VELVE

Sadarbība

Partneri

Moduls Engineering

"Moduls Engineering" ir 1994.gadā dibināts inženiertehnisko komunikāciju uzņēmums, kura galvenie darbības virzieni ir ēku inženiertehnisko sistēmu darbības kontrole un vadīšana (BMS), elektroapgādes un apgaismojuma tehinskie risinājumi, vājstrāvu tīklu ierīkošana.

Arhitektu birojs "Nams"

Arhitektu birojs “Nams” ir dibināts 1992. gadā. Arhitektu birojs nodrošina pilnu projekta izstrādes procesa norisi, ko veic biroja arhitekti, projektu vadītāji, apzaļumošanas speciālisti, ceļu projektētāji un teritoriālplānotāji. Sniegtie pakalpojumi ietver arhitektūru, būvprojektu vadību, apzaļumošanu, ceļu projektu izstrādi, transporta organizāciju, teritoriju plānojumu.

Arhitektu birojs "Krasts"

Arhitektu birojs “Krasts” ir 2004.gadā izveidots uzņēmums, kas savā darbībā specializējas sabiedrisko un inženiertehnisko ēku projektu izstrādē.

Ozola un Bula

Arhitektu birojs Ozola & Bula ir 1998.gadā izveidots uzņēmums, kas nodarbojas ar arhitekta pakalpojumu sniegšanu, arhitektūras metu, skiču projektu, būvprojektu izstrādi, būvprojektu izstrādes vadību (ģenerāluzņēmēja funkcijas realizāciju), autoruzraudzību un interjera projektu izstrādi.

Arhis

SIA "Projektēšanas birojs ARHIS" ir 1988.gadā dibināts uzņēmums ar specializāciju būvprojektu, tajā skaitā arhitektūras, dizaina, kā arī projektu inženierdaļu izstrādē. Projektēšanas birojs veic arī projektu autoruzraudzību būvdarbu veikšanas gaitā.

BBS

Inženieru birojs SIA „Būves un būvsistēmas” jaunu un rekonstruējamu objektu attīstītājiem piedāvā projekta vadības, uzraudzības un konsultantu pakalpojumus būvniecības procesā, kas ietver būvniecības ieceres tehnisko un ekonomisko rādītāju izvērtēšanu, projektēšanas uzdevumu sagatavošanu, tehnisko projektu izstrādes procesu uzraudzību, tehnisko projektu izvērtēšanu, kā arī citus būvniecības projektu realizēšanai nepieciešamos pakalpojumus.