VELVE

Projekti

Aktuālie projekti

ESOŠO KATLU UN TO APSAISTES NOJAUKŠANA; BIOKURINĀMĀ ŪDENSSILDĀMO KATLU AR JAUDU 2X4 MW UZSTĀDĪŠANA SC “DAUGAVGRĪVA

Adrese: LĒPJU IELA 4, RĪGA
Pasūtītājs: AS “RĪGAS SILTUMS”
Ģenerāluzņēmējs: AS “LAFIPA”
Būvniecības periods: 2019. GADA 5. APRĪLIS - 2020. GADA MAIJS
2% Complete

Būvniecības gaitā plānoti divi etapi. Pirmais – esošo katlu un to apsaistes nojaukšana – pabeigts 2019. gada 19. jūlijā, veicot demontāžas darbus un bīstamo atkritumu (azbestu saturošu materiālu) utilizēšanu AS “Rīgas Siltums” piederošajā siltumcentrālē “Daugavgrīva”. Otrais būvniecības etaps – biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2X4 MW uzstādīšana – uzsākts 2019. gada 1. augustā. Tā ietvaros plānota esošās siltumcentrāles atjaunošana un jaunas šķeldas noliktavas būviecība, kā arī ārējo inženiertīklu izbūve.

BIROJA ĒKAS, PIEBŪVES UN KATLU MĀJAS BŪVNIECĪBA

Adrese: LEJUPES IELA 1C UN LEJUPES IELA 3, RĪGA
Pasūtītājs: PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS “BIOR”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2019. GADA 29. JŪLIJS – 2020. GADA 29. JŪLIJS
2% Complete

Būvniecības gaitā plānota jaunbūves ēkas, t.sk. laboratoriju telpu, un savienojošas pārejas izbūve vairāk nekā 1500 m2 platībā, kā arī vecās katlu mājas nojaukšana un jaunas, jaudīgākas katlu mājas izveide. Latvijā vēl nebijis jauninājums būs ēkas fasāde, kas tiks apšūta ar kompozīta apdrukātu sietu. Tāpat teritorijā tiks reorganizēti inženiertīkli ar papildu kanalizācijas sūkņu staciju.

Liepājas reģionālās slimnīcas ēku pārbūve, teritorijas labiekārtojums un vienkāršotā atjaunošana

Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja
Pasūtītājs: SIA Liepājas reģionālā slimnīca
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2019. gada jūnijs – 2022. gada jūnijs
2% Complete

Būvniecības gaitā tiks atjaunots ēkas austrumu spārns, sasaistot to ar jau izbūvēto slimnīcas apjomu, tādējādi uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Pārbūves ietvaros paredzēti plaši iekšdarbi, demontējot iekšējās nenesošās sienas, pārbūvējot iekšējos inženiertīklus un izveidojot atbilstošas medicīniska rakstura telpas ar mūsdienīgu tehnoloģisko aprīkojumu. Paredzēta arī teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, kas saistīta ar ieejas mezgla pārbūvi slēgta tipa aptiekai un būvlaukuma sakārtošanu pēc pārbūves darbu veikšanas.


Liepājas reģionālās slimnīcas kopējā telpu platība ir 54 804m2, no kuriem pārbūvējamā platība – 22 314m2. Projekts tiks īstenots divās būvniecības kārtās, lai Liepājas reģionālā slimnīca varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Pārbūves pirmo posmu plānots pabeigt 2020. gada nogalē, bet visus darbus – līdz 2022. gada jūnijam.

Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve "Villa Milia"

Adrese: Dzintaru prospekts 21, Jūrmala
Pasūtītājs: SIA "Dzintaru 25"
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada novembris - 2019. gada marts
100% Complete

Projekta ietvaros VELVE veic Villa Milia ēkas būvniecības darbus, ēkā tiks izbūvēti nepieciešamie inženiertīkli, kā arī nodrošinās teritorijas labiekārtošanas darbus, kas ietver arī arhitektūras elementu uzstādīšanu. Villa Milia ir Jūrmalā labi zināmās Villa Benjamina mūsdienu versija, veltījums Emīlijas Benjamiņas piemiņai, kura pagājušā gadsimta 20 un 30-tajos gados Latvijā bija cienījama sabiedriskās dzīves un vēstures veidotāja.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ēkas pārbūve

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ēkas pārbūve

Adrese: Maskavas iela 165, Rīga
Pasūtītājs: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2018. gada junijs - 2019. augusts
Objekta kopējā platība: 7095,4 m2
50% Complete

Projekta ietvaros VELVE veic būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības darbus. Būvniecības procesā paredzēts veikt fasādes rekonstrukciju, iekštelpu rekonstrukciju un laboratorijas izbūvi. Šobrīd projektā ir veikti demontāžas darbi, 4 stāvos izbūvētas klona grīdas, uzsākta logu nomaiņa un uzsākti riģipša konstrukciju izbūves darbi.

Administratīvās ēkas un noliktavas ēka ar ražošanas telpām

Administratīvās ēkas un noliktavas ēka ar ražošanas telpām

Adrese: "Norupes", Tīnūžu pag., Ikšķiles novads
Pasūtītājs: SIA „Rīgas meži”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2018. gada jūlijs - 2019. gada maijs
Objekta kopējā platība: 11 706 m2
30% Complete

Projekta ietvaros VELVE veiks administratīvās ēkas un noliktavas ēkas ar ražošanas ceha telpām projektēšanas un būvniecības darbus. Administratīvās ēkas korpusa būvniecībai tiks izmantoti Fibo bloki, taču ārsienas apdare paredzēta ar koka dēlīšu apšuvuma dažādos virzienos, toņos un platumos, akcentēkot kāpņu telpu ar koka vertikālām stiklotām sitēmām. Logi un ārdurvis no koka ar stikla paketi. Jumta iesegums – bitumena ruļļu materiāls. Noliktavas ēkas vizuālais un tonālais risinājums viedots analogs blakus teritorijā esošajai sendviča paneļu ēkai. Projekta ietvaros tiek veikti atbilstoši vides aizsardzības pasākumi.

Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru Mežrozīšu ielā 43, Rīgā

Adrese: Mežrozīšu iela 43, Rīga
Pasūtītājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2016. gada decembris - 2019. gada decembris
Objekta kopējā platība: 12 872 m2
50% Complete

Būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru” Mežrozīšu ielā 43, Rīgā” īstenošanas ietvaros šobrīd uzsākta jauna ēku kompleksa izbūve, kurā tiks izvietoti 218 dažādu sociālo grupu dzīvokļi, no kuriem ~70 dzīvokļi projektēti atbilstoši vides pieejamības prasībām, kā arī trīs publiskas struktūrvienības - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs, Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs un Rīgas Veselības centrs, kas nodrošinās Bolderājas iedzīvotājiem sociālo palīdzību un veselības aprūpi. Mājas Mežrozīšu ielā tiek izbūvētas blakus Rīgas domes īpašumā jau esošajām 4 2014. gadā uzceltajām īres dzīvojamām ēkām. Turpat atrodas vēl 2 sociālās un viena pašvaldības īres mājas. Dzīvokļi pārsvarā būs vienistabas - 18 līdz 20 kvadrātmetru platībā, jo tieši šādi ir vispieprasītākie. Kopējais dzīvokļu skaits -218, no kuriem: 149 ir sociālie dzīvokļi un 69 ir servisa dzīvokļi. 69 servisa dzīvokļi, jeb dzīvokļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām no kuriem: 45 vienistabas servisa dzīvokļi, 21 divistabu servisa dzīvokļi, 3 trīs istabu servisa dzīvokļi. 149 sociālie dzīvokļi, no kuriem 16 būs divistabu, pārējie (133) vienistabas dzīvokļi. Ēku kompleksa iekšpagalmā tiks izveidots bērnu rotaļlaukums, kā arī atpūtas un rekreācijas zona, kas piemērota dažāda vecuma iedzīvotāju grupām. Veselības centra vajadzībām tiks ierīkots dārzs, bet iekšpagalms tiks norobežots no pārējās gruntsgabala teritorijas ar sētu. Tāpat, labiekārtojuma zonā tiks izbūvētas stāvvietas kopskaitā 96 automašīnām, tostarp stāvvietas atbilstoši vides pieejamības prasībām. Šobrīd objektā ir uzsākti darbi, tiek izbūvēti ēkas pamati un uzsākti konstrukciju betonēšanas un tuvākajā laikā tiks uzsākta ārējo inženierkomunikāciju būvniecība.

HOFT ēkas rekonstrukcija un dzīvojamās ēkas jaunbūve

HOFT ēkas rekonstrukcija un dzīvojamās ēkas jaunbūve

Adrese: Strēlnieku iela 5, Rīga
Pasūtītājs: SIA “R.EVOLUTION 21”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada decembris – 2020. gada novembris
Objekta kopējā platība: 8337 m2
34% Complete

HOFT (House Of the Flying Trees) jeb “lidojošo koku” projektā VELVE veiks Strēlnieku ielā 5 esošās ēkas rekonstrukciju, pastiprinot celtnes esošās konstrukcijas un virs restaurētās fasādes, ēkas augšējā stāvā izbūvējot vēl papildu divus, pilnībā stiklotus stāvus. Gan ēkas stiklotajā stāvā, gan ēkas pagalma fasādē speciāli konstruētās kastēs un terasēs iestādīs dažādus skujkokus: ciedrus, kalnu priedes, dažādus „bonsai” koku veidus. Projektā izbūvēs arī jaunu ēku ar septiņiem virszemes stāviem un divstāvīgu pazemes stāvvietu. HOFT projekts apvieno vēsturisku arhitektūru ar mūsdienīgiem risinājumiem, ekskluzīviem apdares materiāliem un dabas elementiem. Tas būs unikāls projekts, kur dabas, mākslas un dizaina elementiem būs noteicošā loma.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Rīgā, Raņķa dambī 34

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Rīgā, Raņķa dambī 34

Adrese: Raņķa dambis 34, Rīga
Pasūtītājs: SIA “Swallow Residence”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: No 2015. gada marta līdz 2018. gada jūnijam
100% Complete

Filozofu rezidence atrodas labiekārtotā 4200 kvadrātmetru plašā teritorijā, iekļaujot 120 dzīvokļus. Projekts sastāv no 2 dzīvokļu ēkām (18 stāvu un 19 stāvu), ko savieno pazemes stāvvieta 113 automobiļiem.

Rīgas Stradiņa universitātes vēsturiskā staļļa pārbūve par muzeja ēku

Adrese: Kronvalda bulvāris 9, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa universitāte
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2018. gada jūlijs - 2019. gada septembris
Objekta kopējā platība: 671,2 m2
30% Complete

Darbu gaitā VELVE veiks vēsturiskās staļļa ēkas rekonstrukciju, tiks izbūvēts muzeja ieejas vestibils ar recepciju, piebūve, plašs priekšpagalms, piebraucamie ceļi, autostāvvieta, velo novietne. Kā galveno apjomu paredzēts sagalabāt bijušo staļļa ēku, rekonstruēt vēsturiskos logus, sienas, kapiteļus. Rekonstrukcijas ietvaros paredzēta visu iekšējos nesošo sienu demontāža, lai izveidotu iespējami plašas muzeja telpas, kas savienotas ar jaunajām piebūvēm. Paredzēts paplašināt pagrabu zem visas vēsturiskās ēkas, atbrīvojot telpu muzeja krātuvei un tehniskajām telpām. Lai apvienotu jaunos apjomus ar detalizēto vēsturisko apjpmu, paredzēts izstrādāt alumīnija - stikla profilu apdari, kas vienlaikus kalpos kā āra žalūzijas. Šāds risinājums izmantots, lai panāktu iespējami caurspīdīgu vizuālo noformējumu, vienlaikus pasargājot ēku no pārkaršanas un muzeja eksponātus no pārlieku liela dabiskā apgaismojuma.

Biroju ēku pārbūve t.sk. ārējo inženiertīklu pārbūve

Adrese: Skanstes iela 52, 52a un 50a
Pasūtītājs: AS “SWH Grupa”
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017.gada oktobris – 2019.gada janvāris
Objekta kopējā platība: 16`272.52 m2
80% Complete

VELVE veiks esošo biroja ēku pārbūvi un rekonstrukciju, paredzot arī ārējo inženiertīklu pārbūvi, kas ietver lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas sistēmas, ūdensvadu, elektrības un vājstrāvas tīklus. Ēku rekonstrukcijas laikā notiks pāļu un mikropāļu izbūve, kas nepieciešama jaunā plānojuma funkcionalitātes nodrošināšanai. VELVE veiks arī ēku fasādes darbus, mūsdienu prasībām atbilstošu logu montāžu, kā arī pēdējo divu stāvu un jumta pārbūvi. Ēkas telpās tiks veikti arī nostiprinošie betonēšanas un metāla darbi, un koplietošanas telpu apdare. Projekta ietvaros VELVE nodrošinās divu ēku vidusdaļu demontāžu un jaunu ēku uzbūvi. Ēkās tiks pārbūvēti visi iekšējie tīkli.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un Rubeņu un Akmeņu ceļu pārbūve Cenu pagasta Raubēnu ciemā (I, II kārta)

Adrese: Rubeņu ceļš, Akmeņu ceļš, Raubēnu ciems, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Pasūtītājs: Ozolnieku novada dome
Ģenerāluzņēmējs: SIA VELVE
Būvniecības periods: 2017. gada 26. jūnijs - 2018. gada 25. oktobris
80% Complete

Projekta ietvaros VELVE veiks lietusūdens kanalizācijas sistēmas, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi. Tiks izbūvēts ielu apgaismojums. Veikti ielu pamatnes sagatavošanu un asfaltēšanas darbi. Projekts sadalīts 2 kārtās:

- 1. kārta (2017. gads): 12 897m2 ceļš; ūdensvads 1405 m; kanalizācija 1369m.

- 2. kārta (2018. gads): 10 407m2 ceļš; ūdensvads 1197 m; kanalizācija 1055 m

Administratīvās ēkas Tukumā, Pils ielā 16, pārbūve

Administratīvās ēkas Tukumā, Pils ielā 16, pārbūve

Adrese: Pils iela 16,Tukums
Pasūtītājs: VAS “Tiesu Nama Aģentūra”
Ģenerāluzņēmējs: PS Velve un Campaign – Velve būvē, Campaign projektē.
Būvniecības periods: 2017. gada 20. janvāris. – 2019. gads
100% Complete

VELVE šajā projektā veiks 3D projektēšanas darbus BIM platformā, vecās ēkas rekonstrukciju un nodrošinās jaunās Tukuma Novada Tiesas ēkas būvniecības darbus. Pašreizējās tiesas telpas neatbilst esošajam darbinieku skaitam, kā arī tās ir nepieciešams modernizēt, nodrošinot mūsdienīgu un ērtu vidi apmeklētājiem un darbiniekiem. Projekta ietvaros telpas pielāgos atbilstoši tiesu darbu specifikai, paredzot slēgto un publisko telpu daļu. Tiesu nama attīstības projektā plānots izremontēt un renovēt esošās telpas, kā arī paplašināt kopējās telpas līdz 1500 kvadrātmetriem.

Ūdeņraža uzpildes stacija

Ūdeņraža uzpildes stacija

Adrese: Vienības gatve 6, 12, Rīga
Pasūtītājs: RP SIA “Rīgas satiksme”
Ģenerāluzņēmējs: Pretendentu apvienība “Hydrogenis-Velve”
Būvniecības periods: 2016. gada oktobris - 2017. gada jūlijs
70% Complete

Projekta ietvaros VELVE veic ūdeņraža uzpildes stacijas izbūvi, t.sk., grunts nomaiņas darbus, dzelzsbetona pamata plātnes un mūra sienu izbūvi, kā arī teritorijas apžogojuma izbūvi un labiekārtošanas darbus. VELVE veic arī ūdensapgādes, kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas tīklu, kā arī elektroapgādes un vājstrāvas tīklu izbūvi. Ūdeņraža uzpildes stacijas vajadzībām VELVE izbūvēs ārējo gāzes tīklu. Šis ir pirmais ūdeņraža uzpildes stacijas būvniecības projekts Latvijā, un tas norisinās starptautiskā projekta “H2Nodes” ietvaros. Uzpildes stacija būs pieejama gan sabiedriskā transporta uzpildei, gan publiskai lietošanai

icon