projekts, jo abās daudzdzīvokļu ēkās, īstenojot ēku projekta autoru arhitektonisko vīziju, ir jāizbūvē sarežģīti tehniskie risinājumi. Tā, piemēram, viens no lielākajiem izaicinājumiem bija ēku augstāko stāvu izbūve, jo, sākot ar 10. stāvu, ēku platība palielinās,” skaidro Ainārs Leitēns, “Filozofu Rezidence” būvnieka SIA ”Velve” valdes priekšsēdētājs.

Viena no projekta arhitektūras unikālajām iezīmēm, ir ēku savdabīgais veidols, kas iztālēm atgādina vienu uz otras kaudzē saliktas grāmatas. Lai panāktu vēlamo vizuālo efektu, kā arhitektoniskais risinājums izmantoti dažāda izmēra un virziena terases un balkoni. Cienot vēsturiski nozīmīgos skatus, kas paveras uz Filozofu aleju un Vecpilsētu, pirmais dzīvojamais stāvs pacelts 14 metru augstumā virs zemes. Zemes līmenī atrodas tikai balsta kolonnas un 12 metrus augstā ieejas zāle. Abu ēku fasādes apšuvumam izmantoti dažādi materiāli - pirmo divu stāvu augstumā paredzēta stiklotā alumīnija fasāde, bet augstāk - keramikas un akmens masas fasādes apdares flīzes, kam piemīt gaisa attīrīšanas un paštīrīšanās īpašības.

Arhitekts Andris Kronbergs: “Daugavas senkrasta tuvums arhitektūrai uzliek zināmus pienākumus. Esam ēku lejasdaļu veidojuši pēc iespējas caurredzamāku, lai tā nebloķētu skatu uz apkārtni un vecpilsētu. Ēkas ir unikālas, jo plānotas tā, lai no pilnīgi visiem dzīvokļiem būtu skats uz Rīgas centru un Vecrīgu, kuras vēsturisko siluetu aizsargā UNESCO.”

Arhitekts pauž pārliecību, ka “Filozofu rezidences” būvniecība pozitīvi ietekmēs visa Daugavas kreisā krasta attīstību. “Šīs ēkas Rīgas kreisajam krastam dos jaunu siluetu un savu artavu arī pilsētplānošanas un infrastruktūras jomā, pamazām veidojot zonu, ko mēs saucam par Jauno centru. Ķīpsalas dienvidu gals ar laiku, domājams, izveidosies par Rīgas jauno biznesa centru ar augstbūvēm. “Filozofu rezidence” ir labs iesākums šīs teritorijas attīstībai,” viņš piebilst.

Projekta attīstītājkompānijas "R.Evolution City" valdes priekšsēdētājs Aleksejs Zagrebeļnijs uzsver: „Ēkas projektēšanā kvalitātes jomā netika pieļauti nekādi kompromisi, un tehnisko risinājumu ziņā šī ir pirmā šāda veida ēka Rīgā. Jau no projekta attīstības sākuma mēs esam centušies domāt par ēkas iedzīvotāju komfortu un vajadzībām, un to, lai ēkā izvēlētie tehniskie risinājumi būtu ekonomiski izdevīgi, ilglaicīgi un neprasītu investīcijas nākotnē. Trīs kārtu sienu paneļi sniedz papildus siltuma un skaņas izolāciju, tāpat arī logi, kuru koka rāmis ar alumīnija uzlikām un dubultās stikla paketes ar siltumvadītspējas koeficentu 0,5. Projekta dzīvokļi būs ar netipiski augstiem griestiem: dzīvokļos līdz 10. stāvam griestu augstums sasniegs 2,91 metrus, no 11. stāva – 3,11 metrus, bet viesistabā dzīvokļos ēkas augšējos stāvos būs līdz pat 6,75 metriem augsti griesti. Vel viena projekta priekšrocība: ieejas un liftu halles unikālais dizains un koplietošanas telpu un dzīvokļu apdares augstāka kvalitāte. Tas ka jau šajā celtniecības posmā mums ir 25% rezervēto dzīvokļu ir pieradījums ka pircēji to novērtē. Tāpat kā visos mūsu projektos, arī „Filozofu rezidencē” ir padomāts par īpašo dzīves stilu.”

Plānots, ka “Filozofu Rezidences” ēku kompleksā atradīsies 120 moderni premium klases apartamenti. Rezidences iedzīvotājiem būs pieejamas ne tikai 122 pazemes autostāvvietas, kā arī virszemes stāvlaukums ar vietu 120 automašīnām, bet arī bibliotēkas, kas atradīsies abu ēku ieejas zālēs. Tāpat iedzīvotāju ērtībai kompleksa teritorijā atradīsies basketbola laukums, terases ar pingponga un novusa galdiem, bērnu laukumi un vieta meditatīvai atpūtai ar skatu uz Rīgas vecpilsētu. “Filozofu Rezidences” kompleksa teritorijas kopējā platība – 4200m2, savukārt ēku kopējā stāvu platība lēšama 14760.6 m2. Abu, 22 un 23 stāvus augsto, ēku būvniecību plānots pabeigt 2018. gada otrajā ceturksnī.

“BlueOrange”, kas ir piešķīris projekta realizācijai 9,5 miljonus eiro, plāno turpināt sadarbību arī tālākajā dzīvojamā kompleksa attīstībā. “Esam izveidojuši pievilcīgu šo biznesa klases dzīvokļu kreditēšanas piedāvājumu, kas interesentiem dotu elastīgāku risinājumu pārejai uz jaunu dzīvesvietu,” atzīmē bankas izpilddirektors Dmitrijs Latiševs.11.05.2018
3.05.2018

“Dienas Bizness” veidotajā Būvnieku topā VELVE ierindojas 4. vietā pēc apgrozījuma 2017. gadā

Kopš 2013. gada VELVE apgrozījums ir audzis katru gadu, un 2017. gadā tas bijis rekordliels - 61,11 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2016. gadu, ir divkāršojies. Vairāk kā 50% no 2017. gada apgrozījuma veido privātie pasūtījumi, un to skaits ar katru gadu pieaug.

2017. gads SIA Velve bija izaugsmes un izaicinājumu pilns gads, un kopumā to var vērtēt kā uzņēmumam veiksmīgu. Pērn saglabājusies tendence, ka uzņēmuma apgrozījums ik gadu pieaug. Pēdējo piecu gadu laikā tas ir trīskāršojies, un arī 2017. gads ir nesis apgrozījuma kāpumu. Aizvadītā gada laikā SIA Velve īstenojusi virkni vērienīgu projektu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Kā nozīmīgākie projekti jāmin VEF kultūras pils pārbūve un renovācija, Latvijas Nacionālā teātra fasādes renovācija un piebūves būvniecība, Rīgas Stradiņa Universitātes dienesta viesnīcas būvniecība, kā arī Rīgas Bioenerģijas katlu mājas Rencēnu ielā un DEPO veikala būvniecība Lietuvā un citi objekti. “Vērtējot izmaiņas būvniecības tirgū pērn, jāteic, ka tirgus ir palicis ļoti nervozs. Šajā laikā ievērojami audzis gan pasūtījumu skaits, gan būtiski pieaugušas būvniecības izmaksas, kas neļauj droši un pārliecināti lūkoties nākotnē. Turklāt arvien redzamāks kļuvis akūtais darbaspēka trūkums - šobrīd tirgus dalībniekiem savā starpā ir teju jācīnās, lai iegūtu savam uzņēmumam tik nepieciešamās darba rokas. Tāpat nozarē notiekošo ietekmējusi nesenā nodokļu reforma, kā arī citi pasākumi, kas orientēti uz tirgus sakārtošanu, tai skaitā elektroniskā darba laika uzskaites sistēma, izmaiņas fizisko personu datu aizsardzības likumā, plānojamā būvniecības nozares ģenerālvienošanās un citi politiski jautājumi,” tā komentē VELVE valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns.

Lūkojoties nākotnē, jāteic, ka, neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem tirgū, šis gads SIA Velve solās būt tikpat ražīgs kā aizvadītais, un apgrozījuma pieauguma tendence tiks saglabāta. Arī šogad Velve strādā pie virknes apjomīgu projektu, piemēram, Tukuma tiesu nama rekonstrukcijas, AMALVA ražotnes būvniecības, DEPO būvniecības Lietuvā, SWH Biroju ēku pārbūves, un vēsturiskās jaunbūves Villa Milia Jūrmalā būvniecības u.c.3.05.2018
23.04.2018

Benjamiņu nama mūsdienu versija “Villa Milia” nosvinējusi spāru svētkus

Atzīmējot būvniecības darbu tuvošanos noslēgumam, 20. aprīlī, spāru svētkus nosvinējusi “Villa Milia” Jūrmalā, Dzintaru prospektā 21. Nams ir Jūrmalas spožās arhitektūras pērles - labi zināmās “Villa Benjamina” - mūsdienu versija, kas veltīta leģendārās latviešu žurnālistes, izdevējas un sabiedriskās darbinieces Emīlijas Benjamiņas piemiņai.

Daudzfunkcionālās ēkas “Villa Milia” būvniecība uzsākta 2017. gada novembrī un nepilna pusgada laikā nozīmīgākie būvniecības darbi ir paveikti – izbūvētas ēkas dzelzsbetona konstrukcijas. Šobrīd aktīvi norisinās mūrēšanas darbi, bet jau tuvākajā laikā plānota jumta seguma un grīdu ieklāšana, ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūve, kā arī fasādes apdare. Tāpat līdz šī gada novembrim, kad noslēgsies ēkas būvniecība, tiks labiekārtota villai pieguļošā teritorija, kas ietver arī arhitektūras elementu uzstādīšanu.

“Lai gan turpmāko darbu objektā ir daudz, lielākie un apjomīgākie darbi ir sasnieguši finiša taisni, un varam teikt, ka uz Latvijas simtgadi ēka Jūrmalu rotās visā krāšņumā. Šī jaunbūve būs lielisks vēsturiskā un mūsdienīgā apvienojums, kas atspoguļosies ne tikai tā dizaina risinājumos, bet arī apdares materiālos. Piemēram, ēkas grīdām izvēlēti koka dēļi, parkets, dabīgais akmens, savukārt sienu apdarei krāsojums, augstvērtīgas tapetes un flīzes, apvienojot tradicionālo un moderno,” saka Ainārs Leitēns, “Villa Milia” būvnieka SIA ”Velve” valdes priekšsēdētājs.

“Villa Milia” projekts paredz, ka divstāvu ēkā ar jumta stāvu tiks izvietoti apartamenti. Iemītniekiem un viesiem būs pieejama arī pazemes stāvvieta ar platību 30 automašīnām, bērnu rotaļu laukumi, atpūtas zonas un ēdamzona – āra virtuve ar kamīnu un grilu. “Villa Milia” kopējā telpu platība - 2625,7m2 .

“Saikne starp paaudzēm, saikne starp laikiem, atmiņas par dižiem cilvēkiem, kuri ticēja savai dzīves vēsturei un atstāja mantojumu pilsētas, valsts un pasaules vēsturē. Tas ir tas, ko ir svarīgi saglabāt atmiņā un nodot arī turpmākajām paaudzēm. Nostalģija pēc grandioziem laikiem Latvijas vēsturē, 20. gadsimta sākuma, ar tās ekonomisko attīstību un brīnišķīgiem, gaišiem cilvēkiem, kuri dzīvoja tajos laikos. Cilvēkiem, kuriem vārdi: “Es daru to priekš savas Dzimtenes!” - nebija tukšas skaņas. Tādējādi radās ideja veidot jaunu slavenās “Villa Benjamina” versiju un veltīt to leģendārai sievietei – Emīlijai Benjamiņai – “Villa Milia” saimniecei. Šis projekts ir pārbagāts ar sakritībām un simboliem. Februāra sākumā Villa Milia pamatos tika iegremdēta kapsula ar vēstuli, adresētu pēctečiem. Šajā ceremonijā piedalījās arī projekta partneru un autoru bērni, kas pēc mūsu domām ir lieliska iespēja sekot mājas filozofijai.” norāda Aleksejs Zagrebeļnijs, kompānijas “R.EVOLUTION” valdes priekšsēdētājs.

“Villa Milia”

Dzīvojamā māja

Adreses: Dzintaru prospekts 21, Jūrmala.

Zemes gabals: 3371 m2

Dzīvojamā platība: 2009 m2

Stāvu skaits: 3

Dzīvokļu skaits: 15

Stāvvieta: pazemes, 30 vietas

Realizācijas termiņš: 2019. gads

Arhitekti: arhitektūras-dizaineru birojs “Open AD”, Zane Tetere-Šuļce un Kristaps Šulcs.23.04.2018
20.04.2018

Ekspluatācijā nodota DEPO veikala ēka Viļņā

DEPO veikala Viļņā būvniecību, ko veikusi SIA VELVE, uzsāka 23.01.2017 un jau 06.04.2018. ēka tika nodota ekspluatācijā. Būvniecības periodā, nodarbinot teju 700 cilvēku, tika izbūvēta ne tikai veikala ēka un jauna iela, bet arī rekonstruēti siltumtīkli un veikta ārējo inženiertīklu izbūve. Līdz šim SIA VELVE jau veikusi un veic vairāku DEPO veikalu būvniecību gan Latvijā, gan Lietuvā20.04.2018
04.04.2018

Saņemta 2. vieta konkursa "Gada labākā būve Latvijā 2017" nominācijā "Sabiedriskā jaunbūve"

2018. gada 28. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika godināti Latvijas labākie būvnieki. Svinīgā un gaišā atmosfērā noslēdzās septiņpadsmit Latvijas būvniecības nozares sabiedrisko organizāciju organizētā skate „Gada labākā būve Latvijā 2017”.

Liels gandarījums, ka šajā nozīmīgajā pasākumā saņēmām 2. vietu nominācijā “Sabiedriskā jaunbūve”! Apbalvojums saņemts par Rīgas Stradiņu universitātes dienesta viesnīcas jaunbūves projektu. Tas ir viens no apjomīgākajiem VELVE publiskās ēkas jaunbūves projektiem, kas veido vienotu mācību un pētniecības kompleksu universitātes centrālās ēkas teritorijā.

Jaunās trīs stāvu studentu viesnīcas un pazemes autostāvietas kopējā platība ir 5401,4 m2. Viesnīcā ir izveidoti 135 numuriņi, kopā nodrošinot dzīvošanu 220 studentiem. Ir paredzēti numuriņi arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Visi viesnīcas numuriņi ir iedalīti trijās kategorijās, atkarībā no komforta līmeņa un dzīvojošo skaita. Studējošo ērtībām teritorijā ir izbūvēta autostāvvieta 32 automašīnām, bet ēkas pagrabstāvā ir autostāvvietas vēl papildu 37 automašīnām, kā arī speciāla novietne velosipēdiem.

“Esam gandarīti par paveikto darbu un ceram, ka studenti jaunajā kompleksā varēs kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku,” norāda Ainārs Leitēns, SIA VELVE valdes priekšsēdētājs.

Galvenais jaunās studentu viesnīcas idejas mērķis ir nodrošināt arvien vairāk studējošajiem mūsdienīgus un kvalitatīvus apstākļus dzīvošanai tiešā universitātes tuvumā. Dzīvojot jaunajā viesnīcā, studenti ērti varēs nokļūt bibliotēkā, universitātes auditorijās un universitātes pētniecības centra telpās.04.04.2018
28.03.2018

Uzsākta Tukuma tiesas nama rekonstrukcija un piebūves būvniecība

28.martā, klātesot tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, ar svinīgu kapsulas iemūrēšanu jaunās piebūves pamatos tika uzsākta Zemgales rajona tiesas nama Tukumā rekonstrukcija un piebūves celtniecība.

Projekta ietvaros plānots atjaunot esošās ēkas fasādi, uzlabot tās funkcionalitāti, kā arī paplašināt tiesas telpu kopējo platību līdz 1500 m2.

Zemgales rajona tiesu nama Tukumā rekonstrukcija un jaunās piebūves celtniecība ir viens no trim VAS “Tiesu namu aģentūra” (TNA) pērn aizsāktajiem projektiem, un to uzticēts veikt PS “Velve un Campaign”. Saskaņā ar būvprojektu esošajai tiesas ēkai, kas durvis vērusi 1882.gadā, tiks veikta fasādes rekonstrukcija, iekštelpu pārplānošana un pārbūve, kā arī jaunas kanalizācijas, ūdenspiegādes, vājstrāvu un elektroapgādes sistēmu izbūve un siltumtrases nomaiņa.

“Pašreizējās tiesas telpas neatbilst esošajam darbinieku skaitam, kā arī tās ir nepieciešams modernizēt, nodrošinot mūsdienīgu un ērtu vidi apmeklētājiem un darbiniekiem. Tādēļ gada laikā Zemgales rajona tiesu nams Tukumā piedzīvos patiesi vērienīgas pārmaiņas. Saglabājot tiesas ēkas vēsturisko apjomu un vizuālo tēlu, tiks pārplānotas iekštelpas, izbūvētas darbinieku, konvoja un apmeklētāju ieejas, labiekārtota tiesu nama infrastruktūra, paaugstināta energoefektivitāte un veikta virkne citu apjomīgu darbu,” skaidro SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns.

Lai Zemgales rajona tiesa Tukumā turpmāk varētu nodrošināt pilnu funkciju izpildi, projekts paredz arī piebūves celtniecību 556 m2 platībā. Jaunajā ēkā atradīsies tiesu nama kanceleja, lasītava un apspriežu telpa aizstāvībai, izbūvētas jaunas kameras nodrošinot apsūdzēto īslaicīgās uzturēšanās ērtības tiesas ēkā, sadzīves telpa konvoja vajadzībām un uzlabota tiesu nama vides pieejamība, izbūvējot liftu piekļuvei otrā stāva paredzētajām tiesas zālēm.

“Projekta mērķis ir nodrošināt tiesas darba organizāciju un tiesas pieejamību apmeklētājiem mūsdienu prasībām atbilstošos apstākļos. Jaunbūvē tiks iekārtotas vairākas tiesas sēžu zāles, kas būs aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, tostarp, videokonferences un skaņas ierakstu iekārtām, tiesu telpas būs pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vienlaikus jauno tiesas telpu izveidē tiks ņemtas vērā mūsdienu prasības tiesu ēku plānojumam – tiesnešu darba zona tiks funkcionāli nodalīta no publiskās jeb apmeklētāju zonas”, Akcentē VAS “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle Santa Sausiņa.

Svinīgajā kapsulas iemūrēšanas pasākumā, kas simboliski iezīmē Zemgales rajona tiesu nama Tukumā būvniecības un renovācijas darbu sākumu, VAS “Tiesu namu aģentūra” vadītāja Santa Sausiņa izteica vislielāko pateicību visiem, kuri līdzdarbojās šajā nebūt ne vienkāršajā projektā, jo īpaši atzīmējot veiksmīgo sadarbību ar Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju, Tukuma pilsētas atbildīgajām institūcijām, tiesu darbiniekiem, projektētājiem un būvniekiem.

“Pateicoties iesaistīto personu uzticībai Tiesu namu aģentūras idejām, spējai tās realizēt un darbinieku profesionalitātei, mēs šodien radām paliekošas vērtības, ceļot tiesu darbiniekiem un apmeklētājiem ērtas un tiesu darba specifikai piemērotas darba telpas”, teica Santa Sausiņa.

VAS “Tiesu namu aģentūras” pērn uzsāktā trīs būvniecības projektu īstenošana tieslietu nozarē Jēkabpilī, Ventspilī un Tukumā jau nodēvēta par līdz šim vērienīgāko būvniecības projektu Latvijas tieslietu vēsturē. Zemgales rajona tiesu nama Tukumā rekonstrukcijas un jaunbūves celtniecības projekta kopējās izmaksas vien lēšamas 1 918 861,12 eiro apmērā. Plānots, ka būvniecība tiks pabeigta 2018. gada nogalē.05.02.2018

VELVE kļūst par Latvijas Hokeja federācijas sponsoru

Būvniecības uzņēmums VELVE ir kļuvis par Latvijas Hokeja federācijas sponsoru, lai atbalstītu Latvijas Hokeja izlases gatavošanos un dalību Pasaules čempionātam Dānijā. Jau 4. februārī Latvijas valstsvienībai Rīgā bija pirmā pārbaudes spēle ar Kanādas izlasi.

Latvijas izlases pārbaudes spēles sāksies 4. februārī Rīgā un kopumā būs 7 mājas pārbaudes spēles, kas noslēgsies 28. aprīlī ar spēli pret Šveici. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs ir aizvadījis jau pirmos treniņus un ir gatavs Latvijas hokeja izlasi sagatavot pasaules čempionātam hokejā.

Ainārs Leitēns, VELVE valdes priekšsēdētājs: “Hokejs Latvijā vienmēr ir cienīts un mūsu izlases hokejistiem ir uzticams fanu pulks. Esam priecīgi par iespēju atbalstīt labākos Latvijas hokejistus, lai viņi varētu sagatavoties izcilam sniegumam pārbaudes spēlēs un arī Pasaules čempionātā Dānijā. Domāju, ka mūs sagaida daudz aizraujošas spēles un jo īpašu jau mūsu valstsvienības mājas spēles. Bet tagad, kā jau ikviens hokeja fans, ar nepacietību gaidu mūsu hokejistu pirmo spēli ar Kanādas izlasi.”

Pasaules čempionāts hokejā šogad notiks no 4. līdz 20.maijam Dānijas pilsētās Kopenhāgenā un Heringā. Šis būs 82. čempionāts un uz tā organizēšanu pretendēja arī Latvija. Valstvienību izlases ir sadalītasA un B grupās, atbilstoši vietām 2017. gada IIHF rangā. Vienīgais izņēmums ir Dānijas izlases, tika nolemts, ka ta nespēlēs vienā grupā ar Zviedrijas izlasi.30.01.2018

VELVE atbalsta Aļonas Ostapenko un Anastasijas Sevastovas dalību FED CUP turnīrā

Šogad Velve sadarbībā ar Latvijas Tenisa savienību atbalsta Latvijas vadošo tenisistu Aļonas Ostapenko un Anastasijas Sevastovas dalību FED CUP turnīrā, Latvijas izlases sastāvā. FED CUP turnīrs šogad notiek no 7. līdz 10. februārim Tallinā un ar Velve atbalstu visiem tenisa līdzjutējiem būs unikāla iespēja skatīties visas Latvijas izlases spēļu tiešraides Lattelecom televīzijas kanālā Best4Sport TV.

FED CUP turnīrā Latvijas tenisa izlasē pirmo reizi kopā spēlēs divas šobrīd labākās Latvijas tenisistes – Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova – kuras WTA rangā ir starp pasaules 20 labākajiem tenisistiem.

Latvijas izlases spēļu tiešraides Lattelecom kanālā Best4Sport TV būs skatāmas no 7. februāra līdz 9. februārim un mūsu spēlētājām izcīnot uzvaras, arī 10. februārī. Spēļu sākuma laiki tiks precizēti Starptautiskās tenisa federācijas (ITF) mājaslapā.

Ainārs Leitēns, VELVE valdes priekšsēdētājs: “Mēs vienmēr tiecamies atbalstīt mūsu izcilos sportistus un šoreiz sadarbībā ar Latvijas Tenisa savienību ar prieku sniedzam atbalstu mūsu pasaules līmeņa tenisistēm Aļonai Ostapenko un Anastasijai Sevastovai. Esam lepni par tenisistu augstajiem sasniegumiem un novēlam turpināt savu karjeru tik pat spoži, priecējot mūs ar aizraujošām spēlēm.”

Kārlis Lejnieks, Latvijas Tenisa Savienības ģenerālsekretārs: “Esam gandarīti par sadarbības izveidošanu ar būvuzņēmumu Velve un Lattelecom televīzijas kanālu Best4Sport TV. Šī sadarbība sniedz iespēju Latvijas tenisista līdzjutējiem sekot līdzi mūsu pasaules līmeņa tenisistēm un popularizē arī tenisu kā sporta veidu. Šī gada priekšrocība ir tāda, ka turnīrs notiek mūsu kaimiņvalstī Igaunijā, tāpēc aicinām visus interesentus doties uz Tallinu un vērot spēles klātienē, bet tiem, kas paliek mājās – atbalstīt mūsu izlasi, vērojot tiešraides.”

WTA rangā Aļona Ostapenko ar 4901 punktiem šobrīd ieņem 6. vietu, bet Anastasija Sevastova šobrīd atrodas 15. vietā ar 2540 punktiem. A. Ostapenko pagājušajā sezonā sensacionāli triumfēja Francijas atklātā tenisa čempionāta sieviešu vienspēļu turnīrā un kļuva par pirmo neizsēto čempioni kopš 1933. gada. A. Sevastova savukārt iekļuva US Open ceturtdaļfinālā, pārspējot pasaules slaveno tenisisti Mariju Šarapovu.

Federāciju kauss (Fed Cup) ir pasaulē lielākās sieviešu tenisa izlašu sacensības, kuras norisinās jau kopš 1963. gada. Ideja par Federāciju kausu radusies 1919. gadā, kad amerikāņu tenisa spēlētāja Hazela Hotkisa Veightmana (Hazel Hotchkiss Wightman) nāca klajā ar sieviešu sacensību konceptu. 1995. gadā Federāciju kausa nosaukumu nomainīja uz īsāku – šobrīd tas tiek dēvēts par Fed kausu, kurš pasaulē norisināsies jau 53. reizi. Šogad turnīrs norisināsies Tallinā un tajā piedalīsies arī Latvijas sieviešu tenisa izlase. Tāda paša tipa turnīrs vīriešiem ir Davis Cup.26.01.2018

VELVE būvobjekta “Villa Milia” pamatos iemūrē kapsulu

Šodien, 2018. gada 26. janvārī VELVE būvobjektā Villa Milia, Jūrmalā, Dzintaru prospektā 21, notika svinīgais kapsulas iemūrēšanas pasākums. Pasākumā piedalījās pasūtītāja pārstāvji, būvniecības uzņēmuma Velve valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns, kā arī ar projekta izstrādi un realizāciju saistīti uzņēmēji.

Villa Milia ir Jūrmalā labi zināmās vēsturiskās Villa Benjamina mūsdienu versija, kas ir kā veltījums Emīlijas Benjamiņas piemiņai, Latvijā labi zināmā sabiedriskās dzīves un vēstures veidotāja 20. gadsimta trīsdesmitajos gados.

“Projekts Villa Milia ir ar savu unikālo, vēsturisko stāstu un zīmīgi, ka šo projektu varam realizēt tieši Latvijas simtgades gadā. Šis projekts savieno mūsu valsts vēsturiskos notikumus ar mūsdienām; apvienojot labāko, ko esam mantojuši ar šodienas iespējām. Projekts ļaus iepazīt Latvijas vēsturiskos notikumus, ar kuriem bija saistīta visiem labi zināmā Benjamiņu dzimta. Villa Milia ir kā savdabīgs vēstījums nākamajām paaudzēm novērtēt iespējas, ko mums var sniegt dzīve brīvā un neatkarīgā Latvijā,” svinīgajā pasākumā teica Ainārs Leitēns, Velve valdes priekšsēdētājs.

Projekta ietvaros VELVE veiks Villa Milia ēkas būvniecības darbus, ierīkos ēkā nepieciešamos inženiertīklus, kā arī nodrošinās teritorijas labiekārtošanas darbus, kas ietver arī arhitektūras elementu uzstādīšanu.10.01.2018

VELVE trešo gadu pēc kārtas atbalsta profesionālās orientācijas kampaņu „Mācies būvniecību”

Šodien, 2018. gada 9. janvārī, notika preses konference par Latvijas mēroga profesionālās orientācijas kampaņas “Mācies būvniecību” mērķiem un aktivitātēm, kā arī bukleta “Aizraujoša profesija – būvnieks” prezentācija. Preses konferencē piedalījās kampaņas organizatoru, partneru un atbalstītāju pārstāvji.

“Savā ikdienas darbā saskaramies ar nepieciešamību jaunu un izglītotu speciālistu piesaistē būvniecības nozarē ilgtermiņā, tāpēc līdzdarbojamies un atbalstam profesionālās orientācijas kampaņas norisi arī šajā gadā. Velve arī aktīvi piedāvā prakses vietas studējošajiem jauniešiem un labākajiem pēc tam ir iespēja savu profesionālo karjeru veidot mūsu uzņēmumā. Būtiski ir parādīt jauniešiem būvniecības nozares dažādību un dinamiku, veicināt izpratni par būvniecības nozari kā perspektīvu, mūsdienīgu un stabilu darba vietu,” uzsver Ainārs Leitēns, Velve valdes priekšsēdētājs.

Kampaņas mērķis ir veicināt jauniešu informētību par karjeras iespējām būvniecības nozarē un izglītības iestāžu piedāvātajām studiju programmām. Šis ir jau trešais kampaņas norises gads. Profesionālās orientācijas kampaņa notiks no 2018. gada janvāra līdz maijam, kad dažādās Latvijas skolās notiks interaktīvas tikšanās ar būvniecības nozares ekspertiem un nozares uzņēmumu speciālistiem. Kampaņas ietvaros skolēniem būs iespēja arī detalizētāk iepazīties ar profesionālās izglītības iestāžu studiju programmām gan Rīgas Celtniecības koledžā, gan arī tādās augstākās izglītības iestādēs kā RTU un LLU.

Kampaņas organizatori ir biedrība „Building Design and Construction Council” (BDCC) ar sadarbības partneriem – Izglītības un zinātnes ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas domes Īpašuma departamentu, biedrību „Zaļās mājas”.13.12.2017

RSU studentu viesnīcas svinīgā atklāšana

Šodien, 2017. gada 13. decembrī, notika Rīgas Stradiņa universitātes studentu viesnīcas svinīgā atklāšana. Latvijā modernākās studentu viesnīcas atklāšanas lentu grieza Veselības ministre Anda Čakša, RSU rektors profesors Jānis Gardovskis, RSU studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāja Natālija Šilova un VELVE valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns.

Jaunās trīsstāvu studentu viesnīcas un pazemes autostāvietas kopējā platība ir 5401,4 m2. Viesnīcā ir izveidoti 135 numuriņi, kopā nodrošinot dzīvošanu 220 studentiem. Ir paredzēti numuriņi arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Visi viesnīcas numuriņi ir iedalīti trijās kategorijās, atkarībā komforta līmeņa un dzīvojošo skaita. Studējošo ērtībām teritorijā ir izbūvēta autostāvvieta 32 automašīnām, bet ēkas pagrabstāvā ir autostāvvietas vēl papildus 37 automašīnām, kā arī speciāla novietne velosipēdiem.

“Šis ir viens no apjomīgākajiem VELVE publiskās ēkas jaunbūves projektiem, kas veido vienotu mācību un pētniecības kompleksu universitātes centrālās ēkas teritorijā. Esam gandarīti par paveikto darbu un ceram, ka studenti jaunajā kompleksā varēs kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku,” norāda Ainārs Leitēns, SIA VELVE valdes priekšsēdētājs.

Galvenais jaunās studentu viesnīcas idejas mērķis ir nodrošināt arvien vairāk studējošajiem mūsdienīgus un kvalitatīvus apstākļus dzīvošanai tiešā universitātes tuvumā. Dzīvojot jaunajā viesnīcā, studenti ērti varēs nokļūt bibliotēkā, universitātes auditorijās un universitātes pētniecības centra telpās.20.10.2017

Baltijā lielākās Komfovent ražotnes pamatos iemūrē kapsulu

2017. gada 19. oktobrī VELVE būvobjektā Bukaišu ielā 1, Rīgā, notika kapsulas iemūrēšana topošās “Amalva Baltija” ražotnes pamatos. Svinīgajā pasākumā piedalījās “Amalva Baltija” vadošās amatpersonas un VELVE atbildīgie darbinieki, kā arī citi projekta sadarbības partneri.

Jaunā ražotne būs uzņēmuma “Amalva Baltija” viena no lielākajām Komfovent produkcijas ražotnēm Baltijā, kurā ražos ugunsdrošības un dūmu vārstus. Objekta kopējā platība būs 7000 m2 un tajā nodarbinās ap 60 darbiniekiem. Kopējās “Amalva Baltija” investīcija jaunajā ražotnē sasniegs 10 milj. EUR.

“Priecē, ka privātie uzņēmumi attīstās un būvē jaunas ražotnes Latvijā. Jauno ražošanas ēku izbūvēs atbilstoši A – energoefektivitātes klases prasībām. Ēkas galvenā fasāde būs stiklotā alumīnija konstrukcijas, bet pārējās fasādes veidos no 200mm sendvičpaneļiem ar minerālvates pildījumu, un divas sānu fasādes būs noklātas ar skārda detaļu dekoratīvo apšuvumu. Tā kā ēkā būs gan ražotne, gan biroja un noliktavas telpas, tiks izbūvētas funkcionalitātei atbilstošas inženiersistēmas. Projekta norise notiek saskaņā ar grafiku un būvdarbus plānots noslēgt 2018. gada pavasarī,” skaidroja Ainārs Leitēns, VELVE valdes priekšsēdētājs.

Pašreiz būvobjektā ir pabeigti visi zemes darbi, veikti pamatu betonēšanas darbi un konstrukciju montāža. Visi pamati zem kolonām ir iebetonēti un daļēji veikta grunts atpakaļaizbēršana zem grīdas. Kopumā samontētas 90% dzelzbetona kolonnas un 30% pārsegumu.

Jaunajā ražotnē saražotā Komfovent produkcija galvenokārt būs paredzēta eksportam uz Zviedriju, Vāciju, Franciju, kā arī vietējā tirgus vajadzībām. Amalva Baltija ražotie Komfovent ugunsdrošības vārstu ugunsizturību pārbauda Ugunsgrēku izpētes centrā saskaņā ar EN 1366-2 standartu. Jaunajā ražotnē ražos trīs dažādu ugunsdrošības klašu vārstus un to ražošanā izmantos tikai sertificētus materiālus ar atbilstības deklarācijām.

“Komfovent produkcija palīdz telpās radīt un uzturēt komfortablu un veselīgu mikroklimatu, kas nepieciešams cilvēku labsajūtai, veselībai un darbaspēju nodrošināšanai. Mēs rūpējamies par savu ražojumu kvalitāti un uzticamu darbību. Esam ganadarīti, ka savas ražošanas jaudas varēsim palielināt ar jaunās ražotnes izbūvi Latvijā”, uzsvēra SIA “Komfovent” valdes priekšsēdētājs Evaldas Masonas.19.10.2017

Nacionālais teātris Latvijas simtgadei gatavs

2017. gada 19. oktobrī notika Latvijas Nacionālā teātra jaunās piebūves atklāšana, kurā piedalījās VELVE valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs, Latvijas Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis, kā arī aicinātie teātra draugi un atbalstītāji.

"Nacionālā teātra jaunās piebūves atklāšana ir noslēdzošais solis teātra sagatavošanai valsts simtgades svinībām. Jaunā trīs stāvu piebūve ir projektēta analogi jau esošajai teātra jaunās zāles piebūvei, izmantojot līdzīgus apdares materiālus un stiklojumu, saglabājot teātra ēkas vienoto stilu. Tagad jaunā piebūve pilnībā nodrošinās ērtu teātra apmeklējumu arī cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Projekta laikā tika veikti arī vairāki papildus darbi, kas tika identificēti būvniecības laikā," informēja Ainārs Leitēns, VELVE valdes priekšsēdētājs.

Jaunā trīs stāvu piebūve ar kopējo platību 203 m2 ir projektēta analogi jau esošajai teātra jaunās zāles piebūvei, izmantojot līdzīgus apdares materiālus un stiklojumu, saglabājot teātra ēkas vienoto stilu. Jaunā piebūve ir izbūvēta teātra kanāla pusē ar piemērotu ieeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodrošinot teātra atbilstību visām vides pieejamības prasībām. Piebūvē ir izbūvēts arī lifts, lai cilvēki ar īpašajām vajadzībām varētu nokļūt teātra zālēs, kā arī tur atrodas īpaši pielāgotas tualetes telpas, garderobe un arī ikvienam apmeklētājam pieejama jauna kafejnīca.

Nacionālā teātra fasādes atjaunošanas un izgaismošanas projekts noslēdzās 2017. gada septembrī. Tā ietvaros ir atjaunots vēsturiskais fasādes krāsojums, visas fasādes skulptūras un Rīgas pilsētas ģērbonis. Pilnībā atjaunotas ir ēkas bojātās profilētās detaļas, kā arī veikta plaisu attīrīšana un aizpildīšana ar atbilstošu restaurācijas sastāvu jumta, frontonu, starpstāvu dzegu vilkumiem ap logiem un logu plauktiņiem, triglifiem un sandrikiem. Virs ēkas trešā stāva ovālajiem logiem un rizalīta loga ir veikta vinješu bojājumu atjaunošana ar plaisu attīrīšanu un aizpildīšanu ar atbilstošu restaurācijas sastāvu. Visiem teātra ēkas logiem un durvīm veikts remonts, nomainot bojātās detaļas un atjaunojot to krāsojumu. Uzlabojumi ir veikti arī ēkas terasei, novēršot terases margu un vāžu bojājumus, attīrot radušās plaisas un aizpildot ar restaurācijas sastāvu. Savukārt terases grīdai veiks hidroizolācijas remonts un atjaunots tur ieklātais segums.15.08.2017

Nacionālā teātra fasādes atjaunošanas darbi un jaunās piebūves būvniecība tuvojas noslēgumam

2017. gada 15. augustā, VELVE valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns kopā ar Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Andri Ameriku, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāju Oļegu Burovu un Latvijas Nacionālā teātra direktoru Ojāru Rubeni kopā ar mediju pārstāvjiem apskatīja atjaunoto teātra fasādi, kā arī kanāla pusē topošo piebūvi.

“Nacionālā teātra fasādes atjaunošana ir praktiski noslēgusies, un Latvijas simtgadi teātris varēs sagaidīt ar pilnībā atjaunotu fasādi, kura savu krāšņumu nezaudēs arī vakara stundās, jo tagad tā būs arī izgaismota ar dekoratīvo apgaismojumu. Projekta laikā ir atjaunotas visas fasādes skulptūras un Rīgas pilsētas ģērbonis. Uzlabojumi ir veikti arī ēkas terasei, novēršot terases margu un vāžu bojājumus, attīrot radušās plaisas un aizpildot ar restaurācijas sastāvu. Savukārts terases grīdai veiks hidroizolācijas remontu un atjaunos tur ieklāto segumu. Visi projetā paredzētie darbi ir veikti noteiktajos termiņos”, informēja Ainārs Leitēns, VELVE valdes priekšsēdētājs.

Savukārt, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālā teātra vides pieejamību notiek jaunas trīs stāvu piebūves izbūve ar kopējo platību 203 m2. Piebūves fasāde ir projektēta analogi jau esošajai teātra jaunās zāles piebūvei, izmantojot līdzīgus apdares materiālus un stiklojumu, saglabājot teātra ēkas vienoto stilu. Jaunā piebūve tiek izbūvēta teātra kanāla pusē, kur būs piemērota ieeja cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Piebūvē tiks izbūvēts arī lifts, lai cilvēki ar īpašajām vajadzībām varētu nokļūt teātra zālēs, kā arī tur atradīsies īpaši pielāgotas tualetes telpas, garderobe un arī ikvienam apmeklētājam pieejama jauna kafejnīca. Piebūves būvniecību ir plānots pabeigt 2017. gada rudenī.09.08.2017

Paveikti 80% no kultūras pils “VEF” rekonstrukcijas darbiem

2017.gada 9. augustā, VELVE valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns kopā ar Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Andri Ameriku, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāju Oļegu Burovu un kultūras pils “VEF” vadītāju Lieni Kubiļus atvērto durvju dienā informēja klātesošos par paveiktajiem kultūras pils “VEF” rekonstrukcijas darbiem un par papildus nepieciešamajiem ieguldījumiem.

“Visus rekonstrukcijas darbus ir plānots pabeigt un ēku nodod ekspluatācijā šī gada oktobrī. Līdz ar to visus rekonstrukcijas laikā konstatētos papildus darbus ir nepieciešams paveikt īsā laika periodā, iekļaujoties noteiktajos termiņos. Būtiskas nepilnības tika konstatētas esošo pārsegumu nestspējā un to neatbilstībā ugunsdrošības prasībām, tāpēc visi pārsegumi ēkā tika izbūvēti pilnībā no jauna. Arī citi papildus nepieciešamie darba apjomi ir veikti un noteikti papildus nepieciešamie ieguldījumi”, informēja Ainārs Leitēns, VELVE valdes priekšsēdētājs.

Rekonstrukcijas laikā, veicot esošo koka grīdu konstrukciju stāvokļa novērtējumu, tika pieņemts lēmums izbūvēt sausā betona grīdas. Ir mainīta arī Lielās zāles un balkona pakāpienu konstrukcija, ņemot vērā esošo pakāpienu neapmierinošo stāvokli. Papildus ir izbūvēta orķestra bedre un rasti akustiskie un skaņas risinājumi lielajā skatuvē, ko sākotnējais projekts neparedzēja. Tāpat ir nepieciešams iegādāties mēbeles apmeklētājiem. Par papildus nepieciešamajiem ieguldījumiem lems tuvākajā Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē un Rīgas domes sēdē.

Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas kultūras pils “VEF” lielā zālē būs 805 skatītāju vietas, tajā skaitā 18 cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Mazā zālē ir paredzētas 97 vietas un 3 vietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Savukārt radošo kolektīvu telpās vienlaicīgi varēs atrasties ap 400 dalībnieku.

Atvērto durvju dienā piedalījās arī vairāki Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas deputāti, kā arī ar rudenī pieejamajām telpām iepazinās bērnu vokālās grupas “Momo” vadītāja Dagnija Kravale, jauktā kora “Fenikss” mākslinieciskais vadītājs Ēriks Kravalis, jauktā kora “Dzīne” mākslinieciskais vadītājs Aivars Gailis un tēlotājmākslas studijas “Varavīksne” vadītāja Ilze Strekāvina.

Rīgas pašvaldības kultūras iestāde “VEF kultūras pils” ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēka ir celta laika posmā no 1951. līdz 1960.gadam. Ēkas kopējā platība ir 6878 kvadrātmetri. Iekšējais plānojums un piecu telpu interjera apdare ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. VEF kultūras pils kā kultūras centrs darbību uzsāka 1960.gada 1.martā un ir lielākā Latvijas kultūras iestāde ar vairāk nekā piecdesmit mākslinieciskajiem kolektīviem, studijām un interešu klubiem, kuros darbojas ap 3000 cilvēku – gan pirmsskolas vecuma bērni, gan pusaudži un jaunieši, gan vidējas un vecākās paaudzes rīdzinieki.07.06.2017

Rīgas Stradiņu universitātes dienesta viesnīcas spāru svētki

Šodien, 2017. gada 7. jūnijā svinīgā pasākumā notika RSU jaunās dienesta viesnīcas spāru svētki. Tradicionālajā vainaga uzlikšanā uz jumta spārēm piedalījās Jānis Gardovskis, Rīgas Stradiņa universitātes rektors, Anda Čakša, Veselības ministre, Andris Ameriks, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Natālija Šilova, RSU Studējošo pašpārvaldes vadītāja, Ainārs Leitēns, SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs.

Spāru svētki tradicionāli iezīmē nozīmīgu posmu būvniecības procesā, kad ēka jau iegūst skaidras aprises un spāres ir uzslietas. Saskaņā ar latviešu tradīcijām uz jumta spārēm pakārtais vainags simbolizē labas savstarpējās attiecības starp mājas saimniekiem un celtniekiem, kā arī dod svētību jaunajai mājai. Šis ir brīdis, kad visi ēkas būvniecībā iesaistītie var satikties un nosvinēt kopējā darba pirmos rezultātus.

Pašreiz ir pabeigti ¬¬galvenie būvkonstrukciju izbūves darbi, keramzīta bloku ārsienu mūrēšanas darbi, kā arī cokolstāva ārsienu siltinājums pabeigts par 90%. Ir izbūvēts arī ārējais vājstrāvu un elektrotīklu pieslēgums un daļēji pabeigta ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, kā arī turpinās siltumtrases izbūves darbi. Šobrīd notiek ēkas logu un alumīnija fasāžu montāža, kā arī ir uzsākta ventilācijas, ūdens kanalizācijas, apkures tīklu izbūve ēkas iekšpusē, iekšējo vājstrāvas tīkla izbūves darbi, kā arī citi iekšējās apdares darbi.

Šis būs viens no apjomīgākajiem VELVE publiskās ēkas jaunbūves projektiem, kas veidos vienotu mācību un pētniecības kompleksu universitātes centrālās ēkas terotorijā. Studentu dienesta viesnīcas ēka būs ar trīs stāviem un pazemes stāvu autostāvvietai, ar projektētās ēkas stāvu kopējo platību 5400 m2. Dienesta viesnīcā būs 135 numuriņi, kopā nodrošinot dzīvošanu 220 studentiem, teritorijā izbūvēs autostāvvietu 32 automašīnām, bet ēkas pagrabstāvā izbūvēs vēl papildus autostāvvietu 37 automašīnām.22.05.2017

VELVE atbalstītā RTU studentu komanda iegūst 9. vietu starptautiskajā konkursā BRICO 2017

2017. gada 19. maijā Tallinā noslēdzās Tallinas Tehnoloģiju universitātes organizētais Ziemeļvalstu tērauda tiltu konstruēšanas sacensības BRICO 2017. VELVE atbalstītā RTU studentu komanda ieguva devīto vietu, kopumā sešpadsmit komandu konkurencē. Sacensības norisinājās no 15. līdz 19. maijam Tallinā, tajās piedalījās būvniecības, mašīnbūves, arhitektūras un citu inženierzinātņu studenti.

VELVE RTU studentu komandu atbalsta otro gadu, līdz ar to studenti varēja izmantot pagājušā gada pieredzi un izmantot konkursā iegūtās atziņas. Iepriekšējā pieredze pierāda, ka vieglākais tilts ne vienmēr ir veiksmīgākais risinājums, būtiska ir tilta stiprība un stabilitāte. Svars šogad tiltam bija optimāls un pēc šī kritērija RTU komanda ierindojās tabulas augšdaļā. Vislabāk komanda startēja slogošanas testos, kur pie vertikālā slogojuma (1t) tilts izliecās tikai pa 1,04 mm un pie horizontālā slogojuma (55 kg) tilts izliecās par 0,34 mm. Līdz nākošajām sacensībām komandai vēl jāuzlabo starts estētikā un oriģinalitātē, kur iegūtais rezultāts bija pat zemāks kā iepriekšējā gadā, kā arī jāpārdomā montāžas shēma vai montāžas efektivitāte, jo šogad tas komandai prasīja 42 min., kas ietekmēja arī komandas kopējo rezultātu.

BRICO 2017 tērauda tiltu sacensības tiek veiksmīgi organizētas jau otro gadu un šogad, tās ir piesaistījušas divreiz vairāk dalībnieku nekā iepriekšējā gadā. Šīs sacensības ir unikāls pasākums Eiropas mērogā, jo ļauj sacensties Eiropā studējošajiem inženierzinātņu studentiem.

Lai kvalificētos finālam, katrai komandai bija jāuzkonstruē tērauda tilts, saskaņā ar sacensību nolikumā paredzētajiem kritērijiem materiāla izvēlē, tilta garumam, svaram, stiprībai. Dalība sacensībās studentiem ļauj praktiski pielietot studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī eksperimentēt ar inovatīviem risinājumiem.15.05.2017

Kapsulas iemūrēšanas svinīgais pasākums ūdeņraža uzpildes stacijā

Šodien, 2017. gada 15. maijā notika svinīgais kapsulas iemūrēšanas pasākums “Rīgas satiksmes” ūdeņraža uzpildes stacijas būvobjektā Vienības gatvē 6. Pasākumā piedalījās un uzrunas teica Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Vadims Baraņņiks, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, “Rīgas satiksmes” Tehniskā atbalsta direktors Ingvars Šnikvalds, Ekonomikas ministrijas pārstāvji, “Velve” valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns, kā arī citi būvniecības apvienības “Hydrogenis-Velve” pārstāvji.

Projekta ietvaros “Velve” veiks ūdeņraža uzpildes stacijas izbūvi, t.sk., grunts nomaiņas darbus, dzelzsbetona pamata plātnes un mūra sienu izbūvi, kā arī teritorijas apžogojuma izbūvi un labiekārtošanas darbus. “Velve” veiks arī ūdensapgādes, kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas tīklu, kā arī elektroapgādes un vājstrāvas tīklu izbūvi. Ūdeņraža uzpildes stacijas vajadzībām “Velve” izbūvēs ārējo gāzes tīklu. Projektu ir plānots pabeigt jūlija beigās.

“Rīgas satiksme” projektu realizē starptautiskā projekta “H2Nodes” ietvaros un ir arī šī projekta koordinators. Rīga ir pirmā pilsēta Austrumeiropā, kur ieviesīs ūdeņraža transportu, bet projekta realizācija notiek arī Igaunijas pilsētā Pērnavā un Nīderlandes pilsētā Arnhemā. Projekts veicinās pāreju uz ūdeņradi kā alternatīvo enerģijas nesēju transportlīdzekļos, kas nodrošinās efektīvāku primāro energoresursu izmantošanu un palielinās bezizmešu transporta ieviešanu Eiropā.

Jaunā ūdeņraža uzpildes stacija būs pieejama gan sabiedriskā transporta uzpildei, gan publiskai lietošanai. Ūdeņraža elektriskie autobusi ar vienu uzpildi, kas aizņems 7-10 minūtes, varēs veikt 300-400 kilometrus, trolejbusi bez kontakttīkla ar vienu uzpildi varēs veikt līdz 200 kilometrus, savukārt vieglie pasažieru transportlīdzekļi var nobraukt aptuveni 600 kilometrus, un to uzpilde aizņems 3-5 minūtes.10.05.2017

VELVE preses brīfingā informē par paveiktajiem darbiem Cirka ēkas fasādes stiprināšanai

Šodien, 2017. gada 10. maijā Kultūras ministrijas rīkotajā preses brīfingā VELVE informēja mediju pārstāvjus par paveiktajiem Cirka ēkas fasādes nostiprināšanas darbiem.

Pabeigtā cirka ēkas fasādes nostiprināšana ir būtiski priekšdarbi, lai varētu veikt visaptverošus fasādes konservācijas pasākumus. Iepriekš veiktā ekspertīze apliecina, ka pēc pamatkonstrukciju tehniskā nolietojuma ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs, bet būtiska ir cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes deformācijas, un to neprognozējamā ietekme uz kopējo ēkas noturību, kā arī neatbilstība ugunsdrošības un vides pieejamības prasībām. Šajā fasādes konservācijas fāzē ir uzstādītas pagaidu metāla atsaites no Merķeļa ielas fasādes uz iekšējo nesošo konstrukciju, nodrošinot fasādes stabilitāti līdz turpmāko konservācijas darbu uzsākšanai. Stiprināšanu veica ar metāla savilcēm no iekšpuses, piestiprinot tās pie iekšējās starpsienas.

Cirka ēka ir iekļauta arī Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, līdz ar to fasādes konservācijas darbi notiek ciešā pārraudzībā un sadarbojoties ar Kultūras ministriju.10.04.2017

VELVE dalās pieredzē par VEF Kultūras pils restaurācijas procesu

Aprīļa sākumā VEF Kultūras pilī notika vairāki pasākumi, kuros VELVE pārstāvji iepazīstināja ar būvobjektā veiktajiem pārbūves un restaurācijas darbiem. Ņemot vērā, ka šobrīd VEF Kultūras pils ir viens no apjomīgākajiem restaurācijas objektiem, Valsts būvniecības kontroles birojs (BVKB) ir izvēlējies tajā organizēt būvniecības nozares speciālistiem domātus informatīvus un izglītojošus pasākumus.

Š.g. 6.aprīlī VEF Kultūras pilī BVKB pārstāvis vadīja Latvijas būvinspektoru apmācības. Apmācību praktiskajā daļā būvobjektā notika demonstrējums, būvinspektora pienākumu veikšanai būves pārbaudes laikā, kam sekoja apmācību dalībnieku sagatavoto būvdokumentu izskatīšana un kopīga diskusija. Šī ir nozīmīga praktiskā pieredze būvobjektā uz vietas, kas ikvienam apmācību dalībniekam ļauj uzdod precizējošus jautājumus BVKB ekspertam un VELVE speciālistiem. Mācību kursu organizēja Pašvaldību mācību centrs “Būvinspektoru apmācību programmā”, kurā piedalās gan esošie, gan topošie būvinspektori no visiem Latvijas novadiem. Apmācības vadīja BVKB Kontroles departamenta direktora vietnieks, Valsts galvenais būvinspektors, Inspekcijas nodaļas vadītājs Jānis Palamarčuks.

Savukārt dažas dienas pirms būvinspektoru apmācībām š.g. 4. aprīlī VEF Kultūras pilī notika oficiālās Azerbaidžānas delegācijas vizīte, kuru organizēja BVKB. VEF Kultūras pils apmeklējums notika Azerbaidžānas Būvniecības drošuma kontroles aģentūras vizītes ietvaros, kuras viens no galvenajiem mērķiem ir iepazīties ar Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu saistībā ar būvizstrādājumiem Latvijā, kā arī pārrunāt BVKB pieredzi publisku ēku ekspluatācijas uzraudzības un būvdarbu kontroles jautājumos. BVKB izvēlējās VELVE būvobjektu, lai uzskatāmi Azerbaidžānas speciālistiem varētu ilustrēt profesionālos pārbūves un restaurācijas procesus un ar to saistītos kontroles pasākumus. VELVE speciālisti Azerbaidžānas aģentūras pārstāvjus iepazīstināja ar VEF kultūras pilī veiktajiem darbiem, informēja par nepieciešamo būvdokumentāciju un citiem praktiskiem jautājumiem.29.03.2017

VELVE pārstāvji LLU studentiem stāsta par būvniecības procesiem VEF Kultūras pils būvobjektā

2017.gada 29.martā izglītojošās kampaņas “Mācies būvniecību” ietvaros, vairākiem desmitiem LLU Vides un būvzinātnes fakultātes 4.kursa studentiem VEF Kultūras pils būvobjektā bija iespēja klātienē iepazīties ar dažādiem būvniecības procesiem, kā arī uzdot jautājumus VELVE darbiniekiem par būvniecības speciālistu ikdienas pienākumiem objektā.

Studentiem tā bija lieliska iespēja studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot jau klātienē vērojot būvniecības procesus VEF Kultūras pils būvobjektā. Studenti uzdeva daudz precizējošus jautājumus arī par atsevišķu speciālistu pienākumiem un ikdienas darbiem, kas ir cieši saistīts ar viņu studiju programmā apgūto un ļauj labāk apzināties savas nākošās karjeras iespējas.

Jau otro gadu pēc kārtas Latvijas mērogā norisinās karjeras izvēles atbalsta kampaņa “Mācies būvniecību”, ko arī šogad atbalsta VELVE. Kampaņas primārais mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību būvnozarei un rosināt vēlmi studēt inženierzinātnes, ar reāliem piemēriem parādot nozares dažādību un karjeras iespējas. Kampaņas mērķis ir papildināt informatīvo telpu ar labas prakses piemēriem karjeras veidošanā būvnozarē, popularizēt studiju iespējas augstskolās, kā arī iedvesmot jauniešus darbam būvniecības nozarē.

Kampaņu “Mācies būvniecību” veido trīs sadaļas: būvniecības nozares speciālistu atraktīvi stāstījumi bukletā “Aizraujoša profesija – būvnieks”; profesionāļu viesošanās skolās, sarunājoties ar skolēniem un studentiem par būvniecību – ikdienas norisēm un gandarījumu par realizētajiem projektiem; skolēnu un studentu viesošanās labākajos Latvijas būvobjektos – jaunbūvēs, vēsturiskajās ēkās, inženierbūvēs u.c.07.03.2017

Latvijas Būvniecības gada balvu 2016 saņem divi VELVE realizētie projekti

2017. gada 6. martā notika “Latvijas Būvniecības gada balva 2016” svinīgā ceremonija, kurā tika apbalvoti/nosaukti labākie būvniecības nozares speciālisti un veiksmīgākie būvniecības objekti 2016. gadā.

Būvniecības objektiem apbalvojumus sadalīja 10 nominācijās: 1) jaunbūve – sabiedrisks objekts; 2) jaunbūve – dzīvojamais objekts; 3) restaurācija; 4) rekonstrukcija; 5) fasāžu renovācija; 6) publiskas ārtelpas objekts; 7) jauna inženierbūve/infrastruktūras būve; 8) inženierbūvju/infrastruktūras būvju rekonstrukcija; 9) ražotnes un loģistikas centri – jaunbūve vai modernizācija; 10) koka būve.

1.Vietu nominācijā rekonstrukcija/restaurācija VELVE realizētais projekts “Saeimas jaunās ēkas pārplānošana un piebūves izveide Rīgā, Jēkaba ielā 6/8”

Saeimas Jēkaba ielas 6/8 ēkas restaurācija un būvniecība ilga gandrīz divus gadus un bija viens no sarežģītākajiem projektiem Vecrīgā. Tieši Vecrīgas vide ar šaurajām ieliņām un vēsturiskajām ēkām arī bija viens no lielākajiem izaicinājumiem. Ēkā tika veikts liels restaurācijas darbu apjoms, kopumā restaurējot 440 m2 vēsturiskā parketa un 115 m2 vēsturisko flīžu, kā arī veicot 40 vēsturisko durvju restaurāciju. Vairāki nozīmīgi projekta starpposmi bija saistīti gan ar pāļu izbūvi, liela apjoma moderno inženierkomunikāciju izvietojumu telpās, bet īpaši sarežģīts bija uzdevums, izveidot starpsavienojumu starp esošo ēku un tās jauno piebūvi.

Nominācijā rekonstrukcija VELVE realizētais AirBaltic jaunās biroja ēkas projekts «Tirdzniecības centra pārbūve par biroju ēku» ieguva 3. vietu.

Šajā projektā bijušajā tirdzniecības centra ēkā tika izveidotas airBaltic vajadzībām atbilstošas mūsdienīgas darba telpas. Ēkā pēc pārplānojuma veikšanas tika izveidotas vairākas telpas privātām sarunām, kā arī ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem aprīkotas konferenču zāles. Sarežģīts posms projektā bija esošajā plānojumā izbūvēt mūsdienīgas atvērtā plānojuma darba vietas. Veicot ēkas pārbūvi, bija nepieciešami vairāki inovatīvi risinājumi un gala rezultātā tika izveidots pašlaik modernākais aviosabiedrības apkalpes centrs Baltijā. Ēkas energotaupības nosacījumu nodrošināšanai tās dienvidu un rietumu fasādēs biroju telpām iekārtotas automātiski vadāmas žalūzijas, kas būtiski samazina kondicionēšanai paredzēto elektroenerģijas patēriņu.07.03.2017

Latvijas Būvniecības gada balvu 2016 saņem divi VELVE realizētie projekti

2017. gada 6. martā notika “Latvijas Būvniecības gada balva 2016” svinīgā ceremonija, kurā tika apbalvoti/nosaukti labākie būvniecības nozares speciālisti un veiksmīgākie būvniecības objekti 2016. gadā.

Būvniecības objektiem apbalvojumus sadalīja 10 nominācijās: 1) jaunbūve – sabiedrisks objekts; 2) jaunbūve – dzīvojamais objekts; 3) restaurācija; 4) rekonstrukcija; 5) fasāžu renovācija; 6) publiskas ārtelpas objekts; 7) jauna inženierbūve/infrastruktūras būve; 8) inženierbūvju/infrastruktūras būvju rekonstrukcija; 9) ražotnes un loģistikas centri – jaunbūve vai modernizācija; 10) koka būve.

1.Vietu nominācijā rekonstrukcija/restaurācija VELVE realizētais projekts “Saeimas jaunās ēkas pārplānošana un piebūves izveide Rīgā, Jēkaba ielā 6/8”

Saeimas Jēkaba ielas 6/8 ēkas restaurācija un būvniecība ilga gandrīz divus gadus un bija viens no sarežģītākajiem projektiem Vecrīgā. Tieši Vecrīgas vide ar šaurajām ieliņām un vēsturiskajām ēkām arī bija viens no lielākajiem izaicinājumiem. Ēkā tika veikts liels restaurācijas darbu apjoms, kopumā restaurējot 440 m2 vēsturiskā parketa un 115 m2 vēsturisko flīžu, kā arī veicot 40 vēsturisko durvju restaurāciju. Vairāki nozīmīgi projekta starpposmi bija saistīti gan ar pāļu izbūvi, liela apjoma moderno inženierkomunikāciju izvietojumu telpās, bet īpaši sarežģīts bija uzdevums, izveidot starpsavienojumu starp esošo ēku un tās jauno piebūvi.

Nominācijā rekonstrukcija VELVE realizētais AirBaltic jaunās biroja ēkas projekts «Tirdzniecības centra pārbūve par biroju ēku» ieguva 3. vietu.

Šajā projektā bijušajā tirdzniecības centra ēkā tika izveidotas airBaltic vajadzībām atbilstošas mūsdienīgas darba telpas. Ēkā pēc pārplānojuma veikšanas tika izveidotas vairākas telpas privātām sarunām, kā arī ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem aprīkotas konferenču zāles. Sarežģīts posms projektā bija esošajā plānojumā izbūvēt mūsdienīgas atvērtā plānojuma darba vietas. Veicot ēkas pārbūvi, bija nepieciešami vairāki inovatīvi risinājumi un gala rezultātā tika izveidots pašlaik modernākais aviosabiedrības apkalpes centrs Baltijā. Ēkas energotaupības nosacījumu nodrošināšanai tās dienvidu un rietumu fasādēs biroju telpām iekārtotas automātiski vadāmas žalūzijas, kas būtiski samazina kondicionēšanai paredzēto elektroenerģijas patēriņu.16.02.2017

VEF Kultūras pilī skolnieki profesionālās orientācijas kampaņas ietvaros tiekās ar VELVE pārstāvjiem

2017. gada 15. februārī VEF Kultūras pils būvobjekta terotorijā 8. un 9. klases skolnieki no Vangažu vidusskolas, Meža skola un O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas uzdeva jautājumus VELVE pārstāvjiem par būvniecības procesiem objektā. Skolniekus interesēja arī saprast, kādi ir darba pienākumi dažādiem speciālistiem būvobjektā – ko dara projektu vaditājs, kādi ir pienākumi drošības inženierim, kā strādā restaurators.

Kopumā VEF Kultūras pils būvobjektā profesionāli izglītojošās kampaņas "Mācies būvniecību" ietvaros bija ieradušies vairāk kā 50 skolnieku. Šis ir kampaņas norises otrais gads un kampaņas mērķis ir mudināt skolniekus izvēlēties ar būvniecību saistītu profesiju un arī šogad VELVE ir viens no kampaņas atbalstītājiem.

Kampaņa Latvijas skolās notiks no 2017. gada janvāra līdz maijam, kuras laikā vadošo būvniecības uzņēmumu pārstāvji tiekas ar skolēniem, lai klātienē stāstītu par savu ikdienu, pienākumiem un atbildētu uz jauniešu jautājumiem. Daudzveidīgus pieredzes stāstījumus skolēni var iepazīt arī atraktīvā informatīvā bukletā „Aizraujoša profesija – būvnieks”. Kampaņas ietvaros skolniekiem ir iespēja apmeklēt dažādus būvniecības objektus, lai klātienē iepazītu ikdienu būvniecības objektos.

Kampaņas mērķauditorija ir jaunieši, kuri plāno izvēlēties Latvijas tautsaimniecībai vajadzīgas un aktuālas būvniecības specialitātes. Kampaņa organizatori ir biedrība „Building Design and Construction Council” ar sadarbības partneriem – Izglītības un zinātnes ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Celtniecības koledžu, Rīgas domes Īpašuma departamentu, biedrību „Zaļās mājas”.15.02.2017

VEF Kultūras pils atvērto durvju dienā informē par restaurācijas un rekonstrukcijas gaitu

Šodien, 2017. gada 15. februārī VEF Kultūras pils būvobjektā notiek atvērto durvju diena, kuras laikā VELVE pārstāvji stāstīja Reģionālās attīstības ministram, Rīgas domes pārstāvjiem, medijiem, kā arī VEF Kultūras pils darbiniekiem par paveiktajiem rekonstrukcijas un restaurācijas darbiem.

Objekta kopējā platība ir 6 878 m2 un kopš 2016. gada gada maija jau paveikti ap 47% no projektā paredzētajiem vispārceltnieciskajiem būvdarbiem, kā arī darba procesā ir konstatēti vēl papildu veicamie darbi.

Kopš darbu uzsākšanas pagājušā gada maijā, praktiski ir veikti visi demontāžas darbi, kā arī galvenie jumta seguma izbūves darbi. Ir uzsākta jauno starpstāvu pārsegumu izbūve (kopā ap 450 m2), kas sākotnēji nebija paredzēta, jo uzsākot demontāžas darbus tika konstatēta to neapmierinošā nestspēja un neatbilstība ugunsdrošības normatīvu prasībām. Pašreiz ir pilnībā pabeigta bēniņu pārseguma izbūve un uzsākta bēniņu stāva jumta un sienu plakņu siltināšana. Ir pabeigta arī jaunā pagrabstāva izbūve un pēc pārseguma atveidņošanas tiks uzsākti iekštelpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi.

Ēkas galvenajai ieejas fasādei tiek veikta granīta kāpņu balstījuma izbūve, jo demontējot ēkas galvenās ieejas pakāpienus, tika konstatēts, ka zem pakāpieniem nav nesošo konstrukciju un granīta pakāpieni balstās tikai uz smilts pabēruma. Papildu tiks nostiprinātas granīta un cokola apdares plāksnes pie VEF Kultūras pils galvenās ieejas. Savukārt, granīta pakāpieni un pie ieejas esošās lielās laternas tiek restaurētas un atjaunotas restaurātoru meistardrabnīcās. Pērājo fasādes sienu apdares darbi tiks uzsākti iestājoties siltajam laikam. Pirms ēkas galvenās ieejas un rotondu kolonnu restaurācijas uzsākšanas, tika veikta kolonnu esošā apmetuma tehniskā un ķīmiska sastāva izpēte, pieaicinot tehniskos speciālistus. Pēc atzinuma saņemšanas, ir pieņemts lēmums veikt esošā apmetuma demontāžu un jaunas apmetuma apdares kārtas izbūvi.

Praktiski visā VEF Kultūras pils ēkā notiek arī plaši restaurācijas darbi. Pašlaik ir pabeigti Kamerzāles sienu remonta un rastaurācijas darbi un telpu sagatavo krāsošanas darbu veikšanai. Lielajā zālē ir restaurēti griesti un to dekori, atjaunoti un restaurēti skatuves dekori, veikta to pirmreizējā krāsošana. Turpinās sienu un balkonu apdares un restaurācijas darbi. Galvenajās kāpņu telpās notiek sagatavošanās restaurācijas darbu veikšanai, bet foajē un pieguļošajās telpās notiek esošās apdares noņemšana un dekoru attīrīšana. Restaurātoru darbnīcās notiek durvju, radiatoru nosegu, lustru un bra restaurācijas un atjaunošas darbi, lai tās varētu atgut savu sākotnējo izskatu.

Būvdarbu veikšanas laikā ir konstatēti vairāki trūkumi un defekti, kuru novēršana paredz papildu neplānotu darbu veikšanu. Būtiskas nepilnība tika konstatētas esošo pārsegumu nestspējā un to neatbilstībā ugunsdrošības prasībām, tāpēc visi pārsegumi ēkā tika izbūvēti pilnībā no jauna. Veicot esošo koka grīdu konstrukciju stāvokļa novērtējumu, tika pieņemts lēmums izbuvēt sausā betona grīdas, kas kopumā sastādīja ~ 3 000 m2. Ir mainīta arī Lielās zāles un balkona pakāpienu konstrukcija, nemot vērā esošo pakāpienu neapmierinošo stāvokli.

VEF Kultūras pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un tās iekšējais plānojums, kā arī piecu telpu interjera apdare ir valsts nozīmes mākslas piemineklis.

VEF Kultūras pils ēka ir celta laika posmā no 1951. līdz 1960. gadam, un tik apjomīgi ēkas rekonstrukcijas un renovācijas darbi tiek veikti pirmo reizi. Būvkompānija VELVE veic VEF Kultūras pils pārbūves un restaurācijas darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma. Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir aptuveni 11 miljoni eiro. No minētajām izmaksām vairāk nekā sešus miljonus eiro ir plānots piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem.08.02.2017

Biokurināmā katlumājas pamatos iemūrē kapsulu

Šodien, 2017. gada 8. februārī svinīgā pasākumā notika kapsulas iemūrēšana AS “RĪGAS SILTUMS” un SIA „Enerģijas Risinājumi” kopuzņēmuma “Rīgas BioEnerģija” biokurināmā katlu mājas pamatos. Pasākuma laikā vēstījumu nākamajām paaudzēm kapsulā ielika un klātesošajiem uzrunas teica SIA „Rīgas BioEnerģija” valdes loceklis Romāns Orlovs, AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis, pilnsabiedrības PS “VELVE, Moduls-Rīga”, valdes loceklis Ainārs Leitēns.

Jaunizbūvētā biokurināmā katlumāja Rencēnu ielā 16 būs jaudīgākā šāda veida katlu māja Latvijā, kurā par kurināmo izmantos Latvijā pieejamo kurināmo – koka šķeldu. Šajā katlu mājā uzstādītās mūsdienīgās iekārtas būs ar augstu efektivitātes un automatizācijas pakāpi, un šī būs pirmā no divām šāda veida katlu mājām, ko paredzēts izbūvēt Rīgā.

“Būvnieku apvienības vārdā izsaku gandarījumu par iespēju piedalīties šāda mūsdienīga projekta realizācijā. Šādas jaudas katlu mājas izbūve, kur izmantos biokurināmo ir nozīmīga pieredze arī būvniekiem un tehnoloģisko risinājumu piegādātājiem. Iespējami jau tuvākajā nākotnē šādi ilgtspējīgi inženiertehniskie projekti būs arvien vairāk, ļaujot maksimāli izmantot Latvijā pieejamo biokurināmo. Pievienojamies vēstījumam nākamajām paaudzēm un, lai arī viņi patur prātā mums labi zināmo teicienu - mēs neesam Zemi mantojuši no saviem senčiem, bet gan aizņēmušies to no saviem bērniem”, svinīgajā pasākumā teica Ainārs Leitēns, pilnsabiedrības “VELVE, Moduls-Rīga” valdes loceklis.

Šādas jaudas katlu mājas izbūve, kur izmantos biokurināmo ir nozīmīga pieredze arī VELVE inženiertehnisko būvju segmentā. Projekta ietvaros plānots izbūvēt 48 MW jaudas katlu māju, veicot esošās ēkas demontāžu, nodrošinot pilnu būvniecības procesu. Pašreiz ir pabeigti esošās sūkņu mājas demontāžas darbi un pāļu izbūves darbi (kopā izbūvēti 314 pāļi), kā arī pabeigta galveno tehnoloģisko iekārto pamatu betonēšana un ēkas pamatu betonēšana katlu mājas daļā. Savukārt turpinās ēkas pamatu betonēšanas darbi šķeldu noliktavas daļā, kā arī tiek veikti šķeldu pieņemšanas bedres un transportiera bedres betonēšanas darbi. Ir uzsākta priekškurtuvju montāža, un tiek veikti sagatavošanas darbi katlu montāžai. Kopējais projekta teritorijas platība ir 11 125 m2. Projektu ir plānots pabeigt un katlu māju ekspluatācijā nodot ekspluatācijā šī gada beigās.02.02.2017

VELVE studentiem stāsta par būvnieku profesiju iespējām un priekšrocībām

2017. gada 1. februārī izglītojošās kampaņas “Mācies būvniecību” ietvaros, vairākiem desmitiem topošajiem inženieriem un ainavu arhitektiem no LLU Vides un būvzinātnes fakultātes par būvniecības praksi stāstīja VELVE valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns, piedaloties arī citu būvniecības uzņēmumu pārstāvjiem. Tikšanās notika LLU Vides un būvzinātnes fakultātē ar Sandras Gustes, LLU Arhitektūras un būvniecības katedras vadītājas, asociētās profesores līdzdalību.

Būvniecības uzņēmumu pārstāvjiem un kampaņas organizatoriem bija iespēja iepazīties ar LLU veidoto Daugavas modeli, kā arī vienoties par studentus interesejošajiem būvobjektiem un piemērotākajiem studentu ekskursiju laikiem tajos.

Ainārs Leitēns: “Būvniekam būt – tas ir prestiži un cienījami. Darbs būvniecībā profesionāļiem būs vienmēr. Jau studiju laikā jāsaprot, ka šī profesija prasa aizrautību un centību, kas vienmēr rezultējas ar plašām iespējām veidot karjeru. Studijas ir veids kā iemācīties pieņemt lēmumus, analizējot pieejamos datus. Un lēmumu pieņemšana būvniecībā ir viena no svarīgākajām prasmēm.”

Sandra Guste: “Mēs labprāt aicinām mūsu fakultātē viesoties būvuzņēmumu pārstāvjus ar mērķi piedāvāt iespējas studentiem izvēlēties prakses iespējas. Prakse ir lieliska iespēja pārbaudīt savus spēkus, ir būtiski pastrādāt reālā būvniecībā, saprast procesus un izjust profesijas garšu.”

Jau otro gadu pēc kārtas Latvijas mērogā norisinās karjeras izvēles atbalsta kampaņa “Mācies būvniecību”, ko arī šogad atbalsta VELVE. Kampaņas primārais mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību būvnozarei un rosināt vēlmi studēt inženierzinātnes, ar reāliem piemēriem parādot nozares dažādību un karjeras iespējas. Kampaņas mērķis ir papildināt informatīvo telpu ar labas prakses piemēriem karjeras veidošanā būvnozarē, popularizēt studiju iespējas augstskolās, kā arī iedvesmot jauniešus darbam būvniecības nozarē.

Kampaņu “Mācies būvniecību” veido trīs sadaļas: būvniecības nozares speciālistu atraktīvi stāstījumi bukletā “Aizraujoša profesija – būvnieks”; profesionāļu viesošanās skolās, sarunājoties ar skolēniem un studentiem par būvniecību – ikdienas norisēm un gandarījumu par realizētajiem projektiem; skolēnu un studentu viesošanās labākajos Latvijas būvobjektos – jaunbūvēs, vēsturiskajās ēkās, inženierbūvēs u.c.10.01.2017

VELVE tiekas ar skolēniem profesionālās orientācijas kampaņas ietvaros

Šodien, 2017. gada 10. janvārī preses konferencē profesionālās orientācijas kampaņas «Mācies būvniecību!» organizētāji kopā ar VELVE valdes priekšsēdētāju Aināru Leitēnu un citiem kampaņas dalībniekiem informēja par plānotajām aktivitātēm Latvijas skolās.

Pēc preses konferences O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas zālē 8. un 9. klases skolēniem notika lekcija, kurā būvnieki stāstīja par būvniecības nozares profesijām un saviem ikdienas pienākumiem. Arī šogad VELVE ir viens no profesionāli izglītojošās kampaņas "Mācies būvniecību" atbalstītājiem. Šis ir kampaņas norises otrais gads un kampaņas mērķis ir mudināt skolniekus izvēlēties ar būvniecību saistītu profesiju.

“VELVE komandu veido vairāk kā 100 darbinieki, kas pārstāv 43 dažādas būvniecības nozares specialitātes. Domāju, ka šādas profesionāli izglītojošās kampaņas ir nepieciešamas, lai palielinātu jauniešu izpratni par dažādām karjeras iespējām būvniecības nozarē,” skaidro Ainārs Leitēns, VELVE valdes priekšsēdētājs. “Būtiski, ka šogad kampaņā lielāks uzsvars ir uz praktisko un amata iemaņu nozīmi, veiksmīgas karjeras izveidē būvniecības nozarē. Apgūtas prakstiskās prasmes ļauj kļūt gan par labu speciālistu, gan strādāt vadošā amatā, precīzi pārzinot būvniecības procesu,” papildina A. Leitēns.

Kampaņa Latvijas skolās notiks no 2017. gada janvāra līdz maijam, kuras laikā vadošo būvniecības uznēmumu pārstāvji tiksies ar skolēniem, lai klātienē stāstītu par savu ikdienu, pienākumiem un atbildētu uz jauniešu jautājumiem. Daudzveidīgus pieredzes stāstījumus skolēni varēs iepazīt arī atraktīvā informatīvā bukletā „Aizraujoša profesija – būvnieks”. Kampaņas ietvaros skolniekiem ir iespēja apmeklēt dažādus būvniecības objektus, lai klātienē iepazītu ikdienu būvniecības objektos.

Kampaņas mērķauditorija ir jaunieši, kuri plāno izvēlēties Latvijas tautsaimniecībai vajadzīgas un aktuālas būvniecības specialitātes. Kampaņa organizatori ir biedrība „Building Design and Construction Council” ar sadarbības partneriem – Izglītības un zinātnes ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Celtniecības koledžu, Rīgas domes Īpašuma departamentu, biedrību „Zaļās mājas”.10.05.2017

VELVE preses brīfingā informē par paveiktajiem darbiem Cirka ēkas fasādes stiprināšanai

Šodien, 2017. gada 10. maijā Kultūras ministrijas rīkotajā preses brīfingā VELVE informēja mediju pārstāvjus par paveiktajiem Cirka ēkas fasādes nostiprināšanas darbiem.

Pabeigtā cirka ēkas fasādes nostiprināšana ir būtiski priekšdarbi, lai varētu veikt visaptverošus fasādes konservācijas pasākumus. Iepriekš veiktā ekspertīze apliecina, ka pēc pamatkonstrukciju tehniskā nolietojuma ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs, bet būtiska ir cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes deformācijas, un to neprognozējamā ietekme uz kopējo ēkas noturību, kā arī neatbilstība ugunsdrošības un vides pieejamības prasībām. Šajā fasādes konservācijas fāzē ir uzstādītas pagaidu metāla atsaites no Merķeļa ielas fasādes uz iekšējo nesošo konstrukciju, nodrošinot fasādes stabilitāti līdz turpmāko konservācijas darbu uzsākšanai. Stiprināšanu veica ar metāla savilcēm no iekšpuses, piestiprinot tās pie iekšējās starpsienas.

Cirka ēka ir iekļauta arī Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, līdz ar to fasādes konservācijas darbi notiek ciešā pārraudzībā un sadarbojoties ar Kultūras ministriju.04.11.2016

VELVE darbinieki jauniešiem stāsta par būvniecības nozares profesijām

Šodien, 2016. gada 4. novembrī VELVE darbinieki jauniešiem no O. Kalpaka Tautas Daiļamatu pamatskolas stāsta par dažādiem būvniecības darbiem, kas ir paveikti Saeimas ēkas rekonstrukcijas un restaurācijas procesā. Ekskursija ir viena no aktivitātēm profesionāli izglītojošajā kampaņā "Mācies būvniecību", kuras laikā VELVE darbinieki jauniešiem ar uzskatāmiem un saprotamiem piemēriem stāsta par daudzveidību būvniecības nozares profesijās.

“VELVE vienmēr ir fokusējusies uz profesionālu un kvalificētu speciālistu izvēli savā komandā. Nepastarpināti daloties ar savu pieredzi un zināšanām, VELVE darbinieki palielina jaunās paaudzes izpratni par būvniecības nozari,” skaidro Ainārs Leitēns, VELVE valdes priekšsēdētājs. “Būtiski ir arvien vairāk jauniešiem skaidrot par dažādiem amatiem un profesijām būvniecības nozarē, tāpēc jau otro gadu pēc kārtas izvēlējāmies atbalstīt šo profesionāli izglītojošo kampaņu “Mācies būvniecību”, kas ar katru gadu aptver arvien lielāku jauniešu mērķauditoriju.”

Arī šogad VELVE ir viens no profesionāli izglītojošās kampaņas "Mācies būvniecību" atbalstītājiem. Šis ir kampaņas norises otrais gads, un kampaņas mērķis ir mudināt skolniekus izvēlēties ar būvniecību saistītu profesiju. Šogad lielāks uzsvars ir uz praktisko un amata iemaņu nozīmi, veiksmīgas karjeras izveidē būvniecības nozarē. Apgūtas praktiskās prasmes ļauj gan kļūt par labu speciālistu, gan arī strādāt vadošā amatā, sīki un precīzi pārzinot veicamo darbu kārtību. Kampaņas mērķauditorija ir jaunieši, kuri plāno izvēlēties Latvijas tautsaimniecībai vajadzīgas un aktuālas būvniecības specialitātes. Kampaņu organizē biedrība „Building Design and Construction Council” (BDCC) sadarbībā ar izglītības iestādēm: LLU, RTU, Rīgas Celtniecības koledža.

Kampaņas ietvaros izstrādās informatīvu materiālu drukātā un elektroniskā veidā, kas jauniešiem saprotamā un saistošā veidā skaidros par dažādu būvniecības nozares profesiju amata prasmēm. Būtiska kampaņas sastāvdaļa ir jauniešu ekskursijas uz dažādiem būvobjektiem, ļaujot klātienē iepazīties ar būvniecības darbiem un uzdot precizējošus jautājumus būvniekiem. Papildus notiks arī lekcijas un semināri, kas kopumā ļaus iegūt maksimāli precīzu izpratni par būvniecības nozares profesijām un amatiem.


VELVE ir 1992. gadā dibināts uzņēmums, kas 25 darbības gados no restaurācijas sabiedrības ir kļuvis par vienu no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, ar attīstības izaugsmēm Baltijā un ES. Uzņēmums ir attīstījies, realizējot dažāda apjoma un sarežģītības būvniecības projektus inženiertehnisko būvju, jaunbūvju, restaurācijas un rekonstrukcijas segmentos, kā arī nodrošinot pilna apjoma būvniecības projektu vadību. Klienti augstu novērtē VELVE pieredzējošo speciālistu komandu, kas atbildīgi un ar ieinteresētību izturas pret ikvienu klienta vēlmi.25.11.2016

Biroja ēkas pārbūve Baznīcas ielā 19/23

VELVE veica biroja ēkas pārbūvi, četros virszemes stāvos ar bēniņu stāvu divos līmeņos un pagrabstāvu. Pārbūvējamo stāvu kopējā platība ar divu līmeņu izbūvi bēniņu stāvā ir 792.40 m2, tajā skaitā tikai bēniņu stāva būvapjoms veidoja 2 025 m3.

Biroja ēkā izveidotas jaunas nesošās konstrukcijas, kā arī pastiprinātas esošās, izmantojot betonu, kokmateriālus un metālu. Visā ēkā ir izmantoti tikai kvalitatīvi koka logi un iekšdurvis atbilstoši telpu funkcionālajam plānojama ir koka, stiklotas vai metāla. Ēkā esošo kāpņu dizains ir pārveidots, izmantojot metāla kāpnes un stikla margas, un atbilstoši kopējam telpu dizainam ir izveidotas stiklotas starpsienas.

Ēkā pilnībā no jauna ierīkots mūsdienu prasībām atbilstošs inženiertehniskais aprīkojums, tajā skaitā elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, siltumapgāde, ventilācija, un kondicionēšana. Tas nodrošinās visās telpās to funkcionalitātei atbilstošu klimatu. Uzstādītās vājstrāvu sistēmas nodrošinās automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, kā arī UAS Automātiskās ugunsgrēkā atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Papildus visā ēkā ir izveidota apsardzes signalizācijas sistēma ar videonovērošanu, piekļuves kontroles sistēma, kā arī telekomunikāciju tīkls, tajā skaitā arī datoru telefonu tīkls.12.12.2016

Kapsulas iemūrēšana Rīgas Stradiņu universitātes jaunās dienesta viesnīcas pamatos

Šodien, 2016. gada 12. decembrī svinīgā pasākumā notika kapsulas iemūrēšana RSU jaunās dienesta viesnīcas pamatos. Pasākumā laikā vēstījumu nakošajām paaudzēm parakstīja svinīgā pasākuma dalībnieki Anda Čakša, Veselības ministre, Andris Ameriks, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Artūrs Šilovs, RSU Studējošo pašpārvaldes vadītājs, Ainārs Leitēns, SIA VELVE valdes priekšsēdētājs.

Šis būs VELVE viens no apjomīgākajiem publiskās ēkas jaunbūves projektiem, kas veidos vienotu mācību un pētniecības kompleksu universitātes centrālās ēkas teritorijā. Studentu dienesta viesnīcas ēka būs ar trīs stāviem un pazemes stāvu autostāvvietai, ar projektētās ēkas stāvu kopējo platību 5400 m2. Dienesta viesnīcā būs 135 numuriņi, kopā nodrošinot dzīvošanu 220 studentiem, teritorijā izbūvēs autostāvvietu 32 automašīnām, bet ēkas pagrabstāvā izbūvēs vēl papildu autostāvvietu 37automašīnām.

Pēdējā laikā gandrīz visos projektos ir paredzēti vairāki risinājumi vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem un arī šajā projektā tādi būs vairāki gan īpaši pielagotās istabās, gan arī atpūtas un koplietošanas telpās.03.11.2016

VELVE atbalstītais “MX Moduls” sportists Kārlis Sabulis noslēdzis divu gadu līgumu ar Yamaha!

Motokrosa kluba “MX Moduls” sportists Kārlis Sabulis noslēdzis divu gadu līgumu ar Yamaha Motor Europa N.V. un, 2017. gadā pārstāvot ASTES4-TESAR Yamaha komandu, startēs visos Eiropas motokrosa čempionāta posmos.

Līgums paredz, ka 2017. gadā Sabulis pārstāvēs ASTES4-TESAR Yamaha komandu, bet, ja sezonas laikā tiks uzrādīti lieliski rezultāti, tad 2018. gadā Kārlis var tikt nosūtīts uz kādu citu Yamahas klubu, kas jau startē Pasaules čempionātā.

ASTES4-TESAR Yamaha komandā ir apvienotas divas citas – SDM Racing MX un DP19 Yamaha komanda (DP19 vadītājs ir 2008. gada Pasaules čempions MX1 klasē David Philippaerts). Ar 2017. gadu šīs jaunās komandas vadītājs ir itālis Fabio Tognella. Komandas menedžeris ir Daniele Marchese, bet braucēju menedžeris - David Philippaerts.

Māris Martinsons, “MX Moduls” valdes priekšsēdētājs: “Šāds līgums pierāda to, ka mēs kā klubs ejam pareizajā virzienā. Tas nozīmē arī to, ka ieguldītie līdzekļi Sabuļa attīstībā ir bijuši lietderīgi. Protams, klubs atbalsta, palīdz, bet rezultāts jāparāda sportistam. Esmu gandarīts, ka Kārlis strādā, lai izpildītu gan savus, gan “MX Moduls” mērķus. Ja viss ritēs gludi, uzskatu, ka drīzumā mēs Kārli Sabuli redzēsim Pasaules čempionātā starp Top 10 braucējiem. Piecu gadu laikā “MX Moduls” komanda ir sasniegusi vienu no saviem mērķiem un izaudzinājusi sportistu, kurš tagad Eiropā brauks augsta līmeņa komandā.”

Valdis Seratinskis, “MX Moduls” menedžeris: “Jau no pirmās dienas, kopš Kārlis Sabulis pārstāv “MX Moduls” komandu, zināju, ka viņam ir potenciāls un kādu dienu viņš tiks pie laba līguma. Nedaudz traucēja tas, ka divus gadus Sabulim bija traumas un nācās izlaist daudz sacensību gan Latvijā, gan Eiropā, taču šī sezona parādīja, ka viņš ir cīnītājs un ļoti spējīgs motokrosists. To pamanījušas ir arī ārzemju komandas. Tagad jāstrādā vēl vairāk, jo viņa nākotne ir atkarīga tikai un vienīgi no paša snieguma.”

Kārlis Sabulis: “Esmu ļoti priecīgs, ka noslēdzu šo līgumu. Tas viss, pateicoties smagam darbam, manam sniegumam, šovasar startējot Pasaules čempionāta posmos, un klubam “MX Moduls”. Šis ir mans pirmais lielais līgums. Tagad uzdevums ir tikai un vienīgi strādāt. Pierādīt sevi vēl vairāk, lai varu piepildīt savu sapni un braukt kopā ar ātrākajiem džekiem. Paldies visiem, kas ir piedalījušies šajā procesā. Darīšu visu, lai pašam, ģimenei un visiem maniem atbalstītājiem ir prieks un lepnums par mani.”26.10.2016

VELVE un Saeimas pārstāvji iepazīstina medijus ar restaurēto Saeimas ēku

Šodien, 2016. gada 26. oktobrī būvkompānija VELVE kopā ar Saeimas darbiniekiem jaunajā Saeimas Jēkaba ielas 6/8 ēkā mediju pārstāvjiem izrādīja restaurētās telpas un stāstīja par būvniecības laikā paveikto. Pasākumā uzrunas teica Karīna Pētersone, Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāre, VELVE valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns un SIA “Arhis Arhitekti” arhitekts Arnis Kleinbergs.

Saeimas Jēkaba ielas 6/8 ēkas restaurācija un būvniecība ilga gandrīz divus gadus. Ēkā tika veikts liels restaurācijas darbu apjoms, kopumā restaurējot 440 m2 vēsturiskā parketa un 115 m2 vēsturisko flīžu, saglabāti un restaurēti lielie ozolkoka logi, kā arī restaurētas 40 vēsturiskās durvis un pēc veco kopiju paraugiem daļa durvju izgatavotas no jauna.

“Šis bija viens no sarežģītākajiem projektiem Vecrīgā, jo Vecrīgas vide ar šaurajām ieliņām un vēsturiskajām ēkām bija viens no lielākajiem izaicinājumiem. Vairāki nozīmīgi projekta starpposmi bija saistīti gan ar pāļu izbūvi, liela apjoma moderno inženierkomunikāciju izvietojumu telpās, bet īpaši sarežģīts bija uzdevums, izveidot starpsavienojumu starp esošo ēku un tās jauno piebūvi”, skaidro Ainārs Leitēns, būvkompānijas VELVE valdes priekšsēdētājs.

Šajā projektā bija ļoti liels roku darba īpatsvars, jo Vecrīgas apstākļos nevarēja izmantot jaudīgu tehniku, kas nepieciešama materiālu padošanai visā būvlaukuma teritorijā. Projekta viens no sarežģītākajiem posmiem bija izstrādāt precīzu darbu veikšanas tehnoloģiju un pēc tam realizēt jaunās un vēsturiskās ēkas savienojumu, saskaņā ar būvkonstrukciju projektu. Par jaunās piebūves iekļaušanos Vecrīgas vēsturiskajā apbūvē ir saņemts arī atzinīgs novērtējums no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

Jaunajā Saeimas ēkā ir mūsdienu prasībām atbilstošas konferenču zāles, pārrunu telpas, darba kabineti vairākām Saeimas komisijām, kā arī atbilstoši ēkas tehniskajām vajadzībām pilnībā izbūvēti pagraba un ēkas augšējais stāvs.


VELVE ir 1992. gadā dibināts uzņēmums, kas 25 darbības gados no restaurācijas sabiedrības ir kļuvis par vienu no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, ar attīstības izaugsmi Baltijā un ES. Uzņēmums ir attīstījies, realizējot dažāda apjoma un sarežģītības būvniecības projektus inženiertehnisko būvju, jaunbūvju, restaurācijas un pārbūves segmentos, kā arī nodrošinot pilna apjoma būvniecības projektu vadību. Klienti augstu novērtē VELVE pieredzējošo speciālistu komandu, kas atbildīgi un ar ieinteresētību izturas pret ikvienu klienta vēlmi.20.10.2016

VELVE iepazīstina ar VEF Kultūras pils restaurācijas un rekonstrukcijas gaitu

Šodien, 2016. gada 20. oktobrī būvkompānijas VELVE pārstāvji iepazīstināja medijus, Rīgas domes pārstāvjus, kā arī VEF Kultūras pils darbiniekus ar vērienīgajiem VEF Kultūras pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbiem. VEF Kultūras pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un tās iekšējais plānojums, kā arī piecu telpu interjera apdare ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. Objekta kopējā platība ir 6 878 m2 un kopš šī gada maija jau paveikti ap 25% no projektā paredzētajiem vispārceltnieciskajiem būvdarbiem, kā arī darba procesā ir konstatēti vēl papildu veicamie darbi.

VEF Kultūras pils rekonstrukcijas un restaurācijas projekts ietver trīs galvenos uzdevumus:

Pirmais – VEF Kultūras pils pieejamības palielināšana un apkārtējās teritorijas labiekārtošana, veicot ēkas apkārtnes un inženierkomunikāciju sakārtošanu, ēkas fasādes atjaunošanu, kā arī pielāgojot ēku cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Otrais – VEF Kultūras pils pakalpojumu uzlabošana, veicot interjera, sienu un griestu restaurāciju, skatuves pilnveidošanu, skaņu un apgaismojuma sistēmu un ierakstu studijas uzlabošanu, kā arī ēkas iekšējo inženierkomunikāciju pārbūvi.

Trešais – radošo amatieru kolektīvu darba apstākļu uzlabošana. Darbnīcu aprīkojuma uzlabošana, kā arī telpām atbilstošu apkures un ventilācijas sistēmas izveide.

„Šis ir salīdzinoši sarežģīts rekonstrukcijas un restaurācijas projekts, ņemot vērā, ka VEF Kultūras pils ir valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Šis statuss paredz vairākus ierobežojumus un specifiskus nosacījumus, kas jāievēro visā projekta norises laikā. Viens no sarežģītākajiem projekta posmiem ietver pagrabstāva izbūvi VEF Kultūras pils vestibila zonā. Lielākais projekta izaicinājums ir radīt mūsdienīgu vidi, saglabājot ēkas un telpu vēsturiskās kultūras vērtības,” uzsver Ainārs Leitēns, būvkompānijas VELVE valdes priekšsēdētājs.

Līdz šim ir veikti apjomīgi demontāžas darbi, t.sk. bēņinu starpstāvu pārsegumu demontāža 900 m2 platībā, no kuriem papildu 600m2, kas bija jādemontē sakarā ar esošo pārsegumu konstrukciju kritisko stāvokli. Procentuāli par 70% ir paveikta jumta seguma un jumta konstrukciju izbūve, darbu gaitā ir konstatēts, ka jāveic papildu darbi esošo jumta konstrukciju nostiprināšanai un elementu nomaiņai.

Pēc ēkas fasādes mūra atsegšanas, tika konstatēta nepieciešamība veikt mūra remontu un pastiprināšanu, kā arī būvdarbu gaitā tika atklāts, ka logiem vēsturiski nav izbūvētas pārsedzes. Līdz ar to tika veikta, sākotnēji neplānota, logu pārsedžu izbūve. Pirms ēkas galvenās ieejas un rotondu kolonnu restaurācijas uzsākšanas, tika veikta kolonnu esošā apmetuma tehniskā un ķīmiska sastāva izpēte, pieaicinot tehniskos speciālistus. Pēc atzinuma saņemšanas, ir pieņemts lēmums veikt esošā apmetuma demontāžu un jaunas apmetuma apdares kārtas izbūvi.

Demontējot ēkas galvenās ieejas pakāpienus, tika konstatēts, ka zem pakāpieniem nav nesošo konstrukciju un granīta pakāpieni balstās tikai uz smilts pabēruma. Līdz ar to ir nepieciešams veikt pakāpienu balstījumu izbūvi, kā arī papildu nepieciešams nostiprināt granīta un cokola apdares plāksnes pie VEF Kultūras pils galvenās ieejas. Šobrīd turpinās pagrabstāva un iekšējo inženiertīklu izbūves darbi, kā arī uzsākti apdares darbi.

VEF Kultūras pils ēka ir celta laika posmā no 1951. līdz 1960. gadam, un tik apjomīgi ēkas rekonstrukcijas un renovācijas darbi tiek veikti pirmo reizi. Būvkompānija VELVE veic VEF Kultūras pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma. Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir aptuveni 11 miljoni eiro. No minētajām izmaksām vairāk nekā sešus miljonus eiro ir plānots piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem.


VELVE ir 1992. gadā dibināts uzņēmums, kas 25 darbības gados no restaurācijas sabiedrības ir kļuvis par vienu no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, ar attīstības izaugsmēm Baltijā un ES. Uzņēmums ir attīstījies, realizējot dažāda apjoma un sarežģītības būvniecības projektus inženiertehnisko būvju, jaunbūvju, restaurācijas un rekonstrukcijas segmentos, kā arī nodrošinot pilna apjoma būvniecības projektu vadību. Klienti augstu novērtē VELVE pieredzējošo speciālistu komandu, kas atbildīgi un ar ieinteresētību izturas pret ikvienu klienta vēlmi.10.10.2016

Pabeigta pašvaldības dzīvokļu namu rekonstrukcija Rīgā, Ieriķu ielā

2016. gada 10. oktobrī svinīgi tika atklāta jauna pašvaldības dzīvojamo māju pansija, klātesot Rīgas domes, Rīgas pilsētbūvnieka un būvkompānijas Velve pārstāvjiem

Policijas iecirkņa rekonstrukciju Ieriķu ielā 28 pēc SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” pasūtījuma veica būvkompānija VELVE. Atjaunošanas darbi tika uzsākti 2015. gada jūnijā. Ēka nodota ekspluatācijā 2016. gada septembrī. Pabeidzot darbus, par pusgadu ātrāk nekā to paredzēja līgums. Līguma summa 1 138 458,32 EUR.

Viena no galvenajām pasūtītāja prasībām bija nodrošināt vismaz 70 vienistabas dzīvokļu izbūvi. Katru dzīvoklis ir izbūvēts kā ugunsdroši atdalīta telpa. Inženiertīklus ieprojektēt un izbūvēt tā, lai katrs dzīvoklis būtu autonoms, ne tikai klasiskajā izpratnē, ar apkures un ūdens patēriņa kontroli, bet papildu aprīkojot katra dzīvokļa apkures un ūdens patēriņa kontroles sistēmu ar attālinātu nolasīšanu, kas veidos kontrolētu datu bāzi.

2015. gada 17. augustā tika saņemta atļauja uzsākt būvdarbus. Demontāža, logu montāža, jumta segumi, pārsegumi utml. paralēli būvniecībai tika veiktas projekta izmaiņas, tika izprojektēti 71 dzīvokļi. Būvvaldē iesniegtās izmaiņas akceptētas. Pēc izmaiņu saskaņošanas pasūtītājs nolēma, ka jāveic papildus izmaiņas projektā ar domu pirmajā stāvā ierīkot pansiju. Tas arī tika realizēts un dotajā brīdi ekspluatācijā tiek nodota ēka, kur izbūvēti 48 sociālā tipa vienistabas dzīvokļi un 20 pansijas, kā arī 1 dežuranta telpa.

Trokšņu izolācijai starp dzīvokļiem, konstrukciju montāžai tika pielietotas akustiskās skavas. Metāla durvis, kas nodrošina EI30 min. (ugunsreakcija ir 30 min laika). Starpstāvu pārsegumu izolācijai pielietots tāds materiāls kā Thermowhite, Austrijas tehnoloģija. Galvenā loma šī materiāla pielietošanā ir panākt horizontālo līmeni stāvos, vienlaicīgi uzlabojot trokšņu izolāciju. Kā neikdienišķu parādību var pieminēt linoleja pielietošanu uz sanitāro telpu sienām klasisko flīžu vietā, tādejādi atvieglojot svaru uz pārsegumu, vienlaikus iegūstot labu estētisko izpildījumu. Ēka ir aprīkota ar pandusu. Fasāde nosiltināta ar 180mm akmensvati. Ēka ir energo efektīva. Katrā dzīvoklī izvietoti alokatori, kas precīzi uzskaita siltuma patēriņu no radiatoriem.

Fasādes siltinājumam fasādes daļā tika izmantots apmetums ar paaugstinātu stiprību, papildu nodrošinot ēkas sienu mehānisko noturību.

Moderna zibens novadīšanas sistēma, kas uzstādīta zem fasādes siltinājuma, kas ir jauninājums būvniecībā.

Būvkompānija VELVE ir uzņēmusies ģenerāluzņēmēja atbildību par desmit gadu garantijas laiku.19.09.2016

Atjaunota Rīgas 37. vidusskolas vēsturiskā fasāde un karoga masts

Šogad, 19. septembrī, Rīgas 37. Vidusskolas, Čiekurkalna 1. Līnijā 53, atjaunotajā karoga mastā tika pacelts Rīgas pilsētas karogs.

SIA VELVE 2016. gada aprīlī noslēdza līgumu ar Rīgas domes īpašuma departamentu par skolas vēsturiskās fasādes atjaunošanu, logu nomaiņu un ēkas fasādes izgaismošanu. Darbu izmaksas bija 450 tūkstošiem eiro. Visi darbi tika pabeigti 4 mēnešu laikā.

Rīgas 37. vidusskolas ēka ir Valsts kultūrvēsturiskais piemineklis. Darba procesā tika atjaunotas pirmā stāva logu restes, un kā vēsturiska liecība saglabāts un restaurēts viens no ēkas logiem. Velve atjaunoja skolas vēsturiskā karoga masta stiprinājumus un veica jaunā masta uzstādīšanu. Tika atjaunots vēsturiskais balkons, no kura pagājušā gadsimta sākumā Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis teicis skolēniem uzrunu. Kopumā atjaunoti 3 600 m2 fasādes, nomainīti 716 m2 koka logu, atjaunoti 115 m2 vēsturisko logo restes, nomainītās skārda palodzes un dzegas, kā arī notekcaurules. Pēc projekta tika uzstādīti gaismekļi fasādes izgaismošanai.

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS: SIA VELVE

PASŪTĪTĀJS: RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS

BŪVOBJEKTA ADRESE: ČIEKURKALNA 1. LĪNIJA 53, RĪGA

BŪVES VEIDS: FASĀDES ATJAUNOŠANA, LOGU NOMAIŅA

Līguma termiņš: 2016. gada 27. aprīlis. Darbi paveikti 4 mēnešu laikā.

Līguma summa: 450 104.21 EUR bez PVN25.08.2016

Kauguros atklāj jaunuzcelto sporta zāli

25. augustā Jūrmalā, Raiņa ielā 55, tika svinīgi atklāta jaunuzceltā sporta zāle, kurai pamatakmens ielikts 2014. gada novembra beigās. Ēkas būvniecības ģenerāluzņēmējs ir SIA VELVE.

„Viens no sarežģītākajiem projekta posmiem bija izveidot mūsdienīgu un funkcionālu sporta halles savienojumu ar jau esošajām skolas ēkām. Jaunuzceltā halle ir pašlaik lielākā un modernākā sporta halle Jūrmalā, kas atbilst FIBA starptautiskajām prasībām un tur var notikt arī starptautiska mēroga florbola, basketbola, rokasbumbas, volejbola un badmintona turnīri” uzsver būvfirmas VELVE valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns.

Zāle izbūvēta divos stāvos, tai ir arī viens pazemes stāvs. Telpu kopējā platība pārsniedz 3 000 kvadrātmetru, zāles apjoms – vairāk nekā 1 500 kvadrātmetru.

Izstrādājot jaunbūves projektu, lielākā uzmanība tika pievērsta ēkas funkcionalitātei. Telpas ir plānotas tā, lai to savstarpējais izvietojums netraucētu pildīt to funkciju. Rīkojot starptautiskas sacensības, ir iespēja izvērst teleskopiskās tribīnes, kurās paredzēts izvietot ap 750 cilvēku. Tribīnes veido pakāpienu rindas, kas apvienojas ar otrā stāva telpā izvietotajām stacionārajām tribīnēm, kurās ir izvietotas vēl papildus 60 sēdvietas.

Ģērbtuvju zona ir nodalīta kā otrā stāva telpas, vienlaikus nodrošinot ērtu piekļūšanu sporta zālei. Šajā zonā ir paredzēts uzturēties līdz 120 cilvēkiem vienlaikus. Ģērbtuves izvietotas otrajā stāvā tā, lai ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” audzēkņi varētu ērti nokļūt uz sporta nodarbībām. Skolas sporta nodarbību laikā sporta zāli varēs atdalīt ar nolaižamu aizkaru visā zāles platumā. Katrā zāles daļā ir atsevišķa ieeja, līdz ar to iespējams rīkot sacensības arī atsevišķi uz katra laukuma.

Izbūvētas arī jaunas klašu telpas mācību vajadzībām. Tās izvietotas ēkas pirmajā stāvā. Mācību kabinetos paredzēta vieta 28 skolēniem.

Savukārt vestibila daļa paredzēta galvenokārt apmeklētājiem, kas vēlēsies skatīties Latvijas Basketbola līgas vai cita mēroga sacensības un sporta spēles. Šajā daļā tāpat kā visā ēkā īpaša uzmanība pievērsta vides pieejamības prasību nodrošināšanai. Ieejas zonā ir izbūvēts lifts, labierīcības apmeklētājiem, tostarp arī tualetes un dušas telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Sporta zāle uzbūvēta pilnībā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Būvniecības kopējās izmaksas ir 5,3 miljoni eiro, kas ietver veiktos būvdarbus, ceļa segumu, labiekārtojumu, projektēšanas un būvuzraudzības izmaksas.26.08.2016

Ar VELVE atbalstu uz motokrosa Olimpiskajām spēlēm!

Šī gada 24. un 25. septembrī Itālijā Madžioras trasē notiks motokrosa Olimpiskās spēles jeb Nāciju kauss 2016. Šajās grandiozajās sacīkstēs Latvijas izlasi šogad pārstāvēs Velve atbalstītās MX Moduls komandas braucēji Kārlis Sabulis un Dāvis Ivanovs, kā arī Roberts Justs no HSF Logistics Motosport Team. Startē katrs individuāli, bet uzvar komanda.

Latvijas Motosporta federācija par Nāciju kausa Latvijas izlases vadītāju apstiprināja šogad izveidotās biedrības “MX Nācijas” izvirzīto pārstāvi Mārtiņu Lazdovski: “Šī gada kandidāti Latvijas izlases sastāvam bija labākie un spējīgākie šī brīža Latvijas motokrosisti: Pauls Jonass, Roberts Justs, Kārlis Sabulis, Dāvis Ivanovs, Toms Macuks un Matīss Karro. Visi puiši ir labi un perspektīvi motokrosa braucēji, bet izlasi var pārstāvēt tikai trīs dalībnieki. Diemžēl Jonass un Karro ir guvuši traumas, tāpēc viņiem priekšlaicīgi beigusies šī sezona. Līdz ar to šoreiz aicinājām komandā Dāvi Ivanovu, Robertu Justu un Kārli Sabuli. Dāvim Ivanovam ir lielāka pieredze tieši Nāciju kausa sacīkstēs, kas ir ļoti svarīga, lai rezultāts būtu stabils. Roberts Justs labi sevi apliecinājis Pasaules motokrosa čempionātā, un Kārlis Sabulis šogad lieliski sevi pierādījis gan Eiropas čempionāta EMX250 klasē, gan, dažus posmus startējot Pasaules čempionāta MX2 klasē. Puiši ir pieredzējuši, spēcīgi, spējīgi parādīt labu sniegumu, lepni par iespēju pārstāvēt Latviju motokrosa Olimpiskajās spēlēs, kā arī alkst iepriecināt Latvijas motokrosa līdzjutējus.”

Roberts Justs Latvijas izlasi Nāciju kausā pārstāvējis divas reizes: 2012. un 2014. gadā. “Esmu gandarīts, ka varēšu pārstāvēt Latvijas izlasi Nāciju motokrosā. Arī izlases sastāvs ir labs, domāju, ka noteikti iekļūsim A finālā. Protams, žēl, ka mums nevar palīdzēt Pauls Jonass, bet tāds ir motokross. Arī es vēl nesen biju satraumējies, taču līdz Nācijām ir mēnesis, un paspēšu atgūt savu labāko formu. Ar nepacietību gaidu septembra beigas, jo ir liels gods pārstāvēt Latviju tik augsta līmeņa sacensībās,” stāsta Roberts Justs.

Dāvis Ivanovs Nāciju motokrosā startējis četras reizes: 2011., 2012., 2013. un 2015. gadā. “Esmu sajūsmināts, ka esmu viens no trim sportistiem, kuri šogad varēs pārstāvēt Latvijas izlasi. Domāju, ka mums šogad ir spēcīga komanda un mēs parādīsim, uz ko latvieši ir spējīgi. Madžioras trasē neesmu braucis, bet pirms tam mums būs daži treniņi, tāpēc satraukumam nav pamata,” papildina Dāvis Ivanovs.

Justs un Ivanovs ir ar zināmu pieredzi, un viņiem Nāciju motokross nav nekas jauns (atšķirībā no Kārļa Sabuļa, kuram šī būs pirmā reize Latvijas izlases sastāvā). “Pārstāvēt Latvijas izlasi Nāciju motokrosā bija viens no maniem mērķiem, viens no maniem sapņiem, jo izlasē tiek tikai trīs labākie motokrosisti no Latvijas. Tā man būs liela pieredze. No vienas puses, būs līdzīgi kā Pasaules čempionātā, kad startēju MX2 klasē, no otras puses, citādi. Gribu gan individuāli nostartēt labi, gan lai izlase iekļūst A finālā un parāda, ka arī mazajā Latvijā ir spēcīgi motokrosisti,” stāsta Kārlis Sabulis.

Nāciju motokross ir ikgadējas komandu sacensības, kuras tiek rīkotas kopš 1947. gada. Nāciju kausā, pārstāvot savu valsti, startē trīs sportisti, kas cīnās MX1, MX2 un MX Open klasēs. Pirmajā sacīkšu dienā ir priekšbraucieni, lai iekļūtu A finālā. Otrajā dienā katra klases sacenšas divas reizes, katru reizi pret vienu no atlikušajām divām klasēm. Sliktākais no trim rezultātiem tiek atmests, un komanda ar viszemāko kopējo punktu skaitu uzvar. Sacensību vērtēšana darbojas uz izcīnīto pozīciju sistēmu, t.i., pirmajai vietai tiek piešķirts viens punkts, otrajai vietai - divi punkti u.t.t.

VELVE atbalsta motokrosa komandu “MX Moduls” kopš 2012. gada. Uzņēmumam ir svarīgi atbalstīt jaunos un perspektīvos sportistus, jo īpaši tik iecienītā sporta veidā kā motokross.24.08.2016

Velve piedalās izstādē „RADOŠĀ INŽENIERIJA”

23. augustā Rīgas domē tika atklāta vērienīga fotoizstāde “Radošā inženierija”. Būvkompānija Velve šajā izstādē pārstāvēta ar „Dzeramā ūdens sagatavošanas staciju Baltezerā, 2. kārta”. Izstādes mērķis ir paaugstināt būvnozares prestižu sabiedrībā, kā arī pievērst uzmanību Latvijas pasūtītāju un būvuzņēmēju spējām realizēt daudzveidīgus un modernus industriālos objektus – dzelzceļa objektus, termināļus, angārus, tiltus.

Izstādes mērķis ir paaugstināt būvnozares prestižu sabiedrībā, kā arī pievērst uzmanību Latvijas pasūtītāju un būvuzņēmēju spējām realizēt daudzveidīgus un modernus industriālos objektus – dzelzceļa objektus, termināļus, angārus, tiltus.

Izstādes ekspozīciju veido 16 dažādi Latvijā pēdējos gados būvēti industriāli objekti, mākslinieciskos fotostāstos atainojot aizraujošus momentus no objektu tapšanas procesa. Fotostāsti papildināti ar informāciju latviešu un angļu valodā. Unikālie fotokadri piedāvā ielūkoties objektos, kuri ikdienā apskatei nav pieejami.

Projekts „Dzeramā ūdens sagatavošanas staciju Baltezerā, 2. kārta”, „Rīgas ūdens bāze”, Garkalnes novads, pasūtītājs „Rīgas ūdens”, ģenerāluzņēmējs PS VELVE –AQUA SEEN, nodots ekspluatācijā 2015. gadā.

Baltezera ūdens gūtnei ir vairāk nekā 100 gadu vēsture. Šis ir apjomīgs infrastruktūras objekts ar vairākiem būvniecības un arī rekonstrukcijas posmiem. Lielākais no izaicinājumiem bija desmitiem tonnu smago filtru uzstādīšana un montāža. Projekta ietvaros izbūvēta gan pati ūdens attīrīšanas stacija, gan rekonstruēta sūkņu stacija „Baltezers-1”. Būvniecības laikā izbūvēti inženiertīkli, kas ir saslēgti vienotā automatizētās vadības sistēmā. Galvenais jaunās dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas uzdevums ir samazināt dzelzs un mangāna saturu ūdenim, ko savām vajadzībām izmanto ikviens Rīgas iedzīvotājs. Pēc jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūves jauda sasniegusi 28000 m³ diennaktī, piedāvājot rīdziniekiem bioloģiski attīrītu ūdeni. Ūdens attīrīšanas nodrošināšanai uzstādītas 2 tvertnes bagātināšanai ar skābekli un 16 filtri.

Konkursā „Latvijas būvniecības gada balva” būvkompānija Velve ar šo objektu ieguva 2. vietu nominācijā Inženierbūvju rekonstrukcija 2015.27.05.2016

SIA „VELVE” atbalsta RTU studentu dalību Ziemeļvalstu tērauda tiltu konkursā „BRICO 2016”

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studenti ar pašu būvētu tiltu pirmo reizi piedalījās Ziemeļvalstu tērauda tiltu konkursā „BRICO 2016”, kas no 16. līdz 20. maijam norisinājās Tallinā.

Konkursa galvenā ideja: komandai līdz četriem cilvēkiem piecu dienu laikā atbilstoši sacensību nolikumā esošajiem kritērijiem jāuzprojektē un jāuzbūvē savs metāla tilts. Saskaņā ar dotajiem kritērijiem meklējot efektīvāko dizainu, studentiem jābūt inovatīviem un praktiski jāliek lietā universitātē iegūtās teorētiskās zināšanas. Kā arī jāatrisina tādas tehnoloģiskas problēmas kā konstrukciju ražošana un procesa optimizācija, uzbūvējot reālu tiltu.

RTU komanda savu tiltu uzbūvēja 5m garu un 160 kg smagu. Darbs pie tilta projekta tika uzsākts jau pērnā gada decembrī.

Kopā konkursam kvalificējās 9 komandas - 6 komandas no Polijas un pa vienai no Igaunijas, Latvijas un Horvātijas.

Jauno speciālistu dalību konkursā finansiāli atbalstīja būvkompānija „Velve”.

Kopš 2015. gada Velve izveidojusi uzņēmuma korporatīvi sociālās atbildības programmu, kuras viens no mērķiem ir atbalstīt paliekošas vērtības izglītībā. 2015. gadā “ Velve” atbalstīja profesionālas izglītības kampaņu “Mācies būvniecību”, kas paver citu skatījumu uz būvniecību – kā prestižu nozari.14.01.2016

SIA Velve jauniešiem stāsta par karjeras iespējām būvniecības nozarē

SIA Velve piedalās informatīvi izglītojošā kampaņā „MĀCIES BŪVNIECĪBU!”, ko organizē kampaņas idejas autors biedrība „Building Design and Construction Council” (BDCC), kopā ar sadarbības partneriem - Izglītības un zinātnes ministriju, RD Īpašuma departamentu, RTU, biedrību “Zaļās mājas” un “RERE Grupa”.

Šāda profesionālās orientācijas kampaņa Latvijā tiek organizēta pirmo reizi, kad tiek iesaistīti augstskolu un koledžu pasniedzēji, zinātnieki un nozares uzņēmumu pārstāvji, lai veicinātu jauniešu izpratni par karjeras iespējām un dažādajām profesijām būvniecības nozarē.

„Būvnieka profesija ir jāreabilitē, jo sabiedrībā tās prestižs nav pārāk augsts, lai gan nozarē strādā ārkārtīgi daudz labu profesionāļu. Kampaņa piedāvā būvnieku pozicionēt kā godpilnu profesiju, kas ir nozīmīgs faktors zinošu un gudru jauniešu piesaistei kādai no būvniecības profesijām. Būvniecība rada paliekošas vērtības,” norādīja „Velve” valdes priekšsēdētājs un biedrības „Building Design and Construction Council” pārstāvis Ainārs Leitēns.

Kampaņas saturu veido informatīvs, atraktīvs buklets drukātā un elektroniskā versijā, kas tiks izplatīts Latvijas lielākajās vispārizglītojošās skolās un koledžās. Kā arī notiks tikšanās ar jauniešiem Latvijas skolās, kuru laikā nozares profesionāļi sarunās ar jauniešiem varēs dalīties savā pieredzē, un protams atbildēt uz jauniešu jautājumiem.

Preses konference par kampaņas saturu un mērķiem, kā arī bukleta prezentācija notika 13. janvārī pamatskolā „Rīdze”.

Kampaņas aktīvāko daļu tikšanās ar Latvijas skolām aizsāka SIA „Velve” ražošanas direktors Igors Šenbergs, jauniešiem detalizēti pastāstot par savām darba gaitām un iespējām, ko viņiem sniedz darbs būvniecības nozarē un profesiju Būvinženieris.

Kampaņas viens no galvenajiem mērķiem ir palielināt jauniešu izpratni par personīgās izaugsmes iespējām un procesu: izglītība – prakse – karjera būvniecībā. Savukārt kampaņas sociālais mērķis - papildināt informatīvo telpu ar labas prakses piemēriem, popularizējot studiju iespējas augstskolā un koledžās un, balstoties uz stāstiem par reālu profesionāļu karjeras sasniegumiem būvniecības jomā, iedvesmot jauniešus studijām un darbam ar būvniecību saistītās nozarēs.22.12.2015

SIA Velve atjauno korporatīvo identitāti, nostiprinot līdera pozīcijas nozarē

Sekojot uzņēmuma jaunajiem attīstības virzieniem, ir izveidots jauns Velve korporatīvā stila dizains. Profesionalitāte, precizitāte, enerģija, dinamika un attīstība ir galvenie vadmotīvi, ļaujot atjaunotajai identitātei būt saskaņā ar uzņēmuma izaugsmes mērķiem.

2015. gads ir SIA “Velve” 23 darbības gads, kuru laikā uzņēmums no sākotnēji izveidotas restaurācijas sabiedrības kļuvis par vienu no vadošajiem būvniecības un restaurācijas uzņēmumiem Latvijā.

“Savas darbības laikā SIA “Velve” ir attīstījusies, paplašinot gan sniegto pakalpojumu klāstu, gan savu speciālistu komandu. Līdz ar to arī uzņēmuma logo un korporatīvajam stilam ir jāmainās līdz ar mums. Domāju, ka uzņēmuma logo atjaunošana ir likumsakarīgs solis, kopējā uzņēmuma attīstības procesā. Esam gatavi arvien jauniem projektiem gan tepat Latvijā, gan arī citās valstīs, tāpēc ir svarīgi, ka uzņēmuma mājaslapa, logo, korporatīvā informācija ir mūsdienīga un saprotama ikvienam mūsu klientam,” skaidro Ainārs Leitēns, SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs.

Uzņēmuma realizētie projekti ir saņēmuši nozares novērtējumu. Objektam “Fitinghofa nams” 2008. gadā jauno nekustamo īpašumu vērtēšanas konkursā «Labākais jaunais projekts» iegūtas atzinības: 2. vieta nominācijā «Labākā rekonstruētā māja» un 3. vieta nominācijā «Labākā drošības koncepcija». 2014. gadā Rīgas pilsētas arhitekta biroja eksperti „2014. gada balva Rīgas arhitektūrā” izvirzīja SIA “Velve” realizēto projektu pamatskolas „Rīdze” ēkas pārbūve.

SIA “Velve” veic būvniecības projektu realizāciju, kas ietver civilo, rūpniecisko, inženiertehnisko un vides projektu realizāciju. Uzņēmums ir attīstījis spēcīgu restaurācijas, rekonstrukcijas un renovācijas ekspertīzi, kurai konkurentu Latvijas tirgū vēl arvien nav. Restaurācijas metodes paredz atjaunot ēkas vai telpu sākotnējo izskatu un stāvokli, pēc iespējas izmantojot autentiskus materiālus vai aizvietojot tos ar modernām alternatīvām.

Vēl viena ievērojama uzņēmuma darbības joma ir inženiertehniskās būves. Realizēto projektu sarakstā ir gan ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve, gan darbu veikšana “Lidostā “Rīga””. Tie ir tehnoloģiski ietilpīgi projekti, kuru realizācija prasa augstu precizitāti un profesionalitāti, un ļauj izmantot visu uzņēmuma rīcībā esošo inženiertehnisko speciālistu potenciālu.

Savukārt SIA “Velve” jaunbūvju projekti individuālajiem pasūtītājiem ir viens no būtiskiem uzņēmuma izaugsmes segmentiem. Tie ir apjomīgi objekti, kuros Velve nodrošina pilnu būvniecības procesa vadību un būvniecības darbu veikšanu, gan realizējot dzīvojamo ēku celtniecības projektus, gan lielveikalu, gan sporta kompleksu būvniecību. Klienti novērtē SIA “Velve” pieredzi un profesionalitāti būvniecības procesu vadībā. Ikvienam uzņēmuma klientam tiek nodrošināta pārskatāma un saprotama būvniecības projektu vadība, kas viņiem ļauj iegūt nepieciešamo pārliecību par būvniecības projektu profesionālu realizēšanu.30.10.2015

SIA Velve veiksmīgi turpina Saeimas ēkas rekonstrukciju un restaurāciju

Vecrīgā turpinās Saeimas vajadzībām nepieciešamo telpu rekonstrukcija un jauna starpsavienojuma izbūve. Projektā ir paredzēts izbūvēt savienojumu starp veco ēku un jauno ēkas piebūvi.

Uz šo brīdi objekta realizācija ir vidus posmā, pabeigta liela daļa konstrukciju izbūves darbu. Esošajā ēkā tiek veikta logu restaurācija, lai saglabātu vēsturiskos ozolkoka logus. Rekonstrukcijas darbu gaitā tika atklāti sienu dekoratīvie zīmējumi, kas tika fiksēti un iekonservēti nākamajām paaudzēm. Darbus veic SIA Velve pieredzējusi restauratoru un speciālistu komanda.

SIA Velve Projekta vadītājs Ingus Baumanis norāda, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem ir nelielā būvlaukuma platība un darbu veikšanas projekta tehnoloģijas izstrāde pāļu izbūvei.

Projekta ietvaros ir izbūvēt ēku savienojums. Ciešā sadarbībā ar projektētājiem tika atrasts optimālais risinājums drošai jaunās un vecās ēkas savienojuma izbūvei.

Pēc rekonstrukcijas, būs izveidotas modernas un funkcionālas telpas Saeimas frakciju darba vajadzībām, nodrošinot sēžu zāles, biroja telpas un palīgtelpas. Esošajā ēkā saglabās un atjaunos vēsturisko telpu parketu. Bet visā ēkā nepieciešamo klientu nodrošinās modernas klimata kontroles iekārtas. Pagraba telpās kā dekoratīvs elements tiks saglabāts un restaurēts tajās esošais seifs, atjaunojot un saglabājot pilnu tā funkcionalitāti.

Līgums par Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8, Rīgā rekonstrukciju un restaurāciju noslēgts 2014. gada 11. jūlijā un darbus plānots pabeigt 2016. gada vasarā. Līguma ietvaros paredzēta ēkas rekonstrukcija, vēsturisko interjera elementu un konstrukciju restaurācija, kā arī jaunas piebūves izbūve. Noslēgtā līguma summa ir 3 875 875,53 EUR01.05.2015

VEF Rīga noslēdz basketbola sezonu ar čempiona titulu

2014./2015. gada sezona basketbola klubam VEF Rīga noslēdzas ar čempiona titulu, ko klubs atgūst pēc viena gada pārtraukuma. Gandarīts par basketbola kluba panākumiem šajā sezonā var būt arī VEF Rīga atbalstītājs, viens no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Velve, kas basketbola komandu atbalsta jau trešo sezonu, kopš 2012. gada.

Sestajā finālspēlē "VEF Rīga" sastāvā ar 22 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām izcēlās Mareks Mejeris, bet 15 punktus pievienoja Džeralds Robinsons. "Ventspils" rindās 17 punkti Džerajam Grantam. Pateicoties gūtajam panākumam, "VEF Rīga" finālā uzveica "Ventspili" ar 4-2, izcīnot LBL čempionu titulu. Kluba vēsturē tas ir ceturtais LBL zelts, kas šoreiz izcīnīts pēc viena gada pārtraukuma.

Spēli veiksmīgāk iesāka ventspilnieki, izvirzoties vadībā pēc pirmā puslaika (28-39). Trešās ceturtdaļas izskaņā "VEF Rīga" pietuvojās līdz minimumam (49-50), bet spēles noslēgumā prata izcīnīt uzvaru ar 71-63.

Par LBL "play-off" vērtīgāko spēlētāju tika atzīts "VEF Rīga" uzbrucējs Mareks Mejeris.01.11.2014

SIA Velve uzsāk daudzfunkcionālas sporta halles būvniecību Kauguros

2014. gada novembrī tika ielikts pamatakmens jaunajai sporta hallei Kauguros, Jūrmalā, kuras nodošana ir plānota 2015. gada rudenī. Halles pamatos Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis, kopā ar halles patronesi basketbolisti Ievu Tāri un uzņēmuma Velve pārstāvjiem, pamatos iemūrēja kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Hallē ir plānotas vairāk nekā 800 skatītāju vietas un tās kopējā platība būs vairāk kā 3000 kvadrātmetru un projekta kopējās izmaksas ir 4,8 miljonu eiro. Atklāšanas brīdī tā būs lielākā un modernākā sporta halle Jūrmalā, kurā varēs notikt basketbola, handbola un volejbola spēles, bet primārais uzdevums ir nodrošināt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas “Atvase” audzēkņu sporta stundas.

Būvfirmai Velve ir ievērojama pieredze būvniecības projektu realizēšanā mācību iestāžu vajadzībām, kā arī apjoma un nepieciešamo risinājumu ziņā līdzīgos projektos. Velve veic būvniecības projektu realizāciju, kas ietver civilo, rūpniecisko, inženiertehnisko un vides projektu realizāciju. Uzsākot sadarbību ar Velve, ikviens klients iegūst uzticamu un drošu sadarbības partneri, un pilnīgu pārskatu par būvniecības procesu.

Projekta gaitā jārod risinājums daudzfunkcionālās sporta arēnas savienojumiem ar Jūrmalas valsts ģimnāzijas ēku un sākumskolas «Atvase» ēku, kā arī nepieciešams izbūvēt piebraucamo ceļu un iebrauktuvi no Skolas un Kauņas ielām. Teritorijas labiekārtošanas gaitā paredzēts izveidot automašīnu stāvvietas, velosipēdu novietnes, sētas teritoriju veidot iežogotu ar teritorijas apgaismojumu.01.04.2012

SIA Velve atbalsta motosporta komandu „MX Moduls“

Uzsākot 2012. gada motokrosa sezonu, SIA Velve kļūst par vienu no motokrosa komandas “MX Moduls” sponsoriem. Izvēloties atbalstīt profesionālo sportu, “Velve” nolēma kļūt par sponsoru motokrosā, jo šis ir viens no sporta veidiem ar spēcīgākajām tradīcijām Latvijā.

Motokrosam Latvijā ir senas tradīcijas, ko „MX Moduls“ komanda grib pārņemt un attīstīt gan 2012. gadā, gan tālākā nākotnē. Šai sezonai motokrosa komandas par prioritāti izvirzījusi uzvaru motokrosa sacensībās Latvijā, vienlaikus tiecoties pārliecinoši startēt arī starptautiskajās sacensībās.

“MX Moduls” komanda šajā sezonā ir parakstījusi līgumu ar talantīgajiem un perspektīvajiem sportistiem Dāvi Līvu, Gundaru Gauši un Mārtiņu Zommeru, ļaujot gūt pārliecību par izvirzīto ambiciozo mērķu sasniegšanu, kuru vidū ir kļūst par līderiem Latvijas motokrosā un pieteikt sevi Eiropas un pasaules motosporta elitē.

2012. gadā „MX Moduls“ piedalīsies ne vien Latvijas Čempionātā un „Superkausā“, bet arī mērosies spēkiem ar pasaules vadošajiem braucējiem Vācijas atklātajā ADAC čempionātā un Pasaules Čempionātā motokrosā. Sacensībās „MX Moduls“ startēs ar jauniem, speciāla dizaina 2012. gada modeļa „Kawasaki“ motocikliem, kas kopā ar braucēju meistarību un intensīvi aizvadītu sagatavošanās posmu ļauj cerēt uz labiem rezultātiem visas sezonas garumā.

„2012. gada sezonā „MX Moduls“ komandā startēs talantīgi sportisti, kuri Latvijas motokrosā sevi jau ir veiksmīgi pierādījuši. Šai sezonai esam nopietni gatavojušies. Mūsu mērķis ir uzvarēt „Superkausa“ klubu ieskaitē un ierindoties pirmajā trijniekā Latvijas Čempionāta klubu ieskaitē, kā arī veiksmīgi startēt Vācijas čempionātā ADAC un Pasaules Čempionāta posmos. Labs starts šajā un nākamajā sezonā būs priekšnoteikums, lai veiksmīgi sagatavotos 2014. gadam, kad Latvijā, Ķeguma moto trasē, norisināsies Pasaules Nāciju motokross,“ stāsta Valdis Seratinskis, „MX Moduls“ komandas menedžeris.

2012. gadā „MX Moduls“ komandai pievienojies Dāvis Līvs (MX Pro, MX1), kurš kopā ar Gundaru Gauši (MX Pro, MX1) un Mārtiņu Zommeru (MX13+, MX1) 21. martā dosies uz pēdējo treniņnometni ASV, kur pavadīs 12 dienas Kalifornijā, bet pirmais starts būs jau pēc mēneša – 14. aprīlī „Izaicinājuma kausā“.25.04.2017

VELVE uzsāk cirka ēkas fasādes konservāciju

2017. gada 25. aprīlī VELVE uzsāka cirka ēkas fasādes nostiprināšanu, kas ir būtiski priekšdarbi cirka ēkas fasādes visaptverošu konservācijas pasākumu veikšanai. Rīgas cirka ēka ir viena no vecākajām Eiropā, kas savu darbību uzsāka 1888. gada nogalē. Cirka ēka ir iekļauta arī Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, līdz ar to fasādes konservācijas darbi notiek ciešā pārraudzībā un sadarbojoties ar Kultūras ministriju.

Šajā fasādes konservācijas fāzē tiks uzstādītas pagaidu metāla atsaites no Merķeļa ielas fasādes uz iekšējo nesošo konstrukciju, nodrošinot fasādes stabilitāti līdz turpmāko konservācijas darbu uzsākšanai. Stiprināšanu veiks ar metāla savilcēm no iekšpuses, piestiprinot tās pie iekšējās starpsienas.

Iepriekš veiktā ekspertīze apliecina, ka pēc pamatkonstrukciju tehniskā nolietojuma ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs, bet būtiskas ir cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes deformācijas, un to neprognozējamā ietekme uz kopējo ēkas noturību, kā arī ugunsdrošības un vides pieejamības prasībām.

Līgums par fasādes nostiprināšanu ir parakstīts 2017. gada 24. martā un darbus plānots pabeigt 15 darba dienu laikā.icon