VELVE

Sadarbība

Klienti

Rīgas Domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde, kas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem administrē un nodrošina pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma un tās rīcībā esošo zemes gabalu racionālu un lietderīgu izmantošanu.

SIA Depo DIY

Būvmateriālu tirdzniecības nozares līderis Latvijā ar plašāko veikalu tīklu.

SIA Daugavpils ūdens

Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmums.

SIA Jūrmalas ūdens

Nodrošina dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi tīklā Jūrmalas pilsētā. Nodrošina notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, kā arī meliorācijas pakalpojumus.

SIA Rīgas pilsētbūvnieks

Galvenie darbības virzieni ir Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība un Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Latvijas Republikas Saeima

Latvijas Republikas likumdevējs.

Rīgas Tehniskā universitāte

Otrā lielākā augstskola Latvijā. 1958. gadā atdalīta no LVU, tā ir Rīgas Politehniskās augstskolas (1862) un Rīgas Politehniskā institūta (1896—1919) pēctece. Universitātē ir 9 fakultātes.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Institūts kā LPSR Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūts tika dibināts 1957. gada janvārī. Tā galvenie darbības virzieni ir pētījumi organiskajā ķīmijā, bioorganiskajā ķīmijā un molekulārajā bioloģijā.

Nacionālie bruņotie spēki

Nacionālo bruņoto spēku galvenie uzdevumi ir tieši un aktīvi piedalīties valsts sauszemes, jūras un gaisa teritorijas aizsardzībā un kontrolē.

Starptautiskā lidosta Rīga

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākā lidosta Latvijā un Baltijas valstīs.