VELVE

Par uzņēmumu

Vadība un darbinieki
Darbinieki

Darbinieki

Velve strādā sertificēti būvniecības speciālisti šādās jomās:

  • ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • ēku nojaukšanas darbu vadīšana,
  • tehnoloģisko iekārtu un to konstrukciju montāža,
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • restaurācijas darbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.
Toms Reiziņš, Valdes loceklis / Finanšu direktors

Toms Reiziņš, Valdes loceklis / Finanšu direktors

Toms Reiziņš savu karjeru savulaik sācis IT jomā, ieviešot dažādus biznesa procesu uzlabojošus IT risinājumus Latvijas lielākajos uzņēmumos, bet nu jau pēdējos 12 gadus savu profesionālo darbību saista ar finanšu vadības jomu. Šo gadu laikā T. Reiziņš strādājis par finanšu analītiķi, biznesa kontrolieri, bet vēlāk veiksmīgi sevi pierādījis kā finanšu un administratīvais direktors, un vadības komandas dalībnieks vienā no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā - “Latvijas Energoceltnieks”.


Augstāko izglītību un sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē un sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē T. Reiziņš ieguvis Latvijas Universitātē. Pēc akadēmisko grādu iegūšanas T. Reiziņš vairojis savas zināšanas biznesa vadības jomā ar augstāko pienesumu tautsaimniecībai, studējot doktorantūrā un kļūstot par Zinātniskā grāda kandidātu. Šajā laika posmā viņš ir kļuvis par 7 publikāciju līdzautoru starptautiski citējamos izdevumos, pētot lēmumu pieņemšanas problemātiku.


Saskaņā ar T. Reiziņa pārliecību, tikai nepārtrauka profesionālo prasmju pilnveide un nemitīga zināšanu papildināšana ļauj kļūt par augstākās raudzes speciālistu.

Ivo Brālēns, Valdes loceklis / Tehniskais direktors

Ivo Brālēns, Valdes loceklis/ Tehniskais direktors

Ivo Brālēns ir profesionālis ar 20 gadu darba pieredzi būvniecības jomā. Viņš ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu būvniecībā un būvinženiera kavlifikāciju būvniecības un rekonstrukcijas specializācijā Rīgas Tehniskajā universitātē. Profesionālo karjeru sācis kā būvdarbu vadītājs, strādājis par galveno būvdarbu vadītāju, projektu vadītāju, projektu direktoru un tehnisko direktoru vairākos Latvijas būvniecības uzņēmumos.


Ivo Brālēnam ir plaša pieredze gan lielu sabiedrisku ēku, gan dzīvojamo namu un biroja telpu projektēšanā un būvniecībā. Viņa kompetencēs ietilpst projektu/būvdarbu vadība būvlaukumā, kas ietver cilvēkresursu vadību un kontroli, būvdarbu un materiālu kvalitātes pārbaudes, piegāžu plānošanu, līgumu izpildes vadību, būvuzņēmēja pārstāvniecību un daudzus citus profesija aspektus, kā arī jaunu, būvniecības sfērā strādāt tikko sākušu darbinieku apmācība būvniecības specifikai, audzinot jaunos jomas speciālistus.


Ivo Brālēna darbs un pieredze divreiz novērtēta ar nozares apbalvojumu, 2013. un 2015. gadā Būvindustrijas gada balvas ietvaros saņemot Gada inženiera nosaukumu.

Struktūra