VELVE

Projekti

Aktuālie projekti

Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve

Adrese: Dzintaru prospekts 21, Jūrmala
Pasūtītājs: SIA "Dzintaru 25"
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada novembris - 2018. gada novembris
Objekta kopējā platība: Zeme: 3371,0 m2; Telpas: 2625,7m2
Līguma summa: 3`770`357,70 EUR
2% Complete

Projekta ietvaros VELVE veic Villa Milia ēkas būvniecības darbus, ēkā tiks izbūvēti nepieciešamie inženiertīkli, kā arī nodrošinās teritorijas labiekārtošanas darbus, kas ietver arī arhitektūras elementu uzstādīšanu. Villa Milia ir Jūrmalā labi zināmās Villa Benjamina mūsdienu versija, veltījums Emīlijas Benjamiņas piemiņai, kura pagājušā gadsimta 20 un 30-tajos gados Latvijā bija cienījama sabiedriskās dzīves un vēstures veidotāja.

Melngalvju nama ēku kompleksa remontdarbi

Adrese: Rātslaukums, Rīga
Pasūtītājs: SIA "Rīgas Nami"
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2016. gada 10. novembris – 2017. gada 31. oktobris
Līguma summa: 496 496 EUR
5% Complete

Projekta laikā VELVE veiks Melngalvju namu kompleksā esošo ēku iekštelpu remontdarbus, kas ietver sienu krāsojuma un grīdas seguma atjaunošanas darbus, atsevišķu palīgtelpu un koplietošanas telpu kosmētisko remontu, kā arī inženiersistēmu izbūves darbus.

VELVE veiks arī Rātslaukuma 6 un Rātslaukuma 7 ēku fasādes remonta darbus, tajā skaitā dekoratīvo elementu un skulptūru kosmētisko remontu un fasādes krāsojuma atjaunošanu.

Cirka ēkas fasādes konservācija un nostiprināšana

Adrese: Merķeļa iela 4, Rīga
Pasūtītājs: VSIA „Rīgas cirks”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada 26. jūnijs – 2017. gada 14. novembris
Objekta kopējā platība: 1350m2
Līguma summa: 208 959 EUR
5% Complete

Projekta ietvaros VELVE veiks Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes nostiprināšanu. Papildus stiprības nodrošināšanai, pirmajā stāvā tiks demontēta grīda, atrakta grunts, iemontētas konsolsijas un iebetonēti dzelzbetona režģogi.

Pēc šiem sagatavošanas darbiem, izmantojot spiesto pāļu tehnoloģiju, gruntī iespiedīs metāla pāļus, kurus pēc tam aizbetonē. Uz aizbetonētiem pāļiem un režģoga tiks montētas metāla kolonnas gar fasādes sienu, telpu iekšpusē līdz jumta līmenim.

Pēc metāla kolonnu montāžas tiks uzstādītas saites uz iekšējo nesošo konstrukciju un fasādes siena noenkurota pie metāla kolonnām.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un Rubeņu un Akmeņu ceļu pārbūve Cenu pagasta Raubēnu ciemā (I, II kārta)

Adrese: Rubeņu ceļš, Akmeņu ceļš, Raubēnu ciems, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Pasūtītājs: Ozolnieku novada dome
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada 26. jūnijs - 2018. gada 25. oktobris
Objekta kopējā platība: 23 304m2
Līguma summa: 1 687 911 EUR
5% Complete

Projekta ietvaros VELVE veiks lietusūdens kanalizācijas sistēmas, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi. Tiks izbūvēts ielu apgaismojums. Veikti ielu pamatnes sagatavošanu un asfaltēšanas darbi. Projekts sadalīts 2 kārtās:

- 1. kārta (2017. gads): 12 897m2 ceļš; ūdensvads 1405 m; kanalizācija 1369m.

- 2. kārta (2018. gads): 10 407m2 ceļš; ūdensvads 1197 m; kanalizācija 1055 m

Administratīvās ēkas Tukumā, Pils ielā 16, pārbūve

Adrese: Pils iela 16,Tukums
Pasūtītājs: VAS “Tiesu Nama Aģentūra”
Ģenerāluzņēmējs: PS Velve un Campaign – Velve būvē, Campaign projektē.
Būvniecības periods: 2017. gada 20. janvāris. – 2018. gada 22. jūnijs
Objekta kopējā platība: 1149.2 m2 (556 m2 jaunbūve, 593.2 m 2 rekonstrukcija)
Līguma summa: 1 918 861 EUR
5% Complete

VELVE šajā projektā veiks 3D projektēšanas darbus BIM platformā, vecās ēkas rekonstrukciju un nodrošinās jaunās Tukuma Novada Tiesas ēkas būvniecības darbus. Pašreizējās tiesas telpas neatbilst esošajam darbinieku skaitam, kā arī tās ir nepieciešams modernizēt, nodrošinot mūsdienīgu un ērtu vidi apmeklētājiem un darbiniekiem. Projekta ietvaros telpas pielāgos atbilstoši tiesu darbu specifikai, paredzot slēgto un publisko telpu daļu. Tiesu nama attīstības projektā plānots izremontēt un renovēt esošās telpas, kā arī paplašināt kopējās telpas līdz 1500 kvadrātmetriem.

Latvijas Nacionālā teātra ēkas fasādes atjaunošanas darbi

Latvijas Nacionālā teātra ēkas fasādes atjaunošanas darbi

Adrese: Kronvalda bulvāris 2, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada 10. aprīlis – 2017. gada 31. augusts
Objekta kopējā platība: 2937,7m2
Līguma summa: 376’910 EUR
60% Complete

Projekta laikā VELVE atjauno ēkas fasādes krāsojumu, kā arī fasādes skulptūras un Rīgas pilsētas ģērboni.

Fasādes atjaunošanas projekta ietvaros tiks izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums.

Notiks arī ēkas profilēto detaļu bojājumu atjaunošana, veicot jumta, frontonu, starpstāvu dzegu, vilkumu ap logiem un logu plauktiņu, triglifu, sandriku un frontonu plaisu attīrīšanu un aizpildīšanu ar atbilstošu restaurācijas sastāvu.

Virs ēkas 3. stāva ovālajiem logiem un rizalīta loga tiks veikta vinješu bojājumu atjaunošana ar plaisu attīrīšanu un aizpildīšanu ar atbilstošu restaurācijas sastāvu.

Ēkas logiem un durvīm veiks vieglu remontu, nomainot bojātās detaļas un atjaunojot krāsojumu.

Arī ēkas terasei tiks veikti atjaunošanas darbi, novēršot terases margu un vāžu bojājumus, attīrot radušās plaisas un aizpildot tās ar atbilstošu restaurācijas sastāvu.

Savukārt terases grīdai veiks hidroizolācijas remontu un atjaunos tur ieklāto segumu.

Ūdeņraža uzpildes stacija

Ūdeņraža uzpildes stacija

Adrese: Vienības gatve 6, 12, Rīga
Pasūtītājs: RP SIA “Rīgas satiksme”
Ģenerāluzņēmējs: Pretendentu apvienība “Hydrogenis-Velve”
Būvniecības periods: 2016. gada oktobris - 2017. gada jūlijs
Objekta kopējā platība: 455,28 kv.m
Līguma summa: 4,7 milj. EUR
50% Complete

Projekta ietvaros VELVE veic ūdeņraža uzpildes stacijas izbūvi, t.sk., grunts nomaiņas darbus, dzelzsbetona pamata plātnes un mūra sienu izbūvi, kā arī teritorijas apžogojuma izbūvi un labiekārtošanas darbus. VELVE veic arī ūdensapgādes, kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas tīklu, kā arī elektroapgādes un vājstrāvas tīklu izbūvi. Ūdeņraža uzpildes stacijas vajadzībām VELVE izbūvēs ārējo gāzes tīklu. Šis ir pirmais ūdeņraža uzpildes stacijas būvniecības projekts Latvijā, un tas norisinās starptautiskā projekta “H2Nodes” ietvaros. Uzpildes stacija būs pieejama gan sabiedriskā transporta uzpildei, gan publiskai lietošanai

Biokurināmā katlu mājas jaunbūve un esošās ēkas demontāža

Biokurināmā katlu mājas jaunbūve un esošās ēkas demontāža

Adrese: Rencēnu iela 16, Rīga
Pasūtītājs: SIA “Rīgas BioEnerģija”
Ģenerāluzņēmējs: Personu apvienība “PS “Velve, Moduls-Rīga”, “Axis Technologies”
Būvniecības periods: No 2016. gada novembra līdz 2017. novembram
Objekta kopējā platība: 11 125 kv. m
Līguma summa: 15,5 milj. EUR
35% Complete

Jaunizbūvētā biokurināmā katlumāja Rencēnu ielā 16 būs jaudīgākā šāda veida katlu māja Latvijā, kurā par kurināmo izmantos Latvijā pieejamo kurināmo – koka šķeldu. Šajā katlu mājā uzstādītās mūsdienīgās iekārtas būs ar augstu efektivitātes un automatizācijas pakāpi, un šī būs pirmā no divām šāda veida katlu mājām, ko paredzēts izbūvēt Rīgā.

Šādas jaudas katlu mājas izbūve, kur izmantos biokurināmo ir nozīmīga pieredze arī VELVE inženiertehnisko būvju segmentā.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt 48 MW jaudas katlu māju, veicot esošās ēkas demontāžu, nodrošinot pilnu būvniecības procesu.

Noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūve un esošās apbūves nojaukšana

Noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūve un esošās apbūves nojaukšana

Adrese: Bukaišu ielā 1, Rīgā
Pasūtītājs: SIA “Amalva Baltija”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2016. gada jūnijs – 2018. gada marts
0% Complete

Projekta ietvaros VELVE izbūvēs noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām. Ražotne būs paredzēta ventilācijas sistēmas elementu ražošanai, kā arī ražošanai nepieciešamo izejmateriālu glabāšana. Jauno ražošanas ēka izbūvēs atbilstoši A – energoefektivitātes klases prasībām.

Ēkas galvenā fasāde būs stiklotā alumīnija konstrukciju fasāde. Pārējās fasādes veidotas no 200mm sendvičpaneļiem ar minerālvates pildījumu, un divas no tām – sānu fasādes – no 200mm sendvičpaneļiem ar skārda detaļu dekoratīvo apšuvumu.

Paredzēto ražošanas darbu veikšanai ēkā izbūvēs atbilstošas inženiersistēmas, tajā skaitā apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana, ūdensapgāde un kanalizācija, ugunsdzēsības ūdensapgāde, lietus kanalizācija, gāzes apgāde, siltummezgls, elektroapgāde, zemējums, zibens novadīšana, vājstrāvu un vadības automātikas sistēmām.

Latvijas Nacionālā teātra ēkas pārbūve

Latvijas Nacionālā teātra ēkas pārbūve

Adrese: Kronvalda bulvāris 2, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2016. gada 13. maija
Objekta kopējā platība: 203,20 kv. m
Līguma summa: 525 430,05 EUR
15% Complete

Tiks izbūvēta piebūve ar 3. stāviem, apbūves laukums 98,40 m2 telpu kopējā platība 203,20 m2

Piebūve paredzēta vides pieejamības nodrošināšanai(lifts) un jaunu kafejnīcas telpu izbūvei.

2016. gada 10. jūnijā saņemta būvatļauja. 2016. gada 13. oktobrī saņemta atzīme par būvdarbu atsākšanas nosacījumu izpildi.

2016. gada 17. oktobrī uzsākta būvlaukuma ierīkošana un ŪKT tīklu izbūve, šoruden līdz 2016. gada 1. decembrim tiks veikti pāļu urbšanas un testēšanas darbi. Darbi tiks atsākti ar metāla konstrukciju pamatu montāžu un dzelzsbetona pārsegumu izbūvi.

Ēkas fasāde - mūrēta un stiklota analogi esošajai teātra piebūvei.

VEF Kultūras pils pārbūves un renovācijas darbi

VEF Kultūras pils pārbūves un renovācijas darbi

Adrese: Ropažu iela 2, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2016. gada 2. maija
Objekta kopējā platība: 6 878 kv. m
Līguma summa: 8,97 milj. EUR
80% Complete

VEF Kultūras pils atslēgas 2016. gada 2. maijā svinīgā ceremonijā ar kultūras ministres Daces Melbārdes dalību tika nodotas būvuzņēmuma VELVES rokās.

Rekonstrukcijas projekta autors birojs “GRAF X”, arhitekte Ruta Krūskopa.

Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas jaunbūve

Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas jaunbūve

Adrese: Dārza iela 5, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas Stradiņu universitāte
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2016. gada decembra līdz 2017. gada augustam
Objekta kopējā platība: 5 400 kv. m
Līguma summa: 4 548 074 EUR
45% Complete

Šis būs VELVE viens no apjomīgākajiem publiskās ēkas jaunbūves projektiem, kas veidos vienotu mācību un pētniecības kompleksu universitātes centrālās ēkas teritorijā.

Studentu dienesta viesnīcas ēka būs ar trīs stāviem un pazemes stāvu autostāvvietai, ar projektētās ēkas stāvu kopējo platību 5400 m2.

Dienesta viesnīcā būs 135 numuriņi, kopā nodrošinot dzīvošanu 220 studentiem, teritorijā izbūvēs autostāvvietu 32 automašīnām, bet ēkas pagrabstāvā izbūvēs vēl papildu autostāvvietu 37automašīnām.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Rīgā, Raņķa dambī 34

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Rīgā, Raņķa dambī 34

Adrese: Raņķa dambis 34, Rīga
Pasūtītājs: SIA “Swallow Residence”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2015. gada marta līdz 2018. gada jūnijam
Objekta kopējā platība: 14 760 kv. m
25% Complete

Filozofu rezidence atrodas labiekārtotā 4200 kvadrātmetru plašā teritorijā, iekļaujot 120 dzīvokļus. Projekts sastāv no 2 dzīvokļu ēkām (18 stāvu un 19 stāvu), ko savieno pazemes stāvvieta 113 automobiļiem.

icon