VELVE

Par uzņēmumu

Vadība un darbinieki
Darbinieki

Darbinieki

Velve strādā sertificēti būvniecības speciālisti šādās jomās:

  • ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • ēku nojaukšanas darbu vadīšana,
  • tehnoloģisko iekārtu un to konstrukciju montāža,
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • restaurācijas darbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība,
  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.
Ainārs Leitēns, valdes priekšsēdētājs

Ainārs Leitēns, valdes priekšsēdētājs

Ainārs Leitēns būvniecības nozarē strādā vairāk kā 20 gadus un savu darba pieredzi ir ieguvis dažādās nozares profesijās. A. Leitēns karjeru veidojis no būvdarbu vadītāja, darbu vadītāja līdz valdes priekšsēdētāja amatam. Augstāko izglītību, Inženierzinātņu bakalaura grādu ekonomikā, A.Leitēns ir ieguvis Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātē, kā arī regulāri papildina profesionālās zināšanas nozares organizētajos apmācību kursos un semināros. Apvienojot būvniecības nozarē iegūto pieredzi un ekspertīzi ar augsti profesionālu speciālistu komandu, Ainārs Leitēns ir spējis nostiprināt VELVE pozīcijas būvniecības nozarē, nodrošinot uzņēmumam stabilu vietu starp Latvijas vadošajiem būvniecības uzņēmumiem. Savas profesionālās karjeras laikā A.Leitēns ir realizējis tādus Latvijā ievērojamus projektus kā VEF Kultūras pils rekonstrukcija un pārbūve, Saeimas ēkas rekonstrukcija un restraurācija, RTU Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes ēkas rekonstrukcija, Biržas ēkas rekonstrukcija Rīgā, kā arī daudzi citi nozīmīgi projekti. Ainārs Leitēns ir ieguvis arī nozares atzinību - žurnāla “Latvijas būvniecība” organizētā konkursā "Gada būvinženieris Latvijā 2010” saņemta balva nominācijā "Gada projekta vadītājs Latvijā 2010”, kā arī aktīvi līdzdarbojas nozares nevalstiskajā organizācijā „Building Design and Construction Council”.

Ainārs Leitēns, valdes priekšsēdētājs
Igors Šenbergs, tehniskais direktors/ valdes loceklis

Igors Šenbergs, tehniskais direktors/valdes loceklis

Igors Šenbergs uzņēmumā VELVE strādā kopš 2014. gada un kopumā būvniecības nozarē ir nodarbināts vairāk kā četrpadsmit gadus, kuru laikā ir iegūta ievērojama pieredze inženiertehnisko un civilo ēku būvniecībā. Darba gaitas uzsāka jau 2004.gadā, strādājot gan par būvstrādnieku un brigadieri, vēlāk jau par būvinženieri un veidojot savu karjeru arvien paaugstinot savu profesionālo pieredzi un atbildību. Būvniecības nozares konkursā “Gada būvinženieris Latvijā 2016” ir iegūta 1.vieta nominācijā “Gada projekta vadītājs”, bet konkursā „Būvindustrijas gada balva 2013” kā pirmais Latvijā ieguva titulu „Gada jaunais inženieris”. Savukārt vairāki realizētie būvniecības projekti ieguvuši nozares novērtējumu, saņemot apbalvojumu “Gada būve Latvijā” Latvijas Būvnieku asociācijas ikgadējos konkuros. Studējot Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē ir ieguvis inženiera kvalifikāciju būvniecībā (5.Profesionālā kvalifikācijas līmenis), profesionālo bakalaura grādu būvniecībā. Papildus iegūtajai izglītībai, regulāri tiek papildinātas zināšanas profesionālo organizāciju rīkotajos semināros un konferencēs.

Igors Šenbergs, tehniskais direktors/ valdes loceklis
Toms Reiziņš, valdes loceklis

Toms Reiziņš, valdes loceklis

Toms Reiziņš savu karjeru savulaik sācis IT jomā, ieviešot dažādus biznesa procesu uzlabojošus IT risinājumus Latvijas lielākajos uzņēmumos, bet nu jau pēdējos 12 gadus savu profesionālo darbību saista ar finanšu vadības jomu. Šo gadu laikā T. Reiziņš strādājis par finanšu analītiķi, biznesa kontrolieri, bet vēlāk veiksmīgi sevi pierādījis kā finanšu un administratīvais direktors, un vadības komandas dalībnieks vienā no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā - “Latvijas Energoceltnieks”. Augstāko izglītību un sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē un sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē T. Reiziņš ieguvis Latvijas Universitātē. Pēc akadēmisko grādu iegūšanas T. Reiziņš vairojis savas zināšanas biznesa vadības jomā ar augstāko pienesumu tautsaimniecībai, studējot doktorantūrā un kļūstot par Zinātniskā grāda kandidātu. Šajā laika posmā viņš ir kļuvis par 7 publikāciju līdzautoru starptautiski citējamos izdevumos, pētot lēmumu pieņemšanas problemātiku. Saskaņā ar T. Reiziņa pārliecību, tikai nepārtrauka profesionālo prasmju pilnveide un nemitīga zināšanu papildināšana ļauj kļūt par augstākās raudzes speciālistu.

Toms Reiziņš, valdes loceklis
Struktūra